Tranas2020
Stallmästaren web gif
Siltbergs_banner2020_2
gdjh2015
Banner-2017
banner_180x120
Knarrhult2018
Backa Fårgård
Far_gif
gimrarna
ggi_loop
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Wiromin2020_liten
Elitlamm_180x180
default logo

Riksbedömning för tyngre raser 2019

Lammproducenterna arrangerar riksbedömning för tyngre köttraser och bjuder in alla som vill bedöma bagglamm födda 2019 samt äldre baggar.

För att sälja äldre baggar på Linköpingsauktionen så krävs en ombedömning av dem, för att upprätthålla auktionens höga kvalitet.

Riksbedömningen finns på följande platser i år:

Ingelstads Lantbruksgymnasium
Lördag 3 augusti

Ridhuset Våxtorp
Söndag 4 augusti

Nordviksskolan Noraström
Söndag 11 augusti

Hornsunds Gård Flen
Lördag 17 augusti

Anmäl till Karin Petersson 0470-945 34 eller maila rastorp@rastorp2.se senast 14 dagar innan respektive riksbedömning.

Vad bör man tänka på när man tar ut djur för riksbedömning

Många ungbaggar används redan första året till betäckning och då är det viktigt att de är tillräckligt stora för att kunna betäcka vuxna tackor och även visa att de har tillräckliga tillväxtanlag i sig. Därför är följande minimivikter uppsatta:
Baggar som vid bedömningstillfället är
Under 130 dagar bör väga minst 40 kg
Mellan 131-150 dagar bör väga minst 45 kg
Mellan 151-180 dagar bör väga minst 50 kg
Över 181 dagar bör väga minst 55 kg

Djuren ska vara klippta 2-3 veckor före bedömningstillfället för att ullängden inte ska överstiga 2 cm vid själva bedömningen.

Vid frågor om riksbedömning eller auktionen kontakta gärna någon av följande:
Karin Petersson Lammproducenterna 0470-945 34
Anders Gunnarsson Texelföreningen 0708-87 41 85
Mattias Richardsson Suffolkföreningen 0707-78 44 24
Anna Olsson Dorsetföreningen 0703-29 22 87
Torgil Möller Riksdomarna 0707-83 31 50

Ni som håller på med renrasavel, tänk på att det är viktigt att ni riksbedömer era bästa baggar! Ju fler riksbedömda baggar som finns att tillgå desto större är möjligheterna att välja ut de bästa, vilket kommer att leda till ett större avelsframsteg både inom rasen som helhet och i er egen besättning. Dessutom så är ni med och påverkar möjligheten att bibehålla en fortsatt hög kvalitet på svensk lammproduktion.

Tänk på att om baggen ska kunna säljas på Linköpingsauktionen så måste den ha avelsvärden i Elitlamm. För att få dessa avelsvärden så måste baggen ha registrerats i Elitlamm senast den 23 juni och då behöver följande vara klart: lamningen ska vara registrerad, betäckningsgruppen ska vara avslutad och lammen överförda till en Omgång. Om mönstringsresultat finns, registrera även dessa, men det är inget krav för att baggen ska få avelsvärden. Här finns mer detaljerad information om avelsvärdering 2019 och registrering i Elitlamm.

S19Lammproducenterna