banner_180x120
Banner-2017
ggi_loop
Wiromin2020_liten
Siltbergs_banner2020_2
Backa Fårgård
Stallmästaren web gif
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
gdjh2015
Far_gif
gimrarna
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
Tranas2020
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
default logo
bildspel_checklista
bildspel_ullf
bildspel_rasindex
bildspel_baggauktioner

Dags att rösta

Med utmärkelsen Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014 vill HKScan Agri lyfta fram några som gjort en extra bra insats under året.

Röstningen pågår till och med den 6:e januari 2015 på www.hkscanagri.se.

Australien: Mjölkar för att hitta bot mot mastit

Arbetet med en stor undersökning av mastiter hos får beräknas slutföras om ett halvår. Mer än 9000 tackor har då provtagits under fem år.

Studien, som har finansierats av The Meat & Livestock Australia, syftar till att undersöka både kliniska och subkliniska mastiter hos alla fårraser.

– Kliniska mastitfall kan du upptäcka, men här har vi också tittat på de subkliniska mastiterna, säger veterinären Stuart Barber som har provtagit får från hela sydöstra Australien.

15–20 procent av tackorna bär på en subklinisk mastit, som sällan eller aldrig upptäcks. Man vet inte hur mycket det påverkar lammens tillväxt, och att förstå mer om det är en del av arbetet.

– Vi vet redan fem procent av tackorna drabbas av klinisk mastit under ett år, och ofta dör deras lamm, så det här är betydelsefullt.

Beroende på vad resultaten visar, hoppas man kunna utveckla ett vaccin eller minska effekterna av mastit genom genetik.

The Land: Milking for a mastitis cure ››

Översatt med Google ››

Vaccin mot stora magmasken finns nu på marknaden

Forskare vid Moredun har utvecklat vad som kallas ett “revolutionerande vaccin” mot stora magmasken (Haemonchus contortus), som betraktas som en av de besvärligaste inälvsparasiterna hos får och getter.

Vaccinet är resultatet av många års forskning och har nu gjorts tillgängligt för australiska lammproducenter i samarbete med Department of Agriculture and Food i västra Australien. Det lanserades på den öppna marknaden i oktober av Wormvax Australien, ett helägt dotterbolag till Moredun. Det första partiet som bestog av 300 000 doser såldes slut inom 10 dagar enbart genom ryktet om det nya vaccinet.

Det injicerbara vaccinet, som är säkert att använda för både för lamm och dräktiga tackor, tillverkas från proteiner ur magmaskens tarm och innehåller 40 aktiva molekyler som har identifierats för ge en nivå av immunitet. Professor David Smith vid Moredun menar att med 40 aktiva molekyler är det högst osannolikt att parasiter utvecklar resistens mot vaccinet. Han tillägger att vaccinet också skulle kunna användas mot stora magmasken hos nötkreatur. Tekniken har också möjligheter att utveckla vacciner mot andra blodsugande maskar, inklusive hakmask hos människor.

Farmers Weekly: Vaccine against barber’s pole round worm developed ››

Äldre artikel om samma ämne: Världens första vaccin mot stora magmasken ››

God Jul och Gott Nytt År

önskar Svenska Fåravelsförbundet

Hårda tider för europeiskt lantbruk

Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster.

EU-barometern, en undersökning som görs i tio medlemsländer avslöjar att lönsamheten i lantbrukssektorn dyker som en följd av låga priser på lantbrukets produkter, det efter ett och ett halvt års återhämtning. Även nya siffror från EUs statistikkontor Eurostat förutspår idag en nedgång av lantbruksföretagarnas inkomster på 1,7 procent för verksamhetsåret 2014.

På LRF Konsults hemsida finns mer att läsa och möjlighet att hämta rapporten EU-barometern – hösten 2014.

LRF Konsult: EU-barometern hösten 2014 ››

Film: Addicted to sheep

It’s hard, it’s long hours in all weathers, it’s total commitment for little financial return. Why would anyone want to be a hill farmer, and a tenant farmer at that, these days …

Addicted to sheep är ett intimt porträtt av ett år med en familj som arrenderar och brukar en gård belägen 1300 meter över havet i Upper Teesdale i nordöstra England. Ingenting i deras liv verkar enkelt, men med passion och engagemang strävar Tom and Kay Hutchinson och deras tre små barn efter att försörja sig som höglandsbönder och att förverkliga sina drömmar. De föder upp rasrena Swaledale-får.

Filmen som är gjord av Provance Films och regissören Magali Pettier har delvis finansierats med hjälp av stöd från allmänheten, så kallad crowd-funding, och kommer nu att resa ut till ett antal filmfestivaler.

Titta på trailern här ››

“Swaledale sheep are one of the worst addictions known to man.” Foto: Pressmaterial/Addicted to sheep

Införande av nya jordbrukarstöd 2015

År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Jordbruksverkets chefsekonom, Harald Svensson, svarar här på några frågor om läget kring införandet av de nya stöden.

Vad är klart när det gäller de nya stöden?

Regler och villkor för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är klara och information om dem finns på Jordbruksverkets webbplats. Där finns även övergripande information om miljöersättningar och kompensationsbidrag, men den detaljerade informationen dröjer tills EU har godkänt den svenska utformningen av stöden.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Film: Effektivare lammproduktion – ungtackan

Lesley Stubbings föreläsning om effektivare lammproduktion, med fokus på ungtackan.

Seminariet hölls i Uppsala i sepember och presenterades av Gimrarna, i samarbete med LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet.

Se filmen här ››

Scrapie kan smitta människor

Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein.

Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga formen till andra proteiner vilket i slutändan resulterar i hjärnskador. Huruvida även scrapie kan smitta människor har dock varit oklart.

Men franska forskare kan nu visa att ett flertal av de prioner som gör fåren sjuka även kan infektera möss som på genetisk väg har modifierats så att de liknar oss människor, så till vida att de uttrycker mänskliga prionproteiner. Fyndet presenteras i Nature Communications.

Om människor kan smittas genom att äta kött från djur infekterade av scrapie vet man ännu inte.

Läs mer
Svenska Dagbladet: Galna får-sjuka kan smitta människor ››
SVA: Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98) ››
Express: Deadly brain disease found in sheep ‘could spread to humans’, warn experts ››

Rösta på årets leverantör och årets transportör

Med utmärkelsen Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014 vill HKScan Agri lyfta fram några som gjort en extra bra insats under året.

Se intervjuer med de nominerade kandidaterna.

Filmen finns i större storlek här ››

Röstningen pågår till och med den 6:e januari 2015 på www.hkscanagri.se.

Information om Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014, och även en större version av filmen, i HKScan Agri-bloggen.

Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige

En ny kunskapsbank om mat och dryck.

Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella matråvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Jordbruksverket lanserar nu en webbaserad kunskapsbank, Smaka Sverige.

Jordburksverket: Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige – en ny kunskapsbank om mat och dryck ››

Smaka Sverige ››

Bra produktivitet men höga kostnader i svenskt jordbruk

Sveriges jordbruk är effektivt med bra avkastning, friska djur och god tillväxt. Men jämfört med konkurrentländerna har Sveriges bönder högre kostnader för byggnader och arbete.

De högre kostnaderna kan delvis förklaras av våra geografiska förutsättningar och lagkrav. Det visar rapporten Grön Konkurrenskraft som har undersökt det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder. Rapporten är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.

Läs mer

Jordbruksverket: Bra produktivitet men höga kostnader i svenskt jordbruk ››

Forskare använder gamla pergamentskrifter för att studera jordbrukets utveckling

Miljontals dokument som finns sparade i världens arkiv kan ge ledtrådar till jordbrukets utveckling under tidigare århundraden, tack vare en ny teknik för att analysera DNA som finns i gamla pergament. Detta rapporterar forskare från Trinity College i Dublin och University of York i en ny studie.

Forskarna kunde använda den nya metoden för att extrahera och analysera DNA och protein från små prover av pergament från 16- och 1700-talet, och kunde samla tillräckligt med information för att att bestämma vilka typer av djur från vilka pergamentblad gjordes. De jämförs sedan med genom från deras moderna släktingar för att undersöka hur den genetiska mångfalden påverkades av jordbrukets utveckling.

-Ull var i svunna tider ungefär vad olja är för oss, så att genom att få veta hur mäniskan påverkade fårens genetik kan man förstå mycket av hur jordbruksmetoder utvecklats, säger Trinityprofessorn Daniel Bradley.

Ett av proverna visade en stark koppling till norra Storbritannien, särskilt den region där fårraser med svart huvud som Swaledale, Grov Fell och skotska Blackface är vanliga. Det andra provet visade en närmare samhörighet med mellersta och södra Storbritannien, de områden där fåraveln var som mest aktiv under de senare delarna av 1700-talet.

-Detta pilotprojekt antyder att pergament är en fantastisk resurs och det finns miljontals lagrade i bibliotek, arkiv, på advokatkontor och i privata händer. De kan ge oss viktiga uppgifter om källan djur och genom dem kan vi lära enormt mycket om jordbrukets utveckling på de brittiska öarna, tillägger Matthew Collins, chef för York’s BioArCh bioarchaeology center.

Red Orbit: Scientists Use Ancient Parchment DNA To Study Agricultural Development ››

Översatt med Google ››

Holland: Antalet får minskar

Antalet får i Holland har minskat från 1,3 miljoner till strax under en miljon sedan början av 2000-talet och fårgårdarna har minskat med en tredjedel till ca 12 000.

En stor del av nedgången kan skyllas på det stora utbrott av mul- och klövsjuka man hade 2001. Nedmontering av ett särskilt bidrag för fåruppfödare som garanterade inkomst i ekonomiskt svåra perioder har också haft en effekt på siffrorna, säger den centrala statistikbyrån (CBS)

Exporten har varit stabil och legat runt 350.000 djur under de senaste sex åren. De flesta av dessa exporteras till Belgien och Frankrike.

Holländska får är viktiga som landskapsvårdare, men är främst hålls de för kött och avel.

Dutch News: Dutch farmers turn their backs on sheep ››

Internorden 2014

InterNorden är en mötesarena för nordbor med intresse av fårproduktion. Det kan ses som ett kontaktnät mellan rådgivare, forskare och lammproducenter.

I år arrangerar Norsk Sau og Geit konferensen, som hålls 11–13 augusti på Ringebufjellet i Gudbrandsdalen.

internorden2014_2

Dette er en flott anledning til å møte yrkeskollegaer fra de andre nordiske landene! Foto: Hilde Jordbruen

Avel och bete
Huvudtema för årets möte kommer att vara fåravel och utnyttjande av betesresurser. Även andra teman och inlägg kommer att avhandlas, dessa teman beror av vad de deltagande länderna väljer att förmedla till sina nordiska kollegor.

Det kommer deltagare från alla våra nordiska länder och seminarierna hålls på engelska.

Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 1 maj 2014 till Norsk Sau og Geit, Siv Bøifot, siv.boifot@nsg.no, tel +47 99 561 320.

Pris för hela evenemanget (möten, busstransport, boende, mat och andra program) är 4500 NOK per person i dubbelrum och 5000 NOK, per person i ett enkelrum. Hotellets hemsida ››

OBS! Antalet platser är begränsat.

Mer information om evenemanget och mer detaljerat program kommer att publiceras på Norsk Sau og Geits hemsida. Kontaktperson är NSGs gergenalsekreterare Lars Erik Wallin, lew@nsg.no, tel +47 48 150 190.

Inbjudan med program i pdf-format (norska) ››