ggi_loop
Stallmästaren web gif
gimrarna
Knarrhult2018
Backa Fårgård
trns2017
Far_gif
siltbergs hemsida
Banner-2017
Nr1_banner_Faravelsforbundet_180x120px
Elitlamm_180x180
gdjh2015
banner_180x120
default logo

Statistikplattform

Författare:
Utgivare: Jordbruksverket, LRF, Svenska Köttföretagen
Årtal: 2018

Hur ser trenderna ut? Vad går bäst och hur är läget i dag jämfört med förr? I den här unika databasen, som uppdateras varje vecka, får du den ultimata statistiken för nöt, gris och lamm.

Under våren 2014 tog dåvarande Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer inom svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan vars mål är att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd. I början av 2015 tog branscherna för nöt och lamm initiativ till att skapa en handlingsplan för respektive produktionsgren. Målsättningen med Handlingsplanerna för nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av nöt- och lammkött. Arbetet med att ta fram Handlingsplan nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade. En av målsättningarna är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer.

Öppna aktuell statistik