gdjh2015
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Tranas2020
Knarrhult2018
ggi_loop
Fåravelsförbundet180
banner_180x120
Siltbergs_banner2020_2
Far_gif
Wiromin2020_liten
gimrarna
Banner-2017
default logo

Årets Fårföretagare

Årets vinnare tillkännagavs vid Årsstämman den 9 maj, men vi kommer att fira både vinnare och nominrade i samband med Lammriksdagen och Ordförandekonferensen som hålls den 7–8 november i Tranås.

Bredsjö Mjölkfår koras till vinnare av titeln Årets Fårföretagare 2020

Vi vill uppmärksamma detta ovanliga och mästerliga fårföretag just nu. Nu när Lena och Lars-Göran som startade verksamheten fortfarande är aktiva, samtidigt som nästa generation arbetar i företaget för att göra sig redo att driva det vidare mot nya utmaningar och kulinariska höjdpunkter.

Bredsjö Mjölkfår som ligger i Bergslagen är ett företag med ekologiskt jordbruk, mjölkfår och tillverkning av fårost.

Gårdsmejeriet som ystar hantverksmässiga fårostar startades redan 1987, och man har genom uthålligt och långsiktigt arbete i både med- och motvind byggt upp en trogen kundkrets inom både restaurang och handel. Idag tillverkas ungefär 4000 kg ost per år, och fem personer jobbar i företaget. Den yngre generation är med och jobbar på gården, och tänker ta över och driva och utveckla företaget vidare. Gården har även en välbesökt restaurang som årligen tar de emot ca 25000 besök, både privatbesökare och gruppresor. Mejeriets mest berömda ost är den prisade långlagrade blåmögelosten Bredsjö Blå.

Bredsjö foto Frida Edlund

Från vänster stående Emelie Böhl som arbetar som djurskötare sedan 10 år tillbaka och Sara Staffare som är dotter i familjen, utbildad sommelier och kombinerar ansvaret för besöksdelen med arbete med djur och mejeri. Sittande har vi först Lena Hall som främst ansvarar för mejeri, lager och kontorsarbete, men som också arbetar med djurskötsel. I mitten har vi Lars Göran Staffare som främst arbetar med djur och jordbruk, något som föll sig ganska självklart då han arbetade som veterinär innan får blev hans stora nöje i livet. Sist har vi Carl Johan Granqvist som är nationalekonom i grunden samt utbildad sommelier. I företaget arbetar han med det mesta och fokuserar nu på att lära sig de olika delarna i företaget för att framåt kunna ta över gården tillsammans med Sara.

Foto Frida Edlund | Hämta bild ››

Juryns motivering

Bredsjö Mjölkfår är ett fårföretag som visat enastående uthållighet och målmedvetenhet. Ett av landets äldsta nu verksamma gårdsmejerier, och ett av få som ystar av fårmjölk.

Med ett stort kunnande och känsla för marknaden har de ridit ut många stormar, och lyckats göra sina produkter kända över hela Sverige. Bredsjö Mjölkfår visar dessutom ett imponerande ekonomiskt resultat, och alla kurvor pekar uppåt.

Vi vill uppmärksamma detta ovanliga och mästerliga fårföretag just nu. Nu när Lena och Lars-Göran som startade verksamheten fortfarande är aktiva, samtidigt som nästa generation arbetar i företaget för att göra sig redo att driva det vidare mot nya utmaningar och kulinariska höjdpunkter. Bredsjö vore inte vad det är utan Bredsjö Mjölkfår, och Sverige vore fattigare utan deras fantastiska ostar.

Peter och Susanne Reiman, Lundsbols Lammslakteri AB, Alunda

Nominerade av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

Lundsbols

Susanne med sonen Philip. Foto Lundsbols

Hemsida

Peter och Susanne Reiman driver Lundsbols Lammslakteri AB, detta familjeföretag ligger i Alunda, startades oktober 2013 och sedan januari 2017 är dom KRAV-certifierade. Peter hade från början ett slakteri för nöt, men kände att det behövdes ett för lamm också. Bygg ett då sade Sussie, och det gjorde han. Djuren tas emot kvällen innan för att komma till ro i en box innan dom påföljande dag slaktas. Slakt och styckning sker i väl genomtänkta lokaler. Från start var det Sussie och Peter men allt eftersom kundtillströmningen ökade så utvecklades företaget. Först anställdes Sussies son Philip och i maj 2019 ytterligare en person. Under högsäsong tas mer personal in. Peter började i slakterinäringen när han var 16 år så han har lång erfarenhet och inriktning mot djurens välmående och kundtillfredsställelse. Sussie kom från Sandvik Coromant och hade bara slaktat kaniner och fjäderfän innan hon började jobba med Peter. Dom har haft några få får i omgångar och sonen Philip har en mindre fåruppfödning.

Motivering
Peter och Sussie driver ett väl fungerande företag som har som sitt fokus att se till att vi som djurägare kan känna en trygghet i att djuren mår väl sina sista timmar, att slakten genomförs på ett etiskt sätt och att styckning och paketering görs med finess och kunskap.

Företaget bedriver verksamhet med fokus på djurens välmående och kundfokus. Dom har under sina år med företaget utvecklat det till ett växande företag med stort fokus på att möta kunders behov och det har dom verkligen lyckats med.

Kunden möts alltid med kunskap och värme och en strävan att se till att mottagna djur mår bra hos dom och att vi som kund får en produkt som vi är nöjda med. Dom har också upparbetat bra samarbete med andra små lokala aktörer för att så långt som möjligt kunna erbjuda kunderna en helhetslösning vid slakt avseende transport och skinnhantering.

Ingeli Ivansson, Rugstorps Lantgård, Rockneby

Nominerad av Södra Kalmar läns Fåravelsförening

Ingeli Ivansson Foto Privat
Foto privat

Ingeli Ivansson driver tillsammans med sin man Örjan Rugstorps Lantgård, Rockneby, ett lantbruk med ca 100 tackor av rasen texel, finull och leicester, och korsningar dem emellan. Här finns även 65 mjölkkor som mjölkas i mjölkrobot och hästar.

År 2013 öppnades ett kombinerat café, bageri & gårdsbutik där bl.a. tackor erbjuds i förädlad form och detta leder oss vidare in i Ingelis engagemang i den ideella föreningen ”exceptionell råvara” där hon sitter med i styrgruppen i Kalmar län.

Gården erbjuder flera aktiviteter som lockar besökare tex självplock av potatis, bonnasafari, ullverkstad & kosläpp. Man förädlar gårdens råvaror och Ingeli lär ut kunskap om tex ullen genom kurser i tovning. På sportloven bjuds barn och vuxna in för att klappa lamm och lära sig mer om lantbruk och djur. En sommartradition sedan flera år tillbaka är att hålla konsert i fårhuset.

Motivering
Levande och öppet! Genom att öppna sin gård för besökare och erbjuda ”lärande aktiviteter” så har Ivanssons utvecklats till ambassadörer för det svenska jordbruket och inte minst för fårproduktionen där Ingeli står i spetsen.

Efter ett besök på Rugstorp blir ”livet på landet” med får-lamm-ull-kött-öppet landskap enklare att förstå och Södra Kalmar läns Fåravelsförening vill nominera Ingeli Ivansson som ”Årets Fårföretagare 2020”.

Ingeli Ivansson2 Foto Privat
Foto privat

Pia-Maria och Jörgen Rasmusson, Eksholmens gård, Klågerup

Nominerade av Skånes Fårintressenter

Pia-Maria o Jörgen Rasmusson Foto Eksholmens
Foto Eksholmens gård

Hemsida

En ekologiskt certifierad besättning som drivs på ett modernt vis i nybygga stall med betesdrift runt om gården. Har ca 400 årstackor och säljer sina skinn och en del av köttet själv i gårdsbutiken eller på REKO-ringar. Paret har även lammsafari på sommaren och är duktiga ambassadörer för svensk lammproduktion.

Motivering
På Eksholmens gård drivs en pedagogisk och modern lammproduktion i större skala. Med sitt målmedvetna arbete sker lammproduktionen rationellt, modernt och på samma gång klimatsmart på den skånska stadsnära landsbygden. Med sin goda betesplanering växer lammen fantastiskt på samma gång som de ger ny kunskap till allmänheten genom lammsafari på somrarna.

Pia-Maria och Jörgen är duktiga ambassadörer för svensk lammproduktion, dels via lammsafari, gårdsbutiken och REKO-ringarna men också i informationsserier i dagspressen och andra mediakanaler.

På Eksholmens gård går kunskap, kvalitet och kreativitet hand i hand med perfektion mot framtiden.

Mia och Lawrence Heathman, Kulla Gård, Nye

Nominerade av Svenska Dorperföreningen

MiaLawrenceHeathman Foto Anders Lindberg
Foto Anders Lindberg

Hemsida
Facebook

Uppfödning av gotlandsfår och Dorperfår. Försäljning av avelsdjur, embryo, semin och skinn.

Motivering
Lawrence och Mia Heathman som driver Kulla Gård är målmedvetna, hängivna entreprenörer med ett fantastiskt engagemang, som inte bara kommer dorpersverige till gagn utan dessutom bidrar till att få in nytt avelsmaterial och raser till hela Sverige. Efterfågan av nya avelsdjur ökar och deras verksamhet utökas år från år.

Kulla Gård har blivit ett centrum för innovation i fårsverige och få företag i branschen vågar satsa så stort. Avelsdjuren håller mycket hög kvalitet och bemötandet är hjärtligt och tillmötesgående. Att de med sitt bidrag till fårsverige skulle bli Årets Fårföretagare 2020 är givet.

Helen Björk Averpil och Benny Averpil, Lindholmen gård, Vallda

Nominerade av Hallands Fåravelsförening

LindholmenbyKalleHammarberg
Foto Kalle Hammarberg

Hemsida

Helen och Benny startade upp med gotlandsfår 1999 och har med åren utvecklat en ledande avelsbesättning: 75 tackor och 4 baggar. Från starten har de satsat på ekologisk produktion, KRAV. Fåren gynnar biologisk mångfald genom bete av naturreservatet Vallda Sandö. Vinterfodret består till största delen av ensilage från egna marker. Med solceller är gården självförsörjande på el. Driften är rationell, bl.a. har idéerna från “Framtidens lammstall” genomförts. Under många år har Lindholmen sålt avelsdjur i toppklass, ca 400 lamm, varav 100 baggar till auktion. Även semin produceras.

Slakt sker på Öströö (korta transporter i egen regi). Ca 100 lammlådor per år säljs till en trogen kundkrets, med varumärket Saltörtslamm. Slakt av utslagstackor ger bl.a. korven “Lindholmare”. I gårdsbutiken säljs också skinnfällar beredda i Tranås och hantverksprodukter i skinn och ull från gårdens får. Omsättningen exklusive moms motsvarar 13000 kr/tacka. Helen och Benny får ut > 300 kr/arbetad timme.

Motivering
Helen och Benny har visat att det går att förena omsorg om djur, narur och människor med lönsamhet i en för svenska förhållanden medelstor fårbesättning. De har skapat förutsttningarna för detta genom att satsa på hög kvalitet i produktionen, genomtänkt val av samarbetspartners och en logistik som till största delen håller sig inom närområdet. Ett vinna-vinna-koncept på många plan.

LindholmenbyPropellerboys
Gården som ligger vid havet på Onsalahalvön. Foto Propellerboys

Lars-Göran Staffare och Lena Hall, Bredsjö Mjölkfår, Hällefors

Nominerade av Örebro läns fåravelsförening

Bredsjö foto Frida Edlund
Från vänster stående Emelie Böhl som arbetar som djurskötare sedan 10 år tillbaka och Sara Staffare som är dotter i familjen, utbildad sommelier och kombinerar ansvaret för besöksdelen med arbete med djur och mejeri. Sittande har vi först Lena Hall som främst ansvarar för mejeri, lager och kontorsarbete, men som oss alla också arbetar med djurskötsel. I mitten har vi Lars Göran Staffare som främst arbetar med djur och jordbruk, något som föll sig ganska självklart då han arbetade som veterinär innan får blev hans stora nöje i livet. Sist har vi Carl Johan Granqvist som är nationalekonom i grunden samt utbildad sommelier. I företaget arbetar han med det mesta och fokuserar nu på att lära sig de olika delarna i företaget för att framåt kunna ta över gården tillsammans med Sara. Foto Frida Edlund

Hemsida

1987 startade de upp som gårdsmejeri, redan då var inriktningen mjölkfår och osttillverkning. Det finns ca 80 tackor på gården och ca 12-15 baggar för att hålla olika linjer. Det har även förekommit semin, lagrat egen fryst sperma för att få fram bra djur, det är en liten avelsbas. De har byggt upp en kundkrets till både restaurang och handel. Idag tillverkas det ungefär 4000 kg ost per år, och det är fem personer som jobbar på gården. Den yngre generation som är med och jobbar på gården tänker ta över och driva företaget vidare och utveckla det. Just nu tillverkas två olika sorters ost. Gården har även restaurang som är välbesökt och årligen tar de emot ca 25000 besök, både privatbesökare och gruppresor. Köttet säljs till Scan i dagsläget, framtidsplanera är att även sälja och förädla köttet på gården för att öka värdet.

Motivering
Med stor inspiration, uthållighet och målmedvetenhet har de utvecklat företaget efter de möjligheter som givits. Det har varit ett arbete i både med- och motvind. Med stort kunnande och känsla för marknaden har de lyckats göra sina produkter kända över hela Sverige – Bredsjö Blå!

Bredsjö foto Sara Staffare
Osten Bredsjö Blå, den ost företaget först blev känt för. En lagrad fårost med inslag av roquefortmögel som lagras i sinnerstenskällare mellan tre månader och 2 år. Foto Sara Staffare

 

Tina och Håkan Blidberg, Norra Apleröds Fårgård, Ödsmål

Nominerade till Årets Fårföretagare 2020 av Bohusläns fåruppfödare

BlidbergsbyPrivat6
Foto Norra Apleröds Fårgård

Hemsida

Norra Apleröds Fårgård startade sin verksamhet hösten 1997 med 4 tackor och en bagge främst i landskapsvårdande syfte. Verksamheten utvecklades och numera finns 50-talet tackor samt 5-7 baggar på gården. Gården drivs ekologiskt och är KRAV-certifierad. Det nya fårhuset stod klart 2016 och är byggt för svara mot utomhusliknande förhållanden.

Håkan utbildade sig till gårdsmönstrare 2006 och 2010 blev Håkan riksdomare. Under perioden slutet av juli till början av september tillbringar han i stort all sin tid för mönstringsarbete både på hemmaplan och runt om i landet.

Tina har hållit på med hantverk i skinn och ull i över 20 år och hennes verksamhet har hela tiden utvecklats. Många känner till hennes nallar och gosedjur, men över åren har även många andra hantverk skapats, väskor, hästar, andra djur, skinnboor etc. Tina är med i hantverkgruppen Skinnerskorna och hon leder kurser i skinnsömnad och tryck på skinn. Gården har en egen gårdsbutik och man deltar i Reko-ring, på marknader m.m.

Motivering
Tina och Håkan arbetar båda heltid inom industrin i Stenungsund. På sin fritid har de arbetat och arbetar hårt för att förverkliga sitt mål om god avel och att lyfta fram hela fårets användning från landskapsvårdande djur till matproducent och slutligen förädling av ull och skinn. Genom sina goda och seriösa kunskaper om fårskötsel, mönstring, avel samt användning av produkterna från fåret har de bidragit till en ökad medvetenhet och ökat intresse hos andra för att bedriva fårnäring. De har inspirerat många nya fårägare genom åren. Speciellt kan framhållas den generositet och hjälpsamhet som paret visar sina kollegor i branschen.

Deras arbete inom föreningen Bohusläns Fåruppfödare har varit och är av stort värde för föreningen. Den mångsidighet och de gedigna kunskaper Tina och Håkan Blidberg har tillägnat sig genom målvetenhet och hårt arbete för utvecklingen av fårnäringen såväl lokalt som i hela Sverige gör att Bohusläns fåruppfödare med glädje och stolthet vill nominera dem till Årets Fårföretagare.

Johnny och Madeleine Nederman, Nedermans lamm, Hornsund

Nominerade till Årets Fårföretagare 2020 av Södermanlands läns Fåravelsförening

NedermanbyHanna-MärthaNederman

Johnny och Madeleine i fårhuset. Foto Hanna-Märtha Nederman

Facebook

Johnny och Madeleine bedriver slakt och livdjursuppfödning på Hornsund  utanför Flen. På gården finns 500 tackor varav 400 renrasiga finull som både producerar findorset korsningar och renrasiga djur. Tacklammen säljs som livdjur och bagglammen slaktas och säljs till Fällmankött. Gården har också en produktion av renrasig texel där bagglammen säljs som livdjur till produktionsbesättningar.

Motivering
Förtaget levererar fina lamm både till slakt och liv och är i framkanten i svensk lammproduktion, jobbar tillsammans med Fällmangruppen. Gården är öppen för olika arrangemang ex. Länsstyrelsens genomgång av RAS stängsel, Riksbedömning och som värd för klipp SM.

Johnny kämpar öppet för svensk lammproduktion och gör nytta för hela branschen genom att synas i många olika sammanhang såsom vargdebatten, artiklar om livet som lammproducent och ett oförglömligt inslag i Östnytt från Baggauktion i Linköping. Johnny har ett stort engagemang i baggauktion i Linköping där han syns i rollen som Auktionsgeneral.

En annan del är företaget Tre Lammproducenter som ägs tillsammans med två andra Lammproducenter. Där förses vi med goda råd och nyttiga förnödenheter.

Ansarve farm, Visby, Gotland

Nominerade till Årets Fårföretagare 2020 av Gotlands Fåravelsförening

Ansarve3
Foto Ansarve farm

Hemsida
Facebook

Ansarve farm är en liten Gotländsk lammgård strax söder om Visby. Gården drivs av Jenny Granlund med familj. Totalt 150 tackor som under sommaren är ute på naturbeten, bland annat på Furillen och Bungenäs.

Av lammen produceras ull, päls och kött. Gården är KRAV-certifierad.  Jenny syr, producerar och designar på gården i Stenkumla. Hennes produkter och ett stort utbud av vackra lammskinn säljer hon i sin butik på Adelsgatan i Visby. Även produkter säljs i webshop. Jenny levererar sina lamm till Gotlands Slagteri. Raserna på gården är Gotlandsfår och Leicesterfår.

Under  2019 har Jenny satsat på att bygga ut verkstad samt storskaligt investera i ny teknik med en datoriserad stickmaskin som kan sticka från garn till färdig produkt. Jenny demonstrerade nyligen sin senaste investering ”stickmaskinen” vid Gotlands Fåravelsförenings årsmöte med en trevlig film som ni kan se här. Jenny har utbildats sig i programmering för stickmaskinen i Tyskland vilket är hennes nästa utmaning att fixa all programmering själv. Jenny har under flera år även medverkat i tysk tv från gården med dess verksamheter i samband med Medeltidsveckan på Gotland. Senaste satsningen är att komplettera gården med några Jämtlandsfår för att få tillgång till vit ull som ska spinnas till garn för den egna produktionen.

Motivering
Gotlands Fåravelsförening nominerar Jenny Granlund, Ansarve Farm till Årets Företagare. Jenny bedriver avelsarbete på päls och leicester med målvetenhet för att ständigt utveckla päls och tillväxt. Ansarve Farm är även med på topplistan för Gotlandsfårsbesättningar för tillväxt med en 12:e plats 2019. Jennys affärsidé är att lammskinn eller någon av hennes ullprodukter bidrar till Sveriges öppna landskap med hjälp av välmående djur. Hon har betesproduktion på ett flertal naturbeten. Jenny driver även en butik (förutom hemma på Ansarve) på Adelsgatan i Visby, som är den mest kända shoppinggatan i Visby. Gårdens produkter säljs där förutom försäljning via webshop och grossister.

Jennys förmåga att genom sitt entreprenörskap arbeta med hela kedjan från djur till produkt och ständigt komma med nytänkande inom fårnäringen är unikt vilket gör att Gotlands Fåravelsförening vill nominera Jenny Granlund som Årets Fårföretagare.

Ansarve2
Foto Ansarve farm

Mia och Tim Höglund, Backa Fårgård, Sala

Nominerade till Årets Fårföretagare 2020 av Västmanlands Läns Fåravelsförening

Mia-och-Tim-Höglund-foto-Privat
Foto privat

Mia och Tim är veteraner inom fårnäringen men som fortfarande frågar och utvecklar sig. Det är hedersvärt.

Motivering
Mia och Tim Höglund är mycket måna om sina djur.  De har under decennier bidragit och engagerat sig i förtroendeuppdrag både inom fåravel och ull- hantverksproduktion. Deras insatser har kommit länets fårägare till stor gagn.

Paret jobbar som ett team, båda är starkt engagerade i sin besättning med Leicesterfår. De mönstrar och riksbedömer sina lamm och utvecklar ständigt sitt djurmaterial.
Mia och Tim är alltid villiga att lära mer och intresserade av att kompetensutvecklar sig. De har vunnit fler stora framgångar och medaljer i ull-SM under flertalet år.

Mia och Tim Höglund är eldsjälar av den allra bästa sort. De värvar medlemmar och berättar om fåravelsföreningen på ett alltid lika positivt och engagerat sätt.

Tim har även varit ordförande i Västmanlands Läns Fåravelsförenings under 10 år, men suttit som förtroendevald i närmare trettio år. De är båda två värda all uppmärksamhet för sin fina insats inom fårnäringen i länet.

Mattias Rickardsson och Lotta Thorstensson, Bäckgården Suffolk, Färjestaden

Nominerade till Årets Fårföretagare 2020 av Svenska Suffolkföreningen

Mattias-Rickardsson-Charlotte-Thorstensson-foto-Einar-de-wit
Mattias Rickardsson och Charlotte Thorstensson med årets Best In Show i Linköping. Foto Einar de Wit

Hemsida ››

De har idag ca 160 tackor, därav är 65 suffolk. Lamning bara i januari med mål att de lamm som ska till slakt är klara senast 15/6. Säljer en hel del livdjur och har använt semin. Mattias och Lotta arbetar målmedvetet med att förbättra sitt produktionsresultat och bidrar till att suffolk blir en bättre produktionsras och en ännu bättre fadersras i korsningsproduktionen.

Motivering
Mattias och Lotta är mycket positiva och ställer gärna upp med att delge sina kunskaper till andra. Dessutom är de mycket arbetsvilliga ideellt, det har baggauktionen i Linköping haft nytta av under flera år.

Mattias-Rickardsson-Charlotte-Thorstensson-fotoprivat
Egen bild

Vem blir Årets Fårföretagare 2020

Dags att fundera på och nominera er förenings kandidat till Årets Fårföretagare 2020!

Svenska Fåravelsförbundet (SF) i samarbete med förbundets lokalföreningar och tillhörande rasföreningar ligger nu i startgroparna för att utse Årets Fårföretagare. Vinnaren av titeln Årets Fårföretagare hedras och presenteras i samband med Årsstämma 2020 i maj

Vilken fårföretagare/fårhållare vill ni i er förening lyfta fram?

Många fårföretag består av eldsjälar som genom sin fårhållning och på andra sätt bidrar till en aktiv landsbygd. Alla engagerade fårhållare är viktiga för fårnäringen, oavsett inriktning, oavsett om det handlar om lammkött, ull, skinn, avel, bevarandearbete och/eller naturbete för öppna landskap.

Svenska Fåravelsförbundet ansvarar för juryarbetet, hederspris och festligt utnämning. Det är ni i SFs lokalföreningar och tillhörande i rasföreningar som avgör vilka kandidater som kämpar om titeln Årets Fårföretagare 2020.

Sista dag för att skicka in nominering av en värdig representant från er förening är satt till den 1 april 2020. Kandidat som nominerats tidigare kan nomineras igen.

Särskild inbjudan med mer information om hur det går till att nominera er kandidat skickas per e-post till alla tillhörande föreningars ordförande. Det går att skicka in en nominering genom formuläret här på hemsidan.

Kandidaterna måste vara utsedda av respektive förening, och enbart en nominerad kandidat kan anges per lokalförening/rasförening. Ge gärna er förenings egen kandidat välförtjänt uppmärksamhet i samband med er egen förenings årsmöte.

Svenska Fåravelsförbundets styrelse ser nu fram emot att få ta del av många nomineringar.
Styrelsen SF

Vinnare

2020 blir tredje året som priset Årets Fårföretagare delas ut. Tidigare har Öströö Fårfarm (ÅFF 2019), Graute Gård (ÅFF 2018) och Najib Resai (Årets Uppstickare 2018) fått priset.

Öströö Fårfarm är Årets Fårföretagare 2019

Jeanette och Kristian har visat på drivkraft och mod då de helhjärtat satsat på sin verksamhet, säger Svenska Fåravelsförbundet när de väljer Öströö Fårfarm till Årets Fårföretagare 2019 i hård konkurrens med tio andra fårföretag från hela landet.

HallandFotoOfeliaCarlsson
Jeanette och Kristian Carlsson bland fåren på Öströö Fårfarm. Här finns hela kedjan på samma plats, från uppfödning till färdiga produkter.
Foto Ofelia Carlsson | Hämta högupplöst ››

1987 startade Jeanette och Kristian Carlsson som arrendatorer av Öströö med 30 Gotlandstackor, i stark motvind (slopat frysbidrag, en stark opinion mot pälsprodukter och centralisering av slakterier). Slakterierna ville inte ha lammkött, men konsumenterna efterfrågade det. Med stor uppfinningsrikedom och mycket arbete skapade de vad de själva saknade.

Nu har de 550 Gotlandstackor, ekologisk produktion sedan 1990, gårdsbutik sedan 1992 och slakteri sedan 2001. De slaktar egna lamm och får, och legoslaktar åt fårägare som bor i närheten. Öströö är också ett stort turistmål. Servering, evenemang, lammsafari och den vackra omgivningen i Åkulla bokskogar lockar 50 000 besökare varje år. Jeanette ägnar sig också åt konsthantverk som säljs i gårdsbutiken, och gården har vunnit pris för sitt mathantverk.

Öströö Fårfarm är en fantastisk ambassadör för lamm-Sverige. Tusentals stadsbor, inte minst barnfamiljer, har njutit av lammsafari och därmed fått en inblick i hur det fungerar på en fårgård. En folkbildningsinsats som heter duga.

HALLAND_Foto_OfeliaCarlsson1
Foto Ofelia Carlsson | Hämta högupplöst ››

Juryns motivering

Jeanette och Kristian Carlsson har skapat och driver Öströö Fårfarm. Företaget Öströö Fårfarm bedriver verksamhet runt gårdens får och lamm, vilket är företagets huvudnäring. Öströö Fårfarm är ett företag av rang som har varit aktivt sedan 1987 år. Företagets omsättning har ökat år från år och genererat vinst.

Jeanette och Kristian har visat på drivkraft och mod då de helhjärtat satsat på sin verksamhet, företaget har idag även ett tiotal anställda inom företaget. Öströö Fårfarm har gjort medvetna satsningar där alla möjligheter med konsumentperspektivet i fokus har tagits tillvara.

Konceptet som Öströö Fårfarm arbetar med är i stora delar applicerbart för många andra fårföretag, och kan ses som förebild för lönsamt fårföretagande.

Fårsverige kan vara stolta över entreprenörer som Jeanette och Christian Karlsson på Öströö Fårfarm.

Om Årets Fårföretagare

Årets Fårföretagare är Svenska Fåravelsförbundets hederpris som årligen delas ut till ett fårföretag som gått före och visat vägar att lyckas, i stort eller smått. Landets ras- och lokalföreningar nominerar, Fåravelsförbundets styrelse utser vinnaren.

Se alla som nominerades till 2019 års pris här ››

Högupplösta bilder finns och får gärna användas. Ange fotograf.

Hälsningar Svenska Fåravelsförbundet

Kontakt och frågor
Gudrun Haglund Eriksson, ordförande Svenska Fåravelsförbundet, 0768-48 64 65
Elof Nilsson, vice ordförande Svenska Fåravelsförbundet, 0705-66 58 77

Anne och Karl Dufwa, Linds gård, Askersund

Nominerade av Örebro Läns Fåravelsförening

ÖrebroFoto

Foto Anders Kronborg

Kalle tog över sin morfars gård -96, då var den väldigt nedsliten, förfallen och omodern. De första fåren 10 finulltackor inskaffades för att restaurera gamla beten i direkt anslutning till gården. Den gamla koladugården rymde ca 80 tackor, där lades grunden till den ca 500 tackor stora besättning som finns idag.

Karl är utbildad lantmästare, han har utbildning, kundskap, klurighet, drivkraft och ekonomiskt tänk. Han har byggt upp både fårhus 2006 och verkstad 2011 efter en brand 2010. Detta i egen regi och tänk, allt från gräva grunden, armeringar och gjutit väggar till färdig inredning. I dag har företaget fem ben att stå på: fåruppfödning, entreprenadverksamhet, växtodling, skog, egen Sibylla-restaurang vid rondellen i Askersund som Karl själv varit byggherre för och nu hyr ut till andra som driver verksamheten. Sedan 2010 är Anne hemma på heltid och har huvudansvaret för djuren. Paret brukar 150 ha åker, 120 ha bete samt 180 ha skog.

Linds Gård på Facebook ››

Motivering:
Ett lantbruks- och fårföretag som byggts upp från grunden, de har byggt fårhus och övriga byggnader i egen regi och efter egna ritningar. I dag driver de en framstående produktionsbesättning med 500 tackor och bra avkastning, och de är lyhörda vad marknaden efterfrågar. Produktionen är helt inriktad på köttuppfödning. Betesmarkerna är spridda i södra Närke där de betar egna och andras marker. Man hyr ut sinlagda tackor för att sköta naturvård åt andra markägare, som även får sköta den dagliga tillsynen.

Tomas och Anna Olsson, Norrby Gård, Kungsör

Nominerade av Västmanlands Fåravelsförening

VästmanlandFotoSelfie
Tomas och Anna hälsar via selfie i vårsolen.

Norrby gård är en modern fårgård i Mälardalen, med intensiv lammproduktion i kombination med extensiv naturvård. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i Norrby Gårds framgångskoncept. På 180 hektar åkermark odlar de vall och spannmål, både till vinterfoder åt djuren men även för försäljning. De har också 150 hektar naturbeten.

I 25 år har de arbetat med lammproduktion, men de senaste fem åren har de utvecklat miljöarbetet och föder nu upp lammen på gräs. Anna och Tomas Olsson föder upp 1 500 slaktlamm varje år på Norrby gård i Torpa utanför Kungsör. De rekryterar och säljer även avelsdjur inom raserna Dorset och Texel.

Hemsida ›› | Instagram ››

Motivering:
Anna och Tomas Olsson är mycket generösa med att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Norrby Gård bjuder ofta in såväl branschens olika aktörer och andra fårägare för erfarenhetsutbyte.

Norrby Gård arbetar målinriktad med miljöarbetet i fokus, och för att skapa lönsamhet i alla led inom fårhållningen. Norrby Gård har mycket förtjänstfullt engagerat sig i arbetet med att ge ull ett värde. De har aktivt deltagit i att utveckla och driva på projektet med att ta till vara ull från korsningsfår.

Anna och Tomas Olsson delar med sig av sin kunskap och uppmuntrar såväl nya som erfarna fårägare att ta del av nya rön och idéer. De utvecklar ständigt sin egen kunskap och verksamhet genom att besöka och studera hur man arbetar i världens stora fårländer, men jobbar även nära svenska lammrådgivare. Anna och Tomas Olsson har alltid velat ligga i framkant och utveckla sin verksamhet. Norrby Gårds aktiva miljöarbete belönades med HKScans Miljöpris till Leverantör år 2018.

Marie Rydin Alveskog, Locktorps Fårgård, Nygård

Nominerad av Svenska Leiceseterfårföreningen

LeicesterfarforeningenFotoKentRydin

Marie Rydin Alveskog med ett av de Tasmanska leicesterlammen.
Foto Kent Rydin | Hämta högupplöst ››

Marie Rydin Alveskog driver sedan 80-talet en gård på ca 20 hektar plus arrenden, 5 mil norr om Göteborg med ett 90-tal får av raserna Gotlandsfår, Leicester och Texel. Gården är anslutn till avelsprogrammet och utnyttjar seminbaggar. Höga kunskaper, intresse och “djuröga” har gett hög kvalitet på skinn, ull och i slakt. Gårdens produkter säljs via hemsidan, vid marknader, mässor och Fårest i Kil. Locktorp kan erbjuda vallhundar för får- och nötvallning med meriter från Vall-SM. Tillsammans med andra hantverkare i skinn har Marie bildat, citat “Skinnerskorna – en kvinnlig, sinnlig, en skinnlig allians. Nio kvinnliga aktörer med ett brinnande intresse för skinnen och hur man på bästa sätt kan vidareförädla dessa. Vi visar våra produkter och berättar om arbetsprocessen”.

Marie är rekommenderad mönstrare, drygt 1200 lecester och gotlandslamm mönstras årligen. Hon är sekreterare i Gotlandsfårsföreningen. I denna och i Svenska Leiceseterfårföreningen är hon redaktör för våra tidningar och hemsidor. Hon är en duktig fotograf och bidrar med artiklar. I Svenska Leiceseterfårföreningen leder hon avelsgruppen och representerar oss i SF:s avelsutskott. Genom Maries insats att via Facebook och webb finna nytt avelsmaterial utomlands har detta lyckats för Leiceseterfårföreningen. Engelska leicesterembryon i världsklass importerades 2018 från Tasmanien. Själv har hon nu 8 nyfödda tasmanska avkommor. 2018 blev hennes leicesterbagge Balsta Hero använd som semionbagge. Locktorp har haft högt meriterade baggar på topplistorna.

Hemsida ››

Motivering:
I många föreningar finns det personer som lägger ned en stor del av sin fritid utan att kräva något tillbaka. Marie är ett exempel på detta. Genom stor arbetsinsats och i främjandet av raserna Leicester och Gotlandsfår betyder hon mycket i ord och handling. Styrelsen för Svenska Leiceseterfårföreningen vill därför enhälligt nominera Marie Rydin Alveskog som kandidat till hederspriset Årets Fårföretagare 2019.

Fia Söderberg, Sjökärrets Ekogård, Almunge

Nominerad av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

SthlmUppslaFotoLeifYttergren

Fia Söderberg tillsammans med fåren hemma på gården.
Foto Leif Yttergren | Hämta högupplöst ››

Fia Söderberg är en fårbonde i Roslagen med ett intresse utöver det vanliga för den svenska ullen. Efter att ha deltagit i en seminarieserie under projektet ”från lamm till tröja” under 2013 upptäckte hon att det saknades ett ställe för fårägare att förmedla sin ull till intresserade köpare. Hon startade rätt så omgående Facebookgruppen ”Ullförmedlingen”, som raskt fick flera tusen medlemmar. Efter ett par år väcktes tanken på att skapa en ny digital plattform för ullförmedlingen utanför Facebook. Efter mycket planering och nedlagt arbete kommer idén att bli verklighet under 2019.

Fia och hennes sambo började med får i lite skala 2008 mest för att hålla markerna runt gården öppna. Intresset för ullen kom så småningom och är nu en viktig del i hennes liv.

Utöver ullförmedlingen är Fia även grundare till Ullpodden, vilket också är en viktig och modern pusselbit i arbetet att öka kunskapen för den svenska ullen.

Hemsida ›› | Ullförmedlingen ››

Motivering:
Vi vill nominera Fia Söderberg som kandidat till årets fårfåretagare 2019 för hennes engagemang och driv i arbetet att öka den svenska ullens värde och användning. Fia är initiativtagare och grundare till både ullförmedlingen och ullpodden. Hennes initiativ gagnar hela Får-Sverige och är en viktig pusselbit i arbetet att öka kunskapen om den svenska ullen samt möjliggöra och förenkla inköp och försäljning av ull mellan fårägare och förädlare.

Under 2019 kommer hon dessutom att lansera ullförmedlingen i ny tappning på en digital plattform utanför Facebook. Detta kommer att göra tjänsten ännu mer tillgänglig för alla och skapa mer ordning och reda bland annonserna.

Lars och Marianne Nobell, Nobell Lammgård, Katthammarsvik

Nominerad av Gotlands Fåravelsförening

GotlandFotoRobertKrol

Lars och Marianne Nobell med Peggy, Gen och Inez.
Foto Robert Krol | Hämta högupplöst ››

På Nobells gård i Gammelgarn på Gotland, bedriver Lars och Marianne lammproduktion med inriktning på god djurhållning och naturvård. Målet är att avla fram bra djur som producerar vackra lammskinn och fårskinn samt ett smakrikt kött.

I dagsläget har de ca 140 tackor och samt avelsbaggar av rasen Gotlandsfår. Tidigare har de även haft suffolk men slutat med det under det senaste året. Besättningen har även varit större tidigare men med ålderns rätt minskar de ner.

De har arbetat i över 30 år med lamm och med ett växande intresse för kvalitetskinn. Ett arbete med nogrant urval av djur för att få fram de bästa möjliga lammskinnen. Detta har under de senaste åren gett resultat i form av flera utmärkelser. Gården har tre år i rad blivit vald till “Årets Svenska skinnbesättning” samt “Årets Gotländska skinnbesättning” 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, två 2:a placeringar 2013 och 2014. Gården har även sålt den hittills dyraste baggen i Sverige “Gannarve Malte 15108” på baggauktion i Sjonhem Gotland 2015.

Hemsida ››

Motivering:
Gotlands fåravelsförening nominerar Lars och Marianne Nobell till Årets fårföretagare. Vid Gannarve i Gammelgarn driver de pälsfåravel som ständigt utvecklas och lyckas vara på topp i bedömningar år efter år. Deras noggrannhet och fingertoppskänsla inspirerar. Att även ett torrt år som 2018 lyckas hålla kvalitén på päls genom en lyckad avvägning med foder och mineraler mot naturbetet är imponerande. Vid årets SM lyckades man också för första gången placera sig inom kategorin vita skinn, ytterligare ett bevis på att man utvecklas med sin tid.

De är också några av de starka namnen bakom den framgångsrika årliga baggauktionen på Gotland och delar frikostigt med sig av sin kunskap. Denna deras strävan efter att kontinuerligt vilja förbättra och utveckla sig gör att Gotlands fåravelsförening vill nominera Lars och Marianne Nobell till årets fårföretagare.

Victoria Gustafsson, Daltorp, Skövde

Nominerad av Skaraborgs Fåravelsförening

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Victoria bland några av sina får en höstdag.
Foto Håkan Ljungqvist | Hämta högupplöst ››

Motivering:
Victoria har en mycket välskött besättning och djuren är av högsta kvalitet inte minst genom ett genomtänkt avelsarbete. Hon följer med stort intresse utvecklingen inom fårområdet och utnyttjar nya rön tillsammans med egna vunna erfarenheter på ett mycket framgångsrikt sätt.

Viktoria är oerhört grundlig och analyserande när hon fattar sina beslut och överväganden som gäller produktionen. Hon siktar på att produktionen skall fungera optimalt och att djuren skall må så bra som möjligt. Inget lämnas åt slumpen och hon ägnar förhållandevis mycket tid åt verksamheten för att nå högsta möjliga produktionsresultat. Ständigt funderar hon på och är beredd att göra åtgärder som främjar produktionsresultatet liksom djurens hälsa och välbefinnande. Stora ansatser görs på gården för att få högsta möjliga kvalitet på grovfodret. Victoria har en planerad betesskötsel som medfört att hon har kunnat minimera parasitangreppen med höga lammtillväxter som resultat.

Vid flera tillfällen har hon tagit emot besökare på gården och fikostligt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hon är också en uppskattad föreläsare då hon bl.a. berättat om vad hon anser är avgörande för att nå ett så bra produktionsresultat som möjligt. Det hon framfört som avgörande är i sanning högst efterföljansvärt.

Jeanette och Kristian Carlsson, Öströö Fårfarm, Tvååker

Nominerade av Hallands Fåravelsförening

HallandFotoOfeliaCarlsson

Jeanette och Kristian i fårhuset.
Foto Ofelia Carlsson | Hämta högupplöst ››

1987 startade Jeanette och Kristian Carlsson som arrendatorer av Öströö med 30 Gotlandstackor, i stark motvind (slopat frysbidrag, en stark opinion mot pälsprodukter och centralisering av slakterier). Slakterierna ville inte ha lammkött, men folk efterfrågade det. Med stor uppfinningsrikedom och mycket arbete skapade de vad de saknade.

Nu har de 550 Gotlandstackor, ekologisk produktion sedan 1990, gårdsbutik sedan 1992 och slakteri sedan 2001. De slaktar egna lamm och får och legoslaktar åt fårägare som bor i närheten. Öströö är också ett stort turistmål Servering, evenemang, lammsafari och den vackra omgivningen i Åkulla bokskogar lockar 50000 besökare per år. Jeanette ägnar sig också åt konsthantverk som säljs i gårdsbutiken, och gården har vunnit pris för mathantverk.

Motivering:
Öströö Fårfarm är en fantastisk ambassadör för lamm-Sverige. Tusentals stadsbor, inte minst barnfamiljer, har njutit av lammsafari och därmed fått en inblick i hur det fungerar på en fårgård, en folkbildningsinsats som heter duga. Besökare kan under lamningssäsongen ta del av lamningen från läktaren i fårhuset. Intresse för fårnäringen har väckts långt utanför lantbrukskretsar.

På Öströö Fårfarm tar man tillvara allt som fåren ger. Man förädlar och säljer kött, chark, skinn- och ullprodukter i gårdsbutiken. Den goda maten i café och restaurang har säkert omvänt många från fördomen att lamm skulle smaka kofta. Hela verksamheten är fräsch och välskött, och under säsong fylld av trevliga och serviceinriktade ungdomar, landsbygdens framtidshopp.

Öströö är ett viktigt nav för hela lamm-Halland. Slakteriet är en vinna-vinna-verksamhet som gör det möjligt för små fårägare att följa Livsmedelsverkets regler vid gårdsförsäljning av kött.

Det är naturligt för oss i Hallands fåravelsförening att förlägga kurser och events till Öströö. Verksamheten ger arbetstillfällen på landsbygden och håller kulturlandskapet öppet. Det kompletta fårföretaget, helt enkelt!

Elsa Lund Magnussen, Lindås Lamm, Karlstad

Nominerad av Värmlands Läns Fåravelsförening

Varmland2FotoÖyvind Lund

Elsa i egna slakteriet putsar lammlever.
Foto Öyvind Lund | Hämta högupplöst ››

Elsa har ekologisk uppfödning av lamm, gårdsslakteri, styckning och försäljning av kött, lammskinnskurs och kalasverksamhet samt skogsbruk. Hon bor i Lindås norr om Karlstad.

Motivering:
Elsa har varit banbrytande inom startande av småskaliga slakterier. Hon kämpade för hela Sverige med byråkratin och drev på för att det skulle tas fram regler och blanketter så det skulle passa småskaliga slakterier. Elsa är ett föredöme för småskalig livsmedelsproduktion i skogsbygden. Hon har varit en eldsjäl inom fårnäringen.

Elsa är inspirerande för lammproducenter, både befintliga och nystartande och har alltid goda råd att ge.

Varmland3FotoÖyvind Lund

Elsa vallningstränar med Jack.
Foto Öyvind Lund | Hämta högupplöst ››

Caroline Nielsen och Christoffer Lindahl, Strömmens Gårdsmejeri, Ånge

Nominerade av Västernorrlands Fåravelsförening

VasternorrlandFotoChristofferLindahl

Caroline Nielsen i gårdsmejeriet där hon gör ost på fårmjölken.
Foto Christoffer Lindahl | Hämta högupplöst ››

Strömmens har ett 80-tal renrasiga Östfriesiska mjölkfår och gör egen ost. Ekologisk produktion.

Strömmens Gårdsmejeri på Instagram och Facebook

Motivering:
Caroline och Christoffer är två drivna företagare som med liv och lust tog över Strömmens gårdsmejeri 2018 efter Agneta Larsson i följden av Martin Anderssons plötsliga bortgång. En fin besättning på omkring 80 mjölkfår och en produktion av mångfaldigt prisade ostar kunde leva vidare tack vare dessa två.

Drivna och motiverade klarade de utan förkunskaper att snabbt sätta sig in i en komplex produktion med allt från ystning till att köra traktor och lamning.

Ett par värt att uppmärksamma och peppa, företagare som kommer göra sitt yttersta för att utveckla och ta tillvara på fårens alla möjligheter.
Därför anser styrelsn för Västernorrlands fåravelsförening att Strömmens är värdiga vinnare av “Årets fårföretagare 2019”.

Caroline och Christoffer är nu även nyblivna medlemmar i Fåravelsförbundet.

VasternorrlandFotoCarolineNielsen

Christoffer Lindahl med gårdens sötaste lamm.
Foto Caroline Nielsen  | Hämta högupplöst ››

Crister Nilsson och Anna Hägge-Nilsson, Valdemarsvik

Nominerade av Östgötalamm

OstergotlandFotoMagdalenaHagge

Anna Hägge och Crister Nilsson
Foto Magdalena Hägge | Hämta högupplöst ››

Lammproduktion med lamning Oktober, Januari och Mars. Renrasiga Finull, Päls, Suffolk och korsningsdjur.

Motivering:
Crister och Anna är öppna, ärliga, drivna och engagerade fårföretagare som delar med sig av kunskap och erfarenheter. De ställer väldigt ofta upp och öppnar upp och visar sin gård, produktion och sina djur vid kurser och andra aktiviteter.

Crister ställer ofta upp vid undervisning och liknande, vid till exempel Riksbedömning när vi i Östgötalamm anordnade det på Vretagymnasiet och bjöd ner två klasser med gymnasielever. Anna har varit aktiv inom Östgötalamm länge och ställt upp på många sätt och vid många aktiviteter som gynnat medlemmar och fårägare. De är två personer som vi i Östgötalamm uppskattar mycket, och genom denna nominering vill tacka.

Ingemar och Margareta Zachrisson, Mysten, Alingsås

Nominerade av Gotlandsfårsföreningen

GFF2FotoToreHagman

Vilopaus vid gårdsmuren.
Foto Tore Hagman | Hämta högupplöst ››

Mystens gård i Hemsjö, Västergötland ligger i ett gammalt kulturlandskap som under Ingemar och Margareta Zachrissons vård och med hjälp av gårdens gotlandsfår bevarat sin unika karaktär. I Mystens gårdsbutik säljs både kött av lamm och vilt, lammskinn, garn samt ull- och skinnhantverk. Även trädgårdprodukter från egen odling finns till försäljning under säsong. Mysten är KRAV-certifierad sedan 1995.

Ingemar och Margareta Zachrisson arrangerar kurser i bl.a. skinnsömnad och gärdsgårdsbygge av gammal typ och tar emot besöksgrupper som får möjlighet att delta i gårdens verksamhet. Verksamheten har dokumenterats i de välskrivna böckerna ”År med får – en fårbondes dagbok” och ”Utblick från en gårdsplan”.

Bevara, nyttja och utveckla är ledord som stämmer bra in på den Zachrissonska livsstilen. På Mysten blandas gammal och ny teknik med tradition och förnyelse.

Motivering:
Ingemar och Margareta Zachrisson har under många år bidragit till att utveckla och informera om svensk fårhållning.

De har startat spinneri, slakteri, skrivit böcker, sponsrat projekt, bevarat det gamla kulturlandskapet, utvecklat besöksnäring på gården, öppnat gårdsbutik, hållit kurser i skinnsömnad och gärdsgårdsbygge, fungerat som mentorer för nya fårägare m.m. Med böckerna ”Utblick från en gårdsplan” och ”År med får – en fårbondes dagbok” får en intresserad allmänhet en inblick fårägandets magi. Nyblivna gårds- och fårägare, och säkert många fler, kan lära och inspireras.

I samarbete med lokala kollegor har Ingemar och Margareta tagit fram en broschyr om hur de betande djurens liv påverkar inte bara klimat och biologisk mångfald utan också köttets nyttighet, smak och kvalitet. Broschyren är högst aktuell i dagens kött- och klimatdebatt och av intresse för alla som värnar om de små idisslarnas stora värde.

Ingemar och Margareta är värda att uppmärksammas för sin goda fårgärning!

GFF1FotoToreHagman

Samverkan tre parter emellan – fårflocken, Trizz och Ingemar.
Foto Tore Hagman | Hämta högupplöst ››

Och vinnaren är … Nej, det blev inte en vinnare. Det blev två!

Juryns uppdrag att utse Årets Fårföretagare 2018 bland de fjorton nominerade var svårt, det hade behövts fler priser. Efter en lång diskussion framstod lösningen – man beslutade att ge ytterligare ett pris till Årets Uppstickare.

vinnare2018

Vinnare av Årets Fårföretagare 2018 är Jenny Andersson och Kjell Nilsson, Graute gård!

Välförtjänt titel till ett starkt lammföretag på Gotland. Det lilla extra som fällde avgörandet var att gården levererade lamm till Nobelmiddagens huvudrätt 2017. Juryn menar att det kan dröja 20 år innan det finns möjlighet att prisa samma insats igen.

Juryns motivering: Förutom att utveckla sitt företag på ett föredömligt sätt har Jenny och Kjell också visat världen att svenskt lamm levererar kvalitet på Nobelmiddagsnivå!

Graute1

Kjell Nilsson och Jenny Andersson Foto privat
Hämta högupplösta bilder här ››

Årets Uppstickare 2018 är Najib Rezai, Kärrbo Prästgård!

Najib var ett starkt alternativ, då många i juryn imponerades av och kände glädje över att en ung och företagsam man med ambition och målmedvetenhet övervunnit så stora hinder för att uppnå målet att bli fårföretagare.

Juryns motivering: Det är berikande för oss att se hur människor med andra erfarenheter i bagaget kombinerar dem med svenska förhållanden. Vi behöver fler fårföretag och de ska inte stöpas i samma form – Najib är en föregångare som får oss att känna att allt är möjligt.

Vastmanland_MIABJORKSTROM

Najib Rezai Foto Mia Björkström
Hämta högupplösta bilder här ››

Prisutdelning i Borgholm den 18 maj

Priserna delades ut under pompa och ståt i samband med Svenska Fåravelsförbundets Årsstämma på Öland den 18 maj.

De båda vinnarna tilldelades vardera 5000 kr, Diplom och ett Hederspris.

Vill du veta mer?

Bilder för nedladdning och mer om vinnarnas företag samt hela motiveringen som de nominerades med av sina distriktsföreningar finns under menyvalet Årets Fårföretagare på hemsidan.

Frågor om Årets Fårföretagare? Kontakta Elof Nilsson, 0705-66 58 77, elof.nob@gmail.com

Nominerade 2018

Fårföretagarna som presenteras nedan är de som nominerades till Årets Fårföretagare 2018.

Jenny Andersson och Kjell Nilsson, Graute gård, Gotland

Nominerade av Gotlands Fåravelsförening

Graute1

Foto Privat | Hämta högupplöst

Graute gård ägs och drivs av Kjell Nilsson och Jenny Andersson. Gården har 410 tackor varav 370 gotlandsfår, 37 leicester och 3 gutefår. Även omfattande dikoproduktion med 130 dikor med planer att öka antalet kor inför 2019.

På gården finns en gårdsbutik där under 2017 kom över 15000 besökare för att köpa kött och skinn. Samarbetar med grannar i Hejnum över ett stort betesområde Hejnum hällar.

Har även varit framgångsrika för sina skinn. Kjell är ordförande i Skinnriket på Gotland och har utvecklat Gotlands egen skinnmässa som idag är lika stor som Tranås Skinn-SM.

Graute Gårds hemsida ››

Motivering:
I över 20 år har makarna Jenny Andersson och Kjell Nilsson målmedvetet drivit och utvecklat sin gård i Hejnum på Gotland. På senare år har det tillkommit både ett café och en gårdsbutik där, förutom kött och lammskinn, även egendesignade och egentillverkade lammskinnsprodukter finns till försäljning. Dessutom hjälper man andra lammproducenter med att återställa betesmarker och med stängsling.

Continue Reading →

Sven Fridell, Bredaryd

Nominerad av Jönköpings Fåravelsförening

JONKOPINGVAST_EdW

Foto Einar de Wit | Hämta högupplöst

Sven började med några tackor för ett tjugotal år sedan på föräldragården. Efter han har verksamheten vuxit till 3–400 tackor. Var lite av en föregångare bär det gäller vinterlamm och har fortfarande en omfattande vinterlammproduktion. Har enkla billiga byggnader och arrenderar mark på ett stort antal mindre gårdar i området Bredaryd-Gnosjö-Hillestorp.

Motivering:
Sven har visat att det med små medel går att starta och sedan utöka verksamheten till ett lönsamt företag. Har varit en föregångare när det gäller vinterlammproduktion och har med sin produktion visat att även lammproduktion är en näringsgren att ta på allvar i en bygd som annars är helt präglad av mjölk- och nötköttproduktion.

Andreas Heurlin, Västergårdslamm, Sätila

Nominerad av Sjurhärads fåravelsförening

SJUHARAD_ElisabetBromster

Foto Elisabet Brömster | Hämta högupplöst

2012 köpte Andreas Västergården ihop med sin mamma och investerade i 12 tackor. Idag består besättningen av över 500 tackor som hålls i ett nybyggt stall i trä som Andreas designat och byggt själv. Byggnaden är finansierad av gårdens skog och mycket tidseffektiv. Andreas driver gården och sköter djur och mark på egen hand samtidigt som han kör grävmaskin i ytterligare ett företag.

Fårens betande har har bidragit till ett mer öppet landskap och levande landsbygd samt att tackorna har vårdat marken kring Storåns dalgång.

Västergårdslamms hemsida ››

Motivering:
Andreas har tillsammans med familjen vågat satsa offensivt och på kort tid byggt upp en större, effektiv lammproduktion vid sidan av annan entreprenörsverksamhet.