Hunden Herden
siltbergs hemsida
Banner-2017
gimrarna
Lindholmen180x180_2018_1
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
ggi_loop
gdjh2015
agria_banner_far_180x180
trns2017
Backa Fårgård
banner_180x120
default logo
bildspel_ba2018_2
bildspel_auktionjkpng
bildspel_ba2018_4
bildspel_ba2018_5
bildspel_ba2018_1

Fårpodden 03: Om att få lammen klara på bete

Fårpodden 03 handlar om att få lammen slaktmogna före stallsäsongen. Men om alla lamm inte blir klara, det händer varje år och kanske ännu mer i år när det varit ont om bete och foder, hur gör man då?

Innehåll i Fårpodden 03:

 • Hösten är snart här, och sommaren har varit den torraste i mannaminne. Hur får vi lammen slaktmogna innan betet tar slut? Titti och Anna Törnfelt, lammrådgivare och fårbonde på Gotland, lotsar oss.
 • Vinterlamm är de lamm som trots allt inte blir klara i tid före installning och som man behåller på gården för att växa till sig, eller säljer till någon annan som kan föda upp dem. Titti och Einar djupdyker i ämnet och bjuder på många konkreta tips och råd.
 • Hur har man klarat sommarens torka på Norrby Gård? En av Sveriges största lammgårdar med en produktion inriktad på att föda upp lamm på gräs. Einar pratar med Tomas Olsson om sommarens utmaningar och vilka strategier de använt för att klara sig genom torkan 2018.

Välkomna till Fårpodden!

Länkar
Slaktmognadsbedömning i Kunskapsbasen
Hans lyckas med vinterlammsuppfödning, ur Kunskapsbasen
Lathund foderåtgång ekologiska tackor och vinterlamm, ur Kunskapsbasen
Gårdsvandring Norrby Gård, film på Youtube
Proteintipset, hitta foder och halm till salu i hela Sverige
Foderstatsberäkning, artikel ur Fårskötsel

Maila Anna om du vill komma i kontakt med oss som gör Fårpodden.
Att kommentera i inlägget om podden på vår Facebooksida är ett annat alternativ att tycka till om podden.
Hör gärna av er!

Ansvarig utgivare är Gudrun Haglund-Eriksson


Fårpodden finns på Soundcloud, iTunes och Acast

Hälsa under hösten

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut. Djuren har fått en lång och välbehövlig betesperiod och visst, den är inte slut än på ett tag. Som alltid med får har vi stor nytta av att ligga steget före. Att fundera ut en strategi och vara förberedda. Hur skapar vi en god hälsa på hösten?

Gård & Djurhälsan: Hälsa under hösten ››

Torkan-information

Vi deltog i ett regionalt samverkansmöte med anledning av torkan som Landshövding Lena Sommestad bjöd in till i fredags. Mycket intressant information presenterades. Halland är en av de regioner som drabbats svårast av torkan, men den information som finns sammanmställd här är relevant för alla som kommer i kontakt med torkans följder. 

Djurfrågorna är i dagsläget de viktigaste att hantera, med bland annat vinterfoderbrist, behov av utdraget höstbete och risk för överbeläggningar i stallar. Djurproducenterna tar den största smällen av torkan. Den kortsiktiga lösningen som ligger närmst att ta till är att anpassa besättningarnas storlek efter fodertillgången. Den lösningen hotar dock den framtida produktionen och livsmedelskedjan som helhet, genom lägre priser nu och brist på djur framöver. Snabbaste lösningen för bönderna är inte bra för branschen på sikt.

De kortsiktiga effekterna av torkan 2018 kan avhjälpas men det kommer att bli dyrt, särskilt när det gäller foder. Det finns praktiska lösningar att ta till vid grovfoderbrist, men de långsiktiga effekterna sträcker sig flera år framöver.

Myndigheter har arbetat med att se över möjligheter till undantag och fokuserar mer på rådgivning och hälsa vid tillsynsbesök.

Hållbarheten i lantbruket har genom torkan hamnat i fokus. Det snabba och ”slimmade” lantbruket har brist på reservkrafter och tål kriser dåligt (gäller i liten utsträckning fårnäringen). Vi har nu som bransch ett läge att använda erfarenheterna från torkan för att uppmärksamma livsmedelsproduktionens avgörande betydelse. Krisen kan på så vis bli en tillgång för framtida medvetande om jordbrukets villkor, vi får inte tappa denna chans att få marknaden att efterfråga våra produkter och stötta svensk livsmedelsproduktion.

Psykosocialt stöd är avgörande, många organisationer ställer upp och har kristelefoner och håller möten. Vi behöver stötta varandra och söka hjälp när bördan blir för tung. Ring LRFs hjälptelefon eller kontakta SF, lokalt eller på förbundsnivå. Signalera om ni vill att lokala träffar ska ordnas.

Ute på gårdarna:

 • Jobba för att ordna foderfrågan, även om priset blir högt.
 • Beta så länge som möjligt på alla tillgängliga marker.
 • Jobba för att bibehålla produktion och ”normalslakt”. Bibehåll djurproduktionen så långt som möjligt, minska inte rekrytering.
 • Utnyttja de möjligheter till fri rådgivning som finns via SJV, banker, försäkringsbolag etc.
 • Vid behov sök dispenser redan nu! Det finns möjlighet att söka dispens för restriktiv utfodring och strö (Jordbruksverket), för gödselspridning då bete efter vallskörd omöjliggör gödsling enligt regler (Länsstyrelsen) med mera. Länsstyrelsen ska prioritera snabba stallprövningar.

Alla kan hjälpa till genom att:

 • Arbeta för svensk försäljning.
 • Arbeta för lokal upphandling av kött, använd reglerna.

Bransch och myndigheter har mycket att göra och lära:

 • Betala ut EU-stöd i tid.
 • Jobba för ekonomiskt stöd.
 • Förmånliga banklån behövs, utan riskkapitalism.
 • Respiter på kontrakt.
 • Jobba för kunskapsinhämtning.
 • Inventera branddammar och utbilda i brandsläckning.
 • Rådgivning, kostnadsfri, om likviditet, riskberedskap, vattenhantering i alla former.
 • Mer Greppapengar, korta moduler önskas.
 • Samla klimatkunskap.
 • Samla kunskap om nya produktionsmetoder.
 • Dokumentation – vad var problemet, vad gjordes, vad funkade.
 • Psykosocialt stöd, trivselkvällar, i samverkan mellan organisationer, uthållighet.
 • Kommunikation, analys och dialog för förståelse hos andra än lantbruksanknutna. Vi måste nå ut till alla.

Mötet drog den något oroande slutsaten att det inte finns något tydligt svar på vem som tar ansvar för att alla får mat i Sverige.

Källa: Kristin Oviks anteckningar från regionalt samverkansmöte i Halland 2018-08-24
I urval/sammanställt av Anna

Björkstekel farlig för betesdjur

Den blåsvarta björkstekeln äter upp löven på björkarna. Och när den kryper på marken inför vintervilan i jorden är den livsfarlig för betande djur.

Björkar i södra Sverige har angripits av den giftiga larven blåsvart björkstekel som äter upp dess löv. Det skriver Skog Supply.
– Det enda sättet att bli av med larverna är att hugga ner björkarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Hela artikeln
Land Lantbruk: Björkstekel farlig för betesdjur ››

Riksbedömning i Uppsala – platser kvar

Nu är det klart att det blir två dagar med riksbedömning i Uppsala. Den 1/9 och 2/9.

Det är fortfarande möjligt att efteranmäla djur till bedömning den 2/9 (starttid sist på dagen, efteranmälningsavgift tillkommer).

Kontaktinformation med mera ››

IMG_0667

Foto Britta Wendelius

2018-08-27

LRF Jönköping: Brist på grovfoder inför vintern

Nästan en fjärdedel av djurbönderna i Jönköpings län har ingen plan för hur de ska lösa vinterns foderbehov. Hälften har bara skördat mellan 20 och 50 procent av sitt grovfoder.

Över 600 LRF-medlemmar i Jönköping har svarat på en enkät om hur mycket foder och bete de har nu och hur de räknar med att klara kommande behov. LRF-medlemmarna i övriga landet kommer att kunna svara på motsvarande enkät.

Gemensamt för alla svar är att det saknas grovfoder inför vintern. 46 procent svarar att de har skördat mellan 20 och 50 procent av grovfoderbehovet.
– De svar vi fick in bekräftar den bild som vi hade av läget i länet. Tredjeskörden är väldigt viktig framöver, säger Anders Friberg, ordförande för LRF Jönköping.

Hela artikeln
Land Lantbruk: LRF Jönköping: Brist på grovfoder inför vintern ››

Läs också
SVT Nyheter Dalarna: Efter torkan: Bönder hoppas på en stor tredje skörd ››

Dyrt att vara bonde

veckobrev

24 augusti 2018 | Sommarens torka blir kostsam för lantbruket. Mycket kostsam. Men hoppet spirar ändå när man åter får se gräset växa.

På Gotland hölls ett stort “torkan-möte” under veckan där hela lantbrukssektorn deltog. Må vara lokalt men siffrorna som Andreas Nypelius presenterade är ganska intressanta.

Skördeinventering:
Resultat: 48 % av normal skörd av alla grödor, 25-30 % av normal nederbörd, 4-6 grader varmare än normalt under maj–juli.

Pris på effekterna det har för Gotlands lantbrukare:
Skördebortfall 250 miljoner
Grovfoderbrist 150 miljoner
Strö och halm 150 miljoner
Spannmålsbrist 110 miljoner
Ökad arbetsbörda 120 miljoner
Spannmålskontrakt 70 miljoner
Skogsbruk 30 miljoner
Produktionsbortfall 250 miljoner
Totalt 1,1-1,2 miljarder

Dessa siffror förutsätter en normal 3:e skörd och normal majsskörd, annars blir det dubbla grovfoderbristen. I dagsläget behöver 45 000 ton foderspannmål importeras till ön. Och detta bara på Gotland. Puh. ATL och SVT har skrivit om träffen på Gotland.

Även om det kommit regn på de flesta håll och gräset börjat växa så är läget spänt inför stallsäsongen. En vettig tredjeskörd, eller i många fall en andra skörd eftersom den på många håll ännu inte kunnat tas, måste nu till.

Det har hållits möten om torkan på många håll och fler möten och informationsträffar kommer att arrangeras av olika aktörer. Håll utkik i ert närområde.

Även denna vecka har styrelsen deltagit i telefonmöten och avstämningar om det aktuella läget. Vi har också haft en avstämning om hur vi kan påverka och hantera de långa köerna för utslagstackor som nu behöver komma iväg. Vi återkommer om detta, men kan nämna att Scan nu börjar stycka tackor för försäljning och frysning av vissa detaljer. Det är bra, hela kedjan måste dra åt samma håll nu.

Idag höll civilminister Ardalan Shekarabi och konsumentminister Per Bolund en pressträff för att berätta om att man inlett ett lagstiftningsarbete för skärpa lagen om offentlig upphandling. Regeringen vill göra det obligatoriskt för alla kommuner, landsting och myndigheter att vid upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Regeringen påbörjar nu arbetet med att utreda hur lagstiftningen kan utformas med hänsyn till bland annat EU-lagstiftning och internationella åtaganden. Läs mer i Svenskt Kötts pressmeddelande.

Köttskolan.se har blivit nominerade till Publishingpriset i kategorin Utbildnings-/instruktionssajter. Roligt, hoppas att den vinner också.

Projektet Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet där Stiftelsen Svensk Fårforskning varit huvudfinansiär har lämnat in sin slutrapport. Läs här relativt kortfattat om projektet och hur uppfödningssystem, utfodring och slakt påverkar köttets kvalitet. Det finns länkar till mer läsning i slutet av dokumentet.

Förra helgen fick de besättningar som visat intresse för semin en förfrågan om man planerar att seminera i höst, inte har bestämt sig eller om man bestämt sig för att avstå. Ni som ännu inte svarat, skicka gärna en indikation om hur ni vill göra. Svaret är inte bindande, det är ok att ännu inte ha bestämt sig, men att veta vartåt det lutar är mycket värt nu när kommande säsong ska planeras. Har du inte fått något mail men är intresserad, kontakta Magnus Håård på adressen semin@faravelsforbundet.com.

Riksbedömning av tyngre raser är avklarad men päls/ull/rya-bedömningen rullar vidare. En eloge till alla ambitiösa krafter i distrikten som jobbar hårt för att kunna genomföra riksbedömning på sina orter. Såhär långt har riksbedömning genomförts i Värmland, Skåne, Bohuslän, Kalmar, Kronoberg och Jönköping (Jönköping en av två planerade dagar). Denna helg granskas lamm på Gotland (två av tre planerade dagar). Antalet anmälda djur har varit lägre än vanligt, men många bra djur har stått att finna bland de som bedömts.

riksbohusl18
Vad har de för sig därinne egentligen? Jo det är två riksdomare som bedömer ett lamm på Jordhammar i Bohuslän. Den vita kuben och lamporna är till för att få ett ljus med rätt våglängd. Allt detta för att den viktiga färgen ska kunna bedömas rättvist. Foto Anna Bergström

Sista handen läggs nu på Fårpodden 03, räkna med att den kommer under veckan. Titti och Einar har djupdykt i ämnena hur få lammen slaktfärdiga på bete, och vad göra med lamm som ändå inte blir färdiga. Ämnen som kommer upp varje år, men i år tillkommer aspekterna att sommaren varit extremt torr och att det råder brist på grovfoder. Lotshjälp genom sommarens sista månader, hoppas vi. Och många konkreta tips.

Årsstämma 2019 kan kännas avlägsen men det är ändå dags att börja ordna med den. Förbundsstyrelsen har åtagit sig att hålla stämman 2019, tid och plats kommer. Från 2020 och framöver kommer valberedningen ha ansvar för att fördela årsstämmorna mellan våra lokalföreningar, och planen för var stämmorna ska hållas kommer att läggas betydligt långsiktigare än ett år i taget. Att man vet i god tid vilket år man ska arrangera stämma hoppas vi kommer göra det lättare för arrangerande distrikt.

Avslutar med två restips. SM i fårvallning i Svedala i Skåne den 15 september om man vill söderut, och ett nordligare alternativ samma dag nämligen Ull- och spinn-SM i Dala-Floda.

Trevlig helg önskar SF!

godglass
Örebro läns fårvelsförening gjorde i veckan ett studiebesök hos Björn Johansson i Danshyttan och hans företag En får tacka. Björn gör glass av fårmjölk som är himmelskt god och finns i olika smaker. Där hade man velat vara med … Björn nominerades av Örebro till Årets Fårföretagare 2018, ni kan läsa lite mer och honom och En får tacka här. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

queue

Köar för fårglass. Ni som har vägarna förbi Bergslagen nästa år hittar glassen bland annat hos Stripa gruva och Uskavigården. Eller gör ett studiebesök med er lokalförening! Foto Gudrun Haglund-Eriksson

ostfriesbagge
Pappa till glassen. En Ostriesisk bagge hos Björn. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

mjolktank
Kolla in snyggaste mjölktanken. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

cikoriamm

Omlagd vall där cikoria, vitklöver och ettåriga ogräs lyckats växa på i maklig takt trots nästintill noll nederbörd. Nu när det regnat kommer ett och annat grässtrå också. Strip-betas nu av “hemmingarna”. Foto Anna Bergström

mineralmums
Glöm inte mineralerna under hösten. Foto Britta Wendelius

froplan
I veckan sås råg med insådd. En helgardering inför nästa år. Blir det ont om grovfoder ensileras rågen. Sår vi in i höst så är risken mindre att insådden torkar bort nästa vår/sommar, tänker Elof. Foto Elof Nilsson

solnedggtlnd
Lammflyttning i solnedgång på Gotland. En ren svensk sommaridyll vill man gärna tro, fast i övre vänstra hörnet spanar en örn efter nästa middagsmål. Foto Elof Nilsson Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna

Skärpta regler för offentlig upphandling av animaliska livsmedel kan bli verklighet

Idag höll civilminister Ardalan Shekarabi och konsumentminister Per Bolund en pressträff för att berätta om att man inlett ett lagstiftningsarbete för skärpa lagen om offentlig upphandling.

Regeringen vill göra det obligatoriskt för alla kommuner, landsting och myndigheter att vid upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.

Regeringen påbörjar nu arbetet med att utreda hur lagstiftningen kan utformas med hänsyn till bland annat EU-lagstiftning och internationella åtaganden.

– Svenska skattebetalares pengar bör inte spenderas på livsmedel som samma skattebetalare har valt bort när de själva handlar i matbutiken. Det finns inga ursäkter för att inte servera hållbart producerat kött i våra kommuner, men det kräver politisk prioritering och bättre kravställning, säger Elisabet Qvarford, vd Svenskt Kött.

Läs mer i Svenskt Kötts pressmeddelande ››

Flera initiativ ska hjälpa lantbrukarna på Gotland

I ett tufft läge på Gotland finns flera initiativ som underlätta för lantbrukarna. Region Gotland stöttar finansiellt och de olika branschföreningarna ordnar informationsmöten.

När LRF Gotland höll stormöte om läget för lantbruket på ön efter sommarens torka kom över 300 personer. Kvällens huvudpunkt var LRF Gotlands stora skördeinventering som visade att skördarna på ön ligger under hälften i år.

Hela artikeln
ATL: Flera initiativ ska hjälpa lantbrukarna på Gotland ››

Vargen väljer hagar vid vatten

Risken för rovdjursangrepp ökar markant om en av hagens sidor är öppen mot vatten. Det visar ny forskning från SLU.

Rovdjursangrepp är många djurägares stora oro. För första gången har svenska forskare nu lyckats få fram ett statistiskt underlag om vilken typ av hagar som är mest sårbara för att varg och lo ska ta sig in.

Ungefär 14 procent av alla fårhagar i Mellansverige har en sida som är öppen mot ett vattendrag, som en strandkant eller en vik. Men att stängsla på det sättet medför kraftigt ökade risker för att varg och lo ska ta sig in.
– Denna typ av hagar är överrepresenterade med 300- 400 procent, säger Jens Frank, som är rovdjursforskare vid Grimsö Forskningsstation som är en del av SLU.

Hela artikeln
ATL: Vargen väljer hagar vid vatten ››

SM i fårvallning avgörs i Skåne på Eksholmens gård utanför Svedala

15–16 september 2018 i Svedala
Skånes vallhundsklubb är arrangör

Tävlingen följs av aktiva inom både vallning och lammproduktion. De tids- och arbetsbesparingar en djurhållare vinner med en god vallhund höjer nettot i produktionen varje dag. Mästerskapet pågår i två dagar och har föregåtts av kvalifikationer i hela landet. Tävlingen består av en semifinal på lördagen med 45 ekipage och final på söndagen, där lördagens 15 bästa ekipage tävlar om SM-trofén.

År av träning och praktiskt arbete ligger bakom dessa häpnadsväckande prestationer, där samarbetet mellan hund och förare via visselsignaler skapar ett förtroende hos fåren. All verksamhet sker med fokus på god djurhållning. Många som tävlar på den här nivån har egna får samt föder upp och tränar vallhundar till lammproducenter.

Utställning, matmässa, matservering och café i det nybyggda fårstallet jämte tävlingsfältet. Stort besökarantal väntas under dessa två dagar. Missa inte att vara en del av detta!

Med vänlig hälsning Skånes Vallhundsklubb / Svenska vallhundsklubben

SM_vallning_2018

Lördag 25 augusti – stoppdatum för avelsvärderingen

Snart är det dags för årets andra avelsvärdering för raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- och Jämtlandsfår. 

Även följande korsningsfår får korsningsavelsvärden:

 • Får från korsningsgrupperna X, L och K
 • Får som är korsningar mellan X, L, K och renrasiga Texel, Dorset, Shropshire, Suffolk, Oxford Down, Jämtlandsfår, Finull och Rya
 • Även får med litet inslag (högst 25%) av annan ras, t ex Gotlandsfår eller Leicester

Registrera mönstring på dina lamm i Elitlamm senast lördag 25 augusti (fram till midnatt) för att uppgifterna ska kunna användas som underlag för avelsvärderingen.
Följande behöver vara klart:

 • Lamning ska vara registrerad
 • Betäckningsgruppen ska vara stängd och lammen överförda till en Omgång
 • Mönstringen ska vara registrerad

Om detta är klart kan du se fram emot nya avelsvärden den 8 september!

Har du frågor om avelsvärderingen eller hur du ska göra för att registrera mönstring, hör av dig till support@elitlamm.com eller tel 0174-301 50 (måndagar och onsdagar kl 10–12, tisdagar kl 16–18).

Sensommarhälsningar
Elitlamm Avel

Relationsmat från regenerativa jordbruk

Kurs 3-4 september i Jämtland 2018

Knytkraft arrangerar en inspirationkurs:
Genom ett kunskapsutbyte mellan deltagare och föreläsare vill vi inte bara bevara det gröna kulturarvet, utan även lyfta fram det som en kraft för innovation.

Vi ser fäbodens biologiska mångfald och principer som en grund för relationsmat från regenerativa jordbruk – jordbruk som bygger hållbarhet.

Fäbodens måltid och livsmedel är fylld av tradition, och är samtidigt en kraft för nya hållbara måltidsupplevelser, även för export.

jmtlndkurs

Föreläsare

 • Fävikenkockar
 • Mattias Dernelid är en av Sveriges främsta experter på att utveckla högklassiga matprodukter med ”smak av en plats”. Han är en av grundarna till föreningen Exceptionell Råvara och är inom koncernen Martin & Servera ansvarig för Smakriket som arbetar med att utveckla lokala mat- produkter till lönsamma produkter, allt från en lokal marknad till exportmarknad.
 • Urban Laurin från Knytkraft, öppen innovation ekonomisk förening, som är initiativtagare till kunskapsserien Grönt kulturarv och innovation. Han har arbetat med Måltidsturism under drygt 20 år.
 • Thorsten Laxvik, landsbygdsprofet som utvecklar Bredbandsbullerbyar, varit drivande i ut- vecklandet av Norrbete, Edsele kotell, Rafnaslakt, föreningen Exceptionell Råvara och förfat- tare till boken ”Rött kött på rätt sätt”. Nu är det intensiv satsning på Slaktarn som ligger i Halåsen.
 • Anita Myhr från Myhrbodarna. En legend och inspiratör för kockar bl.a. från Fäviken Magasinet och Noma.
 • Håkan Tunón, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU. Expert på traditionell kunskap för hållbar biologisk mångfald.
 • Anita och Manuel Wetter från Wetters Gård i Skärvången. Familjen som flyttade från Schweiz för att på ett hållbart sätt föda upp djur, slakta och förädla charkprodukter med smak av en plats.

Hela kursprogrammet och mer info här ››

Ett något grönare får-Sverige

veckobrev

17 augusti 2018 | En del regn har fallit sedan sist och vi hoppas det har fördelats någorlunda rättvist.

Men torkans följder kommer att fortsätta påverka oss både nu och framöver. Foderförråden är inte fyllda och även om vi förhoppningsvis kan få bra skördar under sensommaren förväntas det bli brist på foder. Flera foderleverantörer presenterar olika sorters kraftfoder för att hjälpa oss att komponera fungerande foderstater utifrån det grovfoder vi har att tillgå. Både för att komplettera låga näringsvärden och foder som gör det möjligt att minimera grovfoderandelen. Gård & Djurhälsan, foderfirmorna och slaktföretagen anordnar olika kurser och seminarier med information och rådgivning, håll utkik.

Ett exempel är HKScan som bjuder in till fem miniseminarier per telefon eller Skype med tema foder, bete och vikten av att inventera, planera och redan nu tänka på säsong 2019. Det finns fem tillfällen att välja mellan, passa på! Alla som är intresserade får gärna delta, men HKScans leverantörer har förtur om det blir fullbokat.

Även nästa Fårpodd kommer att handla om att få lammen slaktmogna i tid, och hur man kan göra med dem som trots allt inte blir klara. Podd nummer 3 är under produktion just nu, och den släpps för lyssning så snart den är klar.

LRF Kött, där SF ingår, har en tät dialog med handeln för att få i gång en större försäljning av kött och därmed öka slakten. Här skriver Svenskt Kött (där SF också ingår) om butikskedjornas satsningar på svenskt kött.

#höstlamm – precis som förra året ska vi hjälpas åt att lyfta lamm som en av höstens finaste produkter med en kampanj i sociala medier. Syftet är berätta varför det är en bra idé att äta och köpa lamm på hösten. Kampanjen körs vecka 40–41 och hela kött- och fårbranschen inklusive handeln deltar. Mer information kommer när vi närmar oss.

Slakterierna signalerar att fler än vanligt vill anmäla tackor till slakt, vilket medför att slaktkön nu är lång. Att man inte kan behålla tackor man inte har foder till förstår vi, men vill ändå uppmuntra så många som möjligt att försöka hitta lösningar för att kunna spara och betäcka de bästa tackorna i höst. Lammen kommer att behövas. Ge inte upp ännu!

Påminner om LRFs stödtelefon som man kan ringa om man behöver stöd och råd. Numret är 0771-18 08 11. Läs mer här.

Försök att hitta kreativa lösningar för de tackor som behöver slaktas. Betalningen från slakteriet är ändå inte den bästa. I Bohuslän har ett antal gårdar gått samman för att legotillverka korv av tackor, Fåraherdar i Väst heter de. De lägger kött från slaktade tackor i ett fryslager, och när tillräckligt många behöver korv levererar de en större mängd till en chark som gör olika typer av fårkorv. Som medlemmarna sedan säljer i sina gårdsbutiker, via REKO-ringar etc. Tack-kött är supergott både som det är och förädlat till korv, lufttorkat eller rökt! Men finns det inte möjlighet att ta vara på köttet eller förädla kan en allra sista lösning kanske vara att sälja som hundmat? Många katt- och hundägare fodrar numera med rent kött och ben, så kallad barf.

REKO-ringar har blivit en viktig kanal för försäljning av livsmedel direkt från producent till konsument och många orter har nu välfungerande ringar med många kunder. Efterfrågan på lammlådor är mycket god, åtminstone runt storstäderna. Claudia har erfarenhet av uppstart av REKO-ring och hon svarar gärna på frågor om någon funderar på att starta en ny ring. Finns det en ring så kontakta den om ni funderar på att prova att sälja gårdens produkter där. Sök på REKO och närliggande orters namn på Facebook.

Snart stundar seminsäsongen och när de uppdaterade avelsvärdena publicerats den 8 september kommer årets nya baggar att väljas ut. I år kan man också beställa doser “ur lagret” om man vill komma igång tidigare. Alla som någon gång visat intresse för semin och inte avsagt sig kommer att få ett inledande mail i helgen. Vill även du komma med på listan, skicka ett mail till semin@faravelsforbundet.com. Det finns sperma efter alla ”vita” baggar i 2017 års seminkatalog, men en del gotlandsbaggar är slut.

Om två veckor är det SM i fårklippning på Gotland och Fårklipparförbundet firar 10 år. Samtidigt är det dessutom Skördefestival. SF sponsrar SM i fårklippning. Utan fårklippare stannar fårsverige, så det är självklart att vi vill vara med och bidra. Claudia kommer att vara där, passa på att prata ull, skinn eller något annat med henne.

Glöm inte att boka in höstens klippning. Fårklippare är ett eftersökt släkte med fullbokade kalendrar. Vill man prova att klippa själv eller lära mer så håller Dalarna kurs den 30 september i Mora. Bohuslän planerar en klippkurs senare i höst. Det kan vara bra att anmäla intresse för att gå klippkurs till sin lokalförening, då finns det chans att fler distrikt ordnar kurs.

Förra helgens Ullmarknad på Österbybruk sparkade igång höstens ullaktiviteter. Claudia satt i juryn som korade årets vackraste garn spunnet av ull tillsammans med valfritt återvunnet material. Bidragen höll hög konstnärlig kvalitet och ganska många fårraser var representerade i ullen, där flera spinnare hade blandat olika strukturer. De återvunna materialen var allt från rispapper för tygblöjor till sönderrivna sidenscarfs. Det finns bilder på Upplandsmuseets Facebooksida och Ullpodden har en livesändning från prisutdelningan. En annan spännande ullprodukt som såg dagens ljus under dagen var en tovad bonad med motiv från bygden, som ska användas som ljuddämpare i en bygdegård. Konst av ull som skapar en bra ljudmiljö är ju en otoligt bra idé.

Riksbedömningsturnén för rya, ull och päls startar nu på söndag och sträcker sig två veckor framåt i tiden. De sju riksdomarna har nu packade resväskor och är laddade för en intensiv period. Premiären sker i Värmland.

Nyfikna och åskådare är välkomna till riksbedömningarna för att spana in snygga djur, lära mer och prata får.

Idag den 17/8 är det sista datum för anmälan till Jönköping, och gotlänningarna har fram till söndag den 19/8 på sig att anmäla till riksbedödmning på ön. Bohuslän hälsar att det finns utrymme för några efteranmälningar. Antalet anmälda baggar till riksbedömning totalt sett pekar mot ett lägre antal djur än normala år. Men glädjande nog finns det ändå, trots årets prövningar, en hel del snygga baggar att visa upp för riksdomarna som är “on the road”.

Vi får en del samtal från oroliga medlemmar i rovdjursområden som snabbt behöver stängsla in nya marker på grund av betesbrist. Om det går att lösa praktiskt kan en lösning vara att beta dessa hagar dagtid och flytta djuren till säkrare hage nattetid.

Nästa lördag 25/8 vid midnatt tas data ut ur Elitlamm för årets andra avelsvärderingskörning. För att djuren ska komma med måste de då vara inlagda i avelsregistret. Helst ska också mönstringsresultat vara inregistrerat, då får lammen avelsvärden baserade på sina egna merieter och inte bara baserade på härstamning. Värden med högre säkerhet med andra ord. Läs mer om avelsvärderingen här och kontakta Elitlamms support i god tid om du behöver hjälp eller om något råkat bli fel.

Alla raser som har öppen stambok tillåter att djur med 94 % eller mer av samma ras sätts om till renrasig. Uppgradering till renrasig sker inte automatiskt, men kontakta Elitlammsupporten om du lamm som är aktuella för uppgradering så fixar vi det. Finull och dorper har stängda stamböcker, övriga raser kan uppgraderas.

Nu håller vi tummarna för att Fårskötsel kommer idag som planerat. Dock kan den vara några dagar försenad eftersom Einar i sista stund kompletterade innehållet med information om torkan.

Trevlig helg önskar SF!

riks_norr
Fina baggar vid riksbedömningen i söndags på Nordvikskolan. Foto Thomas Eriksson

enandraskord
Nu blir det en andra skörd på Hälla Gård. Foto Thomas Eriksson

framtiden
Ulf skulle hämta en ny avelsbagge, men kom hem med två. Jag tror på framtiden, är Ulfs förklaring : ) Foto Ulf Ekholm

halm
Einar tackar högre makter för en halmlada fylld med perfekt kornhalm. Pressad precis innan det började regna.

Johannelund
Själv har jag varit på betesvandring arrangerad av Norra Älvsborgs Fåravelsförening hos Carl Helander på Johannelund i Floby. Tack för att även granndistrikten fick komma! Det var trevligt, intressant och lite skönt att komma hemifrån för en dag. Vi kunde tillsammans älta exakt hur mycket regn och foder var och en fått eller inte fått, och på något konstigt vis så känns det enklare att åka hem och ta nya tag efteråt. Vi pratade också mycket om skötsel av vallar och olika grödor som vi skulle vilja prova för att gardera oss lite bättre inför både torra och blöta somrar. Foto Anna Bergström

Johannelund2
Carl hade arrangerat olika grupper av lamm där vi kunde se hur olika baggar nedärvt sin typ och även jämföra med hans nya linjer som importerats som embron från Nya Zeeland. Jätteintressant. Läs om Carl och de nya zeeländska och australiensiska lammen i Fårskötsel som kommer i dagarna. Foto Einar de Wit

Sammanställt av Anna