Backa Fårgård
trns2017
ggi_loop
gdjh2015
Knarrhult2018
gimrarna
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
Banner-2017
Far_gif
banner_180x120
Annons
Stallmästaren web gif
default logo

Färgnedärvning hos får och färgernas inverkan på hälsa och produktionsegenskaper. Examensarbete 318

Författare: Josefin Amnesten
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Årtal: 2010

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon