Banner-2017
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
banner_180x120
Backa Fårgård
Siltbergs_banner2020_2
Far_gif
gdjh2015
Wiromin2020_liten
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Tranas2020
gimrarna
ggi_loop
default logo

Ny utredning för fossiloberoende jordbruk

För att stödja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning.

Syftet med utredningen är bland annat att ta fram förslag på åtgärder och styrmedel som kan bidra. Utredningen ska även föreslå kompensationsåtgärder som ska stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Enligt regeringen sker hela 75 procent av växthusutsläppen som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion utomlands. Detta innebär att en ökad svensk livsmedelsproduktion samt att importerade livsmedel ersätts med svenskproducerade kan bidra till lägre global klimatpåverkan. Regeringen skriver även att jordbruket har en stor potential att bidra till ökad kolinlagring.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Ny utredning för fossiloberoende jordbruk ››