Banner-2017
Knarrhult2018
gdjh2015
siltbergs hemsida
gimrarna
Elitlamm_180x180
Far_gif
Stallmästaren web gif
trns2017
banner_180x120
Backa Fårgård
ggi_loop
default logo
bildspel_film
bildspel_parasiter2
bildspel_ullskattkartan

Remissvar

Att svara på remisser är en inte obetylig del av det arbete som SFs styrelse lägger ner.

Från och med 2013 publiceras remissvar och yttranden som vi lämnar här.

Yttrande gällande ärende NV-06012-18, förslag till föreskrifter om rovdjursförvaltning

Dnr NV-06012-18

Datum: 2019-11-25
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››

Yttrande gällande ärende LRF hållbarhetsmål för det gröna näringslivet

Datum: 2019-11-19
Remiss: LRF
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

Yttrande gällande ärende Dnr 4.4.16-082802019, ny föreskrift om avgifter för offentliga kontroller

Dnr 4.1.16-10272/2019

Datum: 2019-10-24
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

Yttrande gällande ärende NV-02782-19, förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin

Dnr NV-02782-19

Datum: 2019-10-24
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

Yttrande gällande ärende NV-07711-18, förslag till ändrade föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Dnr NV-07711-18

Datum: 2019-02-20
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Yttrande ››

Samråd om fördelning av stödpengar 2019 på grund av årets torka

Datum: 2019-02-04
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Yttrande ››