banner_180x120
Elitlamm_180x180
Tranas2020
gimrarna
ggi_loop
Knarrhult2018
Far_gif
Wiromin2020_liten
Backa Fårgård
gdjh2015
Stallmästaren web gif
Banner-2017
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Siltbergs_banner2020_2
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
default logo
bildspel_seminkatalog2020
bildspel_checklista
bildspel_ullf
bildspel_rasindex

Fira fåret och mångfalden idag

veckobrev

22 maj | Fredag, vackert väder och en god anledning att fira.

Idag är det Biologiska mångfaldens dag, en temadag utsedd av FN. Det är alltså en internationell dag som uppmärksammas över hela världen, men Sverige sägs vara landet som firar den mest. Citat Jordbruksverket “Det viktigaste för att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet är att vi har kvar ett jordbruk i hela Sverige. De flesta av arterna som lever här hotas av att det tidigare öppna landskapet växer igen när jordbruk upphör.”

Får och lamm är viktiga för att bevara naturbetenas mångfald och för att hålla öppet runt hus, torp och gårdar. De ska förstås hyllas som hjältar idag och alla andra dagar. Vad tror ni om picknick i fårhagen, med tal till fårens ära?

brittaw

Britta missar inte en chans att fika med fåren. Foto Lasse Sjöberg

kossorvillvaramed
Kossorna kommer också till partyt. Foto Anna Törnfelt

Nu är det klart att Erika Brendov kommer att vara lamm- och nötansvarig hos LRF Kött under Viktoria Östlunds mammaledighet. Erika jobbar med djurskydd och djuromsorg hos LRF, vilket hon kommer att fortsätta med på deltid. Välkommen Erika i fårens och lammens tjänst, vi hoppas att vi kommer att ha mycket kontakt framöver!

SFs styrelse hade ett virtuellt möte utan protokoll under veckan för snack och dialog. Vi känner att det börjar bli dags att träffas, men det verkar inte troligt att att det fysiska sommarmöte som vi brukar ha är möjligt i år. Vi diskuterade bland annat den närmast kommande tidens viktigaste frågor. Enighet i styrelsen om att vi måste jobba hårt för att medlemmar ska stanna och nya hitta oss, och att vi behöver få mer fart på seminverksamheten.

Gård & Djurhälsan har haft sin bolagsstämma denna vecka samt ett styrelsemöte. Båda via digitala möten, vilket fungerar bra. Bolagsstyrelsen är oförändrad sånär som på en person då Nötköttsproducenternas representant har bytts. Kursverksamheten har varit lite avvaktande under våren, men nu kommer den att startas upp och då många gånger i digital form.

Gård & Djurhälsan har tyvärr kunnat konstatera att licenspreparatet Zolvix, som har provats i besättningar som fått resistenta parasiter, inte fungerar tillfredsställande. I en besättning kunde man konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong. Läs mer här.

Resistens mot avsmakningsmedel är ett snabbt växande problem i Sverige, och kan komma att bli ett av de stora hoten mot djurens hälsa och fårföretagens ekonomi. Skydda din besättning genom stor noggrannhet vid avmaskning och inköp av livdjur.

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens låter kanske som något man kan hoppa över att läsa, men det är det inte. En två sidor kort pdf som punktvis redogör för den strategi vi alla måste anamma. Läs den!

Juridiskt och ekonomiskt skydd för djurägare som råkar köpa in resistensproblem är att betrakta som obefintligt, vi måste som djurägare skydda oss själva.

Nu är det en dryg vecka kvar att svara på medlemsenkäten. Hittas inte länken i mailflödet går det bra att kontakta Britta för att få den igen. Passa på att säga vad du tycker att vi ska fokusera på framöver.

30 % har redan svarat och det anses som en mycket bra svarsfrekvens. Tack alla ni som svarat! Men fler svar är som sagt välkomna, till och med den sista maj.

Medlemsbrev via SFs utskickservice har denna vecka gått iväg till medlemmarna i Jönköpings Fåravelsförening.

Vi välkomnar en ny fårras till Sverige och avelsregistret; Babydoll, eller Southdown Babydoll som rasen också benämns. Det är ett litet lågvuxet får som på många håll används för att beta i frukt- och vinodlingar. Till Sverige har de kommit som embryon och de kommer att leva och jobba i en svensk vinodling. Det blir spännande att följa denna ras i Sverige. Från SFs håll säger vi välkomna till fåren med ett extra tack till importörerna för att de valt att introducera rasen via embryotransfer. Så mycket säkrare för landets djurhälsoläge än livdjurimport.

Ni har väl inte missat Facebookgruppen Får och Foder? Gruppen är knuten till Om Får och Foderkurserna, men alla är välkomna och man behöver inte varit med på föreläsning för att gå med i gruppen. Tips och bilder om foder, odling och utfodring, och möjlighet att fråga kollegor hur de gör.

Föreningen Ryafåret kommer i höst, efter den ordinarie riksbedömningen, att bjuda in ryafårsägare till en egen skräddarsydd riksbedömning för tacklamm och bagglamm av rasen rya. Målet är att öka intresset för rasen och att få fler ryafårsuppfödare att avelsregistrera, gårdsmönstra och riksbedöma sina djur. Mer info kommer i Fårskötsel och på hemsidan.

Årets riksbedömning av päls- och ullraser sker under perioden 21/8-2/9, vilket innebär sista dag för anmälan till Linköpingsauktionen redan passerats. Detta har uppmärksammats från flera håll, och förutom att det finns möjlighet att anordna skräddarsydd riksbedömning för finull så har finull som ras fått förlängd anmälningstid till Linköpingsauktionen. Sista anmälningsdatum för finull är 23/8. Tack till auktionskommittéen för er vilja att på ett konstuktivt sätt tackla situationen!

Plats och datum för gårdsmönstrarnas sambedömning är spikade, boka in lördagen den 1 augusti i era kalendrar. Pandemin gör att vi koncentrerar oss på ett tillfälle för sambedömning i år och vi kommer att ta de hänsyn kring arrangemanget som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Välkomna för att slipa dina mönstringsfärdigheterna och kalibrera instumenten inför årets mönstringssäsong!

finullare

Gårdmönstringsäsongen har redan börjat. Januarifödda finullslamm samlade för mönstring. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Hushållningssällskapet jobbar med ett projekt om resurseffektivisering för fårgårdar, som ska resultera i olika verktyg till hjälp för bonden. Cecilia Hermansson HS Sjuhärad är projektledare, Birgit Fag och Karin Granström håller i projektet. Denna veckan hade man en workshop med några utvalda lammproducenter, vår nya styrelsemedlem Anna var en av dem, och man diskuterade bland annat hur nyckeltal från t ex Elitlamm kan användas. Låter spännande, vi hoppas få höra mer om detta.

Skinnrikets årliga skinnmässa kommer inte att kunna genomföras som vanligt i år, men kommitéen på Gotland meddelar att det i stället kommer att bli en skinn-tävling innan midsommar. Håll utkik.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar praktiskt och konkret för ett hållbart samhälle. Deras fyra programområden är hållbar produktion och konsumtion, framtidens mat, cirkulär ekonomi och inkluderande samhälle. De är väldigt intresserade av ull som cirkulärt material och vi för en intensiv dialog med dem eftersom de vill veta allt om de cirkulära ekonomiska flödena i ullproduktionen. Vad detta kan mynna ut i vet vi ännu inte, men vi vet mycket om ull och för att den kunskapen ska färdas vidare ut i samhället och näringslivet hoppas vi att detta kan vara en pusselbit.

HKScan har gått ut med information om Siljans chark och Ickholmen med anledning av att Siljans chark AB den 18 maj lämnade in konkursansökan. HKScan lämnade sitt ägande i Siljans i februari 2020 men fortsätter, på oförändrat sätt, att köpa in, slakta och avräkna djur i sitt norra inköpsområde.

I Europa börjar man få fullt i lagren av nöt och fläskkött, varför priserna nu går ner i EU. Här hemma är vårt avräkningspris på topp och svenskarna har visat stor trohet mot det svenska köttet under våren. Men det finns en viss oro att billigt kött kommer att börja pressa på utifrån.

Vi kontaktas av många som söker får för bete. Vi brukar tipsa om att man kan annonsera på vår hemsida, vilket några har gjort, men framför allt om att många länsstyrelser har betesförmedlingstjänst via sin hemsida. Söker du bete, kolla om din länsstyrelse har tjänsten och om det kan finnas något av intresse där.

Kom ihåg att det går bra att beställa hem foldrar om SF och Elitlamm. Bra att sticka i händerna på sommarens livdjursspekulanter. Skicka ett mail till Britta, så kommer en bunt på posten.

infomaterial

tarfredag
Nu tar vi fredag och picknick hos fåren. Vi hörs nästa vecka. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Trevlig helg önskar SF!

staketjobb
Nästa avsnitt av Fårpodden har påbörjas, det kommer att handla om stängsel. Foto Elof Nilsson

tillsyn
Den dagliga tillsynen av djuren ute på betet hör till fårbondens roligaste arbetsuppgifter. Särskilt när vädret är vackert. Foto Einar de Wit

coolastelammen
När man vet att man är sötast och coolast. Värmlandslamm med attityd. Foto Claudia Dillmann

samlingunderlampan
Gestrikelammen kör morgonmötet under lampan. Foto Claudia Dillmann

gokvall
Maj är en hektisk månad, men ibland såhär års kan man få för sig att livet är enkelt. Man får passa på att njuta lite om det händer. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av AnnaSisy

Skydda din besättning mot resistenta parasiter

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens i pdf-format ››

För att kunna lyckas med att skydda Sveriges idisslare mot resistenta maskar bör en hållbar strategi för parasitbekämpning tillämpas och riktlinjerna nedan följas. Det är viktigt att de tillgängliga avmaskningsmedlen endast används först efter noggrant övervägande, så att vi bibehåller och värnar om deras effekt på parasiterna.

Genom att se till att en stor andel av parasiterna i besättningen inte exponeras för avmaskningspreparat – dessa parasiter befinner sig då i en så kallad refugia – anser man att resistensutveckling bromsas. Två centrala åtgärder för att många parasiter ska befinna sig i refugia är:

1. Avmaska endast vid behov. I de allra flesta svenska besättningar kan antalet avmaskningar på så vis begränsas till högst en eller ett par tillfällen per år.

2. Avmaska olika ålderskategorier/olika betesgrupper i en besättning vid olika tillfällen, exempelvis tackor och lamm.

Allmänna riktlinjer:

 • Avmaska endast vid behov, inte slentrianmässigt.
 • Behandling ska föregås av träckprovsanalys och/eller annan diagnostik som exempelvis klinisk undersökning, serologisk analys, slakt- eller obduktionsfynd.
 • Väg helst djuren före de behandlas för att undvika underdosering. Kontrollera att doseringsutrustningen ger rätt dos inför varje avmaskningstillfälle.
 • Varje avmaskning bör föregås av en dialog mellan producent och veterinär/parasitolog som har erfarenhet av parasitbekämpning hos det aktuella djurslaget.
 • Ta hänsyn till årstid och gårdens produktion vid val av preparat och tidpunkt för avmaskning.
 • Avmaskningsmedlet som används ska ha dokumenterad effekt mot den/de parasiter som behandlingen avser.
 • Kombinationspreparat innehållande olika verksamma substanser riktade mot olika arter av parasiter ska endast användas då samtidig infektion med dessa parasiter kräver avmaskning vid tidpunkten för behandling.
 • Preparat som inte finns registrerande i Sverige (licenspreparat) kan användas, men endast efter att det konstaterats att befintliga avmaskningsmedel inte fungerar.
 • Kontrollera om behandlingen haft avsedd effekt genom att göra en ny provtagning 7–10 dygn efter en avmaskning. Detta bör göras vartannat år i en besättning eller vid behov – till exempel efter inköp av livdjur.
 • Vid inköp av livdjur ska dessa isoleras, prover ska tas och behandlingseffekten undersökas innan de släpps på bete där övriga djur går eller ska gå (se mer via länk nedan).
  – Undvik inköp av livdjur från besättningar/länder med dokumenterade resistensproblem.
 • Utred misstänkta fall av resistens, det vill säga när djuren eller efterföljande undersökningar visar tecken på att avmaskningen inte fungerat tillfredsställande.
 • Vid konstaterad resistens, säkerställ effektiv behandling med hjälp av avmaskningsmedel ur annan farmakologisk klass.
 • Utveckla en betesplan som komplement till avmaskningsstrategin.
  – Erbjud de mest mottagliga djuren välkomstbeten med låg parasitsmitta.
  – Utnyttja möjligheter till växelbete mellan olika djurslag, och bete av vallåterväxt.
 • Undvik om möjligt mångårig användning av avmaskningsmedel ur en och samma farmakologiska grupp, detta gäller framför allt i de besättningar där det krävs flertalet avmaskningar per år.

Saknad_luppl

Var rädd om det du har. Bild Einar de Wit/Anna Bergström

Sambedömning 2020 för rekommenderade pälsmönstrare

Sambedömningen är inställd på grund av för få anmälda. En mönstringskurs steg 2 kommer istället att hållas den 1/8 i Ramkvilla, läs mer här.

Lördag den 1 augusti 2020 i Ramkvilla

Som gårdsmönstrare har du egna instrument; ögon och fingrar, syn och känsel. De är våra viktigaste hjälpmedel när vi bedömer kropp och pälsskinn. Det är viktigt att vi tränar vår förmåga att spela med ”våra instrument” och att vi stämmer instrumenten tillsammans med andra mönstrare. Detta för att bedömningarna ska bli så likformiga som möjligt.

Plats: hos Stefan Josefsson Medeltorp, Ramkvilla (tel: 070-533 53 21)
Träffen leds av riksdomare Birgit Fag (070-640 16 01)
Tider: Samling klockan 9.30, vi arbetar fram till ca kl 16.00

Anmälan: Anmälan till Britta Wendelius, förbundssekreterare via epost
Vi behöver ha din anmälan SENAST DEN 27 JULI, men gärna tidigare, vilket underlättar för vår planering. Vid anmälan får du bekräftelse via mail.

Det behövs minst 8 deltagare för att sambedömningen ska kunna genomföras.

Kostnad: 600 kr ex moms/person

Mer information i inbjudan till sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare ››

rhdr

Foto Britta Wendelius från en av 2019 års mönstringskurser.

Klimatpåverkan beror på hur vi räknar

Kan lantbruket bli klimatneutralt? I denna AGFO weekly-spaning berättar Emma Hartelius, som driver Grimstorps gård i Västergötland, hur hon klimatberäknat gården och om vilka de oväntade insikterna var.

Emma driver en KRAV-godkänd nötköttsproduktion och använde Greppa Näringens beräkningsmodell för att ta reda på gårdens klimatpåverkan.

AGFO weekly: Klimatpåverkan beror på hur vi räknar ››

Använd nya läkemedel med stor försiktighet

Info från Gård & Djurhälsan

Under 2018 öppnades det upp för en fjärde typ av avmaskningsmedel när Zolvix blev EU-godkänt.

Vi har provat att använda detta läkemedel i några svenska besättningar, men inte varit nöjda med resultatet. I en större besättning kunde vi konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong!

Nya läkemedel är inte alltid ett fullgott alternativ utan ska introduceras med stor försiktighet och med nya kontroller även efter kort användningstid. Vi kommer under juni månad att rapportera mer om detta i form av artikel i Fårskötsel och på G&D:s hemsida.

Baltic Wool Conference

Gotland 8–10 October 2020

Det är svårt att planera en internationell konferens just nu, men Baltic Wool Conference har öppnat upp för anmälan på den nya hemsidan och man tror att mötet ska kunna genomföras.

Läs mer
Baltic Wool Conference ››

Tyst acceptans och livlig debatt

veckobrev

15 maj 2020 | Digital Årsstämma fungerade bättre än vad vi vågat hoppas på.

I lördags hölls stämman som planerat, men det blev ingen tur till det trevliga Badhotellet i Tranås, utan deltagarna satt hemma framför sina datorer. I ett rum hos LRF i Jönköping hade ett minimalt presidium samlats för att leda stämman.

digital2020
På plats fanns ordförande Gudrun Haglund Eriksson, kassör Maria Edman, Anders Råsberg från arrangörsföreningen som höll ihop det hela, och mötesordförande Patrik Jönsson samt Jönköpings fåravelsförenings delegat. Resten av styrelsen, alla fullmäktige och övriga deltagare befann sig hemma framför varsinn datorskärm. Foto Einar de Wit

Inte var det som vanligt, och begreppet tyst acceptans kunde upplevas som lite märkligt. Det innebar att när ordföranden frågade om ett val, så väntade han i tio sekunder innan klubbslaget föll. Inga rungande JA eller applåder, utan när alla var överens var det knäpptyst. Hade man invändningar begärde man ordet via chatten.

Flera av motionerna behövde diskuteras grundligt, och det fungerade förvånansvärt bra. Man hade full koll på vem som pratade och vem som stog på tur, nästan bättre än vid en vanlig stämma. Lokalföreningen i Västmanland hade ett eget förslag till svar på motion 1 och 2 om resistenta parasiter, och de lyckades få med sig en stor majoritet varför deras förslag blev det som klubbades. Läs mer om stämman i nästa Fårskötsel.

Maria Edman som varit SFs kassör och haft många andra ansvarsområden sedan förbundets rekonstruktion 2004, avgick ur styrelsen och avtackades i Jönköping. Vi hoppas få se henne igen för en mer festlig avrundning vid höstens ordförandekonferens/Lammriksdag. Maria har varit en betydelsefull person för skapandet av det fåravelsförbund som har växt fram under de senaste sexton åren, och hon har drivit många projekt och åtaganden i hamn.

MariaEdman
Tusen tack Maria för att du ägnat så mycket tid och kraft åt att driva och skapa det SF vi har idag!

Vår nya styrelsemedlem heter Anna Törnfelt och många känner henne nog redan, om inte annat till namnet. Anna bor på östra Gotland och driver Ollajvs Gård med nöt- och lammproduktion tillsammans med sin man Jörgen. De senaste 11 åren har Anna varit LRF-ordförande på Gotland och drivit många näringspolitiska frågor, medlemsfrågor och opinionsfrågor för de gröna näringarna. Anna har trätt tillbaka från ordförandeuppdraget i LRF och i och med det har SFs valberedning lyckats värva henne till SFs styrelse. Läs Annas fulla presentation här.

AnnaT
Välkommen Anna! Foto Jörgen Olsson

Styrelsen konstituerade sig i tisdags och Anna kommer tillsammans med Gudrun att ta rollen som ekonomiansvarig efter Maria. Fördelning av ansvar för våra olika verksamhetsområden kommer att göras vid nästa styrelsemöte, som äger rum om drygt en vecka.

Vilka som i år tilldelas får-Sveriges tyngsta utmärkelser tillkännagavs i samband med stämman. Titeln Årets Fårföretagare 2020 kammades hem av Bredsjö Mjölkfår, i hård konkurrens. För att de med enastående uthållighet och målmedvetenhet lyckats göra sina unika produkter kända över hela Sverige, och dessutom kan visa upp ett imponerande ekonomiskt resultat. Läs hela motiveringen här.

Vinnare2020
Foto Frida Edlund

Magnus och Margareta Håård tilldelades SFs Speciella Pris för att de med stort personligt engagemang och gedigen kunskap har byggt upp SFs seminverksamhet. Om inte Magnus och Margareta hade tagit tag i frågan om fårsemin i Sverige hade vi inte haft någon seminverksamhet idag. Hela motiveringen finns här.

MagnusochMargareta
Foto Mika Väisänen

Glitter och glamour, som vi gärna vill bjuda på i samband med utdelandet av priserna sparar vi till hösten, då vi förhoppningsvis kan samlas för Ordförandekonferens och Lammriksdag.

En pressrelease om de prisade fårbönderna gick ut förra helgen och flera medier har plockat upp den. Till exempel Skaraborgs läns tidning och Skövde Nyheter (båda dock bakom betalvägg) som skrivit om Magnus och Margaretas insatser för fårnäringen och Sveriges Radio Örebro som rapporterat från Bredsjö Mjölkfårs fårhage.

Hittade Ostpodden av bara farten, där man kan lyssna till Sara från Bredsjö Mjölkfår i ett avsnitt från Ostfestivalen 2020. Hör vad de säger om Bredsjö blå, en av de första svenska gårdsostarna och som inte härmar någon utan är sin alldeles egen.

Årsredovisningar för SF och SFF samt SFs verksamhetsberättelse finns nu att studera via hemsidan, för er som inte tog del av dem i samband med Stämman.

Dokumentet djurägarförsäkran har kommit i en uppdaterad version. Detta är ett dokument för att intyga att djuren har friska klövar som ska användas vid försäljning, riksbedömning och baggauktioner.

Men djurägarförsäkran är bara ett av flera dokument som bör följa med vid livdjursköp, se även Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får.

Vi märker inte minst via nyanslutning till Elitlamm och frågor till kansliet att många nya fårbesättningar startar upp. Det är jätteroligt och vi kommer i kontakt med många seriösa och pålästa nybörjare som börjar i rätt ände, det vill säga de frågar vad man ska tänka på innan de hämtar fåren. Det finns så många bekymmer man kan bespara sig genom att göra så! Vill ni hjälpa till med att sprida vår checklista för att skaffa får är vi mycket tacksamma.

Välkomna säger vi till er som är nya som fårägare och läsare av veckobrevet!

Vi som jobbar Elitlamms utveckling och kundservice hade igår vårt månatliga arbetsmöte och kunde konstatera att vi är fler användare än någonsin, en bra bit över 2700. Vi registrerar in nya besättningar varje dag, det är väldigt positivt.

Riksdagen har gjort ett så kallat tillkännagivande till regeringen angående efterlevande av vargpolitiken, bland annat möjligheter till jakt i de områden som är hårdast drabbade. Detta är en viktig markering, det handlar om att tagna beslut ska efterlevas och att nuvarande situation inte är acceptabel. Hur regeringen väljer hantera detta får vi vänta och se.

utbredningvarg2020

Preliminära resultat från vinterns varginventering visar på en ökning med ca 20 %, 353 individer har identifierats denna vinter. Slutligt resultat av inventeringen kommer att presenteras i början av juni.

Förra helgen var det ett stort vargangrepp i anslutning till Tivedenreviret. Angreppet ägde run innanför ett RAS-stängsel med mycket bra ström på. Såvitt vi känner till var det 24 djur som dödades eller har tvingats avlivas på grund av allvarliga skador. Det var ett inte helt typiskt vargangrepp, så man har inte uteslutit att det kan ha varit hund. Men angreppet bedöms och handläggs som ett vargangrepp. Svar på DNA-topsning kommer till veckan.

Naturvårdsverkets föreskrift om bidrag och ersättningar (NFS 2018:5) avgör hur ersättningar efter angrepp kan betalas ut.

 • Vid angrepp kan direkta kostnader ersättas med stöd av Viltskadeförordningen. De ersätts med 100 %. Exempel: materiella skador på jordbruksbyggnader, jordbruksmaskiner och lager, inklusive arbete med reparation.
 • Indirekta kostnader kan ersättas med stöd av Viltskadeförordningen, ersätts med 80 %. Exempel: arbetskostnader i samband med sökandet efter saknade djur.
 • Indirekta kostnader i samband med viltskada, ersätts med stöd av förordningen om statligt stöd av mindre betydelse. Ersätts med 100 % men har ett maxbelopp för bidraget som för närvarande är 20 000 euro under en 3-års period.
  Exempel: hemtagning av djur efter angrepp, egenvård av skadade djur, värdeminskning på skadade djur, extrakostnader för inköp av foder.
 • Indirekta skador förorsakade av utskrämda djur kan inte ersättas ur dessa medel, har Naturvårdverket fastställt. Gäller t.ex. nedtrampade grödor.

Bidrag för röjning under stängsel om 5 kr metern är föreslaget. Gå in på er egen länsstyrelses hemsida för att se vad som gäller och söka bidraget.

Viltfrågan är aktuell hela tiden, många medlemmar hör av sig om rovdjur, vildsvin och hjortar. En revidering av vildsvinsförvaltningen som gäller innehåll, åtgärdsmål och resultatmål ska göras av berörda länsstyrelser.

dovhjort
Dovhjortarna betar i bakgrunden, de är inte direkt blyga. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Nu har 205 deltagare gått kursen Om Får och Foder, fördelade på de 17 träffar som hittills hållits. Ett nytt kurstillfälle har tillkommit som ersättning för den inställda kursen i Ljungby. Det finns platser kvar i Skåne, Ljungskile och Ljungby. Anmälan via Gård & Djurhälsans hemsida.

Listan över de gårdar som ska besökas under del 2 av Om Får och Foder är klar, tillkännages i nästa Fårskötsel. Alla som deltagit på kursen kommer att få en personlig inbjudan via mail. Dessa gårds- och betesvandringar ledda av Theo den Braver vill man inte missa. Theo är en mycket kunnig och inspirerande lammexpert. Man får delta i flera gårdsbesök om man vill, och även ta med en kompis.

Medias uppföljning av reportaget om “Arlagården” har åter satt fokus på djuromsorgsfrågan. Hela branschen samarbetar för att jobba förebyggande. Man jobbar på lite olika sätt över landet, men det finns aktiva omsorgsgrupper i alla regioner. 9 av 10 djurskyddsärenden beror på någon speciell händelse; sjukdom, trassel i familjen eller ekonomiska problem. Omsorgsgrupperna vill komma in i ett tidigt skede som möjligt, inte när läget redan är akut och det gått så långt som till förelägganden. Ser man att någon behöver hjälp, tveka inte att kontakta berörd omsorgsgrupp. Gudrun kan lotsa er rätt, hon har jobbat med dessa frågor under många år. Vi ser gärna att ni i lokalföreningarna etablerar kontakt med er omsorgsgrupp, den kan hjälpa till om en fårbonde i ert distrikt behöver stöd.

En ny undersökning visar ett högt förtroende för svenska djurbönder och högsta viljan att betala mer för svenskt kött sedan mätningen började för 9 år sedan.

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Landets alla bönder, ungefär 60 000 stycken, kommer att få besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni och handlar om arealer, djur, utbildning mm. Läs mer här.

Elof har åter fått ge Sveriges unika djurhållning ett ansikte.

Vem flyttar vart? Jo det är vårt förråd som under ett antal år har varit beläget i Ljungsarp som har städats ur. Viss dokumentation har överförts till digital lagring, en del kommer att avyttras, saker som används vid mässor och event får bo hos Britta och nya lagringsplatser kommer att ordnas åt annat. Många decenniers riksbedömningsprotokoll hör till exempel till skatterna som ska sparas på lämplig plats för framtida forskning eller nyfikenhet.

fullt
Foto Gudrun Haglund Eriksson

Medlemsenkäten som är öppen maj månad ut har nu besvarats av 530 medlemmar varav 61 % kvinnor. Inte vet vi om män tycker annorlunda än kvinnor när det gäller vad förbundet ska jobba med, men varför chansa och låta kvinnorna sätta agendan ; )

Trevlig helg önskar SF!

nyvall
Smaragdgrönt välkomstbete med bland annat lucern, svartkämpar och dansk gräsblandning. Mums. Foto Anna Törnfelt

vattenute
Fåren kollar att de fått rent vatten på betet. Det blev godkänt. Foto Anna Törnfelt

Sammanställt av AnnaSisy (id-byte för att undvika sammanblandning med vår nya Anna)

Anna Törnfelt – ny ledamot i SFs förbundsstyrelse

Jag heter Anna Törnfelt och är 55 år. Jag bor på en gård i Alskog, utanför Ljugarn på östra Gotland med min man och våra två barn. Jag är utbildad husdjursagronom, driver Ollajvs Gård med nöt- och lammproduktion tillsammans med min man. Jag har de senaste 11 åren varit LRF ordförande på Gotland och drivit många näringspolitiska frågor, medlemsfrågor och opinionsfrågor för de gröna näringarna.

Ursprungligen kommer jag från Hälsingland och under min uppväxt hade vi en mindre fårbesättning med finullskorsningar. Intresset för lammproduktion gjorde att jag åkte till Nya Zeeland på 80-talet och jobbade på en lammgård. Gården hade en avelsbesättning samt en bruksbesättning. Lärde mig otroligt mycket. Efter studier till agronom arbetade jag som nöt- och lammrådgivare i Värmland innan jag fick jobb på Gotland som VD för dåvarande Gotlands Husdjur. Även under den tiden bedrev jag utfodringsrådgivning. Därefter arbetade jag med affärsrådgivning på LRF Konsult innan förtroendeuppdraget för LRF tog min tid. Jag har under årens lopp haft flera lammproduktionskurser på Lantbruksskolan Lövsta på Gotland, nuvarande Gotland Grönt Centrum samt bedrivit rådgivning till lammproducenter och var med och startade upp Gimrarna –Lammrådgivare i samverkan, där jag är kassör.

Sedan 2003 har jag varit med i styrelsen för Gotlands Fåravelsförening och ordförande sedan 2005. Jag brinner för utfodrings- och avelsfrågor. Jag har bl.a. seminerat våra tackor sedan nystarten 2015 och även lånat ut flera baggar till seminverksamheten. Jag är även rekommenderad mönstrare för gotlandsfår, ordnar kurser i mönstring så intresset för gotlandsfåret är stort.

Det ska bli spännande att få bli del av en styrelse som Fåravelsförbundets. Jag ser det som en ny erfarenhet som är starkt kopplat till mitt stora intresse inom näringen. Jag hoppas att min långa erfarenhet ska komma Sveriges lammproducenter till nytta.

AnnaT

Foto Jörgen Olsson

Rekommendationer angående fotröta och CODD vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Ett dokument att ladda ner för att intyga att djuren har friska klövar vid försäljning, riksbedömning och baggauktioner.

Rekommendationerna och djurägarförsökran har uppdaterats 2020.

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2020 ››

Bakom rekommendationerna står Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna och Gård & Djurhälsan.


Köp inte sjukdomar, parasiter och problem

Djurägarförsäkran är bara ett av flera dokument man bör begära vid livdjursköp, se även Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får

 

Drygt 40 % av produktionen av får och lammkött sker i 3 län

Källa: Jordbruket i siffror
700 ton eller 14 % av slakten av får och lammkött kommer från vardera av Gotlands, Västra Götalands och Skåne län.

Det innebär att 42 % av produktionen sker i dessa län år 2019. Jämfört med år 2016 har slakten ökat något på Gotland medan den minskat i Västra Götaland och Skåne.

Statistiken från vårt Statistiska meddelande om animalieproduktionen. I det gör vi en mer detaljerad redovisning i april varje år.

Artikeln med grafik
Jordbruksverket: Jordbruket i siffror ››

Bredsjö Mjölkfår koras till vinnare av titeln Årets Fårföretagare 2020

Vi vill uppmärksamma detta ovanliga och mästerliga fårföretag just nu. Nu när Lena och Lars-Göran som startade verksamheten fortfarande är aktiva, samtidigt som nästa generation arbetar i företaget för att göra sig redo att driva det vidare mot nya utmaningar och kulinariska höjdpunkter.

Bredsjö Mjölkfår som ligger i Bergslagen är ett företag med ekologiskt jordbruk, mjölkfår och tillverkning av fårost.

Gårdsmejeriet som ystar hantverksmässiga fårostar startades redan 1987, och man har genom uthålligt och långsiktigt arbete i både med- och motvind byggt upp en trogen kundkrets inom både restaurang och handel. Idag tillverkas ungefär 4000 kg ost per år, och fem personer jobbar i företaget. Den yngre generation är med och jobbar på gården, och tänker ta över och driva och utveckla företaget vidare. Gården har även en välbesökt restaurang som årligen tar de emot ca 25000 besök, både privatbesökare och gruppresor. Mejeriets mest berömda ost är den prisade långlagrade blåmögelosten Bredsjö Blå.

Bredsjö foto Frida Edlund

Från vänster stående Emelie Böhl som arbetar som djurskötare sedan 10 år tillbaka och Sara Staffare som är dotter i familjen, utbildad sommelier och kombinerar ansvaret för besöksdelen med arbete med djur och mejeri. Sittande har vi först Lena Hall som främst ansvarar för mejeri, lager och kontorsarbete, men som också arbetar med djurskötsel. I mitten har vi Lars Göran Staffare som främst arbetar med djur och jordbruk, något som föll sig ganska självklart då han arbetade som veterinär innan får blev hans stora nöje i livet. Sist har vi Carl Johan Granqvist som är nationalekonom i grunden samt utbildad sommelier. I företaget arbetar han med det mesta och fokuserar nu på att lära sig de olika delarna i företaget för att framåt kunna ta över gården tillsammans med Sara.

Foto Frida Edlund | Hämta bild ››

Juryns motivering

Bredsjö Mjölkfår är ett fårföretag som visat enastående uthållighet och målmedvetenhet. Ett av landets äldsta nu verksamma gårdsmejerier, och ett av få som ystar av fårmjölk.

Med ett stort kunnande och känsla för marknaden har de ridit ut många stormar, och lyckats göra sina produkter kända över hela Sverige. Bredsjö Mjölkfår visar dessutom ett imponerande ekonomiskt resultat, och alla kurvor pekar uppåt.

Vi vill uppmärksamma detta ovanliga och mästerliga fårföretag just nu. Nu när Lena och Lars-Göran som startade verksamheten fortfarande är aktiva, samtidigt som nästa generation arbetar i företaget för att göra sig redo att driva det vidare mot nya utmaningar och kulinariska höjdpunkter. Bredsjö vore inte vad det är utan Bredsjö Mjölkfår, och Sverige vore fattigare utan deras fantastiska ostar.

Fåravelsförbundets Speciella Pris 2020 går till Magnus och Margareta Håård

För deras fantastiska arbete med att återinföra svensk fårsemin.

Många stora framsteg görs av enskilda eldsjälar. Förbundet önskade en svensk fårseminverksamhet – Magnus och Margareta skapade det!

Med stort personligt engagemang och gedigen kunskap har de byggt upp seminverksamheten. Förutom all kunskap så har de också gjort det mesta av det praktiska arbetet med samling, distribution och administration. De har helt enkelt gjort ett storartat arbete!

Om inte Magnus och Margareta hade tagit tag i frågan om fårsemin i Sverige hade vi inte haft någon seminverksamhet idag. Därför får de priset!

MagnusochMargareta

Foto Mika Väisänen

Vi ses i cyberspace

veckobrev

8 maj 2020 | I morgon bitti är det dags för SFs allra första digitala Årsstämma.

Vi har testat tekniken flera gånger om och försökt att förbereda oss till tänderna, men om sanningen ska fram så är vi lite nervösa. Men vi hoppas att det ska bli intressant en stämma, och att den kan genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Alla delegater samt medlemmar som anmält sig har fått Teams-länken utskickad. Har du inte anmält dig men vill vara med så mailar du Anna, som skickar ut länken till eftersläntrare senast kl 7 i morgon bitti.

Alla ombeds att logga in i mötet mellan kl 8–9. När man klickat sig fram till mötet (information om hur man gör kommer med länken) kan man med fördel ta kaffepaus till kl 9.30 då stämman börjar.

Vi har kollat upp vad som rekommenderas när det gäller vett och etikett för digitala möten, och den listan kan göras ganska lång men här är några grundläggande tips:

 • Kom i god tid
 • Ställ in kameran så att du syns ordentligt
 • När du talar är det bra att titta direkt i kameran och inte på skärmen, detta ger mer närvarokänsla för övriga deltagare
 • Prata i vanlig samtalston
 • Stäng av din mikrofon när du inte talar. Samma sak gäller om du exempelvis behöver hosta
 • Stäng också av kameran när du inte själv talar (många kameror igång stjäl bandbredd)
 • Undvik störande bakgrundsljud

Detta blir spännande …

I morgon under Stämman får vi veta vem som blir Årets Fårföretagare 2020 och vem som i år tilldelas SFs Speciella Pris i år.

Vi vill passa på att tacka Stämmans och Lammriksdagens sponsorer. Deras roll under denna digitala stämma är något undanskymd, men vi får träffa dem under höstens Ordförandekonferens och Lammriksdag, och då ska vi rikta mer strålkastarljus på dem.

Vid fjolårets stämma i Mora antogs två motioner. Det var motion 1 om juridiska och ekonomiska konsekvenser med resistenta parasiter vid köp/försäljning och motion 2 om åldersbestämning vid slakt. Slutsatser av det jobb som gjorts runt dessa har nu publicerats på hemsidan.

Många frågetecken runt ekonomiskt och juridiskt ansvar vid försäljning/inköp av livdjur med resistenta parasiter har rätats ut. Den bild som vuxit fram visar dock att det finns väldigt begränsade möjligheter att använda lagen om man köpt in resistenta parasiter och det finns i dagsläget heller inga försäkringslösningar som täcker ekonomisk förlust. Ansvaret vilar i stort sett helt på köparen. Läs hela redogörelsen av juridiskt ansvar vid försäljning/inköp av livdjur med resistenta parasiter här.

Resultatet av arbetet runt felklassade lamm och får vid slakt finns här.

Vi har träffat Axfoundation tillsammans med Filippa K med anledning av att Axfoundation vill plocka upp tråden från Vinnovaprojektet och bidra till ökad användning av svensk ull. De har förstås massor att lära om får, ullbranschen och den cirkulära ullkedjan, men är mycket intresserade och ska skissa på en projektplan. Vi får se vad som kan komma ut av detta, fortsättning följer.

Möte med gruppen som jobbar med att skapa en utbildning för ullrådgivare. Nästa steg är att skicka in en studieplan med förslag på praktikplatser. 90 % praktik och 10 % teori är modellen vi skissar på. SF tror att det vore bra att starta i en eller två regioner, för att hålla det enkelt och kunna dra lärdomar innan vi skalar upp. Västra Götaland har flest fårgårdar, flest fårraser och flest alternativ på förädlingssidan samt Högskolan i Borås, så att starta där tror vi vore en bra idé.

Veckan har även innehållit Lammråd med LRF och möte med Kollpålammen. Håll utkik efter Kollpålammen på Facebook där Theo de Braver delar med sig av andvändbara tips runt bete, koll på lammens tillväxt under sommaren, parasiter med mera. Målet med Kollpålammen är att våra lamm ska må bra och att vi ska utnyttja de förutsättningar vi har för att producera lamm. Friska lamm som växer bra gynnar alla, inte minst ekonomiskt.

seminerameraInget med att seminera får är särskilt svårt, men man behöver göra en plan och hålla sig till den. För att förenkla planeringen för er som tänker seminera till hösten har vi tagit fram en tidsatt manual som mycket kortfattat berättar hur du förbereder dig själv och tackorna, och sedan genomför semineringen effektivt. Ladda ner Seminera mera – så här gör man.

LRF Kött tagit beslut att gå in med finansiering för att slutfasen av Lammlyftet ska kunna genomföras. Detta då alla projektmedel via SJV har strypts och inga mer medel kan sökas under 2020. Lammlyftet behöver fortsatt finansiering för projektets sista del, att nå ut till marknaden. Denna sista fas är förstås helt avgörande för om projektet lyckas, så vi är mycket glada att LRF Kött räddar genomförandet.

Ni som inte redan besvarat medlemsenkäten har maj ut på er – glöm inte att ge oss din bild av livet med får och förbundets arbete. Enkäten skickades ut via epost den 21 april. Har du inte fått den eller råkat slarva bort den, kontakta Britta.

En av frågorna i enkäten är “Vad anser du vara viktigast som framtida inkomstmöjlighet inom fårhållningen?” 48 % av de som hittills svarat anser att den viktigaste framtida inkomstmöjligheten är lamm- och fårkött. 17 % har svarat att småskalig förädling och försäljning är den viktigaste framtida inkomstmöjligheten. Hittills har 16 % svarat ull och skinn är den viktigaste framtida inkomstmöjligheten. Andra viktiga inkomstmöjligheter som anges är avel och livdjursförsäljning, samt betestjänster. Många har i fritextsvaret skrivit att fårhållningen kräver flera ben att stå på, många hade önskat att man kunde välja fler svar på just denna fråga. Siffrorna kan ändra sig, men enligt våra enkätbesvarare står lamm och fårkött ut som den viktigaste framtida inkomstmöjligheten för fårföretaget.

Anna Maria Johanssons som jobbar med det Stiftelsen Svensk Fårforskning-finansierade projektet om vilka faktorer som påverkar kvalitet på nappaskinn skulle gärna vilja att så många som möjligt fyller i hennes enkät om skador på beredda päls- och nappaskinn. Enkäten finns här.

Elmia Lantbruk satsar på att mässan kommer att kunna hållas i höst, så vi är igång och jobbar efter den modellen även vi. Ett par rasföreningar har tackat ja till att vara med och visa upp sin ras, men vi vill bli fler för att kunna skapa ett attraktivt och spännande rastorg. Vi har ju så många olika typer av får i Sverige. Kontakta Britta om din rasförening funderar på att vara med, så berättar hon mer. Elmia är en plats där vi vill visa upp fårens många möjligheter för att attrahera nya fårbönder och nya medlemmar. Vi behöver bli fler av båda sorterna!

Nästa vecka håller Theo två Om Får och Foder-föreläsningar i Umeå och på Gotland. Deltagare har strömmat till under veckan, men fler är välkomna. Föreläsningen i Umeå har bytt lokal och kommer att ske i Hushållningssällskapets lokaler på Verkstadsgat 24. Plats för 10 deltagare, just nu endast en plats kvar. Vi tar emot efteranmälningar fram till lunch samma dag som kursen körs. Så tveka inte, kan du hänga på så gör det. Stora lokaler och små grupper som gör att social distans kan hållas utan problem.

Trevlig helg önskar SF!

nyhalmat
Alla har inte nått fram till betessläpp och lammen får då stoja inomhus. Härlig känsla när fårhuset är nyhalmat. Foto Britta Wendelius

4weeldrive
Vårbruket avslutat på Nors som naturligtvis kör fåååår wheel drive. Foto Elof Nilsson

major
I Skaraborg sås det just nu, när veckor av regn övergått i solsken. Foto Einar de Wit

lammlekpark
De flesta bönder behöver kassera en och annan ensilagebal som inte håller måttet. I år har Einar tyvärr fått kassera fler än vanligt på grund av ovanligt mycket gnagar-angrepp. För att försöka göra något positivt av det hela tas nätet bort, balarna sönderdelas ordentligt och allt läggs upp i en komposthög, med förhoppningen att kunna använda det som gödsel om något år. Lammen älskar dessutom sin nya latjolajban-lekpark! Foto Einar de Wit

wow
En av örnarna som häckar på Nors. Vilken bild! Foto Mats Boman, King Edwards Farmartjänst

majmat
Gräset börjar sträcka på sig på Gotland. Vad tror ni, blir det vallskörd om två veckor? Foto Elof Nilsson

På Stjärnbäck pågår projektet “äta ur frysarna”. Det går bra och mycket gott att äta blir det! Ett tips som Britta gärna delar med sig av är att göra långkok på fårlägg. Ja absolut, du hörde rätt, fårkött är som allt fler vet en ren delikatess. Denna tacka, ca 3 år gammal, lagas till med slow cooking i flera timmar i en järngryta, enbart med vatten och lite salt. När köttet faller av och senorna är mjuka som gele, då är det klart. Låt svalna, rensa köttet från benen och spar buljongen. Som sås och grytbas till dig själv, eller som extra gott till hundarna. Det rensade köttet kan sedan förvaras i kylen och användas till olika grytor eller till exempel som fyllning i fredagstacosarna.

slowcook

En ny grej som vi provade i veckan var att steka det rensade och tärnade läggköttet rätt hårt och knaprigt i riktigt smör (såklart) i en het stekpanna med salt, peppar och lite chili. Serveras med varierande tillbehör, här färsk vitkål och lingon. Detta är mat för kungar (och fårbönder) … Foto Britta Wendelius

lammkorv
Eller så kan man prova Elofs mellis; lammkorv från Smak av Gotland med ramslökspesto på rågbröd. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna