Wiromin2020_liten
Knarrhult2018
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
gdjh2015
Far_gif
Backa Fårgård
Banner-2017
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
banner_180x120
Tranas2020
ggi_loop
default logo

Pressmeddelande från Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen välkomnar regeringens initiativ till sänkt slaktavgift på 60 miljoner för säkrad djuromsorg till följd av torkan.

För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan, har regeringen och landsbygdsministern föreslagit att delvis kompensera svenska mjölk-, nöt- och lammproducenter med 400 miljoner sek 2018 och ytterligare 760 miljoner sek 2019. Utöver detta föreslår man reducera slaktavgifterna med 60 miljoner sek. Initiativ som branschorganisationen Svenska Köttföretagen är positiva till.

– Situationen just nu är allvarlig, men generellt känner vi att den är under kontroll. Det finns en stor vilja att stötta varandra i hela värdekedjan denna kritiska sitution, vilket är avgörande för framtiden. Att delvis kompensera för ökade kostnader hos bonden och i slakten till följd av torkan gör att det kan finnas kvar svenska djur på längre sikt och att vi bibehåller konkurrenskraften hos det svenska köttet. Vi är därför positiva till regeringens initiativ, säger Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen.

Läs mer
Pressmeddelande från Svenska Köttföretagen ››