Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Elitlamm_180x180
Far_gif
Fåravelsförbundet180
ggi_loop
Wiromin2020_liten
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Tranas2020
banner_180x120
gimrarna
Backa Fårgård
Banner-2017
gdjh2015
default logo

Ny utredning för fossiloberoende jordbruk

För att stödja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning.

Syftet med utredningen är bland annat att ta fram förslag på åtgärder och styrmedel som kan bidra. Utredningen ska även föreslå kompensationsåtgärder som ska stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Enligt regeringen sker hela 75 procent av växthusutsläppen som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion utomlands. Detta innebär att en ökad svensk livsmedelsproduktion samt att importerade livsmedel ersätts med svenskproducerade kan bidra till lägre global klimatpåverkan. Regeringen skriver även att jordbruket har en stor potential att bidra till ökad kolinlagring.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Ny utredning för fossiloberoende jordbruk ››