Wiromin2020_liten
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Banner-2017
ggi_loop
Backa Fårgård
Siltbergs_banner2020_2
Stallmastaren liggande 1
banner_180x120
Far_gif
Knarrhult2018
Svenska Foder
gimrarna
Tranas2020
default logo

Ett enklare Maedi-Visna program utan försämring

Författare: Göran Karlsson
Utgivare: Gård & Djurhälsan
Årtal: 2014

Regelbundna blodprovtagningar är och har varit en central del i Maedi-Visna (MV)-programmet. Att ta prover är nödvändigt, men det är kostsamt på grund av arbete och analyser. Samtidigt är sjukdomens karaktär sådan att alla vuxna djur i en besättning behöver testas för att det ska vara meningsfullt. Förändrade regler i programmet kommer att medföra minskad rutinprovtagning i de besättningar som redan är friförklarade från Maedi-Visna, men utan att programmets kvalitet försämras.

Provtagning av nyanslutna besättningar viktigt
MV-programmet startade 1993. Regelverket utformades efter de få praktiska erfarenheter som fanns då. Det krävdes upprepade provtagningar av alla får över ett års ålder för att uppnå MV-friförklaring (M3-status). Provtagning av nyanslutna besättningar i programmet är särskilt viktig och kommer därför att vara oförändrad även med nya regler.

I programmet fanns också från början regler från vilken kategori besättningar man fick köpa nya livdjur från samt vilka besättningar man fick ha andra typer av kontakter med. Här blir det inga förändringar i regelverket. Kontakter ska alltid ske med besättningar som har giltigt och lika eller högre M-status vilket minskar risken för att smittan inte förs in i den egna besättningen med nya livdjur.

Nya regler
Under årens lopp har vi kunnat förändra provtagningsintervallen, först utökades till treårsintervall och sedan till femårsintervall. Regelförändringarna i programmet har utarbetats av experter vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt tillsammans med oss på Svenska Djurhälsovården och är baserat på statistiska beräkningar från alla analyser av prover som gjorts i programmet sedan det startade. Utvärderingen av förlängda provtagningsintervall visar att vi kan ta nästa stora steg utan att riskera programmets säkerhet. Vi arbetar nu med att färdigställa det nya regelverket vilket beräknas vara klart efter första kvartalet 2014. Det är utifrån detta som vi redan förlängt M3-status för ett antal besättningar med sex månader i avvaktan på att de nya reglerna godkänns av Jordbruksverket.

De nya reglerna innebär i korthet att besättningar med M3-status ska ta två egna prov för M3-status, sedan är man befriad från provtagning. Det innebär också att besättningar som startar med MV-fria djur (M3) bara behöver göra två provtagningar – två respektive fyra år efter anslutning och de som går in i programmet med okontrollerade djur behöver göra fyra provtagningar som minst.