Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
Hunden Herden
gdjh2015
Backa Fårgård
banner_180x120
Elitlamm_180x180
agria_banner_far_180x180
trns2017
siltbergs hemsida
Banner-2017
keenan_ny
gimrarna
ggi_loop
oviex_anuncio_180x120px
default logo

Ladda vallfodret för din lammproduktion

Författare: Charlotte Wirmola
Utgivare:
Årtal: 2017
Läs mer…

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Författare: Ann-Marie Karlsson
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2017
Läs mer…

Rätt vallfoder till rätt djur – använd foderanalysen som vägledning

Författare: Sofie Johansson, Anett Seeman
Utgivare: Gård & Djurhälsan
Årtal: 2016
Läs mer…

Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Författare: Anne-Maj Gustavsson
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
Årtal: 2014
Läs mer…

Vallkonferens 2014

Författare: Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Marie Liljeholm, Rolf Spörndly
Utgivare: Organisationskommittén för Vallkonferens 2014, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 18
Årtal: 2014
Läs mer…

Betesblandning för får – undvik rörsvingel

Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2014
Läs mer…

Grovfoderverktyget.se

Författare:
Utgivare: Hushållningssällskapet
Årtal: 2014
Läs mer…

Minska antalet sniglar i vallensilaget

Författare: Maria Stenberg, Eva Mellqvist, Jan Jansson, Erik Ekre, Ted von Proschwitz, Janne Hagnell
Utgivare: Stiftelsen Lantbruksforskning
Årtal: 2014
Läs mer…

Vallprognos

Författare: Samarbetsprojekt
Utgivare: SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
Årtal: 2013
Läs mer…

Sortprovning 2011 – vallgräs och vallbaljväxter

Författare: Dryler, Kent
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Årtal: 2012
Läs mer…