Amaskiner_2017_1
keenan_ny
gdjh2015
Hunden Herden
Backa Fårgård
lamm_gif
ggi_loop
Banner-2017
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
oviex_anuncio_180x120px
banner_180x120
hgens webb
trns2017
knarrhult
gimrarna
agria_banner_far_180x180
Stallmästaren web gif
default logo
bildspel_Island5
bildspel_Island1
bildspel_Island2
bildspel_Island3
bildspel_Island4

Norge: Nortura har tömt lammlagret

Nortura har gjort vad de inte trodde var möjligt, sålt det stora lager av lammkött man haft. Men krisen är inte över, säger Norturas Jakob Simonhjell.

Vid nyår hade Nortura totalt 3200 ton får- och lammkött på lager. Och lageret växte, i februari fanns 3500 ton lagrat.
– Vi hade en allvarlig överproduktion, säger Finn Avdem, VD för Nortura.

Men nu kan Nortura dra en lättnadens suck, för även om det fortfarande finns 100 ton får på lager är lammlagret tömt.

Många åtgärder har vidtagits: Produktutveckling, gamla nyheter har prövats på nytt, försäljningskampanjer, rabatter, ökade fryssavdrag och fårkött från 2015 har exporterats till världsmarknadspriser. Men det har kostat, även för fårbönderna. Grossistpriset har minskat och försäljningsskatten har ökat. Sedan pristoppen 2015 har nedgången varit 8–10 kronor per kilo. För en medelstor fårbonde betyder det ca 350 kronor per lamm.

Hela artikeln
Bondebladet: Nortura har solgt lammelageret ››
Översatt med Google ››

Varnas för giftiga larver

Nu varnas djurägare i Halland för starkt giftiga larver som kan döda betande djur.

Larverna i tusental av blåsvart björkstekel upptäcktes i ett villaområde intill Haverdal i Halmstad. Larverna är mycket giftiga och det finns risk att betande djur kan få i sig dem.

Giftet – lophyrotomin – är närbesläktat med det gift som finns i vit och lömsk flygsvamp. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ger rådet att inte ha betande djur i hagar med björkbestånd under augusti och september om man misstänker att björkstekel finns i området.

Dödade får
Även i Småland har björkstekeln hittats i Vittaryd. Men hittills har inga larver hittats. Men det går inte att utesluta att de steklar som upptäcktes också kan ha lagt ägg.
– Det är bara en tidsfråga innan den har etablerat sig i Småland, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen, till Smålandsposten.

I Sverige finns bara noterat ett dödsfall hittills; en hundvalp som dog i Skåne förra året. Däremot har flera dödsfall bland får inträffat i Danmark. Bland annat 1984 när ett 50-tal får dog.

Hela artikeln
ATL: Varnas för giftiga larver ››

Seminkurs för fårägare

Gård & Djurhälsan anordnar en seminkurs för fårägare den 17 oktober 2017 i Ås.

Läs mer ››

Nu vill vi bli fler

veckobrev

1 september | Idag startar vår medlemsvärvningskampanj. Under hösten är det mycket förmånligt att bli ny medlem i SF, och ju förr man går med desto mer fördelaktigt blir det. Tipsa livdjursköpare, vänner och får-bekanta!

Einars tjuvstart av värvningskampanjen har genererat många nya medlemmar allaredan. En dag när jag öppnade min mail tänkte jag “å nej, nu har en spam-robot lärt sig att göra medlemsansökningar”. Men det var till min glädje riktiga fårägare från hela landet med alla sorters får och besättningsstorlek som anmält sig. Även flera som står inför steget att bli fårägare för första gången. Ett varmt välkommen till er alla!

Hämta vårt informationsblad om medlemserbjudandet här. Det gäller fram till sista december. Man kan anmäla sig som medlem här på hemsidan ››

Kampanj2017

Dalarnas distrikt kallar till årsmöte som kommer att hållas i samband med SM i ull den 30 september. Alla distriktets medlemmar och andra nyfikna är hjärtligt välkomna!

Seminbaggar av raserna suffolk och finull är på gång. Lämpliga baggar har valts ut och får vi nu bara den hjälp som behövs från rasföreningarnas sida kommer baggarna att tappas i höst.

Intresset för semin växer inte bara på hemmaplan, vi har också fått en förfrågan om spermaexport till Finland.

Det har varit ett branschmöte* gällande utveckling av produktionstackor och livdjur. Sammanfattande kan sägas att det finns ett stort sug efter effektiva och hållbara moderdjur inom lammköttsproduktionen, som behöver tillgodoses för att utveckla näringen. Framtida diskussioner får utvisa vilka egenskaper som är mest prioriterade i dessa djur, hur de kan tas fram samt hur avel och management kan kopplas till dessa. (*SF, LP, LRF, slakt och rådgivning)

Ullfolderns innehåll är nu klart och har lämnats vidare för formgivning. Idag startar höstens filmningar för ullprojektet med filmning av klippning på Norrby Gård i Västmanland.

Inbjudan och program för ordförandekonferensen som kommer att hållas i Älvsjö den 21-22/10 har skickats ut. Nu hoppas vi att få träffa alla ordförande i ras- och distriktsföreningar för att tillsammans diskutera fårnäringens utmaningar och möjligheter lokalt. Guldstjärna till Halland som anmälde sig med vändande mail!

Mellansvenska Rovdjursförvaltningen har haft samrådsmöte och beräknat möjligheterna för nästa års licensjakt på varg. Det finns ett utrymme för en mycket begränsad jakt i mellansverige kommande vinter, med dagens beräkningar ca 18 djur, Skyddsjakt är inte inräknad i denna siffra utan tillkommer vid behov därutöver. Besluten kommer att tas före oktober månad, detta för överklaganden ska kunna behandlas.

Återigen, rapportera allt ni ser av rovdjursförekomst, det kommer att påverka nästa års jakt- och skyddsjaktsbeslut!

Uppdaterad information om lammintäkt minus foderkostnad har lämnats in till LRFs kvartalsvisa marknadsrapport. Höstrapporten brukar komma i mitten av september.

LRFs Köttdelegation har träffats under veckan. Många nya orföranden presenterade sig: Palle Borgström för LRF, Johan Andersson ny ordförande i Svenska Köttföretagen och Per Lindahl ny ordförande Lantmännen.

Riksbedömningarna av ull och päls går in på sluttampen med bedömningar i Uppsala idag och i Kronoberg i morgon. Årets bedömningar har varit välbesökta och många baggar, samt någon tacka, har detaljgranskats.

tv2

Bulgarisk TV gästade under veckan Bengtstorp för ett reportage om Vuxenskolans satsning på integration och det samarbete man har med LRF för att matcha nyanlända med praktik/jobb inom de gröna näringarna. Ni ser Mohammed som jobbar på Bengtstorp på bilden ovan, och på bilden nedan i mitten med Gudrun till höger om sig. Foto ovan Gudrun Haglund-Eriksson, nedan Emma Book

tv1

Sammanställt av Anna

Ny inventering av svenska ängs- och betesmarker

Jordbruksverket och länsstyrelserna genomför regelbundet en inventering av Sveriges ängs- och betesmarker. Inventeringen har pågått sedan 2002 och kartlägger artrikedomen och kulturmiljöerna i våra värdefullaste ängs- och betesmarker.

Den senaste inventeringen visar att nästan 40 procent av betesmarkerna som inte sköts med hjälp av miljöersättning har förlorat sina natur- och kulturvärden.

Markerna behöver betas
Inventeringen visar hittills att en fjärdedel av betesmarkerna som saknar miljöersättning har tappat sina värden men går att restaurera medan cirka en sjundedel,14 procent, idag helt saknar de natur- och kulturvärden som är knutna till hävd, alltså att markerna betas och sköts. Motsvarande siffror för ängarna är att 15 procent har förlorat värden men går att återställa och 14 procent saknar helt värden som är knutna till hävd.

Många marker som inte inventerats tidigare kommer också att besökas.

Läs mer
Jordbruksverket: Ny inventering av svenska ängs- och betesmarker ››

Inspirationsdag på Torsta – Lammkött och dess kvalitet

Torsta i Jämtland hälsar välkommen till inspirationsdag den 6/10 2017

Årets Fårdag fokuserar på lammköttets kvalitet. Här får du ett unikt tillfälle att lyssna på en av de verkliga experterna i Sverige inom området.

Hela programmet, information om anmälan med mera ››

Forum i Malmö för en hållbar livsmedelskedja

Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi som kommer att förändra livsmedelskedjan i grunden.

Den 19 oktober genomför arrangören Aktuell Hållbarhet konferensen Livsmedelsforum 2017 i Malmö tillsammans med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Det handlar om hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut för alla som är verksamma inom området.

Läs mer
Jordbruksverket: Forum i Malmö för en hållbar livsmedelskedja ››

Inbjudan till seminarium i Danmark

Velkommen til ALLE med interesse for får!

Vi indbyder til en hel dag med virkelig brugbar information for såvel mindre som for større besætninger.

Lørdag d. 30. september 2017 hos Jette og Cato Barslund, Skive

Program

  • Ankomst og kaffe og ostemad
  • Præsentation af projekt selvhjulpne dyr v/Jette og Cato Barslund
  • Spisning
  • Seminar sponsoreret af ”Brancheforeningen Får og Geder” og ”Danske Lammeproducenter”
  • Fælleskørsel  ca. 5 km til Kongens Hus Hede
  • Workshop med Robert Hulme
  • Fælles spisning

Fyllig information finns i denna inbjudan ››

danmark

Filmer visar styckning

Instruktiva filmer om hur du styckar kött – instruktivt och ekonomiskt.

Filmerna kommer från dvd:n Det svenska köttet som tidigare bara har funnits att beställa. Styckningen görs från halva djurkroppar, så kallade halvfall. Både grov- och finstyckning visas i detalj.

Filmerna kan användas vid undervisning av såväl professionella styckare, charkuterister, kockar och butikspersonal. Men även djurbönder och privatpersoner som vill lära sig mer om styckning kan ha god nytta av filmerna.

Svenskt kött: Det svenska köttet ››

Filmerna
Styckning av lamm ››
Styckning av lamm med ben ››

Får-vardag i augusti ser ut ungefär såhär

veckobrev

25 augusti 2017 | Mycket arbete på gårdarna med höstlamning, livdjursförsäljning, slakt, plöjning, gödselkörning, sådd, trösking plus givetvis vanlig daglig djurskötsel. Tid har nog ingen gott om just nu, men kvällarna är fortfarande någorlunda ljusa.

Vi beklagar att det senaste numret av Fårskötsel blev våldsamt försenat! Ett led i produktionskedjan gjorde inte vad som var lovat och rapporteringen tillbaka till oss fungerade inte. Nu utarbetas rutiner för att detta inte ska upprepas.

Har du fortfarande inte fått din tidning? Skicka ett mail till Maria.

Fårskötsel nr 7 kommer att blir ett megastort jubileumsnummer och arbetet med det har redan startat. Einar har lovat att bjuda oss på en resa genom SFs hundraåriga liv och svensk fårhållning 1917–2017. De kommer att bli det tjockaste numret av Fårskötsel någonsin!

LRF har under veckan träffat statssekreteraren där bland andra frågan om viltskadeersättningen lyftes. Reglerna för statsstöd är inget som ändras i en handvändning, men man säger sig förstå problemet och ska se över vilka möjligheter som finns.

Antalet rovdjurangrepp blir fler under den här tiden på året. Påminner åter om att rapportera alla observationer till Skandobs. Det kan inte minst vara av stor betydelse vid skyddsjaktsbeslut.

Riksbedömningarna är i full gång. Intresset är stort i år, många baggar anmälda och flera platser är redan fullbokade. Tack till alla som bidrar till detta landsomfattande arrangemang!

Mycket semin just nu. Preliminärbeställningarna pekar på nytt rekord i antal beställda doser och många nya användare. Årets seminkurs i Gård & Djurhälsans regi hölls i veckan på Erikshester gård i Småland. Deltagarna verkar väldigt nöjda med kursen och flera som har bestämt sig för att satsa på semin i höst har redan hunnit lägga sina beställningar. Hittills har 41 besättningar beställt doser. 75 % gotlandsfår, vilket betyder att övriga raser kommer stort jämfört med de tidigare två åren.

Gruppen för stöd och regler inom Handlingsplan lamm har mötts under veckan.

Ull- och skinnfoldern börjar ta form. Den blir mer omfattande än vad som från början planerades, den blir bra och diger. Lommer att lanseras i samband med Fårfest i Kil 2018.

Vid midnatt idag tas data ut för årets andra avelsvärderingskörning och av aktiviteten i Elitlamm verkar det som att fler än någonsin tagit detta datum till sig och gjort sina registreringar i tid.

I Norrtälje har Claudia startat en REKO-grupp för försäljning av lokalproducerat direkt från producent till konsument via sociala media (Facebook). Konceptet kommer från Finland och lämpar sig ypperligt för mindre köttproducenter, och då särskilt lammproducenter. Allt bokas och betalas i förväg av kunderna. Detta gör Claudia inte för SF utan privat, men om någon funderar på att starta REKO-grupp så ställer Claudia upp med råd och tips i den mån hon kan.

Den 1 september startar vår medlemsvärvningskampanj, tipsa livdjursköpare, vänner och grannar om att det är NU man ska gå med i SF. Einar har tjuvstartat kampanjen på Facebook, så jag fuskar jag också med ett förhandstips. Ny medlem anmäler sig enklast här ››

kampanj2017
Nästa vecka läggs ett dubbelsidigt kampanjblad ut, att ladda hem och använda vid distriktsaktiviteter med mera. (Om någon behöver foldern till aktivitet som går av stapel redan under kommande vecka så kommer ingen att vara omöjlig, skicka ett mail så ser vi till att ni får den.)

Hemsidan har skötts lite styvmoderligt under gågna veckan då er redaktör inte riktigt räckt till. Hoppas vara åter med nya krafter å det snaraste. Tipsar om en artikel i Land som var veckas ljuspunkt i mitt nyhetsflöde: om Najib Rezai som kom som flykting till Sverige och nu med stöd av Ulf Andersson nu bygger upp en bred lantbruksverksamhet på Kärrbo prästgård sydost om Västerås.

Trevlig helg önskar SF!

stubb

Fräsch halm är en inte obetydlig del av ett angenämt fårbonde-liv. Foto Elof Nilsson

dusch

Baggar gör sig rena för att komma maximalt till sin rätt vid riksbedömningen. Lycka till killar! Foto Britta Wendelius

Sammanställt av Anna

Årets höjdpunkter

veckobrev

18 augusti | Högsäsong med avelsvärdering, livdjursförsäljning, mönstring, riksbedömning och snart baggauktioner. Fina lamm levereras till slakt och nytt får-år planeras av många. Och mitt upp i alltihop är höstlamning igång i en del besättningar.

Livdjursäsongen är här. Glöm inte hälsodeklarationen när ni säljer eller köper livdjur! Hälsodeklaration vid livdjurshandel har uppdaterats utifrån fjolårets erfarenheter. Dessutom finns en tolkningshjälp bifogad.

I Elitlammsupporten har vi haft en rekord-intensiv vecka. Vi har bitvis jobbat med dubbel bemanning för att hinna svara på era frågor, och vi hoppas att alla som behövt har fått hjälp. Vi tolkar det som att allt fler är medvetna om den stundande avelskörningen och vill se till att allt är klart. I god tid dessutom. Tumme upp från oss som jobbar med supporten. Fortfarande en vecka kvar innan andra körningen, men nu är det hög tid att göra klart registreringar, om det inte redan är färdigt. Vi finns på plats för att svara på frågor och hjälpa till om det behövs.

Full fart på arbetet i Ullprojektet. En artikel om den viktiga klippningen är klar och kommer i Fårskötsel nr 6. Artikeln har skrivits i samarbete med Svenska Fårklipparförbundet och Ullforum på Torsta AB.

På skinnsidan jobbar Claudia och Gudrun med att undersöka om hur skinn- och läderhantverkares efterfrågan av nappa-skinn ser ut, och om det skulle vara möjligt att möta deras behov med en svensk råvara/produkt.

Gudrun har haft telemöte med LRF gällande Svenska Jägarförbundets allmänna uppdrag och hur det påverkar lantbruket. Vi ser ökande stammar av vildsvin och kornhjort. Stammar som sprider sig över allt större områden och som påverkar både djurhållning, växtodling och skogsbruk. Sveaskogs nya policy att utfodring inte får förekomma under växtsäsong, utan endast vi behov under stränga vintrar och vid åtling, har en positiv inverkan.

Under samma möte togs även ersättningsfrågan vid rovdjursangrepp upp. Ersättningen från viltskadeanslaget är i dag endast 80 % och kadaverhanteringen, som inte längre är kostandsfri, den ersätts inte alls. Kostnad för kadaverhantering handlar vid större angrepp om femsiffriga belopp, något som djurägaren alltså får betala själv. Det jobbas i frågan. Representanter från LRF träffar i veckan statssekreteraren och kommer då att lyfta frågan än en gång. Att pengar till rovdjursavvisande stängsel är slut i vissa län, och att inga nya kommer att finnas att söka under denna period som sträcker sig till 2020, kommer också att tas också upp då LRF träffar statssekreteraren.

Gångna lördagen deltog vi med en monter på Tangará Farms fårdag för att informera om SFs verksamhet. Vi hade många givande samtal med både nya och erfarna fårägare. Tangará visade upp sin fina och välutrustade seminstation som bidrar till ökat seminintresse i vår näring, vilket vi självklart välkomnar. Många ville diskutera semin också med oss.

tangara1

Morgondagens fårbönder riggar.

tangara2

tangara4

I Sverige nya rasen border leicester visades på Tangará Farms fårdag. Alla bilder från fårdagen av Magnus J

Agrovästs styrgrupp för nöt- och lamm har träffats. Där diskuterades pågående forskning, sökta bidrag och vad vi vill att det ska forskas på framöver inom nöt och lamm. Maria är vår representant i Agroväst.

Styrelsen har under veckan haft styrelsemöte via telefon. Många frågor skulle avhandlas, lägesrapporteras och beslut fattas. Ämnen på dagordningen var bland annat seminverksamheten, gårdsmönstring, riksbedömnig, ullprojektet, pilotprojekt om svensk nappa, rovdjursfrågor och SF i sociala medier.

Datum för höstens ordförandekonferens är som vi skrev förra veckan satt. Men för att distrikten ska få möjlighet att lära känna varandra och förbundsstyrelsen bättre har vi beslutat att utöka träffen. Vi ses till lunch på lördagen och avslutar med lunch på söndagen. Så ordförande i varje distrikt, vik helgen 21–22/10 för ordförandekonferensen  – mer info kommer!

I de distrikt som står först i tur på under riksdomarnas turné genom landet är förberedelser och anmälning i full gång. Örebro är först ut på söndag. Intresset verkar stort i år. Roligt! Välkomna med djur till årets bedömningar! Även ni som inte åker med egna baggar är välkomna för att se fina djur och lära mer om mönstring!

I morse blev Riksbedömningen i Västerås fulltecknad, 50 baggar är anmälda. Arrangörerna i Västmanland hänvisar nu till andra riksbedömningsplatser, främst då Stockholm/Uppsala som i skrivande stund ännu har platser kvar.

Fårskötsel som utlovades förra veckan bör komma idag istället. Vi beklagar detta missöde som beror på att adresseringen av tidningarna hakat upp sig. I detta nummer är det premiär för en serie om Ullens väg till mervärde. Dessutom om parasitkontroll, mer debatt om finullsfåret (älskar debatt!), val av rätt bagge, allt om baggauktionerna, med mera.

Hemsidan tipsar om att fortsätta att tagga bilder #allalammbehövs, #allafårägarebehövs, #allullbehöv och så vidare. Inlägget på vår Facebooksida om #allalammbehövs är nog det som nått flest av alla våra inlägg – många instämmer helt enkelt i att alla lamm behövs.

ulluppland

I söndags var det Ullmarknad i Uppland – den fjärde i ordningen och den största hittills. Ullmarknaden arrangeras av Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet och föreningen Ull i Uppland i samverkan med Stiftelsen Österbybruks Herrgård. Foto Britta Wendelius

traktorsolnedgang2

Einar bidrar till temat traktor i solnedgång.

Sammanställt av Anna

Fredag 25 augusti – stoppdatum för avelsvärderingen

Snart är det dags för årets andra avelsvärdering för raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- och Jämtlandsfår.

Registrera mönstring på dina lamm i Elitlamm senast fredag 25 augusti (fram till midnatt) för att uppgifterna ska kunna användas som underlag för avelsvärderingen.

Läs här om vad du behöver göra i Elitlamm ››

Den 8 september publiceras uppdaterade avelsvärden!

Har du frågor, hör av dig till support@elitlamm.com

Nu startar årets riksbedömningar av päls- och ullraser

Välkommen med dina djur till årets bedömningar!

Även ni som inte åker med egna baggar men är det minsta intresserade av om dessa raser är välkomna för att se fina djur och lära mer om mönstring!

Datum och platser för päls- och ullbedömningar finns här ››

riksbedömning-brunnby

Foto Britta Wendelius

HKScan Agri: Pris från lammriksdagen

I maj 2017 var det Lammriksdag i Sunne och HKScan Agri var på plats som sponsor och utställare. I montern hade de en tävling där vinsten var ”Grilla Hemma Hos”. Vinnaren får bjuda in sina lantbrukarvänner och HKScan Agri samt VD Svenskt Kött kommer dit och ordnar en tre-rätter-middag.

Den glada vinnaren är Gun Persson utanför Degeberga i Skåne!

Läs mer på HKScans hemsida ››

Gård & Djurhälsan: Mineraler till svenska får

Mineraler till svenska får – vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

Korrekt användning av mineraltillskott är viktigt för en effektiv och hälsosam produktion.

Ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Gård & Djurhälsan och Glada Fåret har sammanställt information från olika utfodrings-rekommendationer, samt genomfört en enkätstudie för att undersöka lammproducenters kunskaper och erfarenheter av olika utfodringsstrategier av mineraltillskott. Läs mer här!