Banner-2017
banner_180x120
Backa Fårgård
gdjh2015
Stallmästaren web gif
Far_gif
Wiromin2020_liten
Knarrhult2018
gimrarna
Elitlamm_180x180
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
ggi_loop
Siltbergs_banner2020_2
Tranas2020
default logo

Märkning av får och getter

Svar på remiss gällande ändring i föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin samt av (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter.

Dnr 6.2.16-09278/17, 6.2.16-09279/17 och 6.2.16-09280/17

Datum: 2017-11-30
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››