ggi_loop
andelslamm_anim1
trns2017
Banner-2017
Knarrhult2018
gimrarna
Elitlamm_180x180
gdjh2015
banner_180x120
Backa Fårgård
siltbergs hemsida
Stallmästaren web gif
default logo

Om SF

nystyr2

Styrelsen som valdes vid Stämman den 18 maj 2018. Foto Einar de Wit

Från vänster Ulf Ekholm, Maria Edman, Claudia Dillmann, Thomas Eriksson, Elof Nilsson, Anna Olsson.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden kommer att uppdateras när den nya styrelsen konstituerat sig.

Klicka på bilderna för att läsa mer

Ordförande

Verksamhetsledning, rovdjursfrågor samt biträdande avelsfrågor och ull- och skinnfrågor
Gudrun Haglund-ErikssonGHE_mini
Bengtstorp
694 98 Närkesberg
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Vice ordförande

Marknadsfrågor, näringspolitiskt arbete och riksbedömning
Elof NilssonEN_mini
Hall Nors 503
624 56 Lärbo
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Ekonomiansvarig

Verksamhetsledning, Elitlammansvarig samt biträdande avelsfrågor
(även fakturafrågor och adressändring)
Maria EdmanME_mini
Jorstorp Nybygget 1
514 55 Ljungsarp
Tel 072-706 82 62
maria@faravelsforbundet.com

Ledamöter

Ull- och skinnfrågor, utbildningsfrågor, småskalig verksamhet
Claudia DillmannCD_mini
Saxenvägen 44
76297 Edsbro
070-231 39 92
claudia@faravelsforbundet.com

Medlemsfrågor, biträdande rovdjursfrågor, biträdande djurhälsofrågor
Ulf EkholmUE_mini
Ölmhult 652
660 57 Väse
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Småskalig verksamhet, biträdande marknadsfrågor och näringspolitiskt arbete
Thomas ErikssonTE_mini
Åsen 136
855 99 Liden
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Avelsfrågor, djurhälsofrågor
Anna OlssonAO_mini
Norrby 106
736 92 Kungsör
070-329 22 87
anna.olsson@faravelsforbundet.com

Förbundssekreterare

Britta WendeliusBW_mini
Stjärnbacka
733 99 Möklinta
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com

Adjungerade

Redaktör för Fårskötsel
Einar de WitEW_mini
0515-530 45 alt 0708-53 18 29
tidningen@faravelsforbundet.com

Redaktör för hemsidan och sociala medier, adjungerad utbildningsfrågor
Anna BergströmAB_mini
070-442 68 50
hemsidan@faravelsforbundet.com

Företagsutvecklare lamm och nöt, LRF Kött
Viktoria Östlund
08-787 51 36
Viktoria.Ostlund@lrf.se

********************************

Årsstämma 2019 i Dalarna

Hålls den 11–12 maj 2019 i Mora, på Mora Hotell & Spa. Stämman hålls under lördagen och på söndagen blir det Lammriksdag.

Välkomna till Dalarna för att delta i Stämma och Lammriksdag!

Valberedning 2018/19

Crister Nilsson, Östgötalamm (Sammankallande)
073-071 21 10
can.foretagsresurs@telia.com

Karin Granström, Värmland
070-257 67 60
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Angelica Skarin, Bohuslän
070-699 26 99
angelicaskarin@yahoo.se

Claes Lövgren, Kronoberg
070-545 97 04
claes.lovgren@hotmail.com

Titti Strömne, Västmanland
070-589 32 33
titti@gladafaret.se

Helene Skogqvist, Norrbotten
070-343 42 54
Helene.Skogqvist@hushallningssallskapet.se

Branschsamarbeten

Mycket av det arbete som görs för utveckling av fårnäringen äger rum inom eller i samarbete med våra branschorganisationer.

LRF Kött: Samarbete mellan LRF, Fåravelsförbundet, Nötköttsproducenterna och Grisföretagarna. Arbetar för företagarvillkor och tillväxt på gårdsnivå. I LRF Kötts Köttdelegation representeras SF av Gudrun Haglund-Eriksson.

Svenskt Kött: Arbetar för främjande av svenskt kött mot konsument, huvudsak inom kommunikation. SF är delägare och representeras i Svenskt Kötts styrelse av Elof Nilsson.

Från Sverige: Ursprungsmärkning där märkningen ”Kött från Sverige” ingår. Ägs av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel.

Svenska Köttföretagen: Sammanslutning för de största slakterierna. Arbetar på uppdrag åt slakten. Projektleder handlingsplanerna. I handlingsplabnernas styrgrupp representeras av SF av Gudrun Haglund-Eriksson och Elof Nilsson.

Gård & Djurhälsan: Rådgivningsföretag som till största delen ägs av Svenska Köttföretagen, men även SF äger en andel. SF har en plats i styrelsen där Ulf Ekholm företräder oss.

Sveriges Djurbönders Smittkyddskontroll (SDS): SDS bevakar sjukdomssituationen i omvärlden och deltar vid möten med myndigheter, expertinstanser och näringen för att försvara Sveriges fördelaktiga sjukdomsläge. SDS arbetar för att livdjursimporter skall genomföras med största möjliga säkerhet. SDS drivs av Gård & Djurhälsan AB och LRF Mjölk. SF har en plats i styrelsen som Ulf Ekholm innehar.