Backa Fårgård
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
ggi_loop
Elitlamm_180x180
Banner-2017
banner_180x120
gdjh2015
Stallmästaren web gif
Far_gif
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Tranas2020
Wiromin2020_liten
default logo

Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

Författare: Cecilia Larsson, Niklas Boke Olén, Mark Brady
Utgivare: AgriFood Economics Centre
Årtal: 2020

Naturbetesmarken är en central del av kulturlandskapet och viktig för den biologiska mångfalden.

I en ny rapport från Agrifood, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har man undersökt om betesmarkerna minskar för att det är brist på betesdjur i landet.

Resultatet av studien visar att det inte saknas betesdjur till de svenska naturbetesmarkerna, utan att skälet till att naturbetesmarker inte betas är att det inte är tillräckligt lönsamt för jordbrukare jämfört med andra driftsformer. För att bevara naturbetesmarken behöver det bli mer lönsamt att föda upp djuren med naturbete, än utan.

Hämta rapporten