Banner-2017
siltbergs hemsida
Backa Fårgård
ggi_loop
Far_gif
Nr1_banner_Faravelsforbundet_180x120px
Stallmästaren web gif
Tranas2020
gimrarna
Knarrhult2018
banner_180x120
gdjh2015
Elitlamm_180x180
default logo

Nationell satsning på ull

För att möta och följa upp det stora intresset kring ull från olika aktörer har Nämnden för hemslöjdsfrågor under 2019 arbetat fokuserat med frågor kring tillvaratagande av svensk ull och utveckling av hållbar näringsverksamhet med svensk ull.

Här redovisas resultatet av insatserna

Nämnden för hemslöjdsfrågor: Nationell satsning på ull ››