gdjh2015
Tranas2020
gimrarna
Svenska Foder
banner_180x120
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Banner-2017
Far_gif
Wiromin2020_liten
ggi_loop
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Stallmastaren liggande 1
default logo

Ogräs på odlad mark

Författare: Bengt Weidow, Ann-Marie Dock Gustavsson, Frans Johnson, Leif Johansson, Per Widén, Rikard Andersson, Sanja Manduric, Sara Ragnarsson
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2020
Läs mer…

Bättre växtföljd med frövall som fårbete

Författare: Isabella Odmark
Utgivare: Jordbruksaktuellt
Årtal: 2019
Läs mer…

Sverigeförsöken

Författare:
Utgivare: Hushållningssällskapet
Årtal: 2018
Läs mer…

Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter

Författare: Gun Bernes, Annika Höjer, Anne-Maj Gustavsson
Utgivare: SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2018
Läs mer…

Ladda vallfodret för din lammproduktion

Författare: Charlotte Wirmola
Utgivare:
Årtal: 2017
Läs mer…

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Författare: Ann-Marie Karlsson
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2017
Läs mer…

Rätt vallfoder till rätt djur – använd foderanalysen som vägledning

Författare: Sofie Johansson, Anett Seeman
Utgivare: Gård & Djurhälsan
Årtal: 2016
Läs mer…

Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Författare: Anne-Maj Gustavsson
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
Årtal: 2014
Läs mer…

PM från SVA: Smittskyddsrekomendationer vid spridning av gödsel

Författare: Marianne Elvander, Catrin V-Carlsson
Utgivare: SVA
Årtal: 2014
Läs mer…

Vallkonferens 2014

Författare: Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Marie Liljeholm, Rolf Spörndly
Utgivare: Organisationskommittén för Vallkonferens 2014, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 18
Årtal: 2014
Läs mer…