Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Elitlamm_180x180
ggi_loop
gdjh2015
Tranas2020
Wiromin2020_liten
Backa Fårgård
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Banner-2017
Stallmästaren web gif
gimrarna
banner_180x120
Far_gif
default logo
bildspel_FoF1
bildspel_FoF2
bildspel_FoF3

Politiker träffade djurbönder

veckobrev

3 juli 2020 | Man kan inte säga annat än att våra politiker är intresserade av hur livsmedelsförsörjningen påverkas av varg. Åtminstone i Örebro län.

I Askersund hölls i onsdags en träff om varg för politiker på riks, regional och kommunal nivå initierad av LRF Örebro. Uppslutningen var enorm, 23 politiker från alla nivåer och nästan alla partier deltog, utom V som inte anmälde sig och KD som lämnade återbud. Det kom även flera journalister till träffen. Vi var i hagen där Kalle och Anne Dufwa hade ett stort angrepp (29 djur) för två år sedan innanför RAS. Kalle berättade om angreppet och tiden därefter. Hur djuren påverkades, de ekonomiska konsekvenserna, oron och om kontakten med länsstyrelsen, vilka stöttade och hjälpte till mycket i samband med angreppet.

Frågan till träffens deltagare var hur vi kan öka livsmedelsproduktionen med varg i Örebro län, och vi hade tre medskick till politikerna:

 • Följa upp det som är beslutat i Rovdjurspropositionen
 • Full ersättning både för direkta och indirekta skador
 • Ska livsmedelsförsörjningen öka måste det till en attitydförändring -> skapa framtidstro och lönsamhet ute på gårdarna

Träffen gav mycket bra diskussioner och frågeställningar och flera medskick till riksdagspolitiker. Gudrun har skrivit mer här.

Askersund2020a
Gudrun, Anne och Kalle Duwfa. Foto Carin Grafström

För att locka media att uppmärksamma att ullanvändningen ökar har vi skickat ut ett pressmeddelande med vår färska ullstatistik. Att uppvakta media ingår i vår långsiktiga strategi för den svenska ullen. För varje rubrik och spaltcentimeter text i media ökar efterfrågan, och i förlängningen också priset på svensk ull.

Möte idag med Axfoundation tillsammans med the Swedish Wool Initiative. Axfoundation är villiga att hjälpa till med att ta industriullen ett steg till, och ett projekt håller på att startas upp. Vår roll är att bevaka att detta sker också på fårbondens villkor.

Claudia kommer att jobba som lärare på Forslundagymnasiet till hösten och där ansvara för 10 poängs-kursen om ull och skinn. Kursstart i augusti inom utbildningen till driftledare lantbruk. Det här blir spännande och är en möjlighet att nå ut med aktuella kunskaper om ull till exakt rätt målgrupp. Vi ser också mycket fram emot att genom Claudia få direktkontakt med blivande driftledare som kommer att jobba med får.

Lammbranschens enade rådgivare, Gimrarna, ägnar dagen åt fortbildning inom ekonomiuppföljning i lammföretag. Pernilla Salevid som är lantbruksekonom har tagit fram en modell att använda för uppföljning lammföretagens ekonomi, och vi tror det är många företag som behöver säkrare siffror på hur det står till i företaget. Till exempel som underlag för beslut om investeringar, satsningar och generationsskifte. Titti Strömne, Glada Fåret, håller i projektet som vi får veta mer om till hösten.

Gimrar
En liten flock med Gimrar. Foto Pernilla Salevid

Svenska Köttföretagen har meddelat att en enig arbetsgrupp från branschens sida har fattat beslut om att lämna utredningen av en ny avgiftsmodell för köttkontrollen. Ska vi öka vår konkurrenskraft måste vi ha en jämförbar kostnad med övriga EU, säger Svenska Köttföretagens vd Hans Agné. Brev har skickats till ansvarig minister, ett pressmeddelande gick ut idag och en debattartikel kommer i UNT i morgon lördag. Det är endast avgiftsutredningen som lämnas. Övrigt arbete med effektiviseringar med mera i utredningen Moderniserad Köttkontroll deltar man fortsatt i, och försöker få till förbättringar.

Linnea Eklund, ullkonsulten och klassificeraren som många nog minns från årets Fårfest i Kil, har fått ett uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Sörmland att lära ut ullhantering som en kompetenshöjande åtgärd inom lantbruket. Linnea kan verkligen sin sak och detta blir toppen för er i berörda län, håll utkik. Vi andra är avundsjuka, men hoppas att konceptet sprider sig.

Datum för riksbedömning tyngre raser är klara. Lammproducenterna arrangerar köttrasernas riksbedömningar.

Finullsbaggar kommer detta år att kunna anmälas till auktionen i Linköping även om de inte är riksbedömda. Detta då en av tre möjliga riksbedömningar för Finull som ska anmälas till Linköping ställts in på grund av corona, men också för att ta höjd för eventuella ytterligare förändringar i riksbedömningsplanen. Ej riksbedömda baggar som anmäls till auktionen i Linköping ska vara ull- och kroppsmönstrade på gårdsnivå, samt ha avelsvärden. Lär mer här.

riksbed_karta2020_3

Riksbedömningarna för ull och päls planeras att genomföras enligt plan. Skaraborg är inställt och till följd av det är datum i Jönköping ändrat till 22 augusti, i övrigt inga förändringar såhär långt. Information inför årets riksbedömningar går ut per mail till alla samordnare nästa vecka, håll utkik i inkorgen.

Sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare hålls den 1 augusti hos Stefan Josefsson i Ramkvilla under ledning av riksdomare Birgit Fag. Detta är en utbildning för rekommenderade mönstrare som erbjuder tjänsten gårdsmönstring, och som ska genomgås med jämna mellanrum. Välkomna till årets duvning! Kursen kommer att läggas upp så att hänsyn tas till gällande corona-rekommendationer. Anmäl gärna redan nu, även om sista datum för anmälan är 27 juli. Minst 8 deltagare behövs för att träffen ska kunna genomföras.

Lokal- och rasföreningarna ansvarar för mönstringskurser steg 1 och steg 2. Om kurser planeras att hållas i år vill vi gärna veta det, kontakta Britta. Vi annonserar ut planerade kurser på hemsidan. Om deltagarna ska tilldelas intyg respektive diplom efter genomgången kurs måste förbundet känna till planerad kurs i förväg.

Om Får och Foder-gårdsbesöken under ledning av Theo Den Braver bokar på i snabb takt, dröj inte med att anmäla.

Årets Ull och Spinn-SM kommer att hållas utan fysisk publik. Vinnarna koras digitalt och det gäller även ullauktionen. Läs mer här.

Hur ser ett optimalt grovfoder ut? Vad är skillnaden i pris per kilo foder och per kilo torrsubstans? Är man på jakt efter foder att köpa in till sina får gäller det att ha koll. Det finns en bra artikel ur Fårskötsel i Kunskapsbasen om bland annat detta. Det finns mycket att läsa i Kunskapsbasen om foder och utfodring, titta in där någon dag då det regnar.

analysdubbelkoll
Har du någon gång råkat ut för en gnagande misstanke att grovfoderanalysen kan vara fel? Britta skickade grovfoderanalysen till två labb med tanken att den ökade kostnaden är försumbar jämfört med risken att utfodra fel. Hon skriver om testet och dess resultat idag i Om Får och Foder-gruppen på Facebook. Foto Britta Wendelius

Vi noterar med viss förskräckelse hur ofta djur helt utan MV-status bjuds ut via sociala medier och att presumtiva köpare alltför ofta inte verkar bry sig. Sprid gärna budskapet om hur viktigt det är att köpa friska djur till vänner och bekanta och i era egna kanaler.

Tidiga tecken på MV/CAE i en besättning är ofta diffusa, som till exempel ojämn tillväxt, förhöjd dödlighet bland lamm/killingar samt kroniska juverinflammationer. Typiska symtom på långt framskriden MV-infektion ses hos äldre får i form av avmagring, tilltagande andnöd och dödsfall. Vem vill köpa det? Det är inte svårt att få tag på MV-fria djur, och de är inte ens dyra.

Den utlovade Fårpodden om stängsel hann inte bli klar till idag. Men någon gång under helgen kan ni räkna med att den dyker upp. Varför inte lyssna på senaste Ullpodden så länge.

Trevlig helg önskar SF!

litenblomma

julivy
Så blev det högsommar. Foto båda ovan Britta Wendelius

Sammanställt av AnnaSisy

Politikerträff om varg i Askersund

I Askersund hölls i onsdags en träff om varg för politiker på riks, regional och kommunal nivå, initierad av LRF Örebro.

Uppslutningen var enorm, 23 politiker från alla nivåer och nästan alla partier deltog, utom V som inte anmälde sig och KD som lämnade återbud. Det kom även flera journalister till träffen.

Askersund2020b
Suverän uppslutning och stort intresse för vargfrågan. Foto Carin Grafström

Fårbönder i Örebro län är extra utsatta för vargangrepp. Riksdagen har 2013 beslutat att Sverige ska ha 170-270 vargar för att säkra långsiktig överlevnad av varg i Sverige. Enligt inventeringen i vintras har Sverige ca 365 vargar, nästan 100 individer fler än vad som beslutats. I Örebro län finns idag ca 50 vargar på en yta som motsvarar mindre än 2 % av Sveriges totala yta. I länet har man också hårt tryck av kron- och dovhjort, vildsvin, fåglar och älg som orsakar skador på grödor och skog. Vargen och andra rovdjur orsakar skadar på tamdjur, bidrar till oro för djurhållaren, påverkar investeringsvilja och framtidstro.

LRF har som mål att halvera vildsvinsstammen, vilket är helt nödvändigt. Jakt, natur och rekreation framställs ofta som väldig värdefull, men de bör sättas i förhållande produktionens värde. Enligt uppgift är jakt och rekreations samlade värde 4,7 miljarder, lantbrukets värde 55,7 miljarder och skogsbrukets värde 155 miljarder. En tankeställare!

Frågan till träffens deltagare var hur vi kan öka livsmedelsproduktionen med varg i Örebro län och vi hade tre medskick till politikerna:

 • Följa upp det som är beslutat i Rovdjurspropositionen
 • Full ersättning både för direkta och indirekta skador
 • Ska livsmedelsförsörjningen öka måste det till en attitydförändring -> skapa framtidstro och lönsamhet ute på gårdarna

Vi var i hagen där Kalle och Anne Dufwa hade ett stort angrepp (29 djur) för två år sedan innanför RAS. Kalle berättade om angreppet och tiden därefter. Hur djuren påverkades, de ekonomiska konsekvenserna, oron och om kontakten med länsstyrelsen, som stöttade och hjälpte till mycket i samband med angreppet.

Askersunds Kommungruppsordförande Janne Lundberg redogjorde runt problemen som 43 utskrämda stutar orsakade förra året, och som det tog 6 veckor att hitta och fånga in.

Vi fick även information om hur Statsstödsreglerna påverkar, bland annat genom sitt maxtak på tre år som gör att man inte får mer bidrag om “man slår i taket”.

Träffen gav mycket bra diskussioner och frågeställningar och flera medskick till riksdagspolitikerna.

Det är inte bara varg som påverkar djurhållning och betesdrift, men det är ofta det som får droppen att rinna över.

Text Gudrun Haglund Eriksson

Dispens för Finullsbaggar till Linköpingsauktionen 2020

Finullsbaggar kommer detta år att kunna anmälas till auktionen i Linköping även om de inte är riksbedömda.

Detta då en av av tre möjliga riksbedömningar för Finull som ska anmälas till Linköping ställts in på grund av corona, men också för att ta höjd för att ytterligare förändringar i riksbedömningsplanen kan bli aktuella.

Ej riksbedömda baggar som anmäls till auktionen i Linköping ska vara ull- och kroppsmönstrade på gårdsnivå, samt ha avelsvärden.

Finull har sedan tidigare beviljats förlängd anmälningstid till auktionen i Linköping för att möjliggöra riksbedömning. Riksbedlömningarna i Bohuslän den 21/8 respektive Jönköping 23/8 är två möjligheter för riksbedömning av baggar som ska anmälas till Linköping.

Alla anmälningar för finullsbaggar skickas till Ulf Ekholm, ekholmulf@hotmail.com, senast den 23/8 2020.

Riksbedömning päls- och ull 2020 ››

raser_finull2

 

Svensk ull – en framgångssaga!

Hämta som pdf ››
Mer och mer svensk ull används och till en mängd olika produkter. Idag tillverkas både tröjor, filtar, häst- och hundprodukter, madrasser och mycket mer av vår fantastiska svenska ull! Mervärden som biologisk mångfald och god djuromsorg bakas in i värmande och ventilerande ullprodukter.

Vi i Svenska Fåravelsförbundet ser en märkbar ökning i efterfrågan på den svenska ullen och har här sammanställt en grafik över denna ökning från de senaste åren.

Anledningen till denna ökning anser vi beror på dels ett flertal breda gräsrotsprojekt från Ullihop i Väster- och Norrbotten till Ull som resurs i Halland i söder. Även Vinnovaprojektet Cirkulära Yllekläder och den stora mediala uppmärksamheten har bidragit till att flytta fram positionerna för den svenska ullen.

En tidigare råvara som mest setts som en biprodukt är nu på väg att bli en premiumprodukt och efterfrågas av allt från kända klädmärken, inredningsföretag, outdoor-branschen men också till häst- och husdjursutrustning. Svensk ull finns i en mängd olika färger och kvaliteter som lämpar sig väl i såväl framtida garderober, inredning men också i bilklädslar, som ljudabsorbenter och som isolering i byggnader.

Visste du detta om ull:

 • Ull brinner dåligt – den är naturligt flamsäker
 • Man kan böja en ullfiber 20 000 ggr utan att den går av – bomull 3000 gr och viskos 75 ggr
 • Den är töjbar och elastisk och kan förädlas i många grovlekar och kvaliteter med låg energiåtgång
 • Ull är värmande även i blött tillstånd – den kan absorbera upp till 35% av sin egen vikt
 • Ullfibern är ljudabsorberande, värmeutjämnande och motverkar dålig lukt samt statisk elektricitet

Hälsningar
Svenska Fåravelsförbundet

Frågor? Kontakta Claudia Dillmann som är ull- och skinnansvarig på 070-231 39 92 eller
claudia@faravelsforbundet.com

Bilderna nedan får användas om källa uppges.

Ullfakta2020
Siffror om ull 2016–2019, grafik Svenska Fåravelsförbundet
Hämta bilden som pdf ››

Foto Einar de Wit
Såhär års jobbar svenska får och lamm som naturvårdare, och de producerar ull och kött av gräs, foto Einar de Wit
Hämta högupplöst bild ››

Foto Claudia Dillmann
Paus på ljugarebänken, foto Claudia Dillmann
Hämta högupplöst bild ››

Bättre tillväxt med kraftfoderautomater till lamm

Många nappade på KH Scans erbjudande om att köpa billigare foderautomater till lamm. Målet är snabbare uppfödning.

I år satsar HK Scan på att erbjuda kraftfoderautomater till sina lammproducenter, som de har kunnat köpa till ett lägre pris eller på kredit.
– Vi har fått ut så många automater som vi hade köpt in, 25 stycken. Det får vi vara nöjda med. Vi körde ett försök med dem förra året på några platser som slog väl ut. Rätt inställda fungerar det jättebra, säger Robert Nilsson, rådgivare nöt och lamm vid HK Scan till ATL.

Hela artikeln
ATL: Bättre tillväxt med kraftfoderautomater till lamm ››

Seminbaggar 2020

Nedan finns de baggar som vi har i lager och som är möjliga att beställa redan nu. Observera att det är begränsad tillgång på vissa baggar.

En ny seminkatalog är under produktion. Årets baggar presenteras i september, efter årets andra avelsvärderingskörning.

Viktiga datum inför årets semineringar ››

Gotlandsfår

17019 Soläng M2
Soläng | Härstamningsbevis | RB-protokoll

17140LindholmenEldner M
Lindholmen Eldner | Härstamningsbevis | RB-protokoll

17110 Rommunds Curt M
Rommunds Curt | Härstamningsbevis | RB-protokoll

16299 Nors AdBlue M2
Nors AdBlue | Härstamningsbevis | RB-protokoll

14046 Sindarve Baccus

Sindarve Baccus | Härstamningsbevis | RB-protokoll | Slutsåld

16185 Floje Uno

Flöje Uno | Härstamningsbevis | RB-protokoll | Få doser kvar

DonJuan
Stjärnbäck Don Juan | Härstamningsbevis | RB-protokoll

Petrus
Erikshester Petrus | Härstamningsbevis | Ej riksbedömd

Granstorp
Granstorp | Härstamningsbevis | RB-protokoll

LongJohn
Rommunds Long John | Härstamningsbevis | RB-protokoll

16042 Prastgardens Rasoul

Prästgårdens Rasoul | Härstamningsbevis | RB-protokoll

15075 Gunne Avatar

Gunne Avatar | Härstamningsbevis | RB-protokoll

Isak
Skinnarve Isak | Härstamningsbevis | RB-protokoll | Få doser kvar

Diesel
Hultets Diesel | Härstamningsbevis | RB-protokoll | Få doser kvar


Gräsljunga Poker | Härstamningsbevis | RB-protokoll


Prästgården Najib | Härstamningsbevis | RB-protokoll | Få doser kvar


Gannarve TEO | Härstamningsbevis | RB-protokoll

Finullsfår

14101Sallebergs Sälle M
Sällebergs Sälle | Härstamningsbevis | RB-protokoll (bedömd vid 1,5 års ålder)

Sol
Strömsnäs Sol | Härstamningsbevis | Få doser kvar

16018 Brattefors Osborn

Brattefors Osborn | Härstamningsbevis

Texel

19113UsianBolt M
Helanders Usain Bolt | Härstamningsbevis

Saint
Helanders Saint | Härstamningsbevis | Få doser kvar

Helander-Thanos

Helanders Thanos | Härstamningsbevis

Dorset

Diopter
Norrby Diopter | Härstamningsbevis

Dorper

KullaKdp
Kulla Gård | Härstamningsbevis

Leicester

14010 Balsta Hero

Balsta Hero | Härstamningsbevis | RB-protokoll

Ryafår

Efter följande Ryabaggar finns en mindre mängd sperma. Härstamningsbevis kan beställas från Elitlamm Support via epost.

SE26682-16154 ASK
SE26682-12188 AMOS
SE70112-13014 Valle
SE1541-14021 Vallbo
SE67065-01632 Nilsson
SE648-14027 Selmer Boni

Foto: M & M Håård

Riksbedömning 2020 för tyngre raser

Riksbedömning för tyngre raser kommer att hållas på 4 platser.

 • Växjö 8 augusti
 • Våxtorp 9 augusti
 • Norrland
  Mer information vid anmälan. Anmälan senast 25 juli.
 • Flen 15 augusti

Anmälan till
Karin Petersson
Råstorp 2 363 35 TOLG
0470-945 34 0708-49 45 34
rastorp@rastorp2.se

Anmälan 14 dagar innan riksbedömningen.

Arrangeras av Lammproducenterna

9
Riksdomarna Anna Olsson och Lennart Carlsson under 2109 års riksbedömning. Lasse Isaksson, Helgölamm, Växjö med suffolkbagge. I andra ringen skymtas Mattias Rickardsson från Färjestaden. Foto Ann Karlsson

Fler lager plast för bättre vallfoder

Antalet lager av plast, tidpunkt för skörd och när strängläggning görs har visat sig ha stor betydelse för svamp- och mögelförekomst i ensilagebalar.

I en studie som gjorts på 124 gårdar, 99 i Sverige och 25 i Norge, undersöktes förekomsten av mögel och svamp i plastat vallfoder under två säsonger.

Resultatet visade att 89 procent av alla gårdar som deltog i studien hade någon typ av svampart i vallfodret. På hälften av gårdarna fanns synligt mögel på och i balarna. 48 procent av gårdarna hade förekomst av Penicillium roqueforti i fodret och hos 29 procent hittades Aspergillus.

I studien konstateras att det var stor skillnad på det antal lager plast som de olika gårdarna lade på balarna. Som minst handlade det om 6 lager och som mest upp till 16 lager. Utöver antalet lager plast och ts-halt spelar också skördetidpunkt och hantering efter slåtter in på den hygieniska kvalitén.

Hela artikeln
ATL: Fler lager plast för bättre vallfoder ››

Nu är det hett

veckobrev

26 juni 2020 | Sommaren första riktiga värmebölja är ett faktum.

bada
Svalkande bad rekommenderas. Foto Thomas Eriksson

Missat Om Får och Foder? Den mycket uppskattade kursserien som SF och Gård & Djurhälsan hållit tillsammans under vinter och vår är snart avslutad. Endast ett kurstillfälle återstår, den 8 juli i Ljungby. Men nu finns också två chanser att gå kursen hemifrån.

Om Får och Foder-föreläsningarna följs nu upp med intressanta gårdsbesök. Ni som gått kursen får hänga med på hur många gårdsbesök ni vill, och man får dessutom bjuda med en kompis. Tider och platser för 14 gårds- och stallvandringar finns nu anslagna, bara att sätta igång och planera sommarens och höstens road trips. Dröj inte med att anmäla, det finns bara plats för 20 personer per gårdsbesök. Detta för att deltagarna ska höra och se bra, och i enlighet med våra egna och Folkhälsomyndighetens corona-rekommendationer.

Projektet om att ta fram ett antal nya index för Gotlandsfår, Finull och Texel är på väg in i hamn. Arbetet har nu kommit så långt att Växa Sverige ska kunna genomföra beräkningarna för dessa nya totalindex. Ett totalindex är en sammanvägning av ekonomiskt viktiga avelsvärden. Av rasföreningarna var Gotlandsfårföreningen först klara med sina index; köttproduktionsindex, pälsindex och ett sammanfattande rasindex. Finull har krävt mer arbete då det inte har funnits något för ullen som motsvarar helhet päls, men Finull har nu också fått klart med tre index. Texelföreningen gjorde tidigt klart att de inte var redo för ett rasindex då det finns annat som måste göras med avelsvärderingen, därför avvaktar de. Läs mer i nästa Fårskötsel.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv är en enkät som har gått ut till en stor mängd företagare med djurproduktion. Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med KTH och LRF. Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma dess konsekvenser. Målsättningen är att få ökade kunskaper och insikter i dessa frågor, och att de ska resultera i en kommande handlingsplan. Forskarna som genomför studien är mycket tacksamma för alla svar. Besvara enkäten här.

Ullrådgivare är ett nytt yrke, godkänt av Myndigheten för yrkeshögskolan. Under våren 2020 har Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med SF och ett tiotal andra representanter från ull- och fårnäringen planerat för en 2-årig lärlingsutbildning inom ullområdet i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan fattade i maj beslut om att en utbildning till Ullrådgivare kommer att starta under hösten 2020. En elev, Liselotte Erixon, har antagits. Hon kommer att gå i en klass där många olika yrken är representerade. Utbildningen är till 80 procent förlagd till lärlingsplatser och till 20 procent förlagd till skolan och teoretiska studier. Utbildningen är CSN-berättigad. Läs mer om den nya utbildningen här.

Ett möte under veckan med Smittskyddsnämnden för att arbeta med frågor som rör den nya Djurhälsolagen (AHL).

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016. Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen ska tillämpas fullt ut fem år efter att den trätt ikraft, vilket blir i april 2021. Läs mer här.

Plötsligt händer någonting, skriver Svenskt Kött i sitt nyhetsbrev. Efter år av tragglande och debatterande kommer den första riktigt starka signalen på att hållbarhet ska hanteras som hållbarhet bör; komplext och ur flera perspektiv. Äntligen får vi flera signaler som inte bara ger illusionen av engagemang eller att folk vill tjäna pengar på nya produkter och sortiment – nu kommer initiativ som visar den större bilden. Och äntligen kan vi börja ta steg till en mer rättvisande bild av vilket miljöavtryck svenskt kött faktiskt har. Nu fattas bara att addera näringstätheten i relation till miljöavtrycket så är vi nästan hemma! Läs mer här.

Ni vet väl att SF är delägare i Svenskt Kött och att det är där merparten av våra muskler för att nå ut med information till konsumenter finns. Svenskt Kötts kommunikatörer är väldigt bra på det de gör och vi är nöjda med hur de för vår talan.

Fyra seminkurser kommer att hållas under sommaren. Kursen behöver man ha gått för att kunna seminera i sin egen besättning. Semin innebär tillgång till toppbaggar till en låg kostnad och utan de risker som livdjurinköp innebär. Seminera mera!

Föreningen Ryafåret bjuder in ryafårsägare till en egen skräddarsydd riksbedömning för tack- och bagglamm av rasen rya den 5 september. Målet är att öka intresset för rasen som sådan och för att få fler uppfödare att avelsregistrera, gårdsmönstra och riksbedöma sina djur. Läs mer här.

CarinaWenngrenRya
Nyklippta ryatackor som äntligen kommit ut på sommarbete. Denna bild har vi fått från Carina Wenngren som vill önska hela får-Sverige en skön sommar! Foto Carina Wenngren

Den planerade riksbedömningen i Skara för ull och päls är inställd av corona-skäl. Ni som hade planerat att åka till Skara behöver fundera på alternativ ort.

Alla höstens baggauktioner planeras att hållas, och kommittéerna jobbar med hur man ska kunna ordna arrangemangen både bra och på smittsäkert. Nu gäller det alltså coronasäkerheten för människor som tillkommit, utöver det smittskyddstänk som alltid krävs i samband med livdjurshandel. Om det skulle visa sig nödvändigt planeras det för alternativa lösningar. Under veckan har auktionskommittéerna tillsammans med SF haft ett dialogmöte för att stämma av läget och diskutera plan B. Information kommer löpande.

Hushållningssällskapet driver ett projekt som ska ta fram ett enkelt men effektivt verktyg för att öka resurseffektiviteten på djurgårdar. Verktyget ska skapas i Excel, kommer att ligga på Jordbruksverkets hemsida och vara fritt för alla att använda. Anna är med i referensgruppen bestående av lamm-, nöt- och grisgårdar och rådgivare på Hushållningssällskapen som levererar in förslag och önskemål, och de har workshoppat under veckan. I början av nästa år ska verkyget vara klart. Läs mer här.

Naturvårdsverket har lämnat förslag till nya jakttider till regeringen. LRF har lyft att en ny skrivning som ska ge visst skydd för vildsvinssugga med små kultingar är otydlig och inte helt lyckad, men i stort präglas förslaget av att man nu tar viltskador i jord- och skogsbruk på större allvar än tidigare.

Årets Ull i Kubik som skulle hållits på Öströö Fårfarm den 11–13 september har ställts in på grund av det rådande corona-läget. Man lovar att vara tillbaka med dubbel kraft 2021.

Kan inte låta bli att tipsa om ett nytt företag som gör fantastiska produkter av svensk ull, The Swedish Wool Mattress Company. Det händer saker i Halland i spåren av Ull i Kubik, Ull som resurs, den nya ullinsamlingsstationen och tack vare de många eldsjälar som verkar i området.

Produktionen av nästa Fårpodden är i full gång. Denna gång kommer den att handla om stängsel till får. Nödvändigt, men jobbigt tycker många. Vi berättar om hur man på bästa och enklaste sätt håller sina djur där de ska vara. Vi pratar också med några experter, bland annat Anders Råsberg som är fårvärldens “stängselguru”. Vi hoppas kunna släppa nya podden innan vi hörs nästa gång, håll utkik.

Podding
Vi som gör podden spelar ofta in hemifrån. Denna gång blev det kamp om kontorsutrymmet hemma hos familjen de Wit och Einar fick flytta upp i gästrummet (det minst ekande rummet i huset) för sin inspelning. Strykbrädan fick bli skrivbord och barnens gamla Bamsebok fick agera underlag till inspelningsmackapären. Men det blev en bra inspelning! Foto de Wit

Trevlig helg önskar SF!

tillsynsrunda
Om man hade haft ett annat jobb kunde man jobba inomhus hela dagen och slippa bli blöt när det regnar. Man hade kanske haft belysning dygnet runt och sluppit mörkret. Man kunde haft värme på vintern och luftkonditionering på sommaren. Istället har jag det så här på mitt jobb, suckar Einar. Foto Einar de Wit

uppgang
Solen går upp kl 02.49. Foto Thomas Eriksson

redo
Värmen har slagit till även i Norrland. På Hälla jobbar man på natten, det är för varmt att hantera djur på dagen. Fåren samlade för avskiljning i fägata av samtida modell. Foto Jeanette Eriksson

transportredo
Transporten är redo. Foto Jeanette Eriksson

bondenredo
Bonden är redo. Det har bara kommit 4 mm regn den här månaden, så nu måste lammen få det bästa betet. Foto Jeanette Eriksson

kos
Fårmys och bajsplockning. Dags för träckprov inför betesbyte på Stjärnbäck. Foto Britta Wendelius

lammomat
Bra trafik till lammautomaten. Foto Anna Törnfelt

bluefire
Gotländsk blomsterprakt. Foto Elof Nilsson

Angsklocka
Ängsklocka, Dalarnas landskapsblomma. Foto Britta Wendelius

grillen
Ikväll blir det lamm. Foto Elof Nilsson

bada2
Vi slutar där vi började, vid en annan brygga i vårt avlånga land. Som sagt, backa inte för bad om tillfälle ges. Foto Anna Törnfelt

Av veckans bilder kan man nästan dra slutsatsen att vi lever i ett vackert land, i en vacker tid och den där ofta omtalade svemestern bör kunna bli ganska uthärdlig. Eller vad tror ni?

Sammanställt av AnnaSisy

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv

En enkät som vänder sig till företagare med djurproduktion.

Företagare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet t.ex. via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan det ske hot, skadegörelse och andra kriminella handlingar riktade mot verksamheten, men också mot företagaren, familjemedlemmar och anställda.

Syftet med denna studie är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden.

Målsättningen är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare att bedriva en hållbar djurproduktion.

Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien.

Besvara enkäten här ››

(Du kan ha fått samma enkät via mail. Enkäten kan bara besvaras en gång.)

Kontakta någon av forskarna som genomför studien om du har frågor:

Peter Lundqvist, Professor
tel. 040-41 54 95, peter.lundqvist@slu.se

Vania Ceccato, Professor
tel. 08-790 86 25, vania.ceccato@abe.kth.se

Catharina Alwall Svennefelt, Universitetsadjunkt
tel. 040-41 54 98, catharina.alwall@slu.se

Eva Göransson, Universitetsadjunkt
tel. 040-41 50 71, eva.goransson@slu.se

Hantverksutbildning till Ullrådgivare

Till hösten börjar Liselotte Erixon, 50, resan mot att bli Sveriges första ullrådgivare.

Under våren 2020 har Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med ett tiotal representanter från ull- och fårnäringen planerat för en 2-årig lärlingsutbildning inom ullområdet i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan fattade i maj beslut om att utbildning till Ullrådgivare kommer att starta under hösten 2020.

En elev finns redan antagen. I varje klass finns det flera olika yrken representerade. I den klass som gick ut i våras fanns det till exempel 27 yrken representerade bland de 34 studeranden. Utbildningen är till 80 procent förlagd till lärlingsplatser och till 20 procent förlagd till skolan, där teori läses. Då handlar det om bland annat juridik, ekonomi och hantverkshistoria. Utbildningen är CSN-berättigad. Det kommer att bli möjligt för fler att söka då ullrådgivare nu är ett av de drygt 80 yrken Hantverksakademin har tillstånd att utbilda inom. Dock är klassen full för höstens start, så inte i år som det ser ut nu. Ansökan sker via skolans hemsida och yhantagning.se under första kvartalet varje år.

– Det har saknats ett flertal sammanhållande länkar för ullhanteringen i Sverige. Fårägarna behöver hitta rätt kund till ullen, som måste samlas in rationellt. Många fårägare har hittills inte insett värdet av ullen. Det är några av de viktigaste orsakerna till det stora ullsvinnet, säger Annkristin Hult, nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor, och fortsätter:
– Under självhushållningens tid sas det att fyra får kunde hålla familjen varm och mätt under hela året. Istället för att kasta bort ullen, som görs nu, kan nya användningsområden utvecklas genom design och forskning och därigenom medverka i strävan efter en mer hållbar produktion och konsumtion. Därför är den här nya utbildningen, vars yrkesplan tagits fram av organisationer inom den svenska fårnäringen, oerhört viktig.

– Hantverksakademin är en modern lärlingsutbildning, där vi har tagit det bästa från århundraden av hantverksutbildning och anpassat till 2000-talet. Att tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor kunna bidra aktivt till att öka kunskapen om ull och hur vi kan tillvarata den gör mig både stolt och glad. Det ligger helt i linje med Stockholms Hantverksförenings ambition att verka för hållbart hantverk, säger Nicole Pluntke, vd för Stockholms Hantverksförening och Hantverksakademin.

För mer information kontakta:
Nicole Pluntke, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 070-493 93 72, nicole.pluntke@hantverkarna.se

Mer svensk ull används, importen minskar och mycket lite går på export

Vi har sammanställt ullstatistik för 2019.

Siffrorna över hur mycket ull som tillvaratas bygger till stor del på uppgifter som vi samlat in från landets spinnerier, karderier och tvätterier. Det är alltså reda siffror över hur mycket ull som köpts in från fårbönder eller lönspunnits.

Se bilden större | Hämta som pdf

Ullfakta2020

 

Två chanser att gå kursen Om Får och Foder hemifrån

Den mycket uppskattade serien kursserien som SF och Gård & Djurhälsan tillsammans hållit under vinter och vår är snart avslutad. Endast ett kurstillfälle återstår, den 8 juli i Ljungby. Men nu finns två chanser för de som missat kursen att gå den digitalt via Teams.

TIDER:
13 juli kl 13.00–17.00
15 juli kl 17.00–21.00

PLATS: Webbinarium, via Teams Videokonferens
PRIS: 400 kr exkl moms, faktureras via Svenska Fåravelsförbundet

KURSBESKRIVNING:
Kursen där Du inspireras till att förbättra och utveckla hantering och planering av gårdens foder.
Ett upplägg som passar Dig som vill utveckla och få ökad kunskap kring fårens foder och hanteringen från vallen/hagen till fårets magar. Ta del av olika sätt för att underlätta jobbet, förenkla hanteringen och spara pengar genom att minska ditt fodersvinn. En del i utbildningen erbjuder deltagaren att besöka olika fårgårdar för att i praktriken se hur man löst olika typer av hantering. Att se hur andra gör kan inspirera och ge nya uppslag kring arbetet på din egen gård.

Steg 1 sker som digital föreläsning om 4 timmar i form av videokonferens

Steg 2 i utbildningen består av ett eller flera studiebesök på utvalda gårdar, där lammrådgivare Theo den Braver tar emot, guidar er och berättar om gårdens lösningar kring foderhantering och foder. Du som anmäler dig till den digitala föreläsningen (Steg 1) är välkommen att vara med utan kostnad vid ett eller fler gårdsbesök (Steg 2). Totalt under kommande år, erbjuds fjorton gårdsbesök fördelade över landet och med olika infallsvinklar. Mer information och inbjudan till alla studie/gårdsbesök skickas direkt till din e-postadress.

PROGRAM:
Föreläsning av lammrådgivare Theo den Braver. Omfattande kursdokumentation skickas via e-post till alla deltagare efter träffen.

 • Gröda lämplig för får, skörda det du sår!
 • Foderslag och rätt foder vid rätt tillfälle för rätt grupp av får, vad behöver får för att må bra?
 • Utfodra smart, lösningar för optimal hantering av foder anpassat efter antal får som ska utfodras.

Läs mer och anmäl via Gård och Djurhälsans hemsida ››
Sista anmälan senast: 2020-07-13

KONTAKTPERSON SF: Britta Wendelius, sekreterare@faravelsforbundet.com

foderbild-m-loggor-red

Om Får och Foder – dags för intressanta gårdsbesök!

Om Får och Foder innefattar en digital föreläsning som nu följs av stall/gårdsbesök under ledning av lammrådgivare Theo den Braver. Här är besöksgårdarna!

Du som deltagit på någon av de digitala föreläsningarna får en personligen inbjudan via mail till alla fjorton gårdsbesök. Stallvandring/Gårdsbesök ingår i kursavgiften och du är välkommen att delta på en eller flera gårdsbesök. En extra förmån är att du som deltagare kan bjuda med ”en vän” på gårdsbesöket. Mer om detta framgår i inbjudan.

Missa inte att följa med på intressanta och lärorika besök till utvalda gårdar, och nätverkande och erfarenhetsutbyte oss fårägare emellan.

Frågor eller funderingar, kontakta Britta. Om du inte fått inbjudan, eller känner någon som kan bjuda mied dig, men vill följa med på Gårdsbesök så kontaktar du Britta för mer information.

Anmälan via Gård & Djurhälsans kurssida.

Besöksgårdarna
Tis 7 juli Ulkeröds Gård, Hedekas
Fre 10 juli Gräsljunga Gård, Visseltofta
Tis 14 juli Kongagårdens B&B, Kågeröd
Tor 23 juli Gunnarshult, Myresjö
Fre 24 juli Linds Gård, Askersund
Tis 11 aug Hälla Gård, Liden
On 12 aug Elmer Stefansson, Ånäset
Tor 20 aug Graute Får och Lammgård, Tingstäde
Tor 27 aug Långaryds Lamm, Långaryd
Tis 8 sept Lindås Lamm, Karlstad
On 23 sept Långasjö Lamm, Långasjö
Må 5 okt Kärrbo Prästgård, Västerås
Ti 6 okt Onsängs gård, Ljusdal
On 7 okt Nyby Gård, Borlänge

Öppna kartan i eget fönster ››


Svenska Fåravelsförbundet och intresserade lokalföreningar i samarbete med lammrådgivare Theo den Braver från Gård & Djurhälsan har genomfört digitala föreläsningar, på temat ”Om Får och Foder”. Nu följs föreläsningarna upp med gårdsbesök och betesvandringar.

Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare finansieringsstöd från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

logga SJV EU

Rya Riks 2020 – Skräddasydd riksbedömning för ryafår

Datum: Lör 5 september 2020
Plats: Tenhults Naturbruksgymnasium.

Föreningen Ryafåret bjuder in ryafårsägare till en egen skräddarsydd riksbedömning för enbart tacklamm och bagglamm av rasen rya. Målet är att öka intresset för rasen som sådan och för att få fler ryafårsuppfödare att avelsregistrera, gårdsmönstra och riksbedöma sina djur.

Riksdomare Birgit Fag bedömer anmälda ryor tillsammans med Gunnar Lindberg, en av rasens mest erfarna mönstrare. Samma förutsättningar som för övriga riksbedömningar om självfinansiering, gäller även det här riksbedömningstillfället.

Föreningen funderar även på möjligheten att krydda detta tillfälle med kringaktiviteter.

Denna riksbedömning är endast öppen för ryalamm, såväl bagglamm som tacklamm är välkomna. Men det är även möjligt att riksbedöma sina ryafår i samband med ordinarie riksbedömning under perioden 21/8-2/9.

Sista anmälningsdatum: 27 augusti, ange kontaktuppgifter och antal anmälda djur samt kön
Kostnad för bedömning per anmält djur: 450 kr + moms, faktureras från Svenska Fåravelsförbundet
Eventuellt tillkommande kostnader debiteras i förekommande fall separat via Föreningen Ryafåret.

Frågor och anmälan via Föreningen Ryafåret, kontaktperson är Annika Wahreus.

raser_rya