Backa Fårgård
Banner-2017
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Elitlamm_180x180
gdjh2015
ggi_loop
Stallmästaren web gif
Tranas2020
Knarrhult2018
banner_180x120
gimrarna
Wiromin2020_liten
Far_gif
Siltbergs_banner2020_2
default logo

Rovdjurspolicy

Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige.

SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna.

Principer
Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande.

Samtliga merkostnader, såväl direkta som indirekta, som rovdjursförekomst medför för svenska fårföretag skall i sin helhet bekostas med samhälliga resurser.

En av de centrala utgångspunkterna i svensk rovdjursförvaltning bör vara att minimera skadorna i svenska fårföretag, på såväl nationell som lokal nivå.

Rovdjursförvaltningen skall kännetecknas av öppenhet, effektivitet och kompetens.

SF skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen.

Denna rovdjurspolicy antogs 2012.

Svenska fåravelsförbundet har också ställt sig bakom den LRFs rovdjurspolicy antagen 2013.