Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Tranas2020
gimrarna
Knarrhult2018
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
gdjh2015
banner_180x120
Elitlamm_180x180
Fåravelsförbundet180
Banner-2017
Far_gif
ggi_loop
Siltbergs_banner2020_2
default logo

Tydligare styrning ska utveckla Sveriges djurskyddskontroll

För att få tydligare styrning och stöd inom djurskyddskontrollen stärks nu länsstyrelsernas ledningsrepresentation i rådet för djurskyddskontroll, som är myndigheterna gemensamma råd. Kompetensen inom djurskyddskontrollen är hög men skillnaderna mellan länsstyrelsernas resursåtgång är fortfarande stora.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet.

Stor skillnad mellan länsstyrelserna
Länsstyrelserna gjorde cirka 10 400 djurskyddskontroller under 2018. Det är cirka 440 kontroller färre än under 2017 och cirka 510 färre än under 2016, samtidigt som det idag är fler som arbetar med djurskyddskontroller. Antalet årsarbetskrafter har ökat med 17 stycken mellan 2017 och 2018. Samtidigt är det fortfarande stor skillnad mellan länen i hur lång tid det tar att genomföra olika kontroller.

– Det är en oroande utveckling och orsakerna till det behöver undersökas. Länsstyrelserna verkar vara olika effektiva i kontrollarbetet. Det är däremot positivt att kompetensen inom djurskyddskontrollen är god, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse. Och nu gäller det för myndigheterna att tillsammans att utveckla arbetet.

Hela artikeln
Jordbruksverket: Tydligare styrning ska utveckla Sveriges djurskyddskontroll ››