ggi_loop
banner_180x120
Siltbergs_banner2020_2
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Banner-2017
gdjh2015
Far_gif
Knarrhult2018
gimrarna
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
Tranas2020
default logo

Stora leverflundran

Författare: Ulrika König och Helen Björk Averpil
Utgivare: Gård & Djurhälsan
Årtal: 2017

Förekomst av stora leverflundran hos får har ökat de senaste åren och utgör på sikt ett allvarligt hot mot att bedriva lammproduktion och lokal livsmedelsförädling med unika svenska mervärden på infekterade marker. I dagsläget saknas kunskap och erfarenheter om hur betesdrift kan ske på utsatta biotoper med lämpliga förebyggande strategier i Sverige.

I projektet var målsättningen att ta fram tydlig rådgivning för fårbesättningar med Stora leverflundran. Vi  ville  effektivisera och förbättra djurägarnas tillgång till slaktdata från de småskaliga slakterierna och förbättra slaktkodsregistreringen, samt sprida informationen med ett faktablad.

Projektet genomfördes 2011-2013 och finansierades av Landsbygdsprogrammet och Svenska Djurhälsovården.

Läs slutrapporten här.