trns2017
Backa Fårgård
Banner-2017
gimrarna
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
Hunden Herden
knarrhult
gdjh2015
siltbergs hemsida
keenan_ny
banner_180x120
oviex_anuncio_180x120px
Stallmästaren web gif
ggi_loop
Elitlamm_180x180
Amaskiner_2017_1
Mysten
hgens webb
agria_banner_far_180x180
default logo

Ny studie för utvärdering av lammuppfödningsmodeller

I våras presenterade Elin Stenberg sitt arbete muntligt och nu ligger examensarbetet färdigt och publicerades nyligen på SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

I studien ingår försök på 80 bagglamm som fötts upp på Götala och slaktats på Skara lammslakteri. Stalluppfödning ger högst tillväxttakt

Arbetet undersöker inte bara sambandet pH och temperatur utan även hur olika produktionsmodeller påverkar tillväxt, slaktkroppskvalitet och köttkvalitet.

Forskning och studier i ämnet fortsätter. Målsättningen är att genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött.

Läs mer
Forskningsrapporten The effect of production system on carcass and meat quality in lambs ››
Agroväst: Ny studie för utvärdering av lammuppfödningsmodeller ››

20107-09-27