Annons
Knarrhult2018
Far_gif
gimrarna
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
Backa Fårgård
gdjh2015
Banner-2017
trns2017
Elitlamm_180x180
banner_180x120
ggi_loop
default logo
bildspel_allalamm16
bildspel_allalamm17
bildspel_allalamm6
bildspel_allalamm3

Hört talas om “sheep’s treasure”?

En kinesiskt bonde hittade en sten i ett slaktat fårs lever, som visade sig vara en så kallad sheep’s treasure. Stenen kan vara värd miljontals yuan.

Den grå stenen med mörkare fläckar, ungefär lika stor som en pingisboll, har utvecklats från matrester i fårmagen rapporterade lokala djurexperter. Bonden, som köpte tackan på en marknad för flera månader sedan, hade för avsikt att använda tackan i avel. Men när han märkte att djuret inte åt bra och blev allt tunnare bestämde han sig för att slakta henne. På inrådan av grannar bjöds in lokala experter in för att avgöra vad den 4 cm långa och 50 gram tunga stenen som hittades i tackans lever består av.

En ingenjör från den kommunala naturskyddsstationen säger att det är Yangbao, ett ämne som värderas högt inom traditionell kinesisk medicin. En ingenjör från den kommunala naturskyddsstationen säger att det är Yangbao, ett ämne som värderas högt inom kinesisk medicin. Enligt traditionell kinesisk medicin är Yangbao användbart för behandling halsont, uremi och till och med medvetslöshet.

South China Morning Post: Stone found in sheep’s liver may earn millions of yuan for Chinese farmer ››
Översatt med Google ››

Lammuppfödare kommenterar Länsstyrelsens vargenkät

Källa: Sveriges Radio
Ett steg i rätt riktning. Så säger lammuppfödaren Gudrun Haglund Eriksson i Närkesberg om Länsstyrelsens attitydenkäter om varg.

Länsstyrelsen har frågat jägare, får- och getägare och folk som bor i vargrevir vad de tycker om vargen och hur Länsstyrelsen hanterar vargfrågan.

En del av det som framkommit är att de flesta får- och getägarna i länet inte minskat antalet djur de senaste fem åren.

Gudrun Haglund Eriksson säger att det visserligen stämmer, men att antalet lamm har minskat.
– Lammproduktionen går ner i rovdjursområdena, och där ser jag ett stort orosmoln. Vi skulle behöva se en ökning i stället när vi har så stark efterfrågan på lammkött, säger hon.

Hela inslaget
SR P4 Örebro: Lammuppfödare kommenterar Länsstyrelsens vargenkät ››

Framtidstro i fårtältet

Källa: Jordbruksaktuellt
Under årets lantbruksmässa på Elmia fick fåren och hästarna hålla till i ett särskilt tält utanför ordinarie mässhall. Huvudmålgruppen nådde man ändå, men en del av spontanbesökarna förlorades, menade några av utställarna.

En av utställarna var Siltbergs smide, ett företag som tillverkar inredning och tillbehör till får. De har sin tillverkning på Gotland, men har lager och försäljning över landet samt i Norden.

Att de fick vara i tältet hade de egentligen inget emot, men de kände att folk hade problem att hitta till dem på grund av bristfällig skyltning från Elmias sida.

Kvalitativa samtal
I en annan monter stod Magnus Jönsson, som är ordförande för Sveriges fåravelsförbund. Han var inte heller jättenöjd med det naturliga flödet mellan mässhallarna. Men överlag ändå nöjd.

– Även om de besökare som kom hit är färre till antalet, är det sådana som aktivt söker oss, för att de är intresserade av får och lamm­produktion. Så vi har nog mer kvalitativa samtal nu, sa han.

Magnus vittnade om ett enormt sug på marknaden. Prisbilden de senaste åren har stigit och nu utmanar KLS och Gotlands slakteri HKScan, som varit marknadsdominerande.

– Vi har ett problem att detaljhandeln inte vill eller anser sig kunna lyfta fram det svenska lammet, för att de inte får de volymer som de efterfrågar. Då är det bra att vi har lite fler tyngre aktörer som intresserar sig. Så att vi får en dynamik på den marknaden, sa Magnus.

Öka antal lamm
I Handlingsplan lamm har man bland annat ett projekt kring ätkvalitén där produktion, tillsammans med slakteri och handel ska se vad de kan göra tillsammans för att lyfta kvaliteten.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Framtidstro i fårtältet ››

Fokusträffar för lammproducenter

Vi vill öka lammproduktionen i Sverige – vill du vara med? Under hösten 2016 anordnar vi 5 fokusträffar på olika platser i landet inom tema avel och fertilitet.

Datum, plats och tid för våra fokusträffar:

8/11 Varberg kl 13-17, Algustorp, Gödestad/Grimetons bygdegård

9/11 Visseltofta kl 13-17, Gräsljunga gård/Visseltofta hembygdsgård

15/11 Skövde kl 13-17, Dalstorp/Knistad herrgård

16/11 Eskilstuna kl 13-17, Ekeby gård/Studiefrämjandet

22/11 Lärbo, Gotland kl 13-17, Nors gård/Seminarium på gården

Program

Gårdsbesök
Gårdsbesök hos erfaren lammproducent som presenterar sin produktion. Presentation av gårdens avelsstrategi, nyckeltal, management, byggnader och framtidsplaner.

Seminarium

  • Avelsarbete i praktiken
  • Avel utifrån gårdens förutsättningar
  • Friskt avelsmaterial

Föreläsningar
Föreläsningar av lammproducent, rådgivare och veterinär.

Presentation av gårdarna med mera här ››

Har du frågor angående programmet?
Kontakta projektledare Titti Strömne tel 070-589 32 33.

Anmälan

Anmäl till Fokusträffar för lammproducenter här ››

Frågor angående anmälan: Maria Melin, tel 018-68 28 91.

Anmälan görs senast 1 vecka före respektive fokusträff.

Kostnad: 500 kr exkl moms, faktureras i efterhand. Fika ingår.

Varmt välkommen!


Svenska Fåravelsförbundet, LRF Kött, Gård & Djurhälsan och Sveriges Lammköttproducenter.

Nya Zeeland: Ökad vaksamhet mot mikroftalmi behövs

I Nya Zeeland uppmanas fårbönder att öka vaksamheten mot den genetiska sjukdomen mikroftalmi, genom att endast köpa baggar från ackrediterade uppfödare. Detta för att inte föra in sjukdomen i sina besättningar.

Jon Hickford, professor i husdjursgenetik vid Lincoln University, har utvecklat en standard som hjälper Nya Zeelands lammindustri att testa anlag för mikroftalmi.
– Vi ser nu att några kommersiella besättningar testar positivt för mikroftalmi eftersom de har använt otestade eller icke-ackrediterade baggar. Bönder måste vara försiktigare. Tyvärr finns det en underrapportering av sjukdomen. Många bönder vet inte vad det är, och frekvensen är ofta så låg att man inte följer upp det.

Mikroftalmi finns främst hos texel och texel-korsningar. Sjukdomen kännetecknas av lamm med små eller inga ögon. Drabbade lamm är blinda. Hos texel styrs mikroftalmi av en enda gen, men två felaktiga eller muterade kopior av genen krävs för lammet att påverkas.

Testet är främst ett verktyg för att hitta bärare av genen, men en bärare behöver inte nödvändigtvis gallras ut, menar Hickford. Genom planering kan man se till att avkommor inte ärver två muterade gener.
– Testets syfte är att kunna lämna garantier i samband med livdjurshandel. Ackrediterade texel-uppfödare har inte sjukdomen i sin besättning, säger Hickford.

Hickford rekommenderar att uppfödare lägger tyngdpunkten på att testa avelsdjur, särskilt då baggar eftersom de har störst inverkan på en besättning. Men han varnar samtidigt mot fullständig utgallring av bärare, eftersom de kan ha för andra egenskaper med avelsvärde.

Hela artikeln
NZ Farmer: Sheep expert urges vigilance against genetic disease ››
Översatt med Google ››

3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser.

Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukningsmetoder, bevarande, odling och nyttjande av traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt svenska lantraser.

Läs mer
Jordbruksverket: 3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser ››

Återställande av betesmark får EU-pengar

Källa: ATL
Skogsbeten och ängsmarker i sydöstra Sverige ska återställas i sin forna glans. För det får Sverige medel ur EU:s miljöbudget.

1 405 hektar skogsbeten och ängsmark på väg att växa igen ska börja återställas enligt den projektplan som länsstyrelsen i Östergötland tagit fram tillsammans med systermyndigheterna i Blekinge och Kalmar län och Linköpings kommun.

Hela artikeln
ATL: Återställande av betesmark får EU-pengar ››

Ny rättsordning för vargbesluten igång

Den nya ordningen för överklagan av rovdjursbeslut är nu i drift. Första frågan som prövades var länsstyrelsernas beslut om vargjakt.

– Förvaltningsrätten i Luleå avslår yrkandena om inhibition. Det är ett logiskt beslut eftersom det återstår mycket tid till att jakten ska genomföras, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs mer
Svenska Jägareförbundet: Ny rättsordning för vargbesluten igång ››

Vi arbetar vidare med rovdjursfrågan …

Rapport gällande Fåravelsförbundets arbete med rovdjursfrågan. Förutom det vi gör på egen hand sker mycket av arbetet med rovdjursfrågan i samarbete med LRF. Läs även LRFs text om hur man jobbar med rovdjursfrågan.

Under de senaste två åren har förbundet svarat på ett tiotal olika remisser, varav fem under våren 2016 kring rovdjursfrågor – Skyddsjakt på varg, Ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet, Angående femårig genetisk förstärkning, Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur samt utredning kring Rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi.

Två år i rad har en manifestation hållits regionalt och lokalt mot att den beslutade rovdjurspolitiken inte genomförs. Dessa gav en mängd politikerkontakter och olika mediala inslag som resultat.

Förbundet har återkommande kontakter med Naturvårdsverket och ansvariga politiker. I maj 2016 träffade förbundet Landsbygdsministern för att bland annat diskutera rovdjursfrågor.

Förbundet är representerade i brukarrådet på Viltskadecenter i Grimsö samt i ”De fem stora” och har på olika håll i landet representant i Viltförvaltningsdelegationerna.

Vi har deltagit på Jordbruksverket i diskussion kring ”Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur” och inte minst skrivit ett flertal debattartiklar både lokalt, regionalt och nationellt – bland annat i DN.

Resultat är givetvis något alla som jobbar med påverkansarbete vill se och visst kan man vara besviken över att allt arbete inte gett det resultat som vi vill se. Tyvärr står ju inte arbetsinsatsen alltid i relation till resultatet och varför inte? Jo politiska beslut grundas i stor omfattning i omsorg om väljarna, och just i detta fall så väger tyvärr nog både landsbygdsväljare och fårföretagare lätt.

Läs mer
LRF: Så jobbar LRF med rovdjursfrågan ››

Podcast – Tips för effektiv produktion och klimatsmart foderhantering

Anna-Maria Larsson, HKScan Agris foderexpert berättar hur våra djurproducenter kan minska sitt fodersvinn och arbeta mer klimatsmart.

För en smart produktion är det viktig med god kontroll av sin produktion. Hur fodret (ensilaget) handhas, analyseras och mixas påverkar djurens tillväxt och välmående. Det är viktigt att tänka hur olika fodermedel hanteras på gården vad gäller exempelvis torkning, malning och utfodring. Med bra hantering slipper foder sorteras bort och man ett lägre spill av foder. Vilket är mycket värt både ekonomiskt och miljömässigt.

Framtidens kött: Tips för effektiv produktion och klimatsmart foderhantering ››

Enorm potential för svenskt kött

Bönderna, handeln och slakten träffades under en eftermiddag i Stockholm för att redogöra för sin bild av det positiva läget för svensk köttproduktion för bankerna. Det gemensamma budskapet var – det finns enorm potential!

Eftermiddagen arrangerades av LRF Kött och Svenska Köttföretagen. Syftet var att visa den framtidstro som finns inom branscherna för bankerna. Och meddelandet gick fram.

Efter en introduktion av Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen, gällande de olika marknaderna för fläsk, nötkött och lamm var det dags för Magnus Jönsson, ordförande för Fåravelsförbundet, att inleda med mer information om framtidstron som fårbonde.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Enorm potential för svenskt kött ››

Vi tackar årets seminbaggar och deras ägare!

Tidigt i morse åkte seminbaggarna hem efter väl förrättat värv. Men först en noggrann veterinärbesiktning och blodprovstagning.

Flest doser beställdes efter Erikshester Frej följd av Skinnarve Hector och Hamre Jakob. Nu börjar jobbet med semineringar i besättningar från Skåne till Överkalix.

aleback_hem

Stort tack även till Magnus & Margareta Håård, vars stora arbetsinsats för seminprojektet framåt!

Gratis Maedi-Visna/CAE-kontroll i flera utvalda län

Gård & Djurhälsan genomför gratis provtagningar i flera län. Passa på att låta provta era får och getter för Maedi-Visna/CAE före 31 december.

Provtagningen görs som en engångsprovtagning inom ramen för det förenklade programmet, FMV, som inte ger formellt status men ger ett besked om dagsläget i besättningen. Erbjudandet riktar sig främst till dig som inte låtit testa din besättning tidigare.

Fram till 31/12 besöker provtagare Ebba Ebbersten följande utvalda län:

  • Skåne
  • Kronoberg
  • Blekinge
  • Kalmar
  • Jönköping
  • Gotland

Läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida ››

Nya fodermedel: Mer om alger – nu mot klimatförändring

Källa: Jordbruksaktuellt
Forskare i Australien har undersökt om en liten tillsats av torkade alger i fodret kan minska bildningen av metangas i våmmen hos kon. Resultat visar att det verkar fungera.

Enligt forskningen minskade metangasproduktionen med 99 procent om man tillsatte torkade alger i en konstgjord våm.

– Vi började med 20 olika sorters alger och kunde snabbt se att en sorts röda alger verkligen stack ut, säger Rocky De Nys, professor i vattenbruk på James Cook University i Queensland, till ABC.

Algen heter Asparagopsis taxiformis och har samlats in längs med Queenslands kust.

– Vi har redan fått resultaten för får. Vi vet att om Asparagopsis utgör två procent av foderstaten, producerar fåren mellan 50 och 70 procent mindre metangas över en 72-dagarsperiod, säger De Nys.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Röda alger kan minska kons metangas ››

Tidigare artiklar om nya fodermedel
Mjölkfår-besättning sparar vatten i torkdrabbat område ››
Flug-föda till boskap ››
Alger till får? ››