Banner-2017
Far_gif
banner_180x120
Stallmästaren web gif
gdjh2015
gimrarna
Nr1_banner_Faravelsforbundet_180x120px
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
siltbergs hemsida
Tranas2020
ggi_loop
default logo
bildspel_allalamm2

Remissvar

Att svara på remisser är en inte obetylig del av det arbete som SFs styrelse lägger ner.

Från och med 2013 publiceras remissvar och yttranden som vi lämnar här.

Synpunkter på programändringar i landsbygdsprogrammet

Datum: 2015-10-12
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
LRF

Ladda ner remissvar ››

Remiss om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:XX) om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter

Datum: 2014-11-14
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
LRF
LRF Häst
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Nötköttsproducenter
Växa Sverige

Ladda ner remissvar ››

Förslag på föreskifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. (Saknr: L 100)

Datum: 2014-03-10
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Djurbönder
Sveriges Nötköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Endast 4 kap. 11 § berör får.

Remissyttrande om förslag till rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Datum: 2014-02-20
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Svenska Djurhälsovården
Svensk Fågel
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötsköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Remissyttrande angående Jordbruksverkets förslag till fördelningsnycklar för vissa stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Jordbruksverket remiss syftar till att inhämta synpunkter på hur medel i vissa åtgärder i kommande landsbygdsprogram bör fördelas till länsstyrelserna.

Jordbruksverket har föreslagit en fördelning till respektive länsstyrelse av stöd till bredbandsinvesteringar och investeringar i stängsel mot rovdjursangrepp.

Datum: 2014-02-19
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar ››

Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

Datum: 2014-02-14
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Svensk Fågel
Svensk Mink
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska ägg
Sveriges Djurbönder
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid

Regeringen har beslutat att se över den svenska jaktlagsstiftningen i syfte att få en mordernare och mera tydlig lagstiftning. Den ska ge en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt ett djurskydd för de vilda djuren, och grundar sig i ett behov av förbättrat gemomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Remissen om Viltmyndigheten är ett delbetänkande i jaktlagsutredningen där en ny myndighet, med större fokus på förvaltning och inte enbart bevarande, föreslås. Motiven är bland annat att vilttillgången i Sverige är exceptionellt stor, och att viltet årligen orsakar skador i jord- och skogsbruk för miljardbelopp.

Datum: 2014-01-30
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissyttrande (pdf) ››