gimrarna
ggi_loop
Stallmästaren web gif
oviex_anuncio_180x120px
Banner-2017
Elitlamm_180x180
trns2017
keenan_ny
Hunden Herden
siltbergs hemsida
gdjh2015
Backa Fårgård
Knarrhult2018
agria_banner_far_180x180
banner_180x120
default logo
vantan1
vantan2
vantan3
vantan4
vantan5
vantan6

Tävla med ditt tips på styckdetaljer till nya styckningsscheman

Svenskt Kötts styckningsscheman ska uppdateras och nu vill vi få tips på nya detaljer till dem. En jury kommer att ta ställning till förslagen och tipsaren har möjlighet att vinna ett lyxigt förkläde och våra nya styckningsscheman.

Tre av tipsarna som får med sina detaljer på styckningsschemat kommer att belönas med ett lyxigt förkläde i denim och tre rykande färska styckningsscheman. Tävlingen pågår fram till 18 februari.

Läs mer på Svenskt Kötts hemsida ››

Eldrimners kurser

Eldrimner erbjuder under våren många intressanta kurser. Chark, styckning, ystning, att anställa personal med mera.

Läs mer på Eldrimners hemsida ››

Pressträff när FÅRfest i Kil öppnar

FÅReningen FÅRfest i Kil inbjuder till pressträff i samband med öppnandet av FÅRfest i Kil 2018.

Läs mer  (pdf) ››

Uppdaterad information om Ersättning för extra djuromsorg för får 2018

Ersättning för extra djuromsorg för får, den så kallade fårpengen, är ett jordbrukarstöd som du kan söka hos Jordbruksverket.

Gård & Djurhälsan har uppdaterat information om ersättningen på sin hemsida:
Uppdaterad information om fårpengen 2018 ››

Årets Leverantör Lamm 2017

Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gjorde att HKScan Agri utsåg Anne och Carl Dufwa, Linds gård utanför Askersund, till Årets Leverantör Lamm 2017 med motiveringen:
Anne och Carl är professionella lammproducenter som levererar rätt lamm vid rätt tidpunkt och med nästan 99% i märkeskvalitet. De är engagerade och positiva samt lyhörda för vad marknaden efterfrågar och anpassar sin produktion därefter. De kan ofta ställa upp med kort varsel om det saknas djur. Anne och Carl är måna om att djuren skall ha det bra och är öppna för besök på gården. Paret är skickliga i sin årsplanering och bokar alltid sin slakt i mycket god tid. Paret Dufwa, gården och djuren är mycket bra ambassadörer för Scans produkter.

Fakta om gården
Anne och Carl Dufwa har 500 tackor i vårlammsproduktion. Paret brukar 150 hektar åker, grödorna är höstvete, korn, havre och vall. 120 hektar naturbetesmark betas. Företaget bedriver även lantbruksentreprenad och gör uppdrag med bandgrävare, lastbil och sköter vägunderhållsuppdrag. Tid läggs även på skog och en mindre hästverksamhet.

stamma15_7

Anne och Calle Dufwa var bland de utvalda besättningar som levererade lammen som Årets kock Thomas Sjögren tillagade till deltagarna vid SFs Stämma i Ulricehamn 2015. En utsökt och minnesvärd måltid. I mitten Elisabeth Svensson, lammansvarig på HKScan. Foto Einar de Wit

Svenskt lamm – en förutsättning för ett bra samhälle

veckobrev

2 februari 2018 | Tack Elof för veckans rubrik. Ni kanske tycker det låter lite pompöst, men det är ju sant. Våra får och lamm ger vackra landskap, biologisk mångfald, ett etiskt/nyttigt/gott kött, kemikaliefri ull av många sorter, världsunika skinn, livskvalitet. De drar minsann sitt strå till stacken. De fick gärna vara fler.

Hela förbundsstyrelsen inklusive adjungerade är just hemkomna från ett möte i Stockholm vigt åt att jobba med SFs kommunikationsplan. Vikten av kommunikation ökar och att samlas runt ämnet och verkligen jobba igenom det, det var bra. Även om kommunikationslandskapet i viss mån kan vara utmanande för en ideell förening som vår är saken klar: vi är lyckligt lottade eftersom vi, som vår coach Annika Bergman uttrycker det, jobbar med världens bästa produkter.

vad2
Foto Britta Wendelius

I Radio Halland hade man förra veckan en hel förmiddag då man bara pratade får! Delvis handlar det om varför fåren inte är ännu fler, det vill säga om hur arbetsamt och svårt det är att nå lönsamhet när man satsar på en större produktion. Inte bara klackarna i taket alltså. Men även om dessa frågor måste vi tala. På eftermiddagen intervjuades Hallands Fåravelsförenings Mia Hedberg. Intressant att lyssna på dessa fåruppfödare, ta er tid. Länkar till programmen finns här.

I måndags möttes LRFs Köttdelegation. På agendan var bland annat en översyn av delegationens arbetssätt. Men även en möjlighet för oss att påverka LRFs framtida strategier rörande miljö och djuromsorgsfrågor, Miljö 2.0 samt Djuromsorg 2.0.

I tisdags var det dags för den årliga lägesrapporteringen av Handlingsplanerna i Näringslivets Hus. Medverkande var producentföreningar, slaktnäring, handel, SJV, Näringsdepartement med flera. Flera mål är uppfyllda och animalieproduktionen ökar. I år var första gången alla fick höra om ull, vilket Claudia förtjänstfullt pratade om. I stort sett ser det positivt ut. Men det finns också utmaningar, till exempel att bevara och stärka prisbilden samtidigt som volymer ökar och priser i övriga Europa i stort sjunker. En nära dialog i hela värdekedjan från bonde till handel har visat sig vara framgångsrikt och nu gäller det att hålla sina åtaganden, exempelvis att handeln fortsätter torgföra det svenska köttet på ett bra sätt även när volymerna ökar. Mer att läsa om mötet i Land Lantbruk.

För kännedom, en informationsträff kommer att hållas i Finspång i Östergötland angående det nya vargriviret.

Protokoll från styrelsemöte nr 180 har skickats till distrikt och rasföreningar. Denna gång ett mycket färskt protokoll då vi har snabbat upp rutinen runt protokollens godkännande.

Vår revisor har fått 2017 års bokslut att granska.

För att garantera livsmedelsförsörjning i kristid krävs ett konkurrenskraftigt jordbruk i fredstid. Hemsidan tipsar om Annika Bergmans (se nedan) artikel i Jordbruksaktuellt Annan ton i totalförsvarsfrågan.

En härlig helg önskar SF!

annikab
Tack till inspirerande coachen Annika Bergman som likt en erfaren och klok vallhund samlar oss och skickar iväg oss och SFs kommunikationsplan åt rätt håll. 

klippta
Åter har Bengtstorps vårlammare lämnat en omgång glänsande ull ifrån sig. Tänk att ullen för sisådär hundra år sedan var den främsta orsaken att hålla får. Och tänk att vi nu åter börjar uppskatta detta otroliga naturmaterial. Foto Gudrun Haglud-Eriksson

Pandora
Ulf kallar sin boskapsvaktare Pandora för målsökande robot. Målet är: Att på bästa sätt vara i vägen IGEN och IGEN och IGEN! En bieffekt av avel för att vara i vägen för rovdjur? Foto Ulf Ekholm

Sammanställt av Anna


Om man inte får något veckobrev till sin epostadress under fredagskvällen beror det på att den saknas i medlemsregistret. Meddela i så fall namn, bostadsort och epostadress till Maria. (Namn och ort behövs för att Maria ska vara säker på att epostadressen knyts till rätt person.)

Positiva tongångar på köttseminarium

Arbetet med att genomföra de sammanlagt omkring 200 åtgärderna i handlingsplanen för nöt, gris och lamm går i år in på slutvarvet. I december ska allt vara genomfört. En lägesrapportering visar att de flesta pilar pekar i rätt riktning.

Med Svenska Köttföretagen som arrangör hölls i går, tisdag, ett späckat heldagsseminarium i Stockholm med företrädare för de olika delnäringarna.

De treåriga handlingsplanerna syftar till att öka produktionen av djurslagen. Arbetet följs löpande upp i grupper där hela värdekedjans aktörer och berörda myndigheter är involverade.

Flera mål har nåtts
Övergripande vad gäller marknadssituationen för gris, nöt och lamm visar avstämningen att flera av målen i handlingsplanerna har nåtts, exempelvis den allmänna kännedomen om märkningen Kött från Sverige, kännedomen om Sveriges låga antibiotikaanvändning och inte minst konsumtionen av svenskt kött.

Den svenska lammproduktionen har till skillnad från produktionen av de andra djurslagen inte lyckats nå ökad lönsamhet. Framöver kommer det därför att satsas extra på information om bland annat produktionsmodeller, korsningar och urval av avelsdjur.

Läge för export
Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet, pekade på att det finns goda förutsättningar för export, både av sperma och avelsdjur. Starkt bidragande är att Sverige har friförklarats från scrapie.
– Vi har också en unik genetik, det gäller framför allt det gotländska pälsfåret. Vi håller oss på den europeiska marknaden än så länge, men vi ser att det börjar röra på sig, sade han.

Hela artikeln
Land Lantbruk: Positiva tongångar på köttseminarium ››

Värmlands Läns Fåravelsförening bjuder in till råullsmarknad!

Värmlands fåravelsförening inbjuder fårägare att delta i en råullsmarknad under FÅRfesten i Kil.

Närmare bestämt på lördagen den 3 mars, kl. 13:00 – 19:00, i f.d. Folkets Hus.  Har du ull till salu finns möjlighet till direktförsäljning till ullintresserade kunder.

Läs mer här ››

Får-radio från Halland

P4 Halland pratades det får i torsdags. Spännande lyssning!

I P4 Halland Förmiddag sände man hela förmiddagen från två fårgårdar. Ullarps gård i Ugglarp med 300 tackor som är mitt i lamningen och Vekatorp utanför Laholm som har skalat ner till 30 tackor, men tidigare hade en större besättning. Arbetsbördan och bristande lönsamhet gjorde att man efter fem års satsning skalade ner verksamheten.
Lyssna här ››

I P4 Halland Eftermiddag är Mia Hedberg från Hallands Fåravelsförening med. Ca 9 minuter in i programmet kommer inslaget om får, man pratar om lönsamhet i lammproduktionen och lite om ull.
Lyssna här ››

Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette?

Upplever du det utmanande att förutse betesproduktionen? Gård & Djurhälsan har sammanställt en tabell baserad på forskning och erfarenheter kring betets avkastning. Klassificera dina betesmarker och bli medveten om produktionspotentialen.

Nu går vi mot ljusare tider och det är hög tid att fundera kring foder och betesplaneringen. Lammrådgivaren Theo den Braver har ställt samman egna erfarenheter och andras forskning (gjord av bla SLU, Spörndly mfl) vad gäller bete och betesmarker. Att förutse avkastningen från ett bete är ett mycket vanskligt och svårt uppdrag. Betesmarker skiljer sig väldigt mycket åt. Inom samma betesareal så återfinns ofta flera olika miljöer med olika potential i avkastning. Tabellen ger endast en fingervisning om vad du kan förvänta dig när det gäller avkastning.

Hela artikeln och tabeller över avkastning hos olika marktyper
Gård & Djurhälsan: Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette? ››

Vem väljer vi?

veckobrev

26 januari 2018 | Nu hoppas vi att det tisslas och tasslas ute i distrikten om vem som ska nomineras till Årets Fårföretagare.

Information om hur ni nominerar skickas idag ut till ordförande i alla distrikt och rasföreningar. Snart dags att enas om er kandidat. Den nominerade ska vara medlem i Svenska Fåravelsförbundet med tillhörande distriktsförening. Nomineringar ska vara inne senast den 1 april 2018. Låt din distriktsstyrelse få veta vem du tycker ska få utmärkelsen Årets Fårföretagare!

Det finns en arbetsgrupp som tittar på möjligheterna för bättre marknadsutveckling i lammköttsförsäljningen. Det var i den gruppen som idén om #höstlamm, höstens lammkampanj föddes. Gruppen möttes i veckan dels för att utvärdera höstens kampanj, men också för att planera hur en liknande kampanj kommande höst kan göras bättre. SF och LRF Kött kommer också kontakta enskilda handelsaktörer för att diskutera möjligheter för olika typer av marknadssamarbeten. I arbetsgruppen finns representanter från SF, LRF Kött, Svenska Köttföretagen, Lammproducenterna, HKScan, KLS Ugglarps, Svenskt Kött, Svensk Dagligvaruhandel, Ica och Coop.

Appropå lammköttsförsäljning, i Land Lantbruk förra fredagen krönikerade Magnus J om bondens betalning för lammen. Har livsmedelsindustrin blivit en devalveringsindustri? Texten finns här.

Snabbavstämning hos Jordbruksverket om byggtävlingen Sveriges smartaste djurstall. Elof vill som vanligt inte säga ett knyst om vad som händer på de här mötena, men nu närmar vi oss presentation av tävlingens vinnare.

enklare

Snapshot från insidan av Jordbruksverket. Till enklare säger vi ja tack! Foto Elof Nilsson

Magnus J besökte i onsdags Skaraborgarna under en av deras traditionsenliga Ljungstorpskvällar. Magnus var inbjuden att tala om sin egen produktion, om vad SF gör för vår näring, hur lammmarknaden ser ut nu och den närmsta tiden samt om Handlingsplan Lamm. Magnus rapporterar om positiv stämning och inspirerande engagemang hos ett drygt 40-tal fårbönder: “Jättekul att komma ut i bygdegårdarna och träffa lammfolk. Vilken outsinlig glädje och engagemang det finns runt våra djur.” Magnus H som är på hemmaplan i Skaraborg fanns också med på Ljungstorpskvällens talarlista, han pratade om Elitlamm och seminanvändning.

Årets licensjakt på varg har i stort sett kunnat genomföras utan incidenter och trakasserier, men i Västmanland har det tyvärr varit en del problem.

Om man som djurägare råkar ut för intrång, påhopp eller trakasserier av något slag vill vi lyfta hur oerhört viktigt det är att 1) behålla lugnet, 2) följa lagen och 3) be om hjälp. Kontakta Gudrun eller Ulf om något händer, de är redo att stötta!

Protokollsammanfattning från styrelsemöte nr 179 har skickats ut till distrikt och rasföreningar.

I måndags hölls årets första förbundsstyrelsemöte per telefon. En historiskt diger dagordning avhandlades, nästan inom tidplan. Britta är alltid ruskigt snabb och har redan protokollet klart, och nu har det beslutats att den protokollsammanfattning som skickas till distrikt och rasföreningar ska godkännas per mail och skickas iväg medan informationen fortfarande är rykande färsk. Även ett protokoll numrerat 180 kommer alltså snart till distriktens och rasföreningarnas brevlådor.

Hemsidan tipsar om Gård & Djurhälsans Kunskapsbank. Där finner ni det mesta om fårhälsa och sjukdomar.

Trevlig helg önskar SF!

surprise
Här fick Ulf en överraskning. Tänk vad ett bagglamm på rymmen kan åstadkomma på en blott timme! Foto Ulf Ekholm

hindersmäss
Gudrun skickar vykort från blåsigt Hindersmäss i Örebro. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Från Elof på Gotland kommer ögonblicksbilder från Nors, som för tillfället befinner sig i full kalvningsdimma.

vykortgtlnd
Vintervy från Gotland. Wow. I Bohuslän har hela härligheten regnat bort. Foto Elof Nilsson

ovantatbesok
På Nors har man under veckan tagit emot tre underbara veterinärstudenter för undervisning i praktiskt lantbruk. På oväntat besök kom dessutom klipparesset Torbjörn Svensson med sina efterträdare, som är under intrimmning. Även veterinärstudenterna fick prova på att klippa. Foto Elof Nilsson

dodge
Elof och Pelle har även hunnit provköra en splitterny gul lastare. Husse är entusiastisk men Pelle verkar inte bry sig ett smack om vilken modell han ska tillbringa framtiden i, han drömmer nog om får på bete. Eller, jag spekulerar fritt här, Pelle kanske är husses hund och har ett djupt och äkta maskinintresse? Foto Elof Nilsson

usomiutfodring
Elofs ABC: U som i Utfodring. Lammen sköter sitt jobb, de äter. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna


Om man inte får något veckobrev till sin epostadress under fredagskvällen beror det på att den saknas i medlemsregistret. Meddela i så fall namn, bostadsort och epostadress till Maria. (Namn och ort behövs för att Maria ska vara säker på att epostadressen knyts till rätt person.)

Inbjudan till tre kurser i Västernorrland

distrikt

  • Lamning och lamningshjälp – 28 februari
  • Grundkurs för fårägare – 28 februari
  • Villkorad läkemedelsanvändning D9 – 1 mars

Läs mer på distriktets sida ››

Inbjudan till Ljungstorpskvällarna

distrikt

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skaraborgs Fåravelsförening anordnar tre kurstillfällen med olika teman berörande får- och lammproduktion.

  • Vad har vi medlemmar för nytta av Svenska fåravelsförbundet? – Onsdagen den 24 januari 2018, kl. 19.00
  • Fårhälsa och lamning – Onsdagen den 7 februari 2018 kl. 19.00
  • Försäljningskanaler till kund, vilka kan du nyttja? – Onsdagen den 21 februari 2018, kl. 19.00

Läs mer på distriktets sida ››

Nya Antibiotikaskolan ska hjälpa ungdomar förstå antibiotikaresistens

Svenskt Kött lanserar Antibiotikaskolan – ett skolmaterial med sex lektioner anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Det handlar om att öka kunskapen om faran med antibiotikaresistens och ge unga verktyg för vad vi gemensamt kan göra för att i minska användningen av antibiotika.

Antibiotikaskolan finns på antibiotikaskolan.se och på gratisiskolan.se och är helt kostnadsfri och tillgänglig för alla.

På Youtube finns också en film som beskriver problemet med antibiotikaresistens och vad man kan göra åt den.

Läs mer
Svenskt Kött: Nya Antibiotikaskolan ska hjälpa ungdomar förstå antibiotikaresistens ››

Bättre betalt för lamm i kartong

I en krönika i Land Lantbruk den 19 januari frågar sig SFs Magnus Jönsson om livsmedelsindustrin blivit en devalveringsindustri.

FLER TACKOR OCH lamm levererar kött, skinn och ull till våra konsumenter. I en tid där hållbarhet är ledord blir lammproduktionen en vinnare. Lammbönder har ett högt anseende, uppfödningen ses som etisk och kunden vill främst ha svenskt. Förutom att skapa kött och biologisk mångfald produceras även en fiber som allt fler vill ha och då talar vi inte om bredband. Ullfiber och skinnmaterial blir allt hetare hos allt från designhus till industritillverkare.

MEN ÄR BONDENS beslut om ökad produktion baserat på konsumentens efterfrågan? Antalet tackor ökar mer än antalet slaktade lamm. Marknadskanalerna via detaljhandel och slakteri har inte kopplat mervärdet konsumenten vill ge för det svenska till producenten. Bondens pris är i nivå med övriga EU. Samtidigt säljs ett svenskt lamm till högre pris i butikerna än det långväga. Eftersom köttet i butik sägs vara en lockvara med låg marginal måste man reflektera över kostnader och förädlingsvärde.

MED TANKE PÅ att jag som bonde kan sälja mitt lamm i en wellpappkartong direkt till konsument och få ut ett högre pris än handlaren som har en hel ”förädlingskedja” bakom sig kan man undra om den svenska livsmedelsindustrin blivit en devalveringsindustri. Som handlare borde man reflektera över de mervärden jag som bonde levererar. Den dag dessa kopplingar görs på ett genomtänkt sätt får vi hållbar tillväxt i alla led.

Magnus Jönsson, ordf. Svenska Fåravelsförbundet