ggi_loop
Elitlamm_180x180
Far_gif
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
banner_180x120
Tranas2020
gimrarna
gdjh2015
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
Fåravelsförbundet180
Siltbergs_banner2020_2
Banner-2017
Knarrhult2018
default logo

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS)

Författare:
Utgivare: SDS
Årtal: 2018

Till SDS hemsida

Därför bildades SDS

Sverige har unikt god djurhälsa hos våra lantbruksdjur. Vi har tack vare nationella bekämpningsprogram, organiserad hälsokontroll och noggrann kontroll vid införsel av djur lyckats utrota eller förhindra introduktion av flera allvarliga sjukdomar som orsakar djurlidande, ekonomiska förluster eller utgör smittrisker för människor. Många av dessa sjukdomar är spridda inom EU och övriga världen. De obligatoriska handelsreglerna begränsas till att omfatta ett fåtal sjukdomar och kontrollen vid införsel av levande djur är ibland inte tillräcklig för att säkerställa att Sverige fortsatt är fritt från dessa sjukdomar. Detta är bakgrunden till att SDS bildades i samband med Sveriges inträde i EU 1995. SDS kompletterar Jordbruksverkets krav vid import och SDS rekommendationer är frivilliga.

SDS organisation

SDS drivs av Gård & Djurhälsan AB och LRF Mjölk. En veterinär anställd vid Gård & Djurhälsan ansvarar för verksamheten. SDS arbete stöds av Sveriges Grisföretagare, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter samt mjölknäringen. Övergripande beslut om verksamheten förankras i Smittskyddsnämnden som består av representanter från LRF, Kött- och Charkföretagen, Växa Sverige och Gård & Djurhälsan.

Så här arbetar SDS

Vi bevakar sjukdomssituationen i omvärlden och deltar vid möten med myndigheter, expertinstanser och näringen för att försvara intressefrågor som kan påverka Sveriges sjukdomsläge. Utifrån detta tar vi i samråd med SVA och annan expertis fram importrekommendationer som kompletterar Jordbruksverkets obligatoriska krav. Att rekommendationerna uppfylls är en förutsättning för att slakta djur på de svenska slakterierna som är anslutna till KCF eller leverera mjölk till svenska mejerier.

SDS tar inte ställning för eller emot import utan handlägger alla importförfrågningar utifrån att dessa skall kunna genomföras med största möjliga säkerhet, även om ingen import kan bedömas som riskfri. SDS förespråkar dock generellt import av sperma eller embryon före import av livdjur eftersom smittriskerna med import av  levande djur är betydligt större.

SDS kompetens och rådgivning vid importer är till nytta för enskilda importörer och hela den svenska lantbruksnäringen. Målet är att öka säkerheten för att inte få in smittor till Sverige.