Tranas2020
Elitlamm_180x180
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Far_gif
gimrarna
Fåravelsförbundet180
Backa Fårgård
Banner-2017
banner_180x120
ggi_loop
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
gdjh2015
Wiromin2020_liten
default logo
bildspel_raser_OD
raser_jamtlandsfar
raser_halsingefar
raser_svartnos
raser_rya
raser_finull2
raser_dorper
raser_texel2
raser_dorset
raser_leicester2
raser_gotland
raser_gute
raser_fjallnas
raser_suffolk
raser_kof
raser_findor

SM-guld till Sota

Faktum är att varken jämtlandsfåret Sota, ägaren Elin Arvidsson eller uppfödaren Bettan Grenholm hade en aning om att de faktiskt deltog i svenska mästerskapen.

Det var nämligen exiljämten Fia Söderberg som köpte ullen i våras och lämnade in den på ull-SM i Dala-Floda 26 september. Det blev därför både stor förvåning och glädje när Bettan Grönholm och dottern Elin i Hägra fick beskedet att Sota hade vunnit SM-guld.

Östersundsposten: De blev bäst i Sverige – utan att veta om det ››

Dräktighetsscanning

Martin Sjunnesson, utgår fr Strängnäs
070-59 81 443, 0152-137 17
sjunnesson.martin@gmail.com

Karin Persson, utgår fr Östergötland
0702-893 049
info@karins-lantbrukstjanst.se

Alexander Melkersson, Östergötland, utgår från Rimforsa
070-5327836
Alex.melkersson@gmail.com

Hanna Forsberg, Östergötland, utgår från Linköping
0709-92 24 02
hannaforsberg@hotmail.com
Hanna är nystartad och utbildad i Skottland, vill gärna komma ut och scanna för att bli erfaren.

Elinor Westerbjörk, utgår från Västervik, men åker över hela Sverige
070-594 63 84
elinor.bjork@hotmail.se
Elinor är under utbildning och vill komma ut till gårdarna för att få mer kunskap och erfarenhet. Kontakta henne gärna via Facebook.

Vägledning för kontrollmyndigheter

Jordbruksverkets skrift Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.: Bilaga FÅR och GET

Marknadsrapport 2015

Massor av siffror och statistik från det gågna året i Jordbruksverkets Marknadsrapport får- och lammkött juni 2015.

  • Sveriges självförsörjning av får- och lammkött hamnade för första gången på en fjärdedel första kvartalet 2015.
  • ökningar av såväl produktionen och förbrukningen som handeln i båda riktningar kan konstateras 2014 och första kvartalet 2015.
  • Antalet får och företag med får ökade 2014.

Läs mer och se grafik:
Marknadsrapport får- och lammkött juni 2015 ››

Dags att rösta

Med utmärkelsen Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014 vill HKScan Agri lyfta fram några som gjort en extra bra insats under året.

Röstningen pågår till och med den 6:e januari 2015 på www.hkscanagri.se.

Australien: Mjölkar för att hitta bot mot mastit

Arbetet med en stor undersökning av mastiter hos får beräknas slutföras om ett halvår. Mer än 9000 tackor har då provtagits under fem år.

Studien, som har finansierats av The Meat & Livestock Australia, syftar till att undersöka både kliniska och subkliniska mastiter hos alla fårraser.

– Kliniska mastitfall kan du upptäcka, men här har vi också tittat på de subkliniska mastiterna, säger veterinären Stuart Barber som har provtagit får från hela sydöstra Australien.

15–20 procent av tackorna bär på en subklinisk mastit, som sällan eller aldrig upptäcks. Man vet inte hur mycket det påverkar lammens tillväxt, och att förstå mer om det är en del av arbetet.

– Vi vet redan fem procent av tackorna drabbas av klinisk mastit under ett år, och ofta dör deras lamm, så det här är betydelsefullt.

Beroende på vad resultaten visar, hoppas man kunna utveckla ett vaccin eller minska effekterna av mastit genom genetik.

The Land: Milking for a mastitis cure ››

Översatt med Google ››

Vaccin mot stora magmasken finns nu på marknaden

Forskare vid Moredun har utvecklat vad som kallas ett “revolutionerande vaccin” mot stora magmasken (Haemonchus contortus), som betraktas som en av de besvärligaste inälvsparasiterna hos får och getter.

Vaccinet är resultatet av många års forskning och har nu gjorts tillgängligt för australiska lammproducenter i samarbete med Department of Agriculture and Food i västra Australien. Det lanserades på den öppna marknaden i oktober av Wormvax Australien, ett helägt dotterbolag till Moredun. Det första partiet som bestog av 300 000 doser såldes slut inom 10 dagar enbart genom ryktet om det nya vaccinet.

Det injicerbara vaccinet, som är säkert att använda för både för lamm och dräktiga tackor, tillverkas från proteiner ur magmaskens tarm och innehåller 40 aktiva molekyler som har identifierats för ge en nivå av immunitet. Professor David Smith vid Moredun menar att med 40 aktiva molekyler är det högst osannolikt att parasiter utvecklar resistens mot vaccinet. Han tillägger att vaccinet också skulle kunna användas mot stora magmasken hos nötkreatur. Tekniken har också möjligheter att utveckla vacciner mot andra blodsugande maskar, inklusive hakmask hos människor.

Farmers Weekly: Vaccine against barber’s pole round worm developed ››

Äldre artikel om samma ämne: Världens första vaccin mot stora magmasken ››

God Jul och Gott Nytt År

önskar Svenska Fåravelsförbundet

Hårda tider för europeiskt lantbruk

Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster.

EU-barometern, en undersökning som görs i tio medlemsländer avslöjar att lönsamheten i lantbrukssektorn dyker som en följd av låga priser på lantbrukets produkter, det efter ett och ett halvt års återhämtning. Även nya siffror från EUs statistikkontor Eurostat förutspår idag en nedgång av lantbruksföretagarnas inkomster på 1,7 procent för verksamhetsåret 2014.

På LRF Konsults hemsida finns mer att läsa och möjlighet att hämta rapporten EU-barometern – hösten 2014.

LRF Konsult: EU-barometern hösten 2014 ››

Film: Addicted to sheep

It’s hard, it’s long hours in all weathers, it’s total commitment for little financial return. Why would anyone want to be a hill farmer, and a tenant farmer at that, these days …

Addicted to sheep är ett intimt porträtt av ett år med en familj som arrenderar och brukar en gård belägen 1300 meter över havet i Upper Teesdale i nordöstra England. Ingenting i deras liv verkar enkelt, men med passion och engagemang strävar Tom and Kay Hutchinson och deras tre små barn efter att försörja sig som höglandsbönder och att förverkliga sina drömmar. De föder upp rasrena Swaledale-får.

Filmen som är gjord av Provance Films och regissören Magali Pettier har delvis finansierats med hjälp av stöd från allmänheten, så kallad crowd-funding, och kommer nu att resa ut till ett antal filmfestivaler.

Titta på trailern här ››

“Swaledale sheep are one of the worst addictions known to man.” Foto: Pressmaterial/Addicted to sheep

Införande av nya jordbrukarstöd 2015

År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Jordbruksverkets chefsekonom, Harald Svensson, svarar här på några frågor om läget kring införandet av de nya stöden.

Vad är klart när det gäller de nya stöden?

Regler och villkor för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är klara och information om dem finns på Jordbruksverkets webbplats. Där finns även övergripande information om miljöersättningar och kompensationsbidrag, men den detaljerade informationen dröjer tills EU har godkänt den svenska utformningen av stöden.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Film: Effektivare lammproduktion – ungtackan

Lesley Stubbings föreläsning om effektivare lammproduktion, med fokus på ungtackan.

Seminariet hölls i Uppsala i sepember och presenterades av Gimrarna, i samarbete med LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet.

Se filmen här ››

Scrapie kan smitta människor

Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein.

Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga formen till andra proteiner vilket i slutändan resulterar i hjärnskador. Huruvida även scrapie kan smitta människor har dock varit oklart.

Men franska forskare kan nu visa att ett flertal av de prioner som gör fåren sjuka även kan infektera möss som på genetisk väg har modifierats så att de liknar oss människor, så till vida att de uttrycker mänskliga prionproteiner. Fyndet presenteras i Nature Communications.

Om människor kan smittas genom att äta kött från djur infekterade av scrapie vet man ännu inte.

Läs mer
Svenska Dagbladet: Galna får-sjuka kan smitta människor ››
SVA: Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98) ››
Express: Deadly brain disease found in sheep ‘could spread to humans’, warn experts ››

Rösta på årets leverantör och årets transportör

Med utmärkelsen Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014 vill HKScan Agri lyfta fram några som gjort en extra bra insats under året.

Se intervjuer med de nominerade kandidaterna.

Filmen finns i större storlek här ››

Röstningen pågår till och med den 6:e januari 2015 på www.hkscanagri.se.

Information om Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014, och även en större version av filmen, i HKScan Agri-bloggen.

Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige

En ny kunskapsbank om mat och dryck.

Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella matråvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Jordbruksverket lanserar nu en webbaserad kunskapsbank, Smaka Sverige.

Jordburksverket: Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige – en ny kunskapsbank om mat och dryck ››

Smaka Sverige ››