Backa Fårgård
siltbergs hemsida
ggi_loop
Annons
gdjh2015
gimrarna
banner_180x120
Far_gif
Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
Banner-2017
trns2017
Elitlamm_180x180
default logo

Lammproduktion på nio ekologiska gårdar i västra Sverige. Examensarbete nr 56

Författare: Karin Larsson
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Årtal: 2005

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon