Banner-2017
Svenska Foder
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Far_gif
Wiromin2020_liten
Knarrhult2018
Tranas2020
banner_180x120
Stallmastaren liggande 1
ggi_loop
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
Backa Fårgård
default logo

Kungens får

Författare: Dan Koehl (m fl?)
Utgivare: Wikipedia
Årtal: 2014

Wikipedia (svenska)

“Kungens får” har varit allmänhetens informella benämning på får som betat i Drottningholm och på Djurgården i Stockholm, men inga av dessa får har någonsin ägts av kungen. Kungens får är också ett registrerat varumärke som sedan 2008 ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.