Backa Fårgård
Far_gif
Elitlamm_180x180
gimrarna
Banner-2017
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
gdjh2015
Svenska Foder
ggi_loop
Tranas2020
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Stallmastaren liggande 1
default logo

Lammproduktion på nio ekologiska gårdar i västra Sverige. Examensarbete nr 56

Författare: Karin Larsson
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Årtal: 2005

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon