Elitlamm_180x180
Wiromin2020_liten
Knarrhult2018
Tranas2020
Far_gif
ggi_loop
gdjh2015
Svenska Foder
Stallmastaren liggande 1
Banner-2017
Backa Fårgård
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
banner_180x120
default logo

Debattartikel från Gård & Djurhälsan: Djurägare måste få samma rättsstatus som andra

Livsmedelsverket anser inte att de ska ta ansvar för djurhälsan. Men vi vidhåller vår åtgärdslista, för god djurhälsa och för att djurägarnas rättsäkerhet, svarar Gård & Djurhälsans VD Kees de Jong.

Läs ny debattartikel
Land Lantbruk: Djurägare måste få samma rättsstatus som andra

Tidigare artiklar
Gård & Djurhälsan: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker
Livsmedelsverket: Ansvar och roller måste ständigt förtydligas

Karantänsråd avseende parasiter – resultat från auktionsbaggar

Med stöd från Stiftelsen Svensk Fårforskning harGård & Djurhälsan drivit ett projekt med det övergripande syftet att utreda hur väl aktuella karantänsråd fungerar för att minska risken att få in nya och oönskade parasiter i den egna besättningen, i synnerhet resistenta stammar av stora magmasken, Haemonchus, vid livdjursköp.

Parasitläget följdes hos 50 baggar köpta på auktioner hösten 2019, via träckprover tagna på försäljningsdagen, i karantänen och på våren/försommaren 2020 i de nya besättningarna.

Bakgrund
En samverkansgrupp (Sampar) med representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska anstalt, VÄXA Sverige och Gård & Djurhälsan utbyter erfarenheter och verkar för att ta fram gemensamma råd för effektiv kontroll av parasitinfektioner. Sampar har tagit fram dokumentet ”Så förhindrar du spridning av resistenta mag- och tarmparasiter hos får” som bland annat innehåller rekommendationer för provtagning, behandling och övrig hantering av inköpta djur.
I detta projekt undersökte vi utfallet av Sampars karantänsråd genom att följa 50 avelsbaggar sålda vid två av landets baggauktioner.

Läs artikeln
Gård & Djurhälsan: Karantänsråd avseende parasiter – resultat från auktionsbaggar

parasitstudie2020

Tabell 1. Äggräkning och odlingsresultat från baggar vid auktion (prov 1) och cirka en vecka efter avmaskning (prov 2).

Inbjudan till webinformationsmöte om fårsjukdomen CODD

Tisdagen den 19 januari kl. 19.00-21.00

Det första fallet med CODD (Contagious ovine digital dermatitis/Smittsam digital dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades ett andra fall av CODD, också det i Skåne. CODD är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Det behövs mer kunskap hos varje fårägare och vi måste kraftsamla i fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige.

Syfte med informationsmötet är:

 • Ökad kunskap om CODD
 • Förebygga smittspridning om CODD

Kvällens program:

 • Gudrun Haglund-Eriksson, Svenska Fåravelsförbundet och Tomas Olsson, Sveriges Lammproducenter inleder.
 • Djurhälsoveterinär Ulrika König från Gård &Djurhälsan föreläser om CODD.
 • Representanter från Skånes fårintressenter informerar.

Kvällen modereras av veterinär Anna Forslid från LRF riks.

Du kommer kunna ställa generella frågor: antingen i förväg i anmälningsformuläret, eller skriva i chatten under mötet. Vi tar INTE ta upp gårdsspecifika frågeställningar.

Anmälan
Via detta formulär senast den 17 januari. Så skickas länken till mötet ut kvällen före mötet. Har Du frågor eller problem med anmälan, Kontakta Annika Sällvik, LRF Skåne: 010-1844183, annika.sallvik@lrf.se

Vill Du få mera information om CODD så rekommenderar vi följande film.

Varmt välkomna!

 • loggorCODDinfo

Aktuellt om CODD

Det första fallet av CODD i Sverige konstaterades 2019, och det andra hösten 2020.

Gård & Djurhälsan har gjort ett omfattande jobb för att samla kunskap och informera om denna allvarliga klövsjukdom som drabbar får. Just nu kan Gård & Djurhälsan ge kostnadsfri rådgivning och gårdsbesök vid misstanke om CODD.

Fårägare i Skåne bjuds in till möte om CODD

19/1 kl. 19–21 (inloggning från 18.45)

SF, Lammproducenterna, LRF, Gård & Djurhälsan och Skånes Fårintressenter planerar en digital informationskväll för fårägare i Skåne om CODD. Läs mer här.

CODD kan dyka upp var som helst

Djurägarmötet den 19/1 riktar sig till fårägare i Skåne, där vi haft de första fallen, men det innebär inte att CODD är en sjukdom som bara finns i Skåne. Nästa fall kan dyka upp var som helst, eftersom vi har en omfattande livdjurshandel i Sverige. Vi vet i dagsläget inte varifrån smittan kommer, och inte heller om den är spridd.

Var noga med alla inköp och andra kontakter med nya djur, följ noga de rekommenderade karantänsbestämmelser som finns och inspektera alla klövar noga. Det här är en mycket allvarlig sjukdom som vi med alla medel måste försöka skydda våra får ifrån.

Mer om CODD och klövar på Gård & Djurhälsans hemsida ››

Fyra fårwebbinarier under februari

Gård & Djurhälsan håller kurser på fyra teman:

 • Hull och hullbedömning, 3/2 kl 14-15
 • Juverhälsa, 10/2 kl 14-15
 • Lamning, 17/2 kl 14-15
 • Lammöverlevnad, 24/2 kl 14-15

Föreläsare: Emelie Larsdotter och Ulrika König

Varje webbinar kommer att finnas tillgängligt att se på i efterhand för deltagarna under två dygn.

Pris för kunder hos Gård &Djurhälsan: 200 kr/webbinar.
Pris för ickekunder: 300 kr/webbinar.

Mer information och anmälan via Gård & Djurhälsans kurskalender.

Debattartikel från Gård & Djurhälsan: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker

Djurskyddskontrollerna i samband med slakt är både verkningslösa och rättsosäkra. Därför måste Livsmedelsverkets uppdrag genomlysas, skriver Gård och Djurhälsans VD Kees de Jong.

Antalet djurskyddsbrister som Livsmedelsverkets officiella veterinärer anmäler till länsstyrelserna fortsätter att öka. Det är lätt att tro att det därför krävs tuffare kontroll för att höja djurskyddet ytterligare i Sverige. Vi menar dock att vi inte ska ha mer kontroller, utan att det handlar om att göra kontrollen verkningsfull. Vi anser att det nuvarande kontrollsystemet har misslyckats i det som är kontrollens syfte – att analysera orsaker och genom kommunikation och åtgärder skapa förändring. Mot denna bakgrund uppmanar vi på Gård & Djurhälsan till en omfattande genomlysning av Livsmedelsverkets uppdrag.

Läs debattartikeln här
Land Lantbruk: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker

Debattartikeln har besvarats av Livsmedelsverket
Land Lantbruk: Ansvar och roller måste ständigt förtydligas

Möjlighet till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke hos får

Men anledning av att vi nu har haft två påvisade fall av den smittsamma klövsjukdomen CODD i Sverige är det angeläget att öka möjligheterna att tidigt upptäcka ytterligare fall.

Klövkontrollen har fått medel från Jordbruksverket för att under en tidsbegränsad period kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning till besättningar med misstänkta klövförändringar. Rådgivningen kan ske antingen via telefon eller digitalt och vid behov görs också besök i besättningen.

Gård & Djurhälsans veterinärer finns tillgängliga alla vardagar mellan kl 9-12 och 13-15 på telefon 0771-216500.

Erbjudandet pågår tom april 2021.

Läs mer om CODD och fårklövar här ››

Kontaktperson
Ulrika König, djurhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen
018-68 28 86,  Mobil: 073-068 35 02
ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se

img_1800_red22

Beroende på stadium kan CODD se olika ut. Bild ur arkivet. Foto Emelie Larsdotter

Lantbruksnytt om CODD

Nya smittsamma klövsjukdomen CODD hos får oroar fårnäringen i Sverige.

Se inslag om CODD i Lantbruksnytt ››

Tänk på detta när du tagit prov för MV!

Emellanåt händer det att vi får positiva prover inom MV/CAE-programmet.

Om det föreligger någon som helst tveksamhet om det är ett sant eller ett falskt positivt prov görs i dagsläget kompletterande tester. Det innebär att vi kontaktar djurägaren och begär in ett nytt blodprov från det/de djur som slagit ut positivt på testet.

I fall med positiva prover (sant eller falskt) så återkopplar ansvarig veterinär inom MV/CAE-programmet till dig som djurägare så fort svaret inkommit till Gård & Djurhälsan. Observera att det som regel tar ca 3 veckor efter provtagningen innan vi har fått svar från SVA.

Har du djur som står på slaktlistan efter en MV-provtagning så SKICKA INTE det/de djuren till slakt innan ni kontrollerat med oss att analyssvaret kommit och allt är ok. Om vi inte kan ta ett nytt prov på det/de djur som testats misstänkt falskt positivt, så står vi i en situation där vi har svårt att avgöra om det var ett falskt eller sant testresultat.

Eftersom MV/CAE är så långsamt förlöpande sjukdomar så måste vi tyvärr tillämpa försiktighetsprincipen och besättningen tappar sin status.

Som regel tar det längre tid än några veckor efter provtagningen innan ni får ert status-intyg. Det är i de fall vi får positiva prover som återkopplingen till dig sker inom några veckor.

Till sist en annan viktig påminnelse. Har du kontakt med annan besättning begär alltid en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Kom ihåg att om inget giltigt intyg finns, då finns ingen giltig status heller.

Tveka inte att kontakta oss i MV/CAE-programmet om du har frågor!
MV-teamet nås via G&Ds växel 0771-21 65 00 eller mejl mv@gardochdjurhalsan.se.
Emelie Larsdotter, Fårhälsoveterinär, ansvarig veterinär för MV/CAE-programmet

Nytt fall av smittsam digital dermatit (CODD) hos får i Sverige

Nu har två fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD) konstaterats i Skåne. Det är mycket oroande för fårnäringen.

Idag finns ingen effektiv behandling för långsiktig bekämpning av CODD. Den antibiotika som är aktuell för individbehandling är bredspektrig. Sprider sig smittan innebär det att fårnäringen i Sverige drastiskt måste öka sin antibiotikaförbrukning och därmed bidra till risk för en ökad resistensutveckling.

Det vore ödesdigert om CODD sprids vidare i landet. I och med att vi nu har två konstaterade fall kan ytterligare besättningar vara drabbade. Smittspårning från det första fallet har inte lett fram till varifrån smittan kom och i det andra fallet har frivillig smittspårning inte kunnat genomföras.

Sjukdomen innebär ett stort lidande för djuren och avsevärda produktionsförluster. Sveriges världsunika läge när det gäller vår mycket låga antibiotikaförbrukning till livsmedelsproducerande djur är också allvarligt hotat om sjukdomen får fäste.

De två stora organisationerna i fårnäringen, Fåravelsförbundet och Lammproducenterna är eniga om att alla har ett ansvar för att stoppa spridningen av CODD. Och det är bråttom. Tillsammans jobbar man för att förhindra spridning och öka kunskapen. Ett problem är att man inte når ut tillräckligt brett eftersom alla uppfödare inte är anslutna till en förening. Därför uppmanas alla fårägare att sprida budskapet i sina nätverk.

För mer information, kontakta:

 • Gudrun Haglund Eriksson, Fåravelsförbundet, 076-848 64 65
 • Tomas Olsson, Lammproducenterna, 070-687 08 61
 • Anna Forslid, smittskyddsexpert, LRF, anna.forslid@lrf.se
 • Ulrika König, fårhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen, Gård & Djurhälsan, 0730–683502
 • Anna Kristoffersson, Skånes fårproducenter, anna.kristoffersson@telia.com

Vad du som fårägare uppmanas att göra:

 • Använd djurägarförsäkran avseende fotröta och CODD.
 • Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst fyra veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt, välj i första hand djur från besättningar med F-status. Mer info ››
 • Rengör och desinficera redskap, till exempel klövsaxar som används i flera besättningar.
 • Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för CODD. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 procent in och ut ur karantän. Mer info ››
 • Undersök alltid halta djur och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, till exempel upptrampade rasthagar.
 • Undvik sambete med nötkreatur från besättningar där sjukdomen digital dermatit förekommer. Mer info ››
 • Kontakta Gård & Djurhälsan, 0771–216 500, om du ser förändringar som liknar CODD.

Läs mer om klövar, fotröta och CODD här ››

Fakta smittsam digital dermatit (CODD, Contagious Ovine Digital Dermatitis)
Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Skadorna är djupa och påverkar även klövbenet. Inledningsvis ses inte hälta men efterhand som sjukdomen utvecklas blir hältan kraftig och kan bli kronisk även efter att skadorna har läkt ut. I regel ses symtomen på en klövhalva på ett ben.

Andra klövsjukdomar kan förväxlas med CODD
Alla typer av sår i kronranden tex ett trauma, ett sår från orf eller en klövböld som öppnar sig i kronranden påminner om det tidiga stadiet av CODD. Även vita linjen separation och allvarlig fotröta kan till viss del likna de senare stadierna av CODD när klövkapseln lossnar.

img_1823_red2

Bild ur arkivet från besättningen där CODD konstaterats under hösten 2020. Foto Emelie Larsdotter