gimrarna
ggi_loop
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Banner-2017
Siltbergs_banner2020_2
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Tranas2020
Backa Fårgård
Far_gif
Knarrhult2018
Stallmastaren liggande 1
default logo
Slide background
Slide background

EU-domstolen: Totalförbud mot obedövad slakt okej

Sveriges krav på bedövning före avlivning ser ut att stå stadigt efter domslut i EU-domstolen om rituell slakt.

EU-domstolen hävdar att det allmänintresse som djurskyddet utgör, och det utrymme som EU:s djurskyddslagstiftning ger för medlemsländer att gå längre än vad det gemensamma regelverket säger, är starkare än rätten att följa religiösa ritualer vid slakt.

Läs mer
ATL: EU-domstolen: Totalförbud mot obedövad slakt okej

Flera förenklingar på gång för den som hanterar foder

Från och med den 25 december 2020 träder förändringar i kraft för den som hanterar foder. Det blir färre krav i rapporteringen av foder. Anmälan av foderanläggning i primärproduktionen ska göras till länsstyrelsen som tar över registeransvaret. En ledstjärna har varit att förändringarna ska leda till förenklingar för lantbrukare och foderleverantörer.

Den som är foderleverantör ska årligen rapportera in uppgifter om sin verksamhet till Jordbruksverket.

Enklare rapportering
Kravet på att anmäla enskilda foder tas nu bort. Istället för att rapportera kvantiteter för varje enskilt foder kommer detta istället att ske per foderkategori: råvaror, foderblandningar samt tillsatser och förblandningar.

– Vi vill göra tillvaron enklare för våra kunder. Många foderleverantörer har lyft att just rapporteringen av foder på detaljnivå har varit krånglig. Vår ambition är att förändringarna nu ska underlätta för företagen, säger Kersti Andersson.

Mer information
Du som hanterar foder
Regler för foderföretagare

Läs mer
Jordbruksverket: Flera förenklingar på gång för den som hanterar foder ››

Stöd för märkning för djurvälfärd i EU

Källa ATL
EU:s jordbruksministrar tror på en gemensam märkning av djurvälfärdsnivån på mat.

Vid veckans jordbruksministerråd gav EU:s medlemsländer sitt enhälliga stöd för en ny typ av EU-märkning för livsmedel. En djurvälfärdsmärkning bör följa striktare kriterier än vad EU:s lagstiftning kräver men inte diskriminera producenter i länder där djurskyddslagarna går längre än EU:s regelverk, anser ministrarna. Villkor under transport och slakt bör ingå i kriterierna för märkningen. EU-kommissionen har aviserat att de ska beställa en studie av vad en djurvälfärdsmärkning innebär.

Ull 2020 – initativ och projekt i Sverige

Under året har mycket hänt inom den svenska ullnäringen. Nämndens nationella utvecklare Annkristin Hult sammanfattar vad året inneburit vad gäller konferenser, seminarier, projekt, utbildningar och föreningar samt företag som valt att satsa på svensk ull.

Ullnäringen i Sverige växer och nya idéer och samarbeten utvecklas ständigt. Många aktörer visar stort intresse för att utveckla användningen av svensk ull. Ullnäringen innefattar många områden – näringsfrågor, landsbygdsutveckling, kulturella och kreativa näringar, hållbarhet, innovation, forskning och kulturarv och öppnar många dörrar till utveckling. Nämndens nationella utvecklare Annkristin Hult har därför fått arbeta med frågor som gäller allt från enskilda aktörer som t.ex. vill utveckla redskap för ullhantering till övergripande internationella ullfrågor.

Läs artikeln
NFH: Ull 2020 – initativ och projekt i Sverige ››

Vi rundar av 2020 genom att blicka framåt

veckobrev

18 december 2020 | Flaggan i topp, intressant läsning om nappa, avskeds-julklapp från Om Får och Foder och snart är det jul.

Slutrapport från projektet Svenskproducerad lammnappa av svenska lamm- och fårskinn finns nu att läsa på hemsidan. Detta är del 2 i en undersökning av om det kan gå att få ekonomi på vita korsningsskinn, och om de kan förädlas till exempelvis nappaskinn. Att det går att göra högkvalitativ lammnappa av våra svenska skinn vet vi sedan del 1 i projektet. Del 2 har undersökt om vissa fårraser och/eller korsningar lämpar sig bättre eller sämre för nappaskinnproduktion, och om slakttid eller slaktmetod spelar roll. Man har även tagit fram och testat färger anpassade för lammnappa i kombination med ullfärger och undersökt hur vi gör bäst med ID-märkning och spårning.

Tack Claudia för denna rapport som är konkret, spännande och lätt att läsa. Den innehåller också bilder på produkter av lammnappa och olika skador som kan uppkomma på skinnen.

nappaskinn

Bilden t.v. visar 2 fina skinn av lammnappa. Dorperskinnet som ligger överst har en väldigt fin narvyta som uppskattas inom skinnäringen. Det är sällan något ”dubbelskinn” på Dorper, som det kan vara på många andra raser.

Bilden t.h. visar sträckskador som oftast kommer av hanteringen på slakteriet. De kan också bero på att djuret har druckit för dåligt inför slakt. Bilder ur rapporten. Foto båda ovan Claudia Dillmann.

Den 7 januari 2020 är ras- och lokalföreningarnas ordföranden varmt välkomna till en digital Ordförandekonferens. Program kommer via epost, håll utkik.

Blir det en omgång av Årets Fårföretagare även 2021? Flera har undrat och nu är det officiellt; ja det blir det! Börja redan nu fundera på vem DU ska nominera till din ras och/eller lokalförening.

Styrgruppsmöte idag i Lammlyftet. Snart är alla pusselbitar på plats inför lanseringen den 4 februari. Det kommer att bli toppenbra som utbildningsverktyg och kunskapsbank för framtidens lammuppfödare. I dagligt tal kallas lammköttsstandarden för MSS LAMM (Meat Standard Sweden Lamm). Under 2021 kommer Lammlyftet att implementeras i uppfödar- och slakteriled via tillförda medel från LRF och Branschutvecklingspengen. Mer information kommer efter lanseringen.

SF och Lammproducenterna tillsammans med LRF bjöd in till ett branschråd om CODD denna vecka. Med på mötet var Skånes Fårintressenter, Gård & Djurhälsan, SDS, HKScan och KLS, Svenska Köttföretagen, Skånes länsstyrelse, LRF Skåne, Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, SLU och SVA. Vi framhöll näringens rädsla för denna sjukdom och vikten av att behålla de svenska fårens goda hälsoläge. Alla organisationerna är överens om att det måste till krafttag just nu för att kartlägga, säkra smittspårning och hindra att CODD sprids.

Fårägare i Skåne kommer att kallas till ett Teamsmöte om CODD den 19 januari 2021 kl. 19.00. Mer information kommer till er i Skåne. Arrangörer är SF, Lammproducenterna och LRF.

Som ni sett har Gård & Djurhälsan fått pengar till att kostnadsfritt erbjuda rådgivning och gårdsbesök tre månader framåt. Använd den möjligheten om ni ser misstänkta klövförändringar hos era får!

Det är av största vikt att alla fårägare i hela landet kontrollerar klövarna på sina får och speciellt vid inköp, följ rekommendationerna! En karenstid på fyra veckor är vad som gäller sedan CODD åter upptäckts i Sverige.

Projektet Om Får och Foder slutredovisas i dagarna. Lite korta fakta om projektet:

 • 22 st digitala föreläsningar Om Får och Foder
 • 289 personer deltog i föreläsningarna
 • 14 st gårdsbesök Om Får och Foder
 • 205 personer deltog i de 13 första gårdsbesöken. Hur många vi blir totalt vet vi nästa vecka …
 • 1410 st medlemmar är med i den ständigt aktuella Facebookgruppen Om Får och Foder där erfarenheter om får och foder delas mellan fårägare

Som avslutning av Om Får och Foders har vi en julklapp till alla medlemmar. Nu på måndag den 21/12 med start kl 14 genomförs ett fjortonde gårdsbesök digitalt och ni får hänga med! Therese och Peter Andersson på Nyby Gård strax utanför Borlänge tar emot tillsammans med vår guide Theo. De har 460 tackor och jobbar mycket med att digitalisera och automatisera sin verksamhet, och att hitta flexibla lösningar för allt. Där finns mycket inspiration och tips att hämta! Kan du ta dig en paus i julstöket under ett par timmar på måndag eftermiddag så anmäler du dig direkt till Theo Den Braver, maila ditt intresse till Theo.denbraver@gardochdjurhalsan.se. Gårdsbesöket är kostnadsfritt men vänta inte med din anmälan, antalet deltagare är begränsat. Läs mer om gården här.

Nyby

Peter och Therese hälsar er välkomna till Nyby Gård!

Möte även för branschens smittskyddsnämnd, där man också diskuterade CODD. Andra ämnen på agendan var resistens hos parasiter och AHL, den nya djurhälsoförordningen som ska träda i kraft i april 2021. Smittskyddsnämnden fungerar som rådgivande organ för SDS verksamhet och består av representanter från LRF, Svenska Köttföretagen, Växa Sverige och Gård & Djurhälsan samt de olika branschorganisationerna för djurslagen nöt, gris och får.

Vi deltog i webbinariet om illegal jakt och jaktsabotage som De 5 Stora arrangerade i måndags. En intressant dag och materialet som presenterades visar på att det med all sannolikhet försiggår illegal jakt, men att det även finns en mycket hög dödlighet som har naturliga orsaker.

Det kommer en webbinariserie om rovdjur under våren på initiativ från Värmlands länsstyrelse, i samverkan mellan viltförvaltare, forskare och intresseorganisationer.

Anna Törnfelt med flera pratade om minskad lammproduktion och ökad konsumtion av svenskt kött på P4 Gotland häromdagen. Anna berättade också om rovdjursproblemen för reportern, och att många slutar på grund av vargangrepp eller oro för angrepp, men det klipptes bort. P4 Gotland har sagt att de ville ha en lokal vinkel, vilket vi kan förstå. Men eftersom ämnet utgick nationell statistik beklagar vi den ofullständiga bild som gavs av den minskade tillgången på svenska lamm.

Förvaltningsrätten i Luleå ger grönt ljus för licensjakt på sammanlagt 24 vargar i fyra revir i länen Gävleborg, Värmland och Örebro/Västmanland. Alltså helt enligt länsstyrelsernas beslut.

För dig som vill bli bättre på att beräkna en optimal foderstat till dina får finns nu chansen att gå två foderplaneringskurser med Birgit Fag. De går digitalt via Teams, så det spelar ingen roll var ni bor.

Vi vill tipsa om Miljöhusesyn, ett digitalt verktyg som hjälper företag på landsbygden att hålla koll på de författningar som styr företagets verksamhet. Huvudsyftet är att samla och göra det enklare att hitta den lagstiftning som styr företagets verksamhet. Gör gärna en miljöhusesyn inför det nya året och få samtidigt koll på nyheter, regelförändringar och tvärvillkor.

Under året har mycket hänt inom den svenska ullnäringen. Nämndens nationella utvecklare Annkristin Hult sammanfattar här vad året inneburit vad gäller konferenser, seminarier, projekt, utbildningar och föreningar samt företag som valt att satsa på svensk ull.

2021 fortsätter Ullkompetens, ett kompetensutvecklingsprojekt som startade i november 2019 med en branschträff för svensk ull.

Svenska Dagbladet hade en stor artikel om ull denna vecka, men tyvärr bakom betalvägg.

Tjockt och fullmatat nummer av Fårskötsel ute nu. Ur innehållet:

 • Tackvändare – stor marknadsöversikt. Vilken ska jag köpa?
 • Medlemsenkäten – så tycker förbundets medlemmar
 • Vem, eller vilka har rätt att överklaga beslut om skydds- eller licensjakt?
 • Cheviot – fårrasen som försvann

Plus som vanlige en hel massa annat!

helglektyr Den coronaanpassade julen är räddad. En fullspäckad Fårskötsel damp ner i postlådan idag. Foto Britta Wendelius

En Fårpodd kommer att släppas för lyssning under helgerna, håll utkik.

Kansliets och Elitlammsupportens tider under helgerna finns här. Supportens personal, Anna, Britta och Kicki, tackar för året som gått och önskar alla Elitlammare God Jul och Gott Nytt År!

Detta är årets sista veckobrev. Eftersom jul- och nyårsafton i år infaller på tordagar kommer veckobrevet att ta lite extra julledigt. Juldagen och nyårsdagen kommer det inget veckobrev, vi ses igen den 8 januari.

Vi avrundar 2020 utan att blicka bakåt. Framtiden ser ljus ut för lammnäringen och det pratar vi hellre om än detta knasiga 2020. Tillströmningen av nya användare i Elitlamm har under hösten varit exceptionellt stor, och även om vi inte vet hur gamla de nya fårbönderna är så är vi säkra på att det kommer en ny generation som tar stafettpinnen från dem som slutar på grund av ålder. Betalningen för lammen har varit stadigt hög hela 2020, och vi hör från många håll att investeringsviljan är bättre än på mycket länge. Så vi avrundar året med stor tillförsikt och önskar alla våra medlemmar en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Vi skickar med en jullåt också, Jaul ei burs av lammbonden Patrik Johansson som blivit viral på Gotland.

Trevlig helg och en God Jul önskar SF!

Olle

Finullsbaggen Olle är frustrerad! Han går i en ombetäckningsgrupp där inte mycket kul händer, de flesta tackorna är redan dräktiga. Men rätt över foderbordet går ett gäng snygga och högbrunstiga ungtackor. Där skulle man vara! Finullsbaggar är spänstiga herrar så Olle tog saken i egna klövar. Med ett Patrik Sjöberg-skutt tog han sig upp på foderbordet och vidare ner i den andra gruppen. Sedan stökade han runt en hel eftermiddag med den stackars texelbaggen som bodde där. Åtgärder behövde vidtas och efter det förbättras ett par gånger, men nu har det gått en vecka och han är fortfarande kvar där han ska vara. Foto Einar de Wit

bildbevis

Bildbevis, solen finns fortfarande. Den har visat sig på Gotland och snart går vi mot ljusare dagar. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av AnnaSisy

Slutredovisning av Om Får och Foder med julklapp på köpet

Svenska Fåravelsförbundet ansökte hösten 2018 om finansiering för projektet “Kompetensutveckling Foderplanering för Får och Lammproducenter”, som senare fått det lite kortare namnet “Om Får och Foder”. Grunden till ansökan var en utlysning av projektmedel för utbildningsinsatser från EU och Jordbruksverket, i spåren av torkan 2018.

Syftet med projektet var och är att sätta fokus på vikten av att vi som djurägare har god planering inom området foder och foderhantering. Målet är en ökad kompetens hos fårägare, så att vi står bättre rustade för såväl normalår som år då väder eller klimatpåverkan ger sämre skördar. Projektet godkändes under försommaren 2019, och de digitala utbildningstillfällen som planerats startade upp hösten 2019. Det rullade sedan på med digitala föreläsningar och fysiska gårdsbesök fram till oktober 2020. Projektets genomförandedel är snart avslutad, och vi arbetar nu med slutredovisningen.

Digitalt gårdsbesök den 21 december 2020 och du är välkommen!

Som överraskning och JULKLAPP till er alla, från Svenska Fåravelsförbundet och oss som jobbar med Om Får och Foder, erbjuder vi dig att delta i det sista gårdbesöket, vilket genomförs digitalt via Teams redan nu på måndag den 21/12, med start kl 14.

Theo Den Braver och gårdsfolket Therese och Peter Andersson Nyby Gård strax utanför Borlänge tar emot och visar runt genom videolänk. Kan du ta dig en paus i julstöket under ett par timmar på måndag eftermiddag så anmäler du dig till Theo Den Braver direkt, maila ditt intresse till Theo.denbraver@gardochdjurhalsan.se.

Du får en länk att koppla upp dig genom av Theo senast söndag kväll. Vänta inte med din anmälan, antalet deltagare är begränsat. Ingen deltagaravgift tas ut för det digitala gårdsbesöket.

Nyby Gård – fokus på flexibla lösningar och automatisering
Gården som vi får besöka håller 460 tackor främst av köttraskorsning, men gården har även renrasiga finulls- och gotlandstackor. Grundtanken på denna gård är att digitalisera, automatisera och elektrifiera sin verksamhet. Lösningar på gården är flexibla för att möjliggöra snabb omställning av produktionen, ifall förutsättningar förändras. Flexibla lösningar är vad som gäller för såväl logistik, inredning, foderhantering och produktionen i stort. Man har satsat på automatiserad foderhantering med exempelvis bandfoderfördelare och stationär fodermix. Nyby Gård lammar fyra gånger om året och har som mål att underlätta arbetet genom olika tekniska lösningar.

Theo guidar oss under besöket och för en dialog med Therese och Peter som delar med sig av sina erfarenheter. Beroende på hur många frågeställningar som framkommer är det svårt att säga hur länge besöker pågår, men räkna med minst ett par timmar. Förbered en termos med kaffe och några goda bullar, och bänka dig bekvämt framför datorn på måndag eftermiddag.

Det här är en julklapp till dig som har möjlighet att följa med, välkommen!

Nyby

Peter och Therese hälsar oss välkomna till Nyby Gård!

logga SJV EU

Slutrapport från nappaskinnprojektet (del 2)

Hämta projektrapporten:
Svenskproducerad lammnappa av svenska lamm- och fårskinn ››

Ett projekt finansierat av Stiftelsen för garverinäringens främjande
Författare och projektledare Claudia Dillmann, Svenska Fåravelsförbundet
I samarbete med Tomas Kero, Kero Leathers AB

Se också slutrapporten från nappaskinnprojektet del 1:
Nappaprojekt – för att få en bra ekonomi på vita skinn ››

Bakgrund
Vi i Svenska Fåravelsförbundet ville ta ett krafttag med de vita korsningsskinn som fårnäringen idag inte kan räkna in i sin ekonomi. Vi ville, i samarbete med Kero Leather AB, köra ett projekt i lite större skala för att undersöka om det kan gå att få ekonomi på vita korsningsskinn och om de kan förädlas till exempelvis nappaskinn. I dag importeras nappaskinnsprodukter av lamm till ett värde av 20 miljoner kronor. Dessa skinn kommer mestadels från Etiopien, Italien och Frankrike och saknar de värden som vi i Sverige kan ge våra skinn i form god djurhantering och miljötänk både vid uppfödning, slakt och vid beredning. En stor del lammnappa importeras även från Norge.

Projektets aktiviteter

 • Vi ville undersöka om det fanns några fårraser och/eller korsningar som lämpade sig bättre respektive sämre för nappaskinnproduktion.
 • Vi ville få en så miljövänlig produkt som möjligt så vi ville undersöka om vegetabilgarvning kunde vara ett alternativ.
 • Vi ville ta reda på om det fanns slakttider som var mer eller mindre lämpliga och om skinnen skiljde sig åt på höstlamm respektive vinterlamm av samma ras/korsning.
 • Vi ville testa och ta fram färger som var anpassade för lammnappa i kombination med ullfärger.
 • Vi ville undersöka hur vi gör bäst med ID märkning och spårning. Vi ville också ta reda på var på skinnet ID-märkningen bäst bör placeras för att få ut det mesta av skinnet.
 • Vi ville också undersöka om det kunde vara möjligt att få ekonomi i alla led, dvs från fårbonde/producent till slakteri, garveri och skinnförädlare.

TomasKero
Tomas Kero visar maskinen som ”hyvlar” ner skinnen, ett viktigt steg i nappatillverkningen. 0,6–1,3 mm är den ungefärliga tjockleken på fårens/lammens skinn.

nappaskinn
Bilden t.v. visar 2 fina skinn av lammnappa. Dorperskinnet som ligger överst har en väldigt fin narvyta som uppskattas inom skinnäringen. Det är sällan något ”dubbelskinn” på Dorper som det kan vara på många andra raser.

Bilden t.h. visar sträckskador som oftast kommer av hanteringen på slakteriet. De kan också bero på att djuret har druckit för dåligt inför slakt.

Bilder ur rapporten. Foto Claudia Dillmann.

Ullkompetens för ökat företagande i länet

2021 fortsätter Ullkompetens, ett kompetensutvecklingsprojekt som startade i november 2019 med en branschträff för svensk ull.

Länsstyrelsen Uppsala som driver projektet vill att landsbygdsföretag ska utvecklas och växa för att mer av den svenska ullen ska användas som en fantastisk naturfiber och resurs istället för att läggas på sophögen. Projektet riktar sig till landsbygdsföretagare i Uppsala län som vill starta upp eller redan har ett företag med fokus på ull. Det är hittills både fårbönder och förädlare som lockas av projektet, och även företag med andra affärsidéer kring ull är välkomna till aktiviteterna.

Läs mer i pressmeddelande från 20-12-17 ››

Ladda ner kurser och aktiviteter 2021 som pdf ››

Ullkompetens-2021

Importen av får- och lammkött ökar – torkan 2018 en anledning

Anna Törnfelt med flera om minskad lammproduktion och ökad konsumtion av svenskt kött på P4 Gotland.

Anna berättade också om rovdjursproblemen för reportern, och att många slutar på grund av vargangrepp eller oro för angrepp, men det klipptes bort. P4 Gotland har sagt att de ville ha en lokal vinkel, men när ämnet är nationell statistik blir det missvisande.

Importen av får- och lammkött ökar – torkan 2018 en anledning ››

Vi äter mer svenskt kött under pandemin – trots minskad köttkonsumtion ››

12 % av alla tackor, baggar och lamm finns på Gotland

Jordbruket i siffror har en adventskalender som presenterar statistik om jordbruket i Sveriges alla län. När det handlar om Gotland blir det mycket lammfakta.

År 2020 fanns det 272 000 tackor och baggar i Sverige. Det är 8000 färre än år 2019. Samtidigt fanns det 238 000 lamm vilket är 34 000 färre än år 2019.

Tittar man på länsfördelningen från senast kända året som är 2019 finns flest antal får i Västra Götalands län med 88 000 får. Gotlands län kommer på andraplatsen, strax före Skåne län.

I Gotlands län var antalet jordbruksföretag runt 1 400 år 2019. Det innebär att ungefär 2 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 3 % av landets åkermark och 6 % av landets betesmark. Företagen är alltså något större än de är i genomsnitt i hela riket.

Läs mer
Jordbruket i siffror: 68 300 får, tackor, baggar och lamm fanns på Gotland år 2019. Det är 12 % av alla får i riket ››

Protest mot regeringens planer att flytta varg

rovdjur

Miljödepartementet har givit länsstyrelserna i Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Västra Götalands län i uppdrag att redovisa områden för utsättning av genetiskt viktiga vargar.

Vi anser att detta fullständigt äventyrar acceptansen för rovdjurspolitiken. SF har dessutom varken tillfrågats eller informerats.

En skrivelse där vi protesterar mot planerna att flytta och placera ut nya vargar i områden som inte är förberedda för detta har skickats till Regeringskansliet.

Läs skrivelsen ››

Objection!

veckobrev

11 december 2020 | Protest mot ovälkomna planer. Men vi glädjer oss också åt bra avräkningspriser och tackar er som hört av er sedan förra veckan.

En skrivelse har skickats till Regeringskansliet där vi protesterar mot planerna att flytta genetiskt viktiga vargar, och mot att SF och näringen inte blivit tillfrågad innan man uppdrog åt länsstyrelserna i mellansverige att peka ut lämpliga områden. Vi anser att detta fullständigt äventyrar acceptansen för rovdjurspolitiken. Att hänsyn måste tas till fårnäringen och beslutad livsmedelsstrategi ska inte behöva påpekas, men det behövdes tydligen ändå. Skrivelsen kan läsas här.

De 5 Stora arrangerade förra veckan ett webbinarium om tamdjur och rovdjur. Förbundet Svensk Fäbodkulturs Kenneth Jonsson, LRFs Lotta Zetterlund och Gudrun delade på tiden för presentationer, och sedan var det utrymme för frågor som Benny Gäfvert modererade. Informationen var riktad till personer som ska informera om rovdjur ute i landet; tjänstemän på länsstyrelser, naturrum, inom ekoturism etc. Webbinariet kommer att läggas upp på De 5 Storas hemsida, vi tipsar när det finns på plats.

Gruppen som jobbar med CODD har haft en avstämning, och det har beslutats att några enkla informationsfilmer ska tas fram tillsammans med Gård & Djurhälsan. Vi påminner om att det finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke.

Igår vad det dags för SLUs seminarium om vallhundar och hobbyvallning. Hela 350 deltagare slöt upp, så det var ren information men med möjlighet att skiva i chatten. Panelen valde sedan ut frågor för svar och kommentarer. Mycket handlade om djurskyddslagen och vad den säger om träning och tävling. Andra frågor gällde hur stressade fåren egentligen blir och vad som menas med hobbyvallning. Flera personer från SLU var med, Calle Hammarberg, Vallhundsklubben, SKK, de som kallade sig hobbyvallare och några som talade emot vallning. Många framhöll att kunskap om får ofta saknas, där framhöll vi SFs hemsida som kunskapskälla. Anne Awes var med från SKK och hennes definition av hobbyvallare är en person som bara ser hunden, och inte vallningen ur fårens perspektiv. Hunden måste anses som ett arbetsredskap och det är alltid hundföraren som har ansvar för att både hund och får mår bra vid all hantering! SKK tog fram en vallningspolicy 2014 som vi då ställde oss bakom och den är fortfarande aktuell.

a-awes
Ann Awes från SKK har samma inställning som SF, och förde både hundarnas och fårens talan. Bild Gudrun Haglund Eriksson

Idag lämnar Jordbruksverket förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken till Regeringskansliet. Sveriges genomförande av EUs jordbrukspolitik har kritiserats för att vara krångligt och administrativt kostsamt för både lantbrukare och myndigheter, något som bland annat resulterat i försenade utbetalningar av stöd till lantbruksföretag. Jordbruksverket skriver att de arbetat för att stöd och ersättningar ska vara enkla att söka och reglerna ska vara lätta att följa. Läs mer här.

Under storstädning av ett gårdskontor dök en avräkningsnotering från Scan för vecka 14 2006 upp och den väckte intresse. Avräkningen är alltså från den tid på året som priserna brukar vara som högst. Jämför man våren 2006 med våren 2020 så har betalningen i princip fördubblats, genomsnittsligt avräkningspris v 14 2020 var 60,45 kr. Om man räknar på inflationen så motsvarar 30 kr 2006 35 kr 2019 (siffror för 2020 finns ännu inte på ekonomifakta.se). Konumentpriser på livsmedel och alkoholfria drycker har stigit med knappt 34 % under samma period, vilket betyder att (genomsnittslig) mat som kostade 30 kr i butik 2006 kostade ca 40 kr förra året (källa SCB). Betalningen för lamm är riktigt bra nu och det har hållit i sig även under hösten, vilket är unikt. Äntligen!

Avräkningsnotering Scan 2006
Öppna större bild. Foto Einar de Wit

Vi vill tacka för att så många har hört av sig med svar på förra veckans fråga om varför man inte seminerar! Dåligt utbud när det gäller egenseminkurser, dåligt baggutbud och att man inte har tid är återkommande svar. Mycket värdefullt för oss att få veta mer om vilka svårigheter och hinder ni ser. Flera nämner smittskyddet som ett argument för att evntuellt börja seminera. Vi instämmmer, smittskyddet är en mycket viktig drivkraft för oss att försöka driva verksamheten vidare. Fler får gärna svara!

Passa på att gå kurs i villkorad läkemedelsanvändning D9, två digitala kurser hålls under januari.

Medlemsbrev har denna vecka skickats till medlemmar i Kronoberg och Uppsala-Stockholm.

Det är gott om gnagare i år och många har problem med sork som gnager hål på enslilagebalarna. Extra koll på balupplagen kan behövas, och eftersom angreppen sällan syns utåt så behöver man flytta på och lyfta upp balarna för att hålen ska synas. Läs mer här.

Hålbal
Objudna gäster 1. Foto Einar de Wit

IMG_4853
Objudna gäster 2. Frustrerande när inte ens fyra el-trådar håller vildsvinen ute. Foto Claudia Dillmann

Kansliets och Elitlammsupportens tider under helgerna finns anslagna redan nu. Supporten svarar på mail alla vardagar, men stänger telefonen under nyårs- och trettonhelgveckorna (28/12–6/1).

Eftersom jul- och nyårsafton i år infaller på tordagar kommer veckobrevet att ha lite mer julledigt än vanligt. Juldagen och nyårsdagen kommer det inget veckobrev, men nästa vecka hörs vi som vanligt.

Trevlig tredje adventhelg önskar SF!

Bildkavalkad från Hälla Gård där jul-lamningen är igång för fullt. Foto Thomas Eriksson

foderbord-lamningsboxar
Praktikanten Tove utfodrar. Hon går på driftledarutbildningen på Forslundagymnasiet i Umeå.

adventslamm1

adventslamm2

adventslamm4

adventslamm3

adventslamm5
Född idag, tio minuter gammal på bilden. Underbart med pigga lamm. Bonden meddelar att han ännu så länge också är pigg.

luciaskinn
De första av höstens lammskinn har kommit från beredningen. Alltid lika spännande att packa upp säckarna! Foto Britta Wendelius

Parallellogram
Einar och hans hundar roar sig med att bygga parallellogram respektive bada i diken, leka med pinnar och gräva efter sork. 21 parallellogram är klara, den besvärliga terrängen är avklarad och resten blir a walk in the park. Det stora stängselprojektet framskrider med andra ord, och bonden är minst lika nöjd som hundarna. Foto Einar de Wit

Sammanställt av AnnaSisy

Gnagarhöst

Denna höst har tydligen varit väldigt gynnsam för gnagare i stora delar av landet. Många har större problem med möss och råttor än vanligt.

Nu har vi också fått signaler från flera djurägare att det varit stora sorkangrepp på enilagebalar denna höst. Det gäller både balar som lagras ute på fält, men också balar som lagras intill djurstallarna. En fårägare i Småland berättade att han varit tvungen och stapla om alla sina balar och tejpa, alternativt plasta om, ett stort antal balar. Även hemma hos Einar har flera angreppskluster hittats i balupplaget. Detta är ganska färska angrepp, då många gnagda balar inte börjat mögla än. Men det är ett pågående angrepp, så det finns farhågor om stora skador längre fram i vinter.

Fårägarna uppmanas nu att hålla koll på sina balupplag, och eftersom angreppen sällan syns utåt så behöver man flytta på och lyfta upp balarna för att hålen ska synas. Om ni har balar liggande ute på gärdena är det hög tid att transportera hem dem. Då upptäcker man om det finns skador. Och flytta gärna på ett gäng balar hemmavid för att se om det finns skador längre in.

Text och bild Einar de Wit

Hålbal

En ensilagebal med stora skador orsakade av sork.

Kansliets och Elitlammsupportens tider under jul och nyår

Julveckan (v 52)
Vanlig support och telefontid må–on. Julafton och juldagen stängt.

Vecka 53
Vi svarar på mail alla vardagar. Nyårsafton och nyårsdagen stängt.

Vecka 1 2021
Har vi telefonsupport och mailsupport på måndagen den 4 januari. Trettondagsafton och trettondagen stängt. Vanlig mailsupport torsdag 7/1 och fredag 8/1.

Vecka 2
Nu är det som vanligt igen, mailsupport alla vardagar och telefontid må, ons kl 10-12 samt tis kl 18-19.

Sköna helger önskar
Kansliet och Elitlammsupporten

gojul2

Bild Britta Wendelius