Elitlamm_180x180
gimrarna
gdjh2015
Wiromin2020_liten
Backa Fårgård
Tranas2020
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
ggi_loop
Knarrhult2018
Far_gif
Banner-2017
Siltbergs_banner2020_2
Stallmästaren web gif
banner_180x120
default logo

Suffolkdagen gav nyttiga tips till alla köttrasuppfödare

Författare: Samarbetsprojekt
Utgivare: SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
Årtal: 2010
Läs mer…

Sortval i ekologisk vallodling 2004-2009

Författare: Magnus A. Halling
Utgivare: VPE, SLU
Årtal: 2010
Läs mer…

Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning

Författare: Katarina Arvidsson
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
Årtal: 2009
Läs mer…

SLU testar bredspridning

Författare: Einar de Wit
Utgivare: Fårskötsel, nr 3
Årtal: 2009
Läs mer…

Gör rundbalsensilage av högsta kvalitet

Författare: Einar de Wit
Utgivare: Fårskötsel, nr 3
Årtal: 2009
Läs mer…

Bredspridning gav bättre ensilagekvalitet i Svenska vallbrev nr 3

Författare: Rolf Spörndly
Utgivare: Svenska Vallföreningen
Årtal: 2008
Läs mer…

Snabb förtorkning ger bra ensilage. Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, nr 1

Författare: Harry Eriksson
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2008
Läs mer…

De vanligaste grässorterna

Författare: Gunnar Danielsson
Utgivare: Fårskötsel, nr 3
Årtal: 2008
Läs mer…

Vallåret 2008, problem eller möjligheter?

Författare: Gunnar Danielsson
Utgivare: Fårskötsel, nr 3
Årtal: 2008
Läs mer…

Vall i ekologisk produktion. JO08:1

Författare: Hans Bovin, Torsten Rahbek Pedersen 
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2008
Läs mer…