gimrarna
Banner-2017
Wiromin2020_liten
ggi_loop
Siltbergs_banner2020_2
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Far_gif
Knarrhult2018
banner_180x120
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Tranas2020
Backa Fårgård
Stallmästaren web gif
default logo

Rapportering om foderanläggning

Jordbruksverket har nyligen sjösatt det nya foderanläggningsregistret, så det är nu hög tid att anmäla sin foderanläggning. Alla som på något sätt hanterar foder – t.ex. odlar, utfodrar, eller säljer foder ska anmäla sina anläggningar.
Vanligtvis betraktas hela jordbruksfastigheten som en foderanläggning. Tänk på att även du som spannmålsproducent räknas som foderföretagare om den spannmål du odlar och säljer blir fodersäd.

Kravet att foderanläggningar ska vara registrerade kommer från EU:s foderhygienförordning, och som primärproducent får du bara använda foder som kommer från registrerade anläggningar, även om det är foder från din egen anläggning.

Regeln är ett tvärvillkor, vilket gör att du riskerar avdrag från gårdsstödet om detta inte är uppfyllt. Även om du anmälde dig som foderföretagare via SAM-blanketten 2006 måste du nu anmäla din foderanläggning för att uppfylla lagkravet.

I och med att den internetbaserade anmälningsmöjligheten nu finns kommer myndigheterna framöver att kontrollera detta krav tydligare än tidigare.

Att anmäla sin anläggning är enkelt. Du kan antingen anmäla dig via Internet på Jordbruksverkets hemsida, eller skriva ut aktuell blankett, D5, från Jordbruksverkets hemsida. Det går också bra att ringa Jordbruksverkets kundtjänst som då skickar blanketterna till dig.

För vissa foderanläggningar finns det krav på särskild registrering eller godkännande. Det gäller t.ex. om du på gården blandar läkemedel i fodret, om kött- och benmjöl används som gödningsmedel i växtodlingen eller om icke värmebehandlad spannmål säljs för utfodring av fjäderfä. I dessa fall ska du använda blankett D 192. Mer information om vilka anläggningar som kräver särskild registrering eller godkännande kan du få från Jordbruksverket.

Jordbruksverket har nyligen uppdaterat sin informationsbroschyr om foderlagstiftningen, ”Du är foderföretagare – dessa regler gäller dig”. Du kan hämta broschyren från Jordbruksverkets hemsida eller beställa den från Jordbruksverkets kundtjänst.

Observera att det finns en märklig bugg i den it-baserade anmälningsfunktionen för dom som bor i Heby och Knivsta kommun. Jordbruksverket jobbar på att lösa detta men bedömer att det kommer ta lång tid, först nästa år (märkligt men så är det). Så om man bor i Knivsta eller Heby så får man anmäla sig via den vanliga blanketten.