Stallmästaren web gif
gdjh2015
Far_gif
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Siltbergs_banner2020_2
ggi_loop
Banner-2017
Wiromin2020_liten
gimrarna
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
banner_180x120
Knarrhult2018
Tranas2020
default logo

Se över din produktion

EBLEX och Farmers Weekly har gemensamt tagit fram material där man jämför olika produktionsinriktningars resultat i tredjedelar – sämst, mellan och toppen.

Continue Reading →

Nytt spärrområde på grund av nya fall av blåtunga

Nya fall av djursjukdomen blåtunga har påvisats på fyra gårdar i Skåne. De nya fallen är spridda över ett stort geografiskt område och Jordbruksverket har beslutat att göra hela Skåne och delar av Halland, Kronoberg och Blekinge till spärrområde. Inom spärrområdet öppnas det upp för förflyttningar av djur, vilket underlättar för många djurägare.
— Vi kommer nu att fokusera mer på att hitta eventuella nya smittade områden och mindre på områden där vi vet att smittan redan finns, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Continue Reading →

Svidknott och transporter riskerar sprida blåtunga

Även om det är via svidknott som djursjukdomen blåtunga sprids mellan idisslare medför transporter av levande idisslare också en risk för att smittan får en ökad spridning.
– Om ett smittat djur transporteras till ett annat område finns det risk för att svidknott i det nya området också blir bärare av smittan och sprider den vidare. Dessutom finns det risk att infekterade svidknott följer med i transporten. Därför råder transportstopp inom det spärrade området närmast den smittade gården i Halland och restriktioner för transporter i restriktionsområdet för blåtunga, förklarar Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Continue Reading →

Spärrat område för blåtunga utökas

Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att ytterligare fyra nötkreatur i Halland har konstaterats vara smittade av djursjukdomen blåtunga. Djuren tillhör samma djurägare som de djur som konstaterades smittade under helgen.

Jordbruksverket har beslutat att utöka det spärrade området på grund av de nya fallen men restriktionsområdet behålls i sin nuvarande utsträckning.

Continue Reading →

Vaccinering mot blåtunga har inletts

Under måndagen inleddes arbetet med vaccinering och utökad provtagning mot djursjukdomen blåtunga.

Jordbruksverkets distriktsveterinärer genomför vaccinationerna med början i det spärrade område med en radie av 20 km som inrättats efter att blåtunga i helgen konstaterades på en gård i Halland.

Continue Reading →

Blåtunga leder till restriktioner för transporter

Jordbruksverket har beslutat att införa transportrestriktioner med anledning av ett fall av djursjukdomen blåtunga på en gård i Halland.

Det är 81 kommuner som helt eller delvis berörs av restriktionerna. Det är förbjudet att föra ut idisslare som t.ex. nötkreatur, får, getter, lamadjur och hjortar från områden där det förekommer restriktioner.

Continue Reading →

Första svenska fallet av djursjukdomen blåtunga

Den smittsamma djursjukdomen blåtunga har efter analyser på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterats på en gård i Halland. Det är första gången blåtunga förekommer i Sverige.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett restriktionsområde för att minska risken för smittspridning. Från restriktionsområdet är det bland annat förbjudet att föra ut idisslare som till exempel nötkreatur, får och getter.

Continue Reading →