Backa Fårgård
Far_gif
trns2017
Knarrhult2018
ggi_loop
Elitlamm_180x180
banner_180x120
gimrarna
siltbergs hemsida
Stallmästaren web gif
gdjh2015
Banner-2017
default logo

Välja livdjur för vårlammsproduktion – ett gårdsexempel

Författare: Producerad inom Handlingsplan Lamm
Utgivare: LRF Kött, Hushållningssällskapet
Årtal: 2018

Se filmen på Youtube