Backa Fårgård
gdjh2015
Tranas2020
banner_180x120
Knarrhult2018
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
ggi_loop
Banner-2017
Wiromin2020_liten
Stallmästaren web gif
Siltbergs_banner2020_2
Far_gif
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Elitlamm_180x180
default logo

Märkning av får och getter

Svar på remiss gällande ändring i föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin samt av (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter.

Dnr 6.2.16-09278/17, 6.2.16-09279/17 och 6.2.16-09280/17

Datum: 2017-11-30
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››