keenan_ny
banner_180x120
oviex_anuncio_180x120px
Elitlamm_180x180
Lindholmen180x180_2016
Backa Fårgård
knarrhult
ggi_loop
hgens webb
lamm_gif
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
Donnia Skinn
Hunden Herden
agria_banner_far_180x180
Amaskiner_2017_1
siltbergs hemsida
gimrarna
Stallmästaren web gif
gdjh2015
trns2017
annons_lamm
default logo
bildspel_allalamm0
bildspel_allalamm1
bildspel_allalamm2
bildspel_allalamm4
bildspel_allalamm5
bildspel_allalamm6
bildspel_allalamm7
bildspel_allalamm8
bildspel_allalamm9
bildspel_allalamm10

Medlemskap

Vad gör Svenska Fåravelsförbundet för dig?

Svenska Fåravelsförbundet (SF) är en rikstäckande branschorganisation med 24 länsföreningar spridda över hela landet. Ett tiotal rasföreningar är också anslutna till förbundet. Organisationen är fristående, opolitisk och ideell utan några personliga vinstintressen.

SF är registerförande avelsorganisation för samtliga fårraser i Sverige. Sedan det bildades 1917 har vi verkat för fåravelns främjande och lönsamhet och för en ökad avsättning för får- och lammkött, ull och skinn.

Vi bevakar fårägarnas intressen näringspolitiskt kring slaktfrågor och beslut från statliga myndigheter och riksdag. Målsättning för oss är att det ska gå att bedriva fårskötsel i hela Sverige med bra villkor för alla produktionsformer som kött, pälsskinn, ull och naturvård.

Elitlamm är ett internetbaserat fårdataprogram för besättningar som vill ha ökad lönsamhet, god kontroll och stor säkerhet. Här har du möjlighet att samla all information om djuren i din besättning samt ta del av den utveckling som sker inom fårnäringen.

24 länsföreningar
Som medlem i SF blir du också automatiskt medlem i din distriktsförening. De anordnar utbildning, medlemsmöten, resor och temadagar kring får och lammproduktion. Distriktsstyrelserna bevakar medlemmarnas intressen lokalt.

Tidningen Fårskötsel
Som medlem får du tidningen Fårskötsel, Sveriges enda facktidskrift för fårägare och lammproducenter. I den kan du läsa om allt som har med får att göra. Avel, ekonomi, byggnader, utfodring, betesskötsel, fårens hälsovård, näringsbevakning och allt som rör avsättningen av fårets produkter. Dessutom får du tips om lokala arrangemang. Du får även praktiska tips som gör vardagen lättare, förbättrar din ekonomi och ökar glädjen i att vara fårägare!

Medlemsavgift för 2017

TOTALT blir medlemsavgiften 750 kr uppdelat enligt nedanstående:

Ej avdragsgill medlemsavgift 216 kr.
Distriktsavgift 65 kr.
Avdragsgill medlemsavgift 375 kr + moms 94 kr.

Under perioden juni-sept debiterar vi halv avgift, och om man blir medlem okt-dec så gäller den för nästa år också.

Denna medlemsavgift gäller för en fysisk eller juridisk person.
Om mer än en i varje familj vill vara medlem så kan de bli familjemedlemmar, se nedan.

Familjemedlem
Om ni är fler i hushållet så kan de övriga bli familjemedlemmar. Dessa är som fullbetalande medlemmar förutom att de får inte ett eget exemplar av tidningen Fårskötsel.
Medlemskap för en familjemedlem kostar 125 kr.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET


ANSÖKNINGSFORMULÄR

Familjemedlem

Jag vill bli medlem i Svenska Fåravelsförbundet

Jag vill ansluta mig till Elitlamm Avel

Namn (*)

Adress (*)

Postnr (*)

Ort (*)

Telefon

Epost (*)


Antal får/getter

Ras

Produktionsplatsnummer

Övriga upplysningar