ggi_loop
Banner-2017
Elitlamm_180x180
Hunden Herden
Knarrhult2018
gdjh2015
gimrarna
agria_banner_far_180x180
Stallmästaren web gif
trns2017
Lindholmen180x180_2018_1
Backa Fårgård
siltbergs hemsida
banner_180x120
default logo

Uppdrag: Att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion

Just nu genomför Jordbruksverket 16 uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan för att nå målen för livsmedelsstrategin.

Tillsammans täcker de in en stor del av svensk livsmedelsproduktionen från vattenförsörjning, växtskydd och djurskydd till ekologisk produktion, kostnadseffektivt byggande samt möjligheter inom svenskt vattenbruk.

Livsmedelsstrategin, som antogs av riksdagen i juni 2017, har ett övergripande mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja i Sverige där produktionen ökar samt bidrar till en hållbar utveckling i hela landet.

Flera av uppdragen handlar om en konkurrenskraftig djurproduktion. Några exempel:

  • Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen
  • Kompetensutveckling och digitalisering inom djurskyddskontrollen
  • Stöd till studier och försöksverksamhet på djurområdet
  • Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen

Läs mer
Jordbruksverket: Uppdrag: Att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion ››