Banner-2017
gdjh2015
ggi_loop
Tranas2020
Wiromin2020_liten
Far_gif
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
banner_180x120
Stallmästaren web gif
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
default logo

Grovfoderverktyget.se

Författare:
Utgivare: Hushållningssällskapet
Årtal: 2014
Läs mer…

Minska antalet sniglar i vallensilaget

Författare: Maria Stenberg, Eva Mellqvist, Jan Jansson, Erik Ekre, Ted von Proschwitz, Janne Hagnell
Utgivare: Stiftelsen Lantbruksforskning
Årtal: 2014
Läs mer…

Vallprognos

Författare: Samarbetsprojekt
Utgivare: SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
Årtal: 2013
Läs mer…

Sortprovning 2011 – vallgräs och vallbaljväxter

Författare: Dryler, Kent
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Årtal: 2012
Läs mer…

Rörsvingelhybrid – ett nytt vallgräs

Författare: Kjell Martinsson, Lars Ericson,
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
Årtal: 2011
Läs mer…

Vallens avkastning och kvalitet vid olika skördesystem i norra Sverige

Författare: Britta Nilsson, Lars Ericson, Kjell Martinsson
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2011
Läs mer…

Fettsyrasammansättning i gräs

Författare: Katarina Arvidsson, Anne-Maj Gustavsson
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
Årtal: 2010
Läs mer…

Hur påverkas vallen av sen skörd?

Författare: Ann Christin Olsson
Utgivare: Nötkött, nr 3
Årtal: 2010
Läs mer…

Vallens kostnad – från fält till foderbord

Författare: Britt-Marie Jafner
Utgivare: Nötkött, nr 2
Årtal: 2010
Läs mer…

Vad betyder tidigt skördat vallfoder

Författare: Annika Arnesson, Jesper Eggertsen, Elisabeth Nadeau
Utgivare: Fårskötsel nr 6
Årtal: 2010
Läs mer…