gimrarna
Banner-2017
gdjh2015
ggi_loop
Elitlamm_180x180
banner_180x120
trns2017
andelslamm_anim1
Backa Fårgård
Knarrhult2018
siltbergs hemsida
Stallmästaren web gif
default logo

LRF reviderar vildsvinspolicyn

Ändringarna innebär en skärpning av LRFs syn på vildsvin. Inriktningen är att stammen ska minimeras, för att minska skadorna så mycket att drabbade gårdars ekonomi kan förbättras.

LRF markerar också i policyn att vildsvin inte är en resurs i samhällsekonomisk mening. Kostnaderna i jordbruk, annan markanvändning och till följd av trafikolyckor med vildsvin är enligt LRF:s uppfattning större än det jaktliga värdet.

Läs mer
LRF reviderar vildsvinspolicyn ››
Vildsvinspolicy reviderad 2018.pdf ››