ggi_loop
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
Far_gif
Stallmastaren liggande 1
Svenska Foder
Wiromin2020_liten
gdjh2015
Backa Fårgård
Siltbergs_banner2020_2
banner_180x120
Tranas2020
gimrarna
Banner-2017
default logo

Sverige

Internorden – kontaktpersoner:

Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, gun.bernes@njv.slu.se

1. National institutions

Statens Jordbruksverk
Laws and regulations, nature management, statistics
www.sjv.se

Gård och Djurhälsan
Health and diseases, statistics
www.gardochdjurhalsan.se

2. National organisations

Svenska Fåravelsförbundet
Sheep owner´s org. (breeding, statistics)
info@faravelsforbundet.com
www.faravelsforbundet.com

Sveriges Lammproducenter
Sheep owner´s organisation
tomas.olsson@u.lrf.se
www.lammproducenterna.org

3. Education and research

Sveriges Lantbruksuniversitet
Education
www.slu.se

– Inst. för norrländsk jordbruks-vetenskap
Feeding and nutrition, health
Gun.Bernes@njv.slu.se
www.njv.slu.se

– Inst. för husdjurens utfodring och vård
Feeding and nutrition
Inger.Ledin@huv.slu.se
www.huv.slu.se

– Inst. för husdjursförädling
Breeding
Anna.Nasholm@hgen.slu.se
www.hgen.slu.se

– Inst. för husdjurens miljö och hälsa
Feeding and production systems
Annika.Arnesson@hmh.slu.se

– Div. veterinärinst.
Health and diseases
www.slu.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Health and diseases
www.sva.se

4. Extensionists

Gimrarna, www.gimrarna.se