trns2017
Far_gif
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
gdjh2015
Annons
gimrarna
Backa Fårgård
Banner-2017
banner_180x120
ggi_loop
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
default logo
bildspel_hlamm3
bildspel_hlamm1
bildspel_hlamm5
bildspel_hlamm4

Remissvar

Att svara på remisser är en inte obetylig del av det arbete som SFs styrelse lägger ner.

Från och med 2013 publiceras remissvar och yttranden som vi lämnar här.

Yttrande om D8 och D9

Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9).

Svenska Djurhälsovården, LRF, LRF Kött, LRF Mjölk, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare och Växa Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag till nytryck av föreskrifterna D8 och D9.

Datum: 2013-10-16
Remiss: Jordbruksverket, avdelningen för djurskydd och hälsa
Svar:
LRF
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Djurhälsovården
Sveriges Grisföretagare
Växa Sverige

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Remissyttrande rörande ursprungsmärkning av kött

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna (EU nr 1169/2011).

Ursprungsmärkningen rör gris, lamm, get och fjäderfä och ska antas den 13 december 2013 och träda i kraft den 13 december 2014.

Datum: 2013-09-25
Remiss: Livsmedelsverket
Svar:
LRF
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Svensk Fågel
Svenskt Kött

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Remissyttrande över Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll

Datum: 2013-09-23
Remiss: Livsmedelsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
LRF
LRF Mjölk
LRF Skogsägarna
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötköttsproducenter
Svensk Fågel
Svenska Ägg

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Förslag till ny djurhälsoförordning

Remissyttrande angående förslag till ny djurhälsoförordning.

Datum: 2013-09-16
Remiss: Jordbrukssverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
LRF
LRF Mjölk
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Grisföretagare
Svenska Ägg

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av stora rovdjur

Synpunkter på rapporten ”Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av björn, järv, lodjur och varg i Sverige”.

Datum: 2013-06-24
Rapportlämnare: Enveco Miljöekonomi AB
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
Sveriges Lammproducenter

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Salmonella diarizonae

Remissyttrande angående ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om livsmedelshygien (SJVSFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur.

Datum: 2013-05-27
Remiss: Jordbrukssverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
Lammproducenterna
Svenska Djurhälsovården
Kött och Charkföretagen

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Sanktionsskalor

Remiss av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande.

Förslaget gäller dels ändring av hänvisningar till regler som är tvärvillkor samt ett nytt kapitel 8 om påföljder vid villkorsfel.

Datum: 2013-05-16
Remiss: Jordbrukssverket
Svar: LRF och LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Ekologiska Lantbrukarna
LRF Norrlandsgruppen
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Grisföretagare

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Typgodkännande av fångstredskap

Remissyttrande gällande utkast till Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap.

Datum: 2013-04-11
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Salmonella – ett nationellt strategidokument

Salmonella är den näst vanligaste zoonosen på människa i Sverige. Genom att ta fram ett nationellt strategidokument vill myndigheterna visa vilka konkreta åtgärder som är angelägna för att få ned antalet fall av salmonellainfektion hos svenskar.

Datum: 2013-04-02
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
LRF
LRF Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Lammköttproducenter
Kött och Charkföretagen

Ladda ner remissvar (pdf) ››

LRFs nya rovdjurspolicy

Remissyttrande på internremiss om förslag till LRFs nya rovdjurspolicy.

Datum: 2013-02-28
Remiss: Lantbrukarnas Riksförbund
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar (pdf) ››