Knarrhult2018
Elitlamm_180x180
banner_180x120
Backa Fårgård
gimrarna
ggi_loop
Banner-2017
Far_gif
Siltbergs_banner2020_2
Wiromin2020_liten
Stallmästaren web gif
gdjh2015
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Tranas2020
default logo

Vad sägs om stickade julklappar?

veckobrev

23 november 2018 | Det känns som att något har hänt när stora kvällstidningen föreslår stickat i svenskt garn om vi vill ge bort något vettigt till jul (länk långt ner under lästips).

Allt ni behöver veta om Årets Fårföretagare 2019 inklusive nomineringsformulär finns nu på hemsidan. Glöm inte att fundera på vilket namn du ska spela in till din lokalförening och rasförening.

Vi som jobbar med Elitlamm, Ulf och Britt som utvecklar programmet, support-teamet plus Anna O och Elof från SFs styrelse, har träffats i Sala för årligt arbetsmöte. Under dessa möten planeras och prioriteras kommande arbete. Men framför allt är det idéverkstad, vilket är roligast och funkar bäst när man träffas på riktigt. Resten av året jobbar vi tillsammans, men från våra över landet spridda hemmapositioner.

Sala2018
Smider planer för Elitlamms framtid. Som alltid kul att träffas! Foto Anna Bergström

Begrepp vi använder flitigt inom fårnäringen kan upplevas som allt annat än självklara. Vad innebär till exempel EUROP-skalan, vad betyder siffrorna på härstamningsbeviset, behärskar du foderstatslingo och vad betyder mönstringsförkortningarna? Vi ska börja jobba på ett litet uppslagsverk i Elitlamm, maila gärna in förslag på ord och begrepp som vi kan ta upp.

Vi skriver ofta om möten vi deltagit i inom det kluster av organisationer som vi jobbar tillsammans med. De senaste åren har branschen fått flera nya aktörer och vi är idag många företag som hakar i varandra och driver näringen framåt. Är det svårt att överblicka och hålla isär så kommer här en mycket kortfattad lathund.

 • LRF Kött: Samarbete mellan LRF, Fåravelsförbundet, Nötköttsproducenterna och Grisföretagarna. Arbetar för företagarvillkor och tillväxt på gårdsnivå.
 • Svenskt Kött: Arbetar för främjande av svenskt kött mot konsument, huvudsak inom kommunikation. Både SF och LRF är delägare. Ny VD tillträder inom kort.
 • Från Sverige: Ursprungsmärkning där märkningen ”Kött från Sverige” ingår. Ägs av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel.
 • Svenska Köttföretagen: Sammanslutning för de största slakterierna. Arbetar på uppdrag åt slakten. Projektleder handlingsplanerna.
 • Gård & Djurhälsan: Rådgivningsföretag. Ägs till största del av svenska köttföretagen (slakten) men även SF äger en andel.

Två remissvar har skickats till Jordbruksverket. Yttrande gällande inbjudan till tidigt externt samråd – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur respektive Yttrande gällande förslag till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.

Flera har hört av sig med frågor om hur det går med projektet att bereda nappaskinn hos Kero i Pajala. Hundra skinn till en större provgarvning har skickats och väntar nu på beredning. På grund av den varma hösten har renskinn som Kero normalt får i fryst tillstånd tinat, och dessa måste beredas genast för att inte ruttna. Vilket betyder att våra skinn står i kö, men till Fårfest i Kil om inte förr räknar vi med att de ska vara klara.

Claudia får väldigt många samtal om ull från engagerade människor som uppmärksammat skriverierna om ull. Många är på jakt efter ull, andra undrar vad de kan göra för att hjälpa till. De flesta har ingen koppling till fårnäringen eller erfarenhet av ull, så mycket telefontid går åt att förklara och överbygga klyftorna mellan stad och land. I sig ett viktigt jobb, vi får alla försöka hjälpas åt att sprida kunskap om ullen och hur fårhållning fungerar i olika kanaler och till olika grupper.

Om man bor i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg eller Skåne och inte har MV-status på sina får finns nu chansen att kostnadsfritt kolla om djuren är fria från sjukdomen Maedi-Visna. Provtagningen innebär inte att man får MV-status, men man får veta hur läget i besättningen är. Passa på! Läs mer här.

Färsk produktions- och slaktstatistik har publiceratsLRFs statistikplattform.

Einar jobbar intensivt med att sammanställa nästa Fårskötsel. Det blir en knökfull tidning som ser helt annorlunda ut än planerat efter att några reportage av olika anledningar fått skjutas på framtiden, men där läget samtidigt räddats av rekordmycket material insänt av er : ) Den 14 december får vi se resultatet.

Lästips om ull ur veckans mediaflöde. Expressenkrönikan Glöm årets julklapp – sticka svenskt i stället och DN Jobb & karriär-artikeln Svenska fårbönder går back vid försäljning.

Kommande onsdag och torsdag kommer SFs styrelse och adjungerade att stråla samman i Stockholm för vinterns styrelsemöte. Vi träffas fysiskt en gång under sommaren och en gång i november, resterande styrelsemöten hålls över telefon.

Bokslut och budgetarbete pågår, bärande arbetsuppgifter i en förening. Att diskutera och sätta budgeten för 2019 är en av många punkter på nästa veckas möte.

Elitlamms telefonsupport är stängd onsdagen den 28 november på grund av styrelsemötet i Stockholm. Vi kommer att svara på frågor via epost, men svarstiden kan bli något längre än vanligt.

Trevlig helg önskar SF!

lammtraffinorr
Smygreklam riktad till Västernorrland och Jämtland. Träffa Thomas på Lantmännens fårträff i Östersund den 5/12. Större bild. Foto Thomas Eriksson

tackdikning
Cirka 10 cm tjäle hemma hos Thomas, men det går fortfarande gräva täckdiken. Foto Thomas Eriksson

horn
Claudia har nu kokat hornen efter sina bagglamm de tänker hon göra något kul av. Öppen för förslag! Foto Claudia Dillmann

Sammanställt av Anna

Projekt för ökad köttkvalitet

Ultraljudscanning kan användas till att mäta marmorering på levande nötkreatur. Något som i nästa steg kan leda till förbättrad köttkvalité. RISE och Växa Sverige ska nu utvärdera metoden under svenska förhållanden.

Genom en ultraljudsmätare, samma typ som vanligtvis används för dräktighetsbestämning, och en speciell programvara kan man scanna över djurets ryggmuskel och mäta muskelns djup, underhudsfettets tjocklek och även marmoreringen i köttet.

– Det är en beprövad teknik som används i USA och Kanada. Men nu vill vi ta den till Sverige och se hur den fungerar under svenska förhållanden. Eftersom vi generellt har djur med mindre marmorering vill vi utvärdera metoden på vårt djurmaterial och under våra förhållanden, säger Linnea Gustafsson, på RISE.

RISE och Växa Sverige står bakom delprojektet med scanningen, som är en del av ett större EU-finansierat Interreg-projekt som drivs av Agroväst.

– Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för både primärproducenter och vidareförädlare att producera nöt- och lammkött av bra kvalité. Tanken är att det ska vara lönsamt att producera högkvalitativt nötkött. I projektet tittar vi även på en ny betalningsmodell för nötkött. Bland annat har vi inspirerats av den australiensiska betalningsmodellen, där de har ett väldigt välutvecklat system för gradering av kött, säger Linnea.

Varför scanning?
– Marmorering är en tydlig kvalitetsegenskap som är väldigt lätt att se med blotta ögat och kan användas för att selektera kött, när det är slaktat och styckat. Men marmoreringen kan bara påverkas när djuret lever. Därför är det intressant att kunna mäta redan på levande djur. På så sätt kan man selektera djur för avel, gruppera djur och bestämma tid för slaktmognad. Marmorering bidrar med smak och saftighet, men också delvis mörhet på köttet, vilket är en av de  egenskaper som  konsumenten värderar högst.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Projekt för ökad köttkvalitet ››

Gratis Maedi-Visna/CAE-kontroll i flera utvalda län

Passa på att låta provta era får och getter för Maedi-Visna/CAE. Anmäl ert intresse senast den 15/12.

Provtagningen görs som en engångsprovtagning inom ramen för vårt förenklade program, FMV, som inte ger formellt status men ger ett besked om dagsläget i besättningen. Erbjudandet riktar sig främst till dig som inte låtit testa din besättning tidigare.

I november och december låter vi vår provtagare Ebba Ebbersten besöka följande utvalda län:

 • Blekinge
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne

Så passa på att låta provta era får och getter för att försäkra er om att de är friska! Provtagningen och analysen av blodproverna är gratis. Inom ett par veckor får ni besked om resultatet.

Först till kvarn gäller!

Läs mer
Gård & Djurhälsan: Gratis Maedi-Visna/CAE-kontroll i flera utvalda län ››

Nu blir det pengar till forskning om får

veckobrev
9 november 2018 | Vet du någon som forskar om får? Inom kort kommer det att utlysas forskningsmedel. Följetongen om stöd till torkdrabbade fortsätter.

Vi skrev till Jordbruksverket och protesterade mot deras förslag till fördelning av torkstöd under 2019, ett förslag vars effekt kraftigt missgynnar fårnäringen (utförligt kommenterat förra veckan). Vi framhöll även konsumentperspektivet och pekade på det betydande symbolvärde som finns i att betala ut stödet i förhållande till grödkod och/eller djurenhet, till skillnad mot utbetalning gentemot dieselförbrukning. Årets torka har fört med sig stora kostnadsökningar, vilka lammnäringen inte ser någon möjlighet att kompenseras för genom ett höjt marknadspris. SF förordade därför också att medel avsätts specifikt för en marknadssatsning för att främja svenskt lammkött.

Samma skrivelse med synpunkter har skickats till politiker, departement och såväl nationell som lokal press, radio och TV. Det är lika bra att satsa på att nå ut brett, när vi ändå har arbetat med att formulera kommentarer i en skrivelse. Det har lett till ett par intervjuer av media, men såvitt vi vet är inget ännu publicerat.

Regeringskansliet, som fick Jordbruksverkets förslag förra veckan, tyckte att båda förslagen har sina fördelar men också sina utmaningar. De bad därför Jordbruksverket att komplettera förslagen med en djupare kvantitativ jämförelse av förslagen samt att eventuellt hitta en tredje lösning. Även vår skrivelse med synpunkter på förslagen diskuterades under mötet mellan regeringskansliet och SJV. Skrivelsen från SF spelade troligen roll för hur Regeringskansliet valde att gå vidare med frågan. Under kommande vecka kommer med all sannolikhet en ny snabbremiss inom detta ämne och vi är beredda att hugga tag i den när den kommer. SF fortsätter att försöka driva frågan i rätt riktning.

2018 års stöd till torkdrabbade har nu klubbats av riksdagen och ska betalas ut under december. Läs mer om det på Land Lantbruk.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte under veckan och beslutade då om utlysning av forskningsanslag. Utlysningen kommer att publiceras i nästa Fårskötsel, håll ögonen öppna. Har du har en koppling till forskarvärlden, sprid GÄRNA budskapet om att sökbara pengar för fårforskning är på gång. Stiftelsen välkomnar då alla tänkbara ämnesområden, men ser gärna ansökningar där resultatet av forskningsprojektet syftar till att uppnå ”hållbar fårnäring och lammproduktion”.

Tillsammans med LRF Kött har vi träffat Martin & Servera, en matgrossist som vi för dialog med om hur vi kan öka andelen svenskt kött, även lammkött, i handeln. De är väldigt medvetna om frågan och har ökat sin försäljning av svenskt kött, främst nöt men även lamm. De har tecknat kontrakt med uppfödare och söker även fler uppfödare för att säkra leveranserna under nästa år. Martin & Servera levererar till restaurang och storkök och är där en av de största aktörerna.

Elitlammsupporten märker att många besättningar jobbar med att städa upp i programmet och göra i ordning sina register inför kommande lammår. Det är en utmärkt tid att göra sådant nu, särskilt bra om man gör sina betäckningsgrupper i programmet samtidigt som de görs i fårhuset – minst risk att något blir fel. Supporten hjälper till om det dyker upp frågor eller svårigheter.

LRF har ett antal webbinarier på gång. Webbinarier om att anpassa företaget efter torkan ges i tre delar; om att få plats med djuren i vinter, om foderstrategier och om lönsamhet. Det finns också möjlighet att delta i webbinarier som tar upp frågor runt miljötillstånd för djurhållning. Webbinarier är ett tidseffektivt sätt att inhämta kunskap och nya perspektiv. Tipsar om att testa, det är nog enklare än man kan tro!

Påminner om ERFA-grupperna som håller på att formas runt hela landet.
Ämnena grupperna kommer att fokusera på är:

 • Byggnader och management (djurvälfärd på stall, hantering av lösgående djur, smittskydd, foderhantering)
 • Lammöverlevnad (avel, urval, skötsel av ungtackan, management & logistik vid dräktighet och lamning)
 • Bete och grassmanagement (parasitkontroll, stressfri hantering av djur på bete, smittskydd)

Vill du delta, skynda att anmäl, mer information på Gård & Djurhälsans hemsida.

erfa2018

Vill du nominera någon till HKScan´s Miljöpris 2018? Gör det före 30 november. Det är också dags för HKScans omröstning för att utse Årets Leverantör av lamm, nöt respektive gris och Årets Djurtransportör, läs mer här.

Hemsidan tipsar till sist om ett ATL TV-inslag om mellangrödor. Hushållningssällskapet har utvärderat vilka sorter som fungerade bra, och vilka som gjorde mindre bra ifrån sig.

Trevlig helg önskar SF!

ullare
Avvanda höstfödda finullslamm vid foderautomaten. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

matjord schaktas_EN
Vem skulle inte vilja ha en egen grävmaskin?
Elof och “Grävis” markbereder inför bygge av nytt dikostall. Foto Elof Nilsson

IMG_20181107_213446_251
Baggarna har bråda dagar på jobbet och är mycket nöjda med sig själva och tillvaron i stort. Här ser ni seminbaggen Gräsljunga Poker i egen hög person. Man behöver inte gå i pension för att man finns tillgänglig “på strå”, tvärtom. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

haard brunstsynk
På Toran fungerade brunstsynkroniseringen bra i år. På fyra dagar var 60 % av de synkade tackorna inseminerade. Det blev trångt i “brunstboxen”. Foto Magnus Håård

Sammanställt av Anna och Britta

Nya fåråret startar med framtidsspaning, lägeskontroll och prioriteringar

veckobrev

26 oktober 2018 | Rapport från Ordförandekonferensen, Elmia, om rovdjur, mathantverk och en hel del annat läser vi denna vecka. Och ni missar väl inte nya Fårpodden?

Och vinnaren är Ann-Sofie Sellergren från Helsingborg! Ann-Sofie vann stallkameran från De Laval som var priset i tävlingen i vår monter på Elmia. Grattis! Rätt svar på tävlingsfrågorna hittar du allra sist i detta veckobrev.

Dagarna på Elmia har varit intensiva och roliga. Årets mässa har dragit mycket besökare till sig, och vi har mött många medlemmar. Vi har också blivit några fler, välkomna ni som nappat på mässerbjudandet och blivit medlemmar i SF! Många frågor har vi som stått i montern fått, som vi förstås har försökt svara på. Det är inte så lätt alla gånger, att ge ett generellt och bra svar, men diskussionen och utbyte av erfarenheter och åsikter är ännu viktigare. Och det har vi fått mycket av, vi är otroligt glada över alla trevliga möten under Elmia Lantbruk.

raserElmia
Elmias rastorg. Foto Team Elmia

Matscenen med kocken/styckaren Sven-Erik Larsson tycker vi varit väldigt lyckad. Vilken inspirerande kille! Han har visat hur man tar vara på hela djuret, från nos till svans, och har tipsat om massor med supergoda rätter man kan göra av hals, revben, lägg och andra detaljer som ofta betraktas som mindre intressanta. Man smakar på hans konfiterade lammnacke och inser att här finns en ny värld att upptäcka. Han har visat åskådarna hur man styckar olika beroende av vad man ska laga av lammet, för att få ett maximalt utbyte. Många har slagit sig ner vid matscenen för att se och lyssna, och ofta stannat hela det timslånga passet. Det tycker vi är ett toppenbetyg.

I lördags träffades större delen av SFs förbudsstyrelse, styrelsens adjungerade och ordföranden från landets lokalföreningar och rasföreningar. Roligt att så många tagit sig till Ulfsunda Slott i Bromma denna soliga höstlördag! Vi började med att ta en titt på hur det gått med alla de önskemål och idéer som kom fram vid förra årets Ordförandekonferens och kunde bocka av de som det blivit verklighet av, vilket var inte alla men ändå de flesta. En hel del information kring vad som är i görningen just nu blir det när vi träffas såhär och ämnen på agendan var djurrättsaktivism, Torkan 2018, rovdjur och vad som gjorts och vad som är på gång inom området ull och skinn.

Ulfsunda
Stockholm och Ulfsunda visar sig från sin bästa sida. Foto Elof Nilsson

Sedan bjöds vi på aktuellt från Gård och Djurhälsan och en framtidsspaning som lammrådgivaren Theo Den Braver stog för. Bland annat lyfte han projektet med Erfa-grupper för lammproducenter som vill utvecklas, ett projekt som startar nu. Vill du vara med? Det blir grupper runt hela landet och finns plats för 5–8 i varje grupp. Här blir det utrymme för mycket diskussioner och tanken är att man lär sig av varandra och att man tillsammans kommer överens om vad man ska göra för att lära mer och nytt. Det kan handla om att göra en studieresa eller bjuda in någon extremt intressant person, det finns pengar avsatta för att man ska kunna göra sådant. Mer att läsa om det finns på Gård och Djurhälsans hemsida. Till styrelserna i våra lokalföreningar vill vi hälsa att ni gärna får kontakta Theo för att inleda samarbete, och tipsa medlemmar som ni tror skulle vilja vara med i Erfa-grupp om att möjligheten finns.

Theos föredrag gav oss alla även chansen att stifta bekantskap med en besökare från framtiden. Vi träffade Fåraherde Lindeman, som berättade om hur han sköter sin fårgård år 2038. Mycket handlade om ”grön teknik” som just nu utvecklas i snabb takt, främst av de stora IT-företagen. Tänk er en framtid utan fysiska stängsel, med teknik som håller detaljerad koll på hur djuren mår, vad de äter och hur de växer och där rovdjur hålls borta med kreativa lösningar. Theo utlovade mer information om de möjligheter som grön teknik kan ge fårnäringen, och vi kan redan nu lova uppföljning i form av en programpunkt med fördjupad framtidsspaning i samband med Stämman 2019.

Under mötet beslutades att det blir en ny omgång av Årets Fårföretagare och upplägget kommer att likna förra årets. Mer information kommer snart, i god tid innan lokalföreningarnas årsmöten börjar hållas på det nya året. Men redan nu kan man börja fundera över vem man vill nominera från sin förening.

Vi diskuterade medlemsnytta idag och i framtiden, och hjälptes åt att se över vad som görs och prioritera vad som är viktigt, viktigare och viktigast. Påverkansarbete gentemot myndigheter, omvärld, näringen (slakten etc) och rovdjur lyftes som av avgörande vikt. Andra områden som vi var överens om att prioritera är avelsfrågor, seminverksamheten, Elitlamm och att fortsätta den påbörjade vägen med utökad dialog och kommunikation mellan lokalföreningar, rasföreningar och förbund. Även ull, skinn och småskalig verksamhet/förädling kom högt upp i prioriteringslistan.

Avslutningsvis gick vi laget runt och varje representant berättade om vad som är på gång lokalt/inom rasföreningen och alla fick tillfälle att reflektera och kommentera dagen. Vi var många som lämnade mötet med en glad känsla i kroppen. Återigen tack till alla som deltog för en givande dag! En längre artikel om Ordförandekonferensen 2018 kommer i Fårskötsel.

Några punkter om den svenska ullens fördelar, saxade ur Claudias presentation från Ordförandekonferensen:
• Världsmarknadspriset på ull stiger.
• Många företag, speciellt inom klädindustrin, ser sig om efter annat än merinoullen.
• Vi har värden och fördelar som inte andra länder har, men som vi måste bli bättre på att kommunicera ut.
• Ett brett utbud av fårraser = många olika ulltyper som ger en mängd olika användningsområden.
Det finns mycket att jobba med, och betalningen för ullen behöver på sikt stiga. Men också viktigt att lyfta möjligheter och fördelar, och idag känns som en bra dag för det.

Håll också ögonen på det Halländska projektet Ull som resurs. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland, Region Halland, Coompanion Halland, Hallands Fåravelsförening och The Loop Factory AB och finansieras av EUs landsbygdsprogram. Tillsammans vill man jobba för att skapa avsättning för det utmärkta material som ullen är. Produktutveckling, logistiklösningar och utbildning av fårproducenterna är några av områdena man fokuserar på. Vill du få deras nyhetsbrev, anmäl dig för det hos projektledaren Susanne Paulsson.

Från SFs seminstation kan rapporteras att spermasamlingen nu är avslutad och de första baggarna har åkt hem. I natt lastas de sista 4 baggarna för resa till Gotland. All beställd sperma är packad och kommer att levereras ut härifrån på tisdag. Mest eftertraktad i år blev Flöje Uno. Med undantag för tidiga leveranser av Baccus fick alla den sperma de begärt.

IngMarieUno
Populära Flöje Uno. Här med matte och uppfödare Ing-Marie Thorsson. Foto Team Semin

Läget när det gäller foderbrist varierar över landet men många bedöms kunna klara sig bra genom att ta vara på de resurser som finns och komplettera med pelleterat grovfoder. Samtidigt är det många besättningar som har varit tvungna att dra ner på antalet lammande tackor för att möta den faktiska mängden foder man har tillgång till.

Har du behövt importera grovfoder i år? Tänk då på att det finns en viss risk för spridning av ogräs och smittor. De råd som ges för att minimera risken är att fodra inomhus och att kompostera stallgödseln länge innan spridning.

Björnstammen i Sverige är för närvarande är stabil, och inventeringen visar på 2900 individer vilket är långt över gynnsam bevarandestatus som är satt till minst 1400 individer. 300 björnar sköts under skydds- och licensjakt denna säsong.

DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider i ett nytt projekt i Västra Götaland där Naturvårdsverket bidrar med 600 000 kr. Projektet startar under hösten och ska pågå till 2020. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett komplement till inventeringen av lodjur, främst i södra Sverige där vi ofta har brist på spårsnö. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till att öka kunskapen om lodjurens vandringsmönster, beteenden och djurtäthet.

Regler runt vilt/åtelkameror har förnyats, en viktig förenkling är att vi slipper tillståndskrav och kostnaden det förde med sig. Men observera att det finns tydliga krav på skyltning. Se Naturvårdsverkets information till dig som planerar att sätta upp viltkamera.

Mathantverks-SM hölls förra i Malmö och vi vill än en gång gratulera vinnarna Lilla Spännefalla från Västra Götalands län som tog guldet i klassen Värmebehandlat kött med sitt Lamm med rosmarin & timjan, varmrökt med enris/bokspån och En Får Tacka® som vann brons i klassen Glass och sorbet med sin fårglass Original. Läs mer här och här finns hela vinnarlistan.

En remiss har skickats ut till lokalföreningarna, inspel är välkomna. Remissen gäller “Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd”. Om frågan intresserar så kontakt din lokalförening, de har mer information och material att läsa in sig på.

I absolut sista sekunden släpptes Fårpodden 4 som utlovats till Elmia. Det nya avsnittet handlar om att starta med får. Vi vänder oss till nyfikna, blivande och nyblivna fårägare och hoppas inspirera fler att skaffa får och att vi kan bidra med kunskap som bäddar för ett givande liv med får. Det är mycket att tänka på när man ska skaffa får, eller hur? Men som Titti säger i programmet, en av de roliga sakerna med får är att man hela tiden lär sig nya saker. Vi som gör podden lär oss också nya saker hela tiden, och till nästa gång ska jag och Einar verkligen försöka få till en bättre miljö för inspelning av vårt prat! Vi ska inte göra det till en vana att prata telefon från traktorn mellan två repor med gödselspridaren, men det är som alltid lite hektiskt såhär års.

Redan lyssnat över än hundra gånger. Kul.

Claudiasfarohastar
Dessa får och hästar får du veta mer om genom att lyssna på Fårpodden 4. Foto Claudia Dillmann

Landsbygdsnätverket har gjort en film där de berättar om Lammlyftet som ett exempel på lyckat projekt som fått innovationsstöd. Se filmen här. Har du också lösningen på ett problem? Då ska du söka innovationsstöd, uppmanar Landsbygdsnätverket. Det finns 150 miljoner för utveckling av nya idéer. Information, tips och inspiration här.

Tipsar om att Eldrimner håller mathantverksdagar runt landet, nästa träff är i Halland den 12 november. Såhär skriver Eldrimner om dagarna: Måltidsturismen har stor potential och inom den har mathantverket en allt större roll. Mathantverkarna kan ge besökarna minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas. Under vår nya turné diskuterar vi samt lär oss och inspireras av varandra hur kan besöksnäringen och mathantverket samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten?

Vill också tipsa om HKScans betesblogg om höstbete med intressanta siffror om vad man kan spara i grovfoder genom att låta djuren beta så länge som möjligt i år.

Trevlig helg önskar SF!

smallmasks
Var hittar man Elof på Elmia om inte bland maskinerna? Här inspanades små hjälpredor som kan utföra underverk i en lammproduktion. Små och smidiga och kan spara många ryggar. Säljarna är betydligt mera “på” än andra år, med mässerbjudanden och finansieringslösningar. Så för dig som satsar framåt finns det möjligheter till bra affärer.

arbetsmiljo
Appropå att spara ryggar och axlar. Titti Strömne pratar på uppdrag av Jordbruksverket om arbetsmiljö och djurvälfärd utifrån tävlingsbidraget Sveriges smartaste lammstall. Foto Thomas Eriksson

markning
Nya generationen öronmärken spanades in på Elmia. Man har lyssnat på användarna och förbättrat både kvalitet och funktion. Foto Elof Nilsson

goodforyou
LAMMKÖTT är bra för dig, igår, idag och imorgon. Bild från Svenskt kött.

dagsattflyttahem
Va ska vi flytta hem? Vadå snö i morgon? Ja de säger att det kan bli snö i södra Sverige imorrn, men fåren verkar inte helt övertygade. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

nomnom
Väl hemma är det inte så dumt med bordsservering, trots allt. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Sammanställt av Anna


Rätt svar på frågorna i Elmia-tävlingen:
1. I Fåravelsförbundets monter har vi skinn från fyra olika raser, vilka raser är skinnen ifrån? | Rätt svar X (Finullsfår, Gotlandsfår, Jämtlandsfår och Ryafår)
2. När du använder De Lavals stallkamera, hur nära kameran måste du då vara för att se bilderna från den? | Rätt svar 2 (Obegränsat avstånd, kameran sänder till din smarta mobil och eller dator)
3. Lammracks är en populär maträtt från lammen, var på lammet sitter det? | Rätt är alternativ 1 (Revbenen)
4. På dagen när det är ljust då är det direktsända färgbilder från DeLaval Stallkamera, och du kan lyssna på ljudet från stallet. Hur är det när det är kväll och nattbelysningen är tänd i fårhuset? | Rätt svar 1 (Du ser direktsända svart-vita bilder i din mobil eller surfplatta och du kan lyssna på ljudet från stallet)
5. Svenska Fåravelsförbundets medlemstidning heter Fårskötsel och har sedan 14 år tillbaka ett känt redaktörspar. Vad heter dom? | Rätt är X (Einar och Marie de Wit)
Utslagsfråga var kunskapen om skinnen.

Skevande bilder av torrsommarens konsekvenser

veckobrev

19 oktober 2018 | Vi har träffat Jordbruksverket om torkstödet och Team Semin rundar snart av årets arbete. Sen är det dags för de semnierande besättningarna att ta överstafettpinnen.

E-tjänsten för att söka 2018 års torkstöd är nu öppen för ansökningar. Det gäller alltså det stöd som man måste ha fler än 67 får för att kunna söka. Varken vi eller LRF har fått möjlighet att påverka utformningen av det stödet, och som vi skrivit tidigare så har vi protesterat mot upplägget. Nu gäller det att strida för att nästa års pengar fördelas mer rättvist.

I fredags var det möte på Jordbruksverket om fördelningen av torkstödspengarna för 2019. Vi blev informerade om att stödet ska gå till dem som blir drabbade även 2019, det ska alltså inte täcka upp för förluster som tagits under 2018. Det blev under mötet tydligt att Jordbruksverkets statistikers bild av läget inte stämmer så bra överens med den bild vi producenter har. Deras beräkningar av grovfoderbristen är i våra ögon uppenbart skönmålande, man har t ex inte tagit hänsyn till att en del av sommarens skörd har använts som stöd- och nödfoder under sommaren. Ännu värre är att man inte förstått vilket problem det är att djur som anmälts till slakt står i kö ute på gårdarna och äter foder som inte kommer att räcka, medan statistiken visar att slakten inte har ökat nämnvärt. (Slakten har inte ökat nämnvärt, men detta ger en falsk bild av läget i besättningarna på grund av de långa köerna.) Det poängterades kraftigt från producenthåll att vi kommer få se en utslaktning av moderdjur inom alla grenar. Efter mötet hoppas vi verkligen att djurböndernas och SJVs bilder av torrsommarens konsekvenser är mer samstämmiga.

Både under detta möte och i en extra skrivelse till Jordbuksverket har vi betonat att mer än hälften av Sveriges lamm produceras i besättningar som är mindre 10 djurenheter, och att stödpengarna måste komma så många som möjligt till del. Vi har inte råd att förlora besättningar oavsett storlek. För att göra det praktiskt genomförbart har SF förordat att man i första hand lägger stödet på hektarstödet, med gällande grönkoder för grovfoder och bete. I andra hand förordar vi att man lägger stödet på djurinnehav, och då på det faktiska innehavet. Vi har fått respons på från Jordbruksverket som vi bedömer som positiv, då de har tackat för att vi visat på att så stor del av den totala produktionen kommer från våra medelstora besättningar.

SF var i år representerade vid LRFs Norrlandsgrupps årliga möte och årsmöte. Övriga närvarande var mjölk- och äggproducenter från LRFs norrlandslän och representanter från länsstyrelserna. Onsdag konstruktiv träff med representanter från Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Under kvällen var det middag där riksdagsledamöter från norrlandslänen var inbjudna gäster. Mycket kretsade runt stöd även under dessa dagar, och det blev tillfälle även här att flera gånger lyfta den olyckliga utformningen av torkstödet för 2018 (det som endast kommer de med fler än 10 djurenheter till del). Tack till Västerbotten som lyfte frågan om varför SF och fåren inte varit representerade i LRFs Norrlandsgrupp!

Årets spermatappning har gått mycket bra, förutom att två av gotlandsbaggarna varit långsamma i starten, de två som har noteringen “osäker tillgång” i katalogen. Men vi är glada att kunna berätta att även dessa baggar nu kommit igång. Antalet doser från dessa två kommer att bli färre, så dröj inte med att beställa. På söndag packas sperman som ska till Gotland för att den ska hinna fram i tid till fullmånen som vissa gotlänningar vill seminera vid! I slutet på nästa vecka återvänder baggarna hem.

Seminkatalog 2018 är klar, bara att hämta. Och alla baggarnas idolbilder finns nu också på hemsidan, tillsammans med härstamningsbevis och riksbedömningsprotokoll.

15019 Helgo Lewis

Två nya raser tillgängliga i år. Suffolkbaggen Helgö Lewis …

14010 Balsta Hero

… och leicesterbaggen Balsta Hero till er tjänst. Foto Team Semin

Undertecknad hade missat att uppdatera härstamningsbevisen för de baggar som var med redan i fjol, så har du studerat 2016 och 2017 års baggars papper finns det risk att det inte var ett helt aktuellt dokument du fått i din hand. Nu är detta åtgärdat, samtliga baggar har färska härstamningsbevis, med aktuella avelsvärden och avkomme-antal. Ber om ursäkt för denna miss.

På ullsidan ser vi att ullanvändningen ökade under 2017. En tredjedel av all ull i Sverige går till någon form av vidareförädling eller på export. Den ljusnande ulltid är vår!

Fakta om ull, siffror om tillvaratagande och import av ull är uppdaterade med 2017 års siffror.

Nappaprojektet är nu på rull och 100 vita skinn från Scan Hide (fd Kontrollhudar) är på väg till Kero i Pajala för beredning. Vi ser med spänning fram emot resultatet av denna beredning som vi hoppas kommer att ge ännu fler mervärden inom fårproduktionen.

Det kommer många mail om ull just nu, och då särskilt från nya företag som vill producera produkter med SVENSK ULL. Och utan att ha möjlighet att gå in på detaljer kan vi skvallra om att flera ambitiösa ull-projekt är på gång, på flera håll i landet.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte och diskussioner om en ny projektutlysning för 2019 pågår. Mer information kommer.

Riksdomargruppen har haft telefonmöte för att följa upp sommarens riksbedömningsturné. Mycket beröm till arrangerande föreningar för väl genomförda riksbedömningar. Gott humör och positiva funktionärer, trots något färre baggar till bedömning i år än förra året. Inför kommande år har vi som målsättning att ha riksbedömningsplanen klar tidigare än i år. Vi vill därför uppmana er i arrangörsleden att redan nu tänka till om hur ni vill göra nästa år. Uppropet om att hålla riksbedömning 2019 kommer att skickas ut redan i början på nästa år. Vilka lokalföreningar vill ordna riksbedömning och var? Elof och Britta tar gärna emot synpunkter och feedback, hör av er om ni vill snacka riksbedömning.

Protokoll från förra veckans styrelsemöte har skickats ut till lokalföreningarna, efterfråga protokollet hos er ordförande eller sekreterare.

I morgon lördag är det Ordförandekonferens på Ulfsunda slott i Stockholm. Vi ser fram emot att träffa er alla som har möjlighet att delta på konferensen. Temat för året är Framtidsspaning. Rapport från träffen kommer nästa vecka.

Hemsidan har kanske tidigare tipsat om Jordbruksverkets blogg Jordbruket i siffror. Men det är en kul blogg som inte sällan studerar får- och lammstatistik, till exempel det senaste inlägget handlar om att vi har färre lamm i förhållande till tackor i juni. Svaret på varför det är så finns också. Sök på t ex får lamm så kommer massor av läsning upp. Intressant också att läsa om andra produktionsgrenar ur ett statistiskt perspektiv. Kan väl inte vara ensam om att gilla sånt?

Trevlig helg önskar SF!

Stenhammar

Gudrun som även har poster inom LRF har haft LRF-styrelsemöte med Östergötland, Södermanland och Örebro under veckan. Det hanns också med ett hemma-hos-besök på Stenhammar som är årets nötköttsproducenter i Södermanland. På Stenhammar bor Viktoria Östlund som jobbar med lamm och nöt på LRF Kött, hennes man Viktor och deras son. På bilden Årets Nötköttsbonde Viktor Pålsson tillsammans med Janette Bleckert, LRF Östergötland. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

älgspanare

Britta rapporterar att på hemmafronten handlar det mesta om ÄLG just nu. Nyårsmenyn är klar! Foto Britta Wendelius

meeteinar

Einar har haft stor samling i fårhuset för klippning och ullsortering. Även ulluppköparen Zäta Spinneri var på plats och passade på att spela in en film om ulleverantören, klippningen och ullen. Reklamfilm förvisso, men de ulliga skådisarna och andra kändisar gör det svårt att avstå från att dela detta med er. Klicka på bilden så kommer ni till filmen på Youtube. Film Zäta Spinneri

vinterlamklipps

Vinterlammen på kö till frissan. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

ungabonden

Den unga fåraherden är med och tränar på alla fårskötselns praktiska moment. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Sammanställt av Anna

Nya vindar på SJV & mycket annat i oktobers första veckobrev

veckobrev

5 oktober 2018 | Inte hängt med i vad som hänt på Jordbruksverket på sistone? Läs då om Dialogmöte djurskydd en bit ner, så får du snabbt koll.

SLU:s försöksgård Götala, strax utanför Skara, är landets centrum för forskning på nöt- och lammköttsproduktion. Nu har man satsat 18,6 miljoner kr och byggt ett nytt forskningsstall där man med modern teknik kan nå nya framsteg, och detta invigdes förra veckan under mycket pompa och ståt. Einar var där och det kommer en artikel om det flexibla stallet och hur man kommer att jobba med artificiell intelligens (AI) i Fårskötsel. Djuren är fördelade i mindre grupper där det finns möjlighet att registrera allt på individnivå. En enorm mängd data kan samlas in, som forskarna sedan kan bearbeta med slutmålet att kunna ge handfasta råd till lamm- och nötuppfödare.

Gotala-1
Prins Carl Philip förrättade invigningen av det nya försöksstallet på Götala. Foto Einar de Wit

Gotala-3
Forskaren Nicklas Högberg forskar på användande av AI i husdjursskötseln. Nicklas berättade att man med hjälp av registrering av djurets normala beteende snabbt kan se om djurets allmäntillstånd förändras. Då kan man upptäcka hälsostörningar flera dagar innan djuren visar fysiska symtom på sjukdom. Detta kan vara värdefullt för ett djur som på grund av flockinstinkten inte visar sjukdomstecken förrän det är verkligt dåligt. Utmaningen just nu är att hitta givare som fungerar på djuren och som är tillräckligt ”fältmässiga”. Här visar han upp givare som djuren kan bära runt benen. Den lilla givaren är en ny lovande typ från Israel som kan passa bra till får, som är lite svåra att utrusta på grund av sin ringa storlek. Foto Einar de Wit

#höstlamm har dragit igång med full fart denna vecka. Ni har väl sett hemsidan? Där finns kort och kärnfull information om hur svensk lammproduktion ser ut, varför man gör rätt i att äta lamm nu och hur man lyckas i köket. För den svenska lammproduktionen är det avgörande att konsumenten förstår vad som skiljer lammköttet från de andra köttslagen, och vad som skiljer svenska lamm från importerade. Eftersom vi har alla argument på vår sida tar vi alla tillfällen i akt att berätta.

LRF Kött har haft avstämningsmöte inför hösten. Dialogen med handeln fortsätter.

I onsdags var det möte för Dialoggrupp djurskydd hos Jordbruksverket. Såpass intressant information att det blir en längre rapport.

Dagen började med att den nya generaldirektören Christina Nordin presenterade sig. Tillsammans med Ingrid Eilertz berättade hon vad Jordbruksverket har framför sig. Sedan 1 september har Jordbruksverket en styrelse, och den är direkt ansvarig gentemot regeringen. Styrelsen är också ytterst ansvarig att se till att verket fungerar som det ska. Jordbruksverket har sedan den nya livsmedelsstrategin fått ca 60 regeringsuppdrag som rör djur. Bland annat en behovsstyrd rådgivning, typ Greppa näringen, för alla djurslag.

Christina Nordin fick när hon tillträdde i uppdrag av regeringen att återupprätta förtroendet för verket gentemot lantbruket. Bland annat att se till att utbetalningar görs i utlovad tid och större förtroende vid kontroller.

Man har under sommaren haft en vägledning för djurskyddskontrollerna (gäller t o m 31/12 2018) där man tryckt på att man i första hand ska ge rådgivning för att komma tillrätta med problem ute på gårdarna, utan att tumma djurskyddet. De flesta länsstyrelser ska ha anammat detta och Jordbruksverket vill se en fortsättning på vägledningen efter årsskiftet och har kallat alla landshövdingar till ett möte med generaldirektören. Mötets förhoppning var att vi ska få se en fortsättning där alla länsstyrelser är på samma linje.

Man kommer att digitalisera djurskyddskontrollerna, så att rapporten fylls i direkt vid gårdsbesöket. Man ser det som ett led i att likrikta kontrollerna över landet. Redan 1 nov kommer ett par Länsstyrelser att införa detta på prov.

I Europa skakas djurvärlden nu av svinpest. Den är vanligt förekommande i östeuropa, men har sedan 3 veckor tillbaka också konstaterats hos vildsvin i Belgien. Smittan har troligen förts dit av människor, genom att man har kastat matrester.

Till sist diskuterade vi framtidens djurskydd. Vi jobbade vidare med att prioritera alla önskemål som kommit upp vid förra mötets brainstorming. Fortsättning följer.

Det var allt för den här gången från Dialoggrupp djurskydd.

Det finns nu kortare reportage från auktionernaGotland, Linköping och Mälardalen att läsa på hemsidan. Längre artiklar kommer i nästa Fårskötsel.

Seminbaggarna har under veckan satts i träning och några har redan börjat leverera. Årets baggar kommer att presenteras i ny seminkatalog som är under produktion. Redan nu finns deras härstamningsbevis att hämta på hemsidan för närmare studier. Foto och vissa riksbedömningsprotokoll fattas ännu, kompletteringar kommer att göras så snart det bara går.

Vi håller på med att inventera av ulläget från 2017 för att kunna presentera uppdaterade fakta om ull. Här finns förra årets siffror. Det handlar om att ta reda på aktuella ulluppköparpriser för 2018, vilka mängder ull som ”gick åt” åt och hur mycket som importerades 2017.

Det är dags att till nästa period nominera personer bland “ägare och brukare” till länens Viltförvaltningsdelegationer (VDF). De som nominerar till detta mandat brukar vara LRF, Fåravelsföreningarna, Arrendatorerna, Jordägarföreningen och ibland är även Hushållningssällskapet med. Varje länstyrelse nominerar sin egen delegation, så ett tips är att ni i lokalföreningarna är observanta på att ni är med i sändlistan. Om inte, kontakta er LRF-region.

Torkan sätter sina spår, Örebro Länsstyrelse kallade till ett möte om krisberedskap där olika scenarier diskuterades och de vill gärna ha nära kontakt med de gröna näringarna. Vilka resurser har vi lantbrukare vid till exempel brand och om djur behöver evakueras? Vad behövs vid torka och vid översvämningar? Vi behöver alla tänka oss in vad som kan hända och hur kan vi agera, skapa nätverk och ha kunskap om vart vi vänder oss. Samma arbete kommer att göras på fler ställen i landet och LRF kommer att ha en nyckelroll. Engagera er gärna lokalt, det kommer att vara värdefullt för alla och dessutom ett utmärkt sätt att stärka sitt nätverk.

Lamm 2018 är Lammproducenternas biennala seminarium om lammproduktion. Det hålls i Gränna den 1–2 november och programmet är superintressant. Åk dit om det finns möjlighet.

Finns det behov av att ha djur ute på bete längre i år så finns det möjlighet att söka dispens. Här finns Jordbruksverkets information och blankett för att söka. Det har visat sig att de olika länsstyrelserna gör olika bedömningar om förlängd betesdrift, varför LRF har försökt nå ut och få ljus på frågan. Det har väckt en del gehör, t ex GP har skrivit. Det gör stor nytta när icke-bönder kan läsa om våra frågor i sina medier, lojaliteten med bönderna har ökat under sommaren som gått visar undersökningar.

Inbjudan till ordförandekonferensen på Ulfsunda Slott den 20 oktober har nu gått iväg till ras- och lokalföreningarnas ordföranden. Det är bara två veckor dit så dröj inte med anmälan. Det blir kul att träffa representanter från hela avlånga får-Sverige där. På programmet står resumé av året som gått och vad som blivit gjort av allt som förra årets konferens önskade, vilka frågor som är aktuella för lokal- och rasföreningarna, framtidsspaning och medlemsnytta.

Ni som är medlemmar i SF och kanske inte pratar med någon från lokal- eller förbundsstyrelsen särskilt ofta, detta är ett lysande tillfälle att skicka med vad just du tycker är viktigt. Kontakta ordföranden i din lokal/rasförening och gör din röst hörd.

Planering inför Lantbruksmässan på Elmia den 24–26 oktober är i full gång. Vi kommer att finnas i Hall C. Tipsa vänner som ännu inte är medlemmar att det blir kampanjerbjudande på SF-medlemsskap. Sju olika fårraser kommer att finnas på plats med sina rasföreningar; texel, suffolk, dorper, finull, rya, gotlandsfår och allmogefår. En kock som heter Sven-Erik Larsson kommer att tillaga lamm. Det blir både snabba rätter och långkok, och han kommer att visa på lite nya idéer om hur och vad man kan använda olika delar av lammet till.

Även under årets Elmia kommer vi ha en tävling där priset är en stallkamera från DeLaval. Fem frågor att svara på, svaren lämnas i SFs monter. Missa inte det, livet verkar så mycket enklare med stallkamera.

Förra helgens Fårets Dagar på Öland var lyckade. Vi hade vår monter i tältet där Södra Kalmar hade råullsmarknad, information om olika fårraser och ett bord med olika sorters ull att klämma och känna på. Marie Kurtson som visade hur man använder både slända och spinnrock satt också tillsammans med oss och hon fick många att stanna till. Hon var energisk och ambitiös – körde på hela dagarna. Britta, även hon i vanlig ordning närmast outtröttlig, pratade med alla som kom in i tältet. De flesta besökarna var inte fårfolk, men de fick till sig en hel del kunskap om fårvärlden. Ingen dålig sak! Och de som hade egna får men inte var medlemmar i SF, de värvades snabbt av Britta ; ) Välkommen om du är en av dem!

Jubileumsullen2018
Jubileumsullen, konstverket som skapades till vårt 100-årsjubileum, får mycket intresse. En mycket bra “pratsak”. Ni vet väl om att man kan låna den till sina arrangemang? Britta samordnar. Foto Britta Wendelius

barn
Fina barn i vackra yllekläder på Fårets Dag. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Trevlig helg önskar SF!

hostenarhar2
Inget tvivel om saken, nu är det höst. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

avkomma
Elof hittade en bagge han gillade på auktionen på Gotland och som visade sig vara efter en bagge han själv fött upp. Bästa känslan för en livdjuruppfödare – när djur man fött upp levererar i sin nya besättning. Foto Elof Nilsson

3eskordhemma
Sista balarna från 3e skörden kördes hem precis när regnet börjar falla. Fodret i balarna blir riktigt bra lammfoder, en viktig delseger i årets kamp mot elementen. Foto Elof Nilsson

felfynd
Hittade lite oväntade saker i fodret häromdagen, skriver Elof. Amerikanska arméns variant av köttfärssås med spagetti. Samt ett par kvarglömda lågskor, modell Converse. En annan dag var det en blommig handväska. Undrar just hur folk tänker. Foto Elof Nilsson

AbbeoIngridSamuelsson1
Vi fick ett meddelande med bilder på vår Facebooksida som vi gärna vill visa er. Helena Samuelsson har hittat gamla klipp på sin farmor som gick bort för ett år sedan. Sveriges finaste bagge 1979 med uppfödaren Ingrid Samuelsson. Ser ni att läsa? Baggen fick 23 av 24 möjliga poäng vid riksbedömningen och Gunnar Svensson från lantbruks-nämnden i Växjö håller det inte för troligt att man inom överskådlig framtid kan få fram ett så fint bagglamm igen.

Man kan också lära sig att Kronobergs, Hallands, Blekinges och Jönköpings läns baggar alla bedömdes i Alvesta. Ännu längre att åka på den tiden, det hade jag inte gissat.

Farmor och farfar var väldigt engagerade i sina får och såg alltid till deras bästa. Jag är väldigt tacksam för att jag fick chansen att växa upp med dem och fåren och lära mig, skriver Helena.

AbbeoIngridSamuelsson2
Bilden på Ingrid är så fin att den måste visas ordentligt. Jag har en privat samling av bilder av tanter (obs, i min värld ett positivt laddat ord) med kor. Dels för att det är så fina bilder och dels för att påminna mig själv om ett kvinnoideal att sträva mot. Ska smyga in denna underbara bild i samlingen. Tack Helena för att vi fick låna den!

Sammanställt av Anna

Studera marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Är du intresserad av får- och lammköttsproduktion? Då kan distanskursen ”Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion” vara något för dig!

 • Kursen vänder sig till den som har grundkunskap om får- och lammsköttproduktion men som vill lära sig mer.
 • Kursen har fokus på får- och lammköttsproduktion under svenska förhållanden med tyngdpunkt på bl.a. olika uppfödningsmodeller, utfodring, köttkvalitet och ekonomi.
 • Under kursen besöks gårdar och kursdeltagarna får testa på hullbedömning och eventuellt köttprovsmakning.
 • Kursen är kostnadsfri men självkostnadspris kan förekomma för deltagaren i samband med studiebesök och aktiviteter som en ev. köttprovsmakning.
 • Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara. De obligatoriska träffarna planeras vara i Skara v. 8 och v. 17. Varje träff är två-tre dagar i anslutning till en helg.
 • Kursen genomförs på kvartsfart mellan 21 Jan–9 Jun 2019 och omfattar 7,5 hp. Förkunskapskrav är grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling eftersom huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform.
 • Mer information finns att läsa på kurshemsidan.
 • Anmälan görs på: www.antagning.se, sök på kursens namn.

Vid frågor, maila eller ring Annelie Carlsson eller Karin Wallin som är kursansvariga:
annelie.carlsson@slu.se, 0511-671 37
karin.wallin@slu.se, 0511-671 38 (Karin)

Dyrt att vara bonde, del 2

veckobrev

7  september 2018 | Nu gäller det att förklara för resten av världen varför vårt kött inte bara är bäst, utan också behöver kosta lite mer.

Denna vecka har vi tillsammans med LRF Kött, Lammproducenterna och gris- och nötorganisationerna gjort en större satsning för att få ut budskapet till konsument att betalningen till bönderna behöver öka för att svensk köttproduktion ska kunna bibehållas. Ni har förhoppningsvis sett resultatet i media, de flesta kanaler har rapporterat om läget. Några exempel är Ekot, DN och TTs text som har spritts via press i hela landet. Lantbrukspressen skriver också förstås, se Land Lantbruk och ATL. Och inte minst viktigt, dagligvaruhandelns branschpress har tagit upp ämnet med ordentliga artiklar.

Krassa siffror om hur bristen på grovfoder och halm tillsammans med ökande priser på spannmål/kraftfoder kommer att fördyra produktionen av kött har presenterats på ett överskådligt sätt. Beräkningarna som gjorts visar att lammköttet i år kostar 12–26 kr mer per kilo slaktvikt att producera på grund av torkan. Omräknat till konsumentperspektiv betyder det 5,50 kr per lammytterfilé.

merkostnad
Merkostnad för foder och strö till lamm. Vid en slaktvikt på 19,5 kg blir merkostnaden per kg slaktvikt på mellan 12-26 kr per kg, om hänsyn tas till enbart ökade kostnader för foder och strö. Grafik LRF Kött | Källa Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhäsan

Samtidigt har det poängterats att det inte är bara är torkan som hotar att knäcka näringen, utan att den låga lönsamheten generellt inom svensk köttproduktion är själva grundproblemet. Lammnäringen är dessutom extra utsatt med sina låga avräkningspriser och lilla andel av marknaden, som gör att vi lätt kan tappa mark om mängden svenskt lammkött minskar ytterligare. Vi vill inte bereda utrymme för ännu mer importerat lamm.

Vi vill fortsätta att producera lamm och vi tycker att konsumenterna ska välja svenskt kött varje gång. Så … ja vi fortsätter att jobba helt enkelt. Men vi behöver också kämpa för en bättre lönsamhet och konsumenternas förtroende. Fortsättning följer.

Styrelsemöte med Svenskt Kött har också hunnits med. Tillsammans med danska Landbrug & Fødevarer har det sökts EU-medel för att marknadsföra svenskt kött under en 3-årsperiod. Vi inväntar kommissionens beslut. Håll tummarna.

Svenskt Kött jobbar nu med kampanjen Go flexitarian som riktar sig till tjejer i åldern 15–30 då de är en viktig målgrupp, som ofta inte äter kött oreflekterat.

I morgon är det baggauktion Linköping, en av årets höjdpunkter för alla som jobbar med köttraser. Ni som är där, passa på att prata med SFs representanter som finns på plats, Einar, Thomas, Ulf och Anna O. Einar har med sig inspelningsutrustning och om han frågar “Vad ska man tänka på innan man skaffar får?” kan man svara något smart och komma med i nästa Fårpodd som kommer att handla om att skaffa får, och som vi ska göra klar lagom till Elmia.

I samband med auktionen i Linköping hålls ett miniseminarium om läget efter sommarens torka. Olika aktörer har bjudits in för att berätta om vad de gör för att hjälpa till och tanken är att deltagarna ska kunna bolla sina idéer och tankar. Läs mer på Lammproducenternas hemsida.

I lördags var det SM i Fårklippning på Gotland. Claudia var där och hon har skrivit ett reportage som kommer i nästa Fårskötsel. Ett utdrag finns här. Klipptävlingar är extremt spännande och för oss som inte riktigt fattat hur bedömningen går till så reder Claudia ut det i Fårskötsel-artikeln. Det gäller förstås att vara snabb för att ha en chans i dessa sammanhang men tiden väger in mindre än 50 %, skriver Claudia. Skicklighet i hantering och med saxen krävs i lika hög grad. Vi säger grattis till dessa skickliga fårklipparvinnare!

klippSM2018_1
F.v. Karl-Oskar Allered, Matilda Andersson, Simon Ronström, Viktor Larsson. Foto Claudia Dillmann

Projektet med ERFA-grupper inom Handlingsplan Lamm fortsätter under hösten. Theo den Braver är projektledare och kommer nu att dra igång 4–5 nya grupper för dig som vill vidareutveckla din lammproduktion, läs mer här.

Nya avelsvärden, resultatet av årets andra körning, är nu publicerade i Elitlamm. Lilla julafton för avelsnörden. Topplistor för gotland och leicester och söklistan för finullsbaggar är uppdaterade. Mer info finns här.

Statistik från årets riksbedömning av ull och pälsraser är klar. 484 djur bedömdes, varav 436 Gotlandsfår, 25 Leicester och 23 Finullsfår. Inga ryafår deltog i år. Detta är minsta antalet på många herrans år, ser man tillbaka till 2008 har inget år varit haft så få bedömda djur. 2017 bedömdes 638. Extra roligt är det då att Västerbotten och Norrbotten hade fler baggar till riksbedömning än de brukar! Det har varit ett svårt år, så ett lågt deltagande är inte förvånande och vi får ta nya tag och hoppas att fler besättningar väljer att riksbedöma nästa år. Bra djur har det som sagt funnits bland de som kommit. Vi har också fått många signaler om väl genomförda och trevliga arrangemang. TACK till alla er som samordnar och jobbar med riksbedömningarna!

Forslundagymnasiet i Umeå ansöker om att hålla YH-utbildningen ”Driftledare Lantbruk”. Utbildningen har tidigare genomförts i samverkan mellan Forslunda, Grans i Piteå, Torsta i Ås och Nytorpcentrum i Arbrå, och den har täckt större delen av norra Sveriges behov av driftledare och företagare med fördjupad kompetens inom får och nöt. Forslunda har efterlyst engagemang från näringen och SF har sagt ja till att agera bollplank och bistå med kunskap.

Jordbruksverket har gått ut med information om importerat grovfoder och halm. De ber alla som använder foder och halm från områden med afrikansk svinpest att vara uppmärksamma. Om man upptäcker rester av döda djur som inte kan uteslutas vara vildsvin i foder från länder med afrikansk svinpest ska man kontakta Jordbruksverket. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida, där finns också information om vilka områden som är drabbade av afrikansk svinpest.

Örebro Länsstyrelse har efter stora påtryckningar fått loss en större summa för att kunna se över och stärka upp stängsel runt fårhagar i Tiveden-reviret, där det var ett stort vargangrepp förra veckan. Vi uppmanar alla fårägare som bor i reviret att hålla utkik efter brev från länsstyrelsen om detta, och får ni inget hör då av er själva.

Djuren i besättningen som angreps är nu åter utsläppta. En av länsstyrelsens besiktningsmän har varit på plats två nätter för att övervaka fåren, ingen vargobservation dessa nätter. Hagen har förstärkts med extra tråd, ljuspunkter och lapptyg. Skyddsjaktsmöjlighet utreds, men det komplicerar att tiken är genetiskt viktig. Alla de fem DNA-prov som togs via topsning av bitmärken efter angreppet visar på tiken.

Ull för livet är en turnerande utställning som nu gästar Västmanlands län. Premiären var i lördags och den pågår till 7 oktober, för att sedan vandra vidare till andra delar av Sverige. Genom utställningen vill Sveriges hemslöjdskonsulenter tillsammans med regionala utvecklare visa ullens fördelar och användningsområden. Förutom utställningen erbjuds workshops, kurser, föreläsningar med mera.

Britta
Britta föreläste om fåråret i samband med Ull för livet i Sala, tillsammans med slöjdaren Lena Jarlgård som använder mycket av Stjärnbäcks ull i sin slöjdkonst. Vi fick mycket positiv respons på vår berättelse om vad som sker i fårens vardag, sådant som folk i allmänhet kanske inte vet så mycket om, säger Britta. Foto Britta Wendelius

I samband med Ull i Kubik som hålls på Öströö Fårfarm den 30 september kommer Hallands Fåravelsförening att arrangera en råullsmarkand. Har du ull att sälja, kontakta Mia Hedberg som samordnar. Även köttrasull efterfrågas. Läs mer på Hallands sida.

Ullpodden släppte nyss ett nytt avsnitt, missa inte det.

Trevlig helg önskar SF!

nextgen

Gröngödsling med luzernvall som plöjs ned för att ge bra förutsättningar för rågetablering. Nästa genration är under utbildning på Nors och Björnen plöjer här sitt livs första åker IRL. Elof fick börja plöja med en BM 320 Buster och 2-skärig plog, men utvecklingen har gått framåt. Örnen ser ni denna vecka uppe till höger, men någon gotländsk solnedgång blir det tyvärr inte idag för Elof har varit i Stockholm och jobbat för allas vårt bästa under större delen av veckan. Foto Elof Nilsson

upphandla
Arbetet med att öka andelen svenskt kött i den offentliga sektorn fortsätter. Foto Elof Nilsson

driftsledning
Blivande driftsledare? Vi hoppas att intresset håller i sig även i framtiden. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Linkpngutst18
Idag är det bedömning av utställningsdjur inför baggauktionen i Linköping. Thomas är där och bjuder på denna bild. Foto Thomas Eriksson

Sammanställt av Anna

SM i fårklippning 2018 på Gotland

Årets Fårklippnings-SM arrangerades på Grönt Centrum på Lövsta gård i Romakloster på Gotland. 11 personer deltog i tävlingen i år, varav 3 kvinnor.

Det här är ett utdrag, hela artikeln kommer i nästa Fårskötsel. Text och foto Claudia Dillmann

Det tävlades i 2 klasser, SM och en ”landskamp” mellan Sverige/fastlandet och Gotland. I landskampen utsågs de två bästa klipparna från varje ”nation” som sedan tävlade i lag mot varandra i en final. Sverige/fastlandet vann men det var otroligt jämnt mellan de båda lagen. Resultatet i landskampen blev Sverige 72,2 – Gotland 72,33. (Lägst poäng vinner, läs längre ner om hur bedömningen går till.)

Stämningen under SM var god och tävlingen var mycket välbesökt. Åskådarna engagerades av speakern Torgil att delta med både koskällor, hurrarop och handklappningar för att heja på tävlingsdeltagarna vilket höjde stämningen ytterligare.

360 st får klipptes totalt under hela tävlingsdagen. 10 st får per klippare klipptes under SM finalen, i landskampsfinalen klipptes 8 st och i grundomgångarna 4 st.

Grattis till vinnarna!

1:a plats kom Viktor Larsson, Gotland
Han klippte 10 får på 10 minuter och 9 sekunder med en totalpoäng på 39,00

2:a kom Mathilda Andersson, Ydre Östergötland, poäng 39,95

3:e plats kom Simon Ronström, Gotland, poäng 42,95
4:a kom Karl Oskar Allered, Halland, poäng 45,30

Seniorfinalen vanns av Hannes Niklasson, Gotland och
”Cleanest pen” gick till Simon Ronström, Gotland

Priset Årets Rookie vanns av Elin Esperi från Norrtälje.

1:an och 2:an i SM kommer att få åka och representera Sverige i VM i fårklippning som går i Frankrike nästa år.

klippSM2018_1

F.v. Karl-Oskar Allered, Matilda Andersson, Simon Ronström, Viktor Larsson.

klippSM2018_2

Årets Rookie Elin Esperi.