Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
ggi_loop
Banner-2017
Stallmästaren web gif
banner_180x120
trns2017
gdjh2015
Far_gif
gimrarna
siltbergs hemsida
Knarrhult2018
default logo

Svensk marknadsbalans lammkött (ton slaktkroppsekvivalenter)

Bra att veta om beräkningen:

  • I balansen är handeln omräknad till slaktkroppsekvivalenter via viktningstal för att möjliggöra en jämförelse med produktionen i slaktad vikt.
  • Förbrukningen är en perliminär beräkning av totalkonsumtionen och är framräknad som produktion+import-export.
  • Förbrukning i kg/capita är förbrukningen dividerat med ett snitt av capita (befolkningen) för aktuell period. För åren före 1998 används dock befolkningen vid årets slut.
  • Svensk andel av förbrukningen motsvarar självförsörjningsgraden.