Siltbergs_banner2020_2
ggi_loop
Far_gif
Tranas2020
Wiromin2020_liten
gimrarna
banner_180x120
Banner-2017
Fåravelsförbundet180
gdjh2015
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Knarrhult2018
default logo

Kött & marknad

Ansvariga kött- och marknadsfrågor

Elof NilssonEN_mini
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Thomas ErikssonTE_mini
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-ErikssonGHE_mini
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Svenska Fåravelsförbundet söker ny medarbetare

Svenska Fåravelsförbundet är en medlemsorganisation för alla som är intresserade av får. Vi har funnits i snart 100 år och är idag en stark organisation med representation och ägande i många fårsammanhang. Vi behöver nu förstärka vår organisation med någon som kan avlasta styrelsen med en del administrativt arbete, samt andra förekommande arbetsuppgifter.

Det rör sig om att hjälpa till med supportärenden gällande fårdataprogrammet Elitlamm, vara sekreterare på styrelsemöten, läsa remisser, ibland representera Fåravelsförbundet i officiella sammanhang med flera uppgifter. Tjänsten är i omfattningen mellan 50–75 % och man bör kunna vara flexibel i tjänstgöringsgraden över året, då vi har vissa toppar sett över året som kräver mer arbete. En merit är om du, som vi, är intresserad av får. För rätt person är tjänsten tänkt som en tillsvidareanställning. Ange gärna dina lönekrav i ansökan. Ditt tjänsteställe kommer att vara din bostad.

Ansökan skickas per mail till maria@faravelsforbundet.com och senast den 23 december 2016.

Vid eventuella frågor ring Maria Edman på 0727068262.

logga_100_250px

Ny informationsbroschyr från SF

tackabaggelamm

Svenska Fåravelsförbundet har fått förfrågningar om ett skolmaterial till mellanstadieklasser som de kan använda då de har lantbruksdagar.

Continue Reading →

Fästingbett kan orsaka köttallergi

För bara 50 år sedan gick de knappt att hitta norr om Stockholm. I dag finns de längs hela Norrlandskusten.

Med fästingarna kommer sjukdomar som TBE och borrelia, men visste ni att de även kan orsaka kött-allergi?

Dagens Gefle Dagblad skriver:
En rapport från Södersjukhuset i Stockholm förra året visar att en speciell kolhydrat, "alpha-gal", som finns i fästingarnas tarmar, kan orsaka köttallergi. Den som drabbas kan få våldsamma anfylaktiska reaktioner vid konsumtion av kött från nöt, gris och lamm.

Gefle Dagblad: Nu är fästingarna här ››

Det finns många äldre artiklar i ämnet. Exempelvis Dagens Nyheter: Svensk studie ger svar på allergigåta ››

Nytt i Kunskapsbasen

Fågelsång och tussilago i all ära, men ett lika säkert vårtecken utgör högarna med träckprover från tackorna före betessläpp.

Det är dags att skicka sådana från och med andra halvan av april, och kom ihåg att diskutera resultatet med din veterinär innan djuren släpps ut.

VÅRTECKEN – träckprov före betessläpp
Författare: Katarina Gustafsson
Utgivare: Svenska Djurhälsovården
Årtal: 2014
Artikel via Svenska Djurhälsovården

Nu ska miniminivåer för rovdjuren beslutas

Nu påbörjas arbetet med att fastställa miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur för samtliga län.

Miniminivåerna är en förutsättning för att Naturvårdsverket ska kunna delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länen och en grund för att länen ska kunna sätta förvaltningsmål för de olika arterna.

Länsstyrelsen ska lämna förslag till Naturvårdsverket om miniminivåer för de fyra stora rovdjuren, både för länen enskilt och för de tre rovdjursförvaltningsområdena senast 22 september 2014. Utifrån länsstyrelsernas förslag kommer Naturvårdsverket att fastställa miniminivåerna i oktober 2014 för att sedan kunna delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länen.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida ››

Ny jättebutik satsar på lammkött från Wales

En ny stormarknad som ska öppna nära den norska gränsen kommer att sälja lammkött från Wales – och endast från Wales.

Butiken öppnar i april och blir den första som lanserar PGI Welsh Lamb. Man räknar med att denna enda affär ska sälja 150 ton lamm per år.

Laura Dodds, chef för marknadsutveckling vid HCC (Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales):
"We are thrilled with the outcome of recent meetings and events organised by HCC. An event in Stockholm led to a trade mission to Wales and follow-up meeting in Gothenburg, resulting in new sales of Welsh Lamb amounting to 300 tonnes per year."

I National Sheep Associations veckobrev beskrivs affären med dessa ord:
HCC says Scandinavia has opened its borders to Welsh red meat as a result of its PGI credentials, which guarantees authenticity, provenance and quality and can only be applied to sheep and cattle born and raised in Wales and slaughtered in approved abattoirs.

Läs mer på HCCs hemsida ››

Resistenta parasiter på Gotland

Från att Gotland för 10 år sedan betraktades som i princip fritt från fårens farligaste parasit, stora magmasken, finns nu i stället misstanke om att mycket svårbehandlade sådana maskar har etablerat sig.

Kortfattad bakgrund
Fårhälsovården och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har under 2006 och 2007 tillsammans kartlagt resistensläget bland fårens parasiter i Sverige. Det visade att resistensläget i Sverige var tillfredställande bland annat tack vare en tradition av goda rutiner under betessäsongerna. Man har dock under 2013 påvisat dålig effekt vid avmaskning på en gård på Gotland.

Gotlandsstudie kommer att genomföras under 2014
Detta är en situation som tas på största allvar. En studie kommer att göras under 2014 i samarbete mellan Fårhälsovården och SLU.

Syftet är att beskriva den uppkomna situationen, att ytterligare undersöka huruvida resistens förekommer bland fårens parasiter på Gotland genom behandlingskontroller. Resultaten är av stor betydelse för öns fårnäring.

Ur ansökan;
“För att undersöka resistensläget bland fårens parasiter i fler besättningar på Gotland vill vi börja med att utföra en behandlingskontroll i grupper som blivit avmaskade med makrocyklisk lakton (Dectomax®, Ivomec® eller Noromectin®) före betessläpp under våren 2014. Träckprov tas enligt etablerad rutin från sex individer 7-10 dagar efter avmaskning. Proven analyseras på Vidilab med morfologisk identifiering av ägg/larver, men även med PCR-teknik på SLU. Samtliga prover sätts även för larvkultur. Snabba provsvar, med ett första resultat senast dagen efter att provet inkommit till labbet, möjliggör vid behov gårdsspecifika åtgärder innan djuren släpps på bete. I första hand inkluderas kontaktbesättningar till den gård där problem har identifierats.”

Studien finansieras till 50 % av LRF Kött och till 50 % med medel från Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF). SFF har beviljat ansökan med villkor att projektet följs av ett nytt projekt, vars syfte är att hitta strategier för att komma till rätta med problemet på nationell nivå.

Utredning om kontaktbesättningar
För att så noggrant som möjligt kartlägga situationen på Gotland krävs dessutom en utredning av kontaktbesättningar. Ett arbete som kräver stor öppenhet med information och samverkan mellan olika djurägare.

Informationskväll för lammproducenter på Gotland

Alla ni som håller får bjuds in till en informationskväll där fårexperter inom parasitologi redogör för läget och ger råd.

Experterna är Johan Höglund, SLU, Katarina Gustafsson och Fredrik Engström, SvdHV och Bitte Ljungström, Vidilab.

Tid: måndagen den 24 mars kl. 19.00
Plats: Lövsta, stora konferenssalen
Anmälan: Senast den 20 mars till: gunilla.lexell@lansstyrelsen.se eller sms:a 070 330 48 15.

Hämta inbjudan (pdf) ››

Nytt i Kunskapsbasen

Ett enklare Maedi-Visna program utan försämring
Författare: Göran Karlsson
Utgivare: Svenska Djurhälsovården
Årtal: 2014
Läs introduktion
Artikel via Svenska Djurhälsovården

USA: Stora magmasken och varg ledde till ny betesstrategi

I en artikel på Agri-views hemsida berättar Janet McNally om hur hon tvingades lägga om sin produktion på grund av ett ohållbart tryck från både parasiter och vargar. Om ämnet inte lockar till läsning, kolla ändå in McNallys snygga tröja

Janet McNally, ägare av Tamarack lamm och ull i Minnesota och en känd talare i fårsammanhang i mellanvästern, har ställt om sin betesbaserade drift. Betet är intensivt med hög djurtäthet, men djuren flyttas innan gräset blir kort.

Tidigare denna månad talade vid Janet McNally vid Indianhead Sheep Breeders’ Shepherd’s Clinic i Rice Lake, där hon delade med sig av sina erfarenheter av hur ett ökat tryck från parasiter och rovdjur har tvingat henne att utnyttja gräset bättre.

Janet McNally berättade om hur de tidigare rotationerna var 3e till 4e vecka medförde en kraftig parasitbelastning för flocken.

Haeonchus contortus, stora magmasken, gynnades av den ganska typiskta rotationslängden med omfattande förluster till följd, särkilt bland de unga och högproducerande tackorna. Utslaktning gjordes baserad på äggräkning (fecal egg counts), tills McNally insåg att dessa tackor arbetade hårt och på grund av det hade ett hårt belastat immunförsvar. De tackor som verkade mest immuna mot inre parasiter var de medlemmar av flocken som producerade sämst, de drog nytta av sin lägre fruktsamhet.

Dessutom hade en viss resistens mot tillgängliga avmaskningsmedel börjat utvecklas. Något fårproducenter i denna del av mellanvästern är rädda för.
– Vi kunde inte avmaska ​​oss ur detta.

Continue Reading →

Skinnpremieringens vinnare

2014 års skinnpremiering ägde rum i Tranås söndagen den 9 mars.

128 skinn bedömdes av domarna. En mer detaljerad vinnarlista finns på Gotlandsfårsföreningens hemsida.

Ett stort grattis till er som vann ära och priser under årets premiering!

Klass 1a Grå päls 
19 skinn i klassen
1. Sigrid Gahne, Grän
2. Karl-Erik Johansson, Gunnarås
3. Annika & Mikael Pettersson, Gräsljunga

Klass 1b Grå päls struktur
10 skinn i klassen
1. Anita & Sven Gummesson, Granstorp
2. Stefan Josefsson, Medeltorp
2. Stefan Josefsson, Medeltorp

Klass 2 Grå pläd
80 skinn i klassen
1. Marianne & Lars Nobell, Gannarve
2. Karin & Håkan Strömberg-Lundqvist, Granhammar
3. Jonas Carlsson, Hällerstad

Continue Reading →

Norge: Vi måste vara stolta över det vi gör

Källa: Bondebladet
Bernt Skarstad, ledare för Nordland Bondelag, menar att lantbruksnäringen är dålig på att prata gott om sig själv.

– Vi måste se framåt, skjuta fram bröstet och vara stolta över det vi gör. Denna inställning kommer också smitta av sig till konsumenterna. Därtill måste vi naturligtvis arbeta för att höja intäkterna i branschen. Det arbetar vi med 365 dagar om året.

En undersökning gjord av Agri Analyse på uppdrag av Norges Bondelag visar att fyra av tio norska bönder inte tror att någon kommer att vilja överta och driva gården vidare. Störst är pessimismen i Skarstads del av landet, Vestlandet. Många vill inte ens att barnen ska ta över.

Continue Reading →

Internorden 2014

InterNorden är en mötesarena för nordbor med intresse av fårproduktion. Det kan ses som ett kontaktnät mellan rådgivare, forskare och lammproducenter.

I år arrangerar Norsk Sau og Geit konferensen, som hålls 11–13 augusti på Ringebufjellet i Gudbrandsdalen.

internorden2014_2

Dette er en flott anledning til å møte yrkeskollegaer fra de andre nordiske landene! Foto: Hilde Jordbruen

Avel och bete
Huvudtema för årets möte kommer att vara fåravel och utnyttjande av betesresurser. Även andra teman och inlägg kommer att avhandlas, dessa teman beror av vad de deltagande länderna väljer att förmedla till sina nordiska kollegor.

Det kommer deltagare från alla våra nordiska länder och seminarierna hålls på engelska.

Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 1 maj 2014 till Norsk Sau og Geit, Siv Bøifot, siv.boifot@nsg.no, tel +47 99 561 320.

Pris för hela evenemanget (möten, busstransport, boende, mat och andra program) är 4500 NOK per person i dubbelrum och 5000 NOK, per person i ett enkelrum. Hotellets hemsida ››

OBS! Antalet platser är begränsat.

Mer information om evenemanget och mer detaljerat program kommer att publiceras på Norsk Sau og Geits hemsida. Kontaktperson är NSGs gergenalsekreterare Lars Erik Wallin, lew@nsg.no, tel +47 48 150 190.

Inbjudan med program i pdf-format (norska) ››

Kolla film från Fårfesten i Kil

Fårfesten i Kil är en fest för alla som älskar ull och fårprodukter.

Evenemanget startade 2006 och har växt för varje år. Idag lockar Fårfesten tusentals besökare till Kil. Årets fårfest ägde rum första helgen i mars.

Filmen är producerad av Kils kommun och kan ses i större format på You Tube ››

Tryck på skinn

Tryck på skinn

Kalmar läns hemslöjd arrangerar i oktober en kurs i konsten att trycka på skinn.

Tid : 3-5 oktober 2014 (fr kl 18.00–21.30, lö o sö kl 9.00–16.00)
Plats: Hemslöjdens lokaler Pukeberg, Nybro
Kursledare: Britt Solhem, Norge

Du ska helst ha med dig en färdigsydd skinnfäll eller ett skinn som du vill trycka på. Du får kunskap om traditioner, mönster och metoder, färger och tryckblock. Gör din egen mönsterkomposition med några av de hundratals tryckblock som finns, se www.skinnfell.no.

Anmälan görs till Kalmar läns hemslöjdsförening 0481-167 50 eller hemslojd.kalmar@telia.com

Skinnsömnadskurs i Värmland

22-23 mars 2014 arrangerar Svenska Finullsföreningen en skinnsömnadskurs i Millesvik, Värmland.

Tid: Lördag 10.00–söndag 15.00
Plats: MillesviksBo vandrarhem, Millesvik Berg

Har du inte tidigare sytt tidigre börjar du med att lära dig de traditionella sömsätten, känner du redan till dem går du vidare med arbeten efter eget önskemål.

Continue Reading →

Öppna fårhus i Danmark på påskafton

Till påsk, lördagen den 19 april, öppnar 36 fårbeättningar över hela Danmark sina dörrar för besök.

Lista över besättningarna ››

Nytt om vall i Kunskapsbasen

Vallkonferens 2014
Författare: Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Marie Liljeholm, Rolf Spörndly
Utgivare: Organisationskommittén för Vallkonferens 2014, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 18
Årtal: 2014
Via Epsilon

Betesblandning för får – undvik rörsvingel
Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2014
Via Epsilon

Allt om vall i Kunskapsbasen ››

Förenklingsresan

En gemensam handlingsplan med 20 pusselbitar ska bidra till en enklare vardag för lantbrukare. På Förenklingsresan har myndigheter och bransch besökt lantbrukare från norr till söder i Sverige och nu går resan vidare med konkreta åtgärder under 2014.

Den gemensamma handlingsplanen presenterades i dag av Jordbruksverket på ett seminarium hos Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Handlingsplanen är uppbyggd i form av 20 pusselbitar som symboliserar konkreta förenklingsåtgärder som myndigheter och branschorganisationer ska arbeta vidare med tillsammans under 2014.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››
Handlingsplanen finns länkad från denna sida ››

Ny bok om ull med specialpris för medlemmar

Äntligen något nyskrivet för alla oss ullälskare! De flesta böcker i ämnet är sedan länge utgångna på förlagen och den som vill läsa om ull och olika tekniker är hänvisad till antikvariat, oftast på nätet.

Förbundet har uppmärksammat denna brist och tog kontakt med Kerstin Paradis Gustafsson som är författare till många ullskrifter genom tiderna. Hon fick frågan om att skriva en ny bok om ullen och dess användningsområden och hon nappade genast på idén.

ULL OCH ULLTEKNIKER är en ny bok om ull, dess sorter och egenskaper, värde, betydelse, hantering och användningsområden, toppad med de flesta tekniker som går att använda för tillverkning av ullprodukter. Författaren kommer med exempel från hela världen, de flesta upplevda på plats.

Boken är mycket pedagogiskt upplagd, den är både intressant och lätt att läsa. Jag tror till och med att den, som är riktigt biten, ska kunna lära sig att spinna, bara genom att läsa kapitlen om att spinna! I boken ges också många förslag på produkter man kan tillverka själv.

Hela texten präglas av ett miljötänk, som känns rätt i tiden. Författaren ger oss exempel att själva fundera över och blickar även ut mot framtida användningsområden för ullen. Kort sagt, denna bok behövs i varje ullhantverkarhem!

Medlemsrabatt

Medlemmar i SF köper boken till specialpris, 160 kr + porto. Skicka ett mail till: maria@faravelsforbundet.com och ange ditt namn och adress.

Övriga köper boken direkt av förlaget www.gml.se.
Tel 08-650 28 40. Då kostar den 220 kr + frakt och administration.

Text & foto: Angelica Skarin

Continue Reading →

Skandobs Touch – ny mobilapp för rovdjursobservationer

Nu lanseras en ny mobilapp för databasen Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för stora rovdjur, som gör det möjligt att enkelt registrera rovdjursobservationer i mobilen.

Mer information på Naturvårdsverkets hemsida ››

Vallningspolicy från SKK

Svenska kennelklubben (SKK) har tagit fram en vallningspolicy. Syftet med policyn är att all vallningsträning som utförs med hund ska genomföras på ett korrekt sätt utifrån djurskyddsarspekten för de vallade djuren.  

Fåravelsförbundet har tillsammans med LRF och en rad andra organisationer haft möjlighet att påverka arbetet med framtagandet av policyn, och har även godkänt den.

Det blir alltmer populärt att hobbyvalla med sin hund och det är alltså för att skydda får och andra djur som används vid träningen från okunskap och dålig hantering som dessa riktlinjer tillkommit.

SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund ››

Mer information på SKKs hemsida ››

Nya Zeeland: Forskare frågar allmänheten om framtiden

Counting Sheep är ett treårigt forskningsprojekt som pågår på School of Design (Högskolan för Design) vid Victoria University of Wellington på Nya Zeeland.

På projektets hemsida presenteras några uppdiktade scenarier, och man ber allmänheten att via den anonyma webb-enkäten berätta vad de tycker – att vägleda forskarna om vilken sorts vetenskap och teknik som efterfrågas och vilken utveckling man vill se.

De scenarier man lägger fram är alla merinorelaterade, och syftar till att skapa reflektion, intresse och debatt.

Speculative Design Ethnography by Anne Galloway and Lauren Wickens

Under de senaste två åren har projektet rest runt i landet, besökt merinouppfödningsstationer, beökt utställningar och klipptävlingar, hängt på kontor och i labb, pratat med uppfödare, odlare, klippare, ullhanterare, forskare, företrädare för industrin, regeringen och beslutsfattare – allt för att lära om hur new zeeländsk merinoull produceras och används.

Sedan tog man sina nya kunskaper och började föreställa sig möjliga scenarier för framtida produktion och konsumtion av de produkter man kan få från merinofåren  …

Counting Sheep ››

Valberedning 2014

Kontakta valberedningen inför valen vid SFs stämma i Södermanland. Valberedningens sammankallande är Carl Helander.

Carl Helander, Skaraborg
0515-46117

Valberedningens övriga ledamöter ›› (längst ner på sidan)

Livsmedelshandel i förändring?

The National Sheep Associations veckobrev berättar att John Geldard och Phil Stocker ur NSAs ledning under veckan bevistat City Food Lecture i London. Där talade Charles Wilson, VD för Booker Foods, om trender och framtid för livsmedelsdetaljhandeln.

Phil Stocker berättar om Charles Wilsons föredrag: “He asked the question of whether our food retailing systems will change in the future and gave evidence to suggest this change was already in place. With food being eaten outside the home continuing to grow in volume and value, and internet food sales seeing substantial growth with even Amazon now involved in ambient food sales, the supermarkets that we have all become so used to may see more challenges and reduced growth in the future.”

Wilson menar alltså att detaljhandeln för livsmedel kan komma att krympa betydligt, till förmån för internethandel och andra nya köpvanor.

Wilsons föreläsning finns att se här ››

Hur säljer du dina lamm?

Som av en händelse anknyter temat för förmiddagens föreläsningar vid årets stämma till detta ämne.

Deltag i årets stämma där flera högintressanta föredrag ges under rubriken HUR SÄLJER DU DINA LAMM? Om försäljning direkt till konsument, om att placera sig högt i värdekedjan och om ekonomifakta hämtade från verkligheten.

Årsstämma 2014: Program & anmälan

Södermanlands läns Fåravelsförening välkomnar er till årets stora Fårhändelse på Öster Malma 16–18 maj!

Program för stämma och lammriksdag, tillsammans med information om anmälan och bokning av boende finns nu att läsa här på hemsidan.

Allt om stämman under menyvalet Stämma 2014 ››

Foto: Öster Malma

Viltskadestatistik 2013

Nu finns Viltskadecenters statistik över skador orsakade av vilt under 2013 tillgänglig.

198 angrepp på får
Under 2013 angreps 631 får (vid 198 angrepp), 5 nötdjur (vid 5 angrepp), 2 getter och 7 hästar (vid 2 angrepp). Av angreppen på får och get var 422 orsakade av varg.

Redovisningen av skador på tamdjur 2013 innefattar angrepp som inträffat under perioden 1 jan–31 dec 2013.

Grafik: Viltskadecenter

Bidrag och ersättning vid skador
2013 beviljade länsstyrelserna bidrag om totalt 14 776 000 kr för åtgärder som syftar till att förebygga skador av rovdjur.

Den sammanlagda ersättningen beviljad av länsstyrelserna för skador orsakade av stora rovdjur på tamdjur 2013 uppgick till 2 217 000 kr.

Redovisningen av beviljade bidrag till skadeförebyggande åtgärder och beviljade ersättningar för uppkomna skador grundas på beslut fattade under perioden 1 jan 2013–1 feb 2014 (dagen för uttag ur Rovdjursforum).

Hämta Viltskadecenters rapport Viltskadestatistik 2013 ››

Storbritannien: Optimistiskt budskap på NSAs vinterträff

The National Sheep Association region öst höll under förra veckan sin Winter Fair i Melton Mowbray.

Det här året kan bli en vändpunkt för Storbritanniens fårnäring, säger Paul Heyhoe som är senior analytiker för marknadsinformation vid Agriculture and Horticulture Development Board.

Producenternas framtidstro har urholkats under de senaste 12 månaderna, framför på grund av låga priser och stora problem orsakade av vädret. Dock finns det skäl att vara optimistisk, menar Heyhoe. Den globala efterfrågan på fårkött ökar, samtidigt som produktionen minskar. Prisvolatilitet är dock något som producenterna kommer få leva med.

Continue Reading →

Forskningsprojekt om schmallenbergvirus

Virus spreds i stora delar av Sverige även 2013

SVA samlade inför vektorsäsongen 2013 in individuella blodprover från får från 150 besättningar (i de flesta fall genom Maedi-Visnaprovtagningen), individuella blodprov från nöt från 50 mjölkbesättningar och tankmjölksprover från mer än 600 mjölkbesättningar.

Tankmjölksprovtagningen upprepades en gång per månad under sommaren-hösten för att följa förändringar.

Fårproverna har ännu inte kunnat analyseras på grund av att sökt finansiering för analyser inte beviljades, och fårägarna har inte fått de provsvar som utlovats. I dagsläget kan man därför inte säga något om infektionsstatus i enskilda fårbesättningar. Men eftersom infektionen sprids med insektsvektorer (svidknott) så speglar situationen hos nötkreatur i ett specifikt område väldigt väl situationen hos får i samma område. Alltså kan man med hjälp av resultaten från tankmjölksundersökningarna få en god uppfattning om hur situationen ser ut också hos fåren.

Continue Reading →

Skinnpremiering och seminarium

Söndagen den 9 mars 2014, Parkhallen, Tranås

Det är en knapp månad kvar till årets skinnpremiering. Tävlande skinn ska vara framme hos berederierna senast onsdagen 5 mars.

Utöver tävling och visning av skinn hålls seminariet Pälsmarknaden – igår – idag – i morgon, Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn informerar om aktuella och angelägna frågor och Stefan Barck berättar om sin nya bok Skinnberedning i Tranås.

Mer information på Gotlandsfårsföreningens hemsida ››

Välkomna till Svenska Fåravelsförbundets stämma & Lammriksdag 2014

2014 års stämma och lammriksdag kommer att arrangeras av Södermanlands läns Fåravelsförening på Öster-Malma i Södermanland den 16–17 maj 2014.

Foto: Olle Andersson

Torsdag 15 maj
Kväll: Välkomstsmörgås i Slottspuben

Fredag 16 maj
Stämmodag med ordförandekonferens och årsstämma, samt anförande av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Årsstämman börjar kl. 13.00 därefter ca 16.00 kommer Eskil Erlandsson. Mingel bland utställare.
Stämmomiddag.

Lördag 17 maj
Lammriksdag kl. 09.00 – 17.00
Föreläsningar under rubriken: HUR SÄLJER DU DINA LAMM ?
Aktuellt från fårhälsovården, presentation av Gimrarna, framtidsplaner, nya landsbygdsprogrammet mm. Mingel bland utställarna.
För de som önskar, avlutas dagen med slottsmiddag.

Söndag 18 maj
Studiebesök på olika företag.

I nästa nummer av Fårskötsel och här på hemsidan kommer ett mer detaljerat program samt information om boende och anmälan.

Har ni frågor maila eller ring:
Barbro Nord, barbro.nord@gmail.com  tel. 0155-261030 el. 0706-261030
Karin Ericson, karin.ericson@glocalnet.net  tel. 016-135184 el. 0706-608781

Mer information om anmälan och program under menyvalet Stämma 2014 ››

Öppet hus på Skyttebo

Bredaryd den 22-23 februari 2014

Välkommen in till ett öppet fårhus i Bredaryd. Många gårdsbesök sker på sommaren när alla djur är ute på bete men här kan du komma och besöka en fårgård med full produktion.

Hos Sven Fridell på Skyttebo kan man se olika utfodringssystem till får och få nya idéer. Foto: Agneta Fridell-Eriksson

Hos Sven Fridell på Skyttebo finns 100 Gotlandsfår och 100 vita korsningstackor. Dessutom köps ett stort antal vinterlamm in för slutuppfödning. Här finns mycket att lära om man vill veta mer om fårskötsel. Produktionen är i full gång och lamningen har börjat. Olika utfodringssystem finns på gården, bland annat med rälshängda upprullare.

Förutom att besöka fårhusen medverkar Slättö Kvarn och visar fårinredning. Scan serverar hamburgare. LRF, Länsstyrelsen och Jönköpings läns Fåravelsförening medverkar.

”Drop in” mellan 10:00 och 16:00 båda dagarna. För mer info ring Sven på 0704-95 44 65

Vägbeskrivning: Väg 27 mellan Bredaryd och Anderstorp. 5 km från Bredaryd skylt ”Skyttebo 2”.

Välkomna till en intressant och lärorik dag!

Årets mässor

Jordbruksaktuellt listar årets lantbruks- och entreprenadmässor.

Till listan ››

Lansering av grovfoderverktyget.se

Den 6 februari lanserades grovfoderverktyget.se. Ett nytt webbaserat verktyg för att planera och följa upp grovfoderodlingen på gården.

Här kan du som lantbrukare eller rådgivare planera, dokumentera och beräkna produktionskostnaden av grovfodret. I Grovfoderverktyget finns även en kunskapsbank med lättillgänglig fakta.

Webbverktyget riktar sig till alla som jobbar med grovfoderodling. Delar av verktyget kräver användarlicens. Denna är kostnadsfri t.o.m. 30/6 2014. Man registrerar sig via hemsidan.

Bild: Grovfoderverktyget

Räkna snabbt ut din produktionskostnad
Genom att mata in några grunddata om gården plockas en typkalkyl fram. Därefter kan justeringar göras av exempelvis insatsmedel, maskinanvändning och lagringskostnader. Kalkylen sparas och kan sedan kopieras och användas för jämförelser mellan år eller olika alternativ. Verktyget ger också tillgång till schablonmaskinkostnader. Resultaten kan jämföras med andra gårdar i anonyma sammanställningar. Separata kvalitets- och kostnadsberäkningar kan göras genom mindre beräkningsmallar som kallas ”Räknehjälp”.

Continue Reading →

Ängsmarkerna minskar

18 procent av de värdefulla ängs- och betesmarkerna har försvunnit på 10 år.

Den svenska ängs- och betesmarksinventeringen visar att det skett stora förändringar i markerna sedan den första inventeringen 2002-2004. Totalt sett har 250 000 hektar värdefulla ängs- och betesmarker inventerats på uppdrag av Jordbruksverket. Vid ominventeringen i 14 län 2013 visade det sig att 18 procent inte längre kan klassas som värdefulla ängs- och betesmarker. Markerna har vuxit igen eller exploaterats och artrikedomen har minskat.

– Att så mycket som en dryg sjättedel av markerna förlorat sina värden på tio år är allvarligt både för den biologiska mångfalden och för det öppna odlingslandskapet. Det är viktigt att följa förändringar i landskapet då stora värden kan försvinna på relativt kort tid, säger Anna Nordberg på växt- och miljöavdelningen.

Visar miljötillståndet i markerna
Ängs- och betesmarksinventeringen är en viktig indikator på miljötillståndet i Sveriges odlingslandskap. Inventeringen används bland annat för att sätta mål för de miljöersättningar som betalas ut till lantbrukare som gör insatser för miljön.

Fakta om egna eller andras marker
All information från ängs- och betesmarksinventeringen samlas i databasen Tuva på Jordbruksverkets webbplats. Databasen används ofta av myndigheter och forskare men är öppen för alla.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Illustration: Ängsblommor som älskar betesdjur | Anna B

PROJEKT HELA FÅRET i Norra Kalmar

Norra Kalmar håller under våret en seminarieserie om fårskötsel – fodring, lamning, byggnader, fårhälsa med mera. Flera kurser om ull och hantverk blir det också.

Läs mer på Norra Kalmars sida ››

Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid

Regeringen har beslutat att se över den svenska jaktlagsstiftningen i syfte att få en mordernare och mera tydlig lagstiftning. Den ska ge en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt ett djurskydd för de vilda djuren, och grundar sig i ett behov av förbättrat gemomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Remissen om Viltmyndigheten är ett delbetänkande i jaktlagsutredningen där en ny myndighet, med större fokus på förvaltning och inte enbart bevarande, föreslås. Motiven är bland annat att vilttillgången i Sverige är exceptionellt stor, och att viltet årligen orsakar skador i jord- och skogsbruk för miljardbelopp.

Datum: 2014-01-30
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissyttrande (pdf) ››

Norge: Hård press på getbönder som levererar till Tine

2013 minskade den disponibla kvoten för getmjölk med 2 %, och 2014 minskas kvoten ytterligare med 1 %. Tine anger som skäl till de minskade kvoterna en förväntad överproduktion av getmjölk på 2,3 miljoner liter.

Getbonden Trond Bårseth från Gjesdal reagerar med häpnad. Han påpekar att de senaste åren inneburit en hel del press på producenterna, och många getgårdar har har lagt ner.

Trycket har kommit från flera olika källor, bland annat ett krävande saneringsprojekt, höga kvalitetskrav, ändrade utfodringsstrategier, nya krav på byggnader och lägre marginaler.

– Tine har varit en stark drivkraft för att genomföra dessa förändringar och har stränga krav på producenterna. De som inte vidtar lämpliga åtgärder straffas hårt ekonomiskt.

Saneringsprojektet "Friskare getter" innebar att många getter måste avlivas för att besättningarna skulle kunna byggas upp på nyttt. Bårseth gjorde själv detta under 2007.

Continue Reading →

Getglass vann guldmedalj

Getglass vann guldmedaljen i tävlingen Matverk. Lammprodukter från Hälsingland och Gotland gjorde getglassen sällskap på prispallen.

Gettergod glass av getmjölk från Dalsland tog hem förstapriset i tävlingen Matverk 2014 i konkurrens med 20 andra landskap.

Glassen är ett resultat av ett lagarbete mellan getmjölksproducenterna, Dalsspira mejeri i Rännelanda och produktutvecklaren Marie Sedin i Göteborg som gjort glassen Gettergood Gelato Cajeta av getmjölken och dessutom en mjölkkolasås på getmjölk.

Priset, 75 000 kronor, ska användas till produktutveckling och marknadsföring.

– Utmärkelsen betyder mycket för produkten getmjölk och intresset för getmjölksprodukter växer hela tiden. Redan den här månaden i år har vi märkt att efterfrågan har ökat, säger Carina Johansson på getmjölksmejeriet Dalsspira.

Continue Reading →

Överklagan av delegeringsbeslut om skyddsjakt på rovdjur

Förvaltningsrätten har avslagit föreningen Nordulvs överklagan mot att flytta besluten om skyddsjakt på rovdjur, från Naturvårdsverket till länsstyrelserna.

Överklagan innebär dock att delegeringsbeslutet inte kan träda i kraft den 1 februari. Beslutet om delegering av skyddsjakten kan börja gälla från den 3 mars om inte förvaltningsrättens beslut om att avvisa överklagan överklagas till kammarätten. Det har att göra med tiden för rätten att överklaga.

Naturvårdsverkets sammanfattning av fakta om delegeringsbeslut av skyddsjakt och överklagan:

 • Den 16 januari fattade Naturvårdsverket beslut om att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning.
 • Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avvisar överklagan med hänvisning till att beslutet inte går att överklaga.
 • Förvaltningsrätten använder sig av förenklad delgivning i detta fall. Det betyder att beslutet kan träda i kraft den 3 mars, såvida förvaltningsrättens avvisningsbeslut inte överklagas. Det behövs i detta fall tre veckor från det att förvaltningsrätten delger sitt beslut.
 • Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.  

Tidigare notiser:
Pressmeddelanden från Naturvårdsverket ››

Större fokus på nya och växande företag och på betande djur i det nya gårdsstödet

En kopeng ska införas i Sverige och gårdsstödet ska bli mer rättvist fördelat. Unga lantbrukare ska få ett något högre stöd än övriga.

Det föreslår Landsbygdsdepartementet i en departementspromemoria som den 28 januari 2014 skickas till tryck.

Regeringenskansliet ››

Jordbruksverkets hemsida ››

Är dina uppgifter i Elitlamm rätt?

Snart är det dags för årsstatistiken över alla besättningar och djur i Elitlamm att presenteras. Bäst blir det givetvis om alla uppgifter du har angett stämmer.

Vi ber dig att kontrollera att antalet levande djur är korrekt. I AvelMini använder du sidan Livdjur och i Avel & Produktion tittar du i rutan Dina djur på förstasidan, så att antal tackor, baggar och lamm stämmer.  Kontrollera även att uppgifterna om kontaktperson är rätt. I AvelMini ser du det på din förstasida och i Avel & Produktion använder du menyn Allmänt-Information-Din besättning och din inloggning. För dig som har Avel& Produktion ber vi att du även kontrollerar att Gårdsnamnet stämmer.

SF:s avelsutskott håller på med att ta fram sök- och topplistor för att identifiera de djur och besättningarna med högst avelsvärden i Elitlamm. För att resultaten ska bli rättvisande är det även här viktigt att uppgifterna om dina djur och din besättning är korrekta.  Se t ex till att djur som i verkligheten är döda är döda även i Elitlamm. Har du kvar döda djur i registret blir resultatet sämre för din besättning på topplistorna.

Gör eventuella ändringar före 5 februari, då underlaget för topplistorna tas fram. Årsstatistiken presenteras efter den 15 februari.

Vintriga hälsningar Elitlamm

Rumänien: Riktiga människor som har riktiga jobb

Herdar har en speciell plats i Rumäniens historia och kultur, och deras livsstil har inte förändrats mycket under århundradena – förrän nu. Sociala medier har gjort åtminstone en av dem till kändis.

En måndag kväll för några veckor sedan, lämnade en rumänsk herde vid namn Ghita hemmet med sina får. Ghita och fåren gav sig iväg norrut till vinterbetesmarkerna. Inte med lastbil, utan till fots, tillsammans med flera angajati (hyrda män), några lurviga hundar och sju åsnor lastade med redskap. Färden kommer att ta dem sex veckor.

Rumänska herdar håller fast vid sitt arkaiska utseende. De bär en lång fårskinnskappa som kallas en cojoc eller Sarica (det finns en fin bild i artikeln som visar Ghita i cojoc). Den har lurvig päls på utsidan och fungerar också som säng. När herdar kallar kappan för sitt hus skojar de inte. När de alls sover gör de det utomhus, i alla väder. De hyrda männen tjänar 200–300 euro i månaden. De får också ersättning i form av måltider, arbetskläder och cigaretter.

Continue Reading →

Inga tecken på Schmallenberg i år

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Förra året vid den här tiden rådde desperation hos fårägarna. Många förlorade en tredjedel av lammen i Schmallenberg. I år ser det betydligt ljusare ut.

Hos lammproducenternas ordförande Tomas Olsson i Kungsör har omkring 300 lamm hunnit födas. Och än finns inga spår av det fruktade schmallenbergviruset.

– Jag har inte hört något från andra heller. Så då var det väl inte så farligt i år, konstaterar Tomas Olsson.

Redan i november förra året kom de första signalerna på att schmallenberg inte skulle slå så hårt mot fårnäringen under vinterns lammning. Vid dräktighetsscanningen sågs inga tecken på missbildade lamm.

Och än så länge verkar de flesta alltså ha klarat sig. Det trots att SVAs tankmjölksprover visar att viruset spreds även i år.

Läs hela artikeln Friska lamm föds i vinter ››

Norge: Ökad kvalitet på lammkött

Årligen slaktas mellan 1,2 och 1,3 miljoner lamm i Norge, och hösten är högsäsong. Kvaliteten ökar; mer än 75 procent av lammen som levererats till Nortura uppfyller kraven på stjärnlamm. 1996 var andelen 24 procent.

Tyngre än 16,1 kg
Stjärnlamm (Stjernelam) är termen för slaktkroppar som motsvarar de angivna kraven på form, fett och vikt. Stjärnlammklassning ger ett tillägg på 2,50 NOK per kilo.

För att nå Stjärnlammstatus ska klassningen vara O+ eller bättre på EUROP-skalan. Vikten ska vara högre än 16,1 kg, och varken för mager eller för fet. Godkänd fettklassning ligger mellan 1+ och 3.

Mer handplockning
1998 fanns det 22.000 företag med får, nu är siffran 14.000. Den 1 januari i år bestod en genomsnittlig fårbesättning av 70 får under vintern, jämfört med 50 under 1998. Efterfrågan på lamm gör att det kunde ha producerats ytterligare 100.000 norska lamm.

Att kvaliteten har gått upp beror på ökad handplockning av slaktmogna lamm. De duktigaste fåruppfödarna skickar två tredjedelar av sina lamm till slakt direkt från betet.

Många fårbönder samarbetar i lammringar för att lättare kunna leverrera rätt antal lamm som håller rätt klassning.

Norrmän gillar lammkött
55 procent av tillfrågade norrmän säger att de äter lamm- och fårkött för den speciella och goda smakens skull.

De associerar lammkött med höst. Efter bär är lammkött höstens främsta smak, följt av svamp och viltkött. Norska lamm går ute och betar under hela sommarsäsongen och det är det som gör köttet så smakrikt, menar de flesta. 61 % uppger att frisk luft och norsk natur påverkar smaken positivt.

Bondebladet: Økende kvalitet på lammekjøttet ››
Översatt med Google ››

Storbritannien: Lammproducenter eller parkförvaltare? Kampen om lantbrukets själ i Englands högländer

Det här är ett sammandrag av det första reportaget i en serie där Farmers Guardian tittar på förhållandena som möter bönderna i de höglänta delarna av England. Finns det en framtid för dem?

Bondens liv i dessa karga men vackra delar av landet är fyllt av vedermödor. Terrängen innebär många begränsningar, vädret kan var extremt hårt, arbetsdagarna är långa och lönen är låg. Ändå är det många som ser detta liv som ett privilegium, ja nästan som en plikt, som de inte skulle byta mot något annat även om de fick chansen.

I motsats till läget i Wales och Skottland, är "hill farmers" i England en minoritet, och de upplever att de många gånger har svårt att göra sin röst hörd. Dessa bönders roll inom lantbruket och samhället har hett debatterats i åratal, och nu mer än vanligt i samband med EU:s CAP-reform.

En del tycker att höglandsbönderna snarare borde se sig själva som landskapsvårdare än som köttproducenter. En del går längre än så och anklagar dem för att ödelägga natur.

Inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik har fokus skiftat från produktion när det gäller höglandsjordbruken, och bidragit till en minskad djurtäthet. Även antalet bönder minskar. I vissa områden håller jordbruket på att försvinna och enligt James Raine, en av partnerna i ett familjejordbruk i Lake District, är man nu nära avgrunden. En åsikt som delas av fler av de bönder vi mött.

Continue Reading →

Pressmeddelanden från Naturvårdsverket

Skyddsjakt på rovdjur delegeras till länen – ett naturligt steg i en regionaliserad förvaltning

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning. Att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur är ett naturligt steg i utvecklingen av en regionaliserad rovdjursförvaltning. Delegeringen gäller inte för kungsörn.
Läs mer ››

Naturvårdsverket överklagar stopp av vargjakt

Den 19 december fattade Naturvårdsverket beslut om licensjakt på varg för att minska koncentrationen i vissa län. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som beslutade att stoppa, inhibera, jakten tills vidare. Naturvårdsverket överklagar nu förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten.
Läs mer ››

Gå på kurs

Vad passar bättre att ägna vintermånaderna åt än att utvecklas och lära sig mer.

Ni missar väl inte att kolla kalendern då och då? Många intressanta kurser och studieresor ges under de kommande månaderna.

Att få träffa traktens fåruppfödande kollegor gör det också värt mödan att ge sig av från gården 😉

Fåråret på Gotland fortsätter

Nu fortsätter projektet Fåråret med nya föreläsningar. Projektet är upplagt som en föreläsningsserie där både teoretiska och praktiska övningar ingår. Du väljer själv vilka områden du vill delta i.

Lövsta Landsbygdscentrum tillsammans med Gotlands Fåravelsförening, Svenska Djurhälsovården och Gimrarna driver föreläsningsserien.

Läs mer på distriktets sida ››

Fårfesten närmar sig

Fårfesten i Kil går i år av stapeln den 28 februari–2 mars.

Mer information på fårfestens egen hemsida ››

Ett smakprov på kursutbudet:

Continue Reading →

USA: Sheep to shawl competition

I Harrisburg pågår årets Pennsylvania Farm Show. Ett inslag som bara blir mer och mer populärt är tävlingen Sheep to Shawl.

Sju lag från hela staten tävlade under onsdagen. Lagen har två och en halv timme på sig att klippa får, spinna garn och väva sitt tävlingsbidrag.

-Människor är verkligen intresserade av att se hela processen från början till slut, säger Terry Kunst, som var en av tävlingens domare.

Se videoklipp om tävlingen:
Youtube: Sheep to shawl competition held at Pa. Farm Show ››
WGAL.com: Pa. Farm Show: Sheep to shawl competition ››

Läs mer:
Lebanon Daily News: Sheep to Shawl 'starts on the farm' ››
Översatt med Google ››

Alger till får?

ATL skriver idag att Norska forskare i samarbete med kollegor i Danmark, Schweiz och Spanien ska undersöka om lokalproducerade alger och baljväxter kan bli en ny proteinkälla att räkna med för fårnäringen.

Ett av målen för forskningsprojektet är att mäta hur alger och baljväxter påverkar bildandet av metangas. Forskarna ska också mäta hur olika baljväxter och alger påverkar tillväxten hos lamm samt parasiter hos får.

ATL: Alger – proteinkälla åt får? ››

Nordlandsforsknings hemsida kan man läsa lite mer om projektet, se nedan.

Hittade även en artikel på forskning.no om norsk forskning om fårens behov av E-vitamin och möjligheten att tillgodose det via olika källor, bland annat alger. Delar av artikeln finns översatt, med länkar, efter artikeln från Nordlandsforskning.

Er webbredaktör äter gärna och ofta tång. Den bohuslänska tången är delikat. Det blir tång på menyn på nyårsafton. Men det kanske är dags att börja dela med sig till fåren av godsakerna? Bild: SXC

Kan får äta alger?

Under hårda tider har man fodrats med tång i Norge. Forskarna ska nu undersöka om det är rätt väg att gå även i dag. Målet är en säkrare och mer miljövänlig livsmedelsproduktion.

Bioforsk Nord Tjøtta leder projektet och ska mäta hur fodret påverkar produktionen av metangas i den nyligen färdigställd testkammere.

– Jordbruket är både en källa till och själv drabbat av klimatförändringar. Klimatförändringarna i Arktis aktualiserar odling av alternativa arter, såsom baljväxter och tång. Användning av lokalproducerat proteinfoder kan vara mer hållbart och miljövänligt än att importera soja från Brasilien. Det kan också minska utsläppen av växthusgaser i form av metan från köttproduktion, säger forskaren Ingrid Bay Larsen vid Nordlandsforskning.

Sojabrist
Efter utbrottet av galna ko-sjukan i Storbritannien på 1990-talet blev det förbjudet att använda protein från idisslare och fisk för utfodring av idisslare. Således är den norska köttproduktion beroende av importerad soja. Men det blir allt svårare att få tag på soja som inte är genetiskt modifierad, och den genmodifierade sojan är förbjuden i Norge. Kanske lokalproducerade alger och baljväxter kan bli den nya stora proteinkällan till fåren?

Continue Reading →

USA: Marknaden har inte manipulerats enligt rapport

Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA)/Grain Inspection, Packers och Stockyards Administration (GIPSA) har publicerat en rapport om huruvida lamm-marknaden i USA har manipulerats av förpackningsindustrin.

I den knappt 14 sidor långa rapporten dras slutsatsen att industrin inte manipulerat priset på lamm. Istället konstateras att andra faktorer ledde både till ökningen av lammpriset under hela 2010 och fram till mitten av 2011, och till den långsiktiga minskningen av lammpriset från mitten av 2011 och under hela 2012.

Rapporten säger att många marknadsfaktorer samverkat för att orsaka den kraftiga ökningen och efterföljande minskning av lamm priserna, och att priset för importerade lamm sannolikt var den viktigaste faktorn."

Bill Kluck ordförande för fårkommittén i R-CALF USA* säger att hans grupp är väl medveten om att den obegränsade importen orsakar allvarliga skador på den kommersiella fårnäringen i USA, men att han är djupt besviken över att USDA misslyckats med att påvisa de problem som köttindustrins marknadsinflytande har på marknaden för lammkött.

Läs mer på Northern Ag Network: No Meatpacker Manipulation in Sheep Market ››
Översatt med Google ››

*R-CALF USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund, United Stockgrowers of America) är den största branschorganisationen för boskapsuppfödare i USA och är en nationell, ideell organisation som arbetar för att säkerställa lönsamhet och livskraft för USAs boskapsindustri.

Kan fåren rädda Patagoniens gräsmarker?

Klädföretaget Patagonia köper ull från fårfarmer som arbetar för att återställa förstörda gräsmarker genom bete – ett kontroversiellt koncept.

Patagoneiens unika gräsmarker hör till de värst skadade i hela världen, och nästan 10 miljoner hektar har redan övergivits.

Forskaren Pablo Borelli har ägnat sitt liv åt att arbeta mot ökenspridning, både som forskare vid Argentina's National Institute of Agricultural Technology och som konsult inom området hållbart brukande av gräsmark. Trots hans rekommendationer till bönderna att minska betestrycket fortsatte markerna att försämras. De gamla sanningarna var inte till någon hjälp.

2008 började man praktisera Allan Savorys metoder, som bygger på att man med hjälp av boskap försöker härma vilda betesdjurs sätt att beta. Man dubblar betestrycket, men flyttar också djuren mycket ofta. Inom två år hade markernas tillstånd förbättrats mer än på tio år med de gamla metoderna. Nya växter dök upp, den biologiska mångfalden ökade och även arter som ansetts sällsynt började komma tillbaka – i vissa fall arter man inte sett på 30 år.

Man började certifiera ullen (Ovis XXI) från får som hölls på detta mer hållbara sätt och man har kunnat sälja ullen till Patagonia, ett av de stora varumärkena inom friluftskläder. Patagonia har i höst lanserat ett femtiotal produkter av Ovis XXI-ull.

Läs mer i The Guardian-artikeln Can sheep restore Patagonia's grasslands? ››
Översatt med Google ››

I artikeln finns mer information om Allan Savorys arbete och länkar till bland annat en sevärd TED-föreläsning (som en del av er kanske redan sett, jag har länkat till den tidigare). Hans teorier börjar bli så omtalade att alla med intresse av miljö och fårhållning kan ha nytta av att känna till dem.

God jul alla goda herdar!

önskar webbredaktören

Bild: Shutterstock

God Jul önskar Elitlamm

2013 – ett innehållsrikt år!
Dags att summera Elitlammsåret. Under inledningen av året blev det möjligt att registrera sjukdomar i Elitlamm. På försommaren fick vägningssidorna en uppfräschning och hullbedömning för tackor blev möjlig. För allmogebesättningar tillkom uppgifter om egenskaper som färg och horn.

Inför höstens auktioner kunde auktionsdjuren studeras på en djurlista direkt i Elitlamm för att lättare kunna jämföra baggarna. I mitten av oktober öppnade Marknadsplatsen för annonsering av djur och hemsidan fick nytt utseende. Många av er har under hösten följt Elitlamm på Facebook; det har gett oss flera bra idéer och bidragit till inspiration och glädje att skapa ett ännu bättre program!

Vad kommer att hända 2014?

Continue Reading →

Nya Zeeland: Mångmiljonsatsning på rött kött

I vad som beskrivs som den största satsningen någonsin på de röda köttslagen går köttbranschen, bönder och regering samman och satsar 64 miljoner NZ$ (ca 350 miljoner SEK) i ett projekt som ska höja kvalitet och ge ökad konkurrenskraft.

Programmet kommer att pågå under sju år och de fyra huvudprojekten inbegriper forskning runt lantbrukets förutsättningar, att utveckla och stödja nöt- och fårbönder, att kartlägga viktiga affärsdata och att utveckla tekniska resurser. Pilotprojekt kommer att startas över hela Nya Zeeland.

Man kommer också genast att börja utveckla gemensamma standarder för får- och nötbranscherna. Detta för att underlätta överföring och analys av data mellan de många nya digitala verktyg som finns på marknaden.

Global Meat: New Zealand to spend $64m on meat boost ››
Översatt med Google ››

Mer om Red Meat Profit Partnership:
Beef + Lamb New Zealand: Red meat profit partnership ››
Farmingshow: Radiointervju med Malcolm Bailey, projektets nyutnämnde ordförande ››

Lättnader väntar i maedi-visnaprogrammet

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Det svenska maedi-visnaprogrammet för får har varit så framgångsrikt att det nu går att dra ner på provtagningen. Besättningar som varit fria från sjukdomen i många år slipper de omständiga proverna.

Sedan 1993 har svenska fårägare haft möjlighet att ansluta sig till maedi-visnaprogrammet som sköts av Svenska Djurhälsovården. I juli hade knappt 130 000 får, ett år eller äldre, nått den högsta friskstatusen inom programmet. Det motsvarar knappt hälften av de vuxna fåren i Sverige.

Eftersom programmet varit framgångsrikt och bara omkring fem procent av de svenska fåren i dag bedöms vara smittade, anser Svenska Djurhälsovården att det går att minska antalet provtagningar som djurägarna måste göra. För en frisk besättning ska totalt fyra provtagningar räcka. Därefter behöver djurägaren bara regelbundet skicka in en försäkran om att fåren inte kommit i kontakt med djur med lägre smittskyddsstatus.

– Programmet fortsätter men vi tar färre prover, säger Andrea Holmström, chefveterinär på Fårhälsovården.

Hela artikeln Lättnader väntar i maedi-visnaprogrammet ››

Smittsäkra.se

Svenska Djurhälsovården & Växa Sverige lanserar tillsammans en ny hemsida om smittsäkring.

På hemsidan finns smittskyddsråd, fördjupad information om smittsamma sjukdomar och hur de sprids, samt ett självtest för bedömning av smittskyddet på gården.

Smittsäkra.se vänder sig till dig som är djurägare, djurskötare eller i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

I en kunskapsbank har man samlat information, verktyg och goda råd inom smittskydd, t ex om isolering vid djurinköp.

Visualisring av smittvägar.

Bilder: Smittsäkra.se/Johan Wikestedt

Besök Smittsäkra.se ››

Får och företagande

Under januari och februari ger Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland län, kursen Får och företagande.

Kursen innehåller föreläsningar, studiebesök och möjlighet att göra eget arbete. Kursstart den 17 januari 2014, därefter 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 och 14/2.

Kursledare är Annelie Carlsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Mer information här ››

Protest mot indragna stöd till bevarande

Regeringens nedskäring av Landsbygdsprogrammet innebär bland annat att stödet för bevarande av utrotningshotade husdjursraser inte går att söka eller förnya under 2014.

SF har tillsammans med de föreningar som arbetar med bevarandet av hotade fårraser skrivit till Landsbygdsdepartementet och protesterat mot detta beslut.

Brevet finns att läsa här ››

Inga stöd för hotade fårraser under 2014.

Historisk bild tagen på den plats där founder-djuren för fjällnäsfårens genbank hämtades. Fotografen är okänd.

Schmallenbergvirus spreds även i år

Under sommaren 2013 cirkulerade schmallenbergviruset i stora delar av Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under sommarmånaderna funnit ökande mängder antikroppar mot viruset i tankmjölksprover, vilket tyder på smittspridning också i år. En mindre studie på älg bekräftar denna bild.

Nyheter från SVA ››

Varglarm via SMS i Kronoberg

Källa: SVT Sydnytt
Efter att ha anmält telefonnummer till länsstyrelsen ska ett sms skickas så fort det slagits fast att ett rovdjur rör sig i området. Ytterligare sex län i södra Sverige vill använda tjänsten, som enligt planen ska vara igång i januari.

Hela artikeln ››

Rovdjurspropositionen

2013-12-10
Riksdagen röstade idag ja till regeringens rovdjursproposition.

På Riksdagens hemsida finns debatten dokumenterad, tillsammans med förslag och förberedelser. Läs mer här ››

Nya Zeeland: Lammproduktionen ner med 4,7 %

Beef + Lamb New Zealands senaste rapport över lammproduktionen visar en nedgång med 4,7 % jämfört med förra året. 1,3 millioner färre lamm än 2012 betyder att årets produktion varit den näst lägsta på 60 år.

Speciellt med 2013 var att färre tackor än normalt betäcktes, eftersom många djur var i dåligt hull efter svår torka.  

Den minskade produktionen bedöms påverka exporten. Om exporten minskar med de beräknade 6.8 % blir exporten den tredje lägsta sedan 1960.

Beef & Lamb New Zeeland: New Zealand lamb crop down 4.7 per cent ››
Översatt med Google ››

Stöd bidog till 15 % av intäkterna under 2012

Källa: Jordbruket i siffror (SJV-blogg)
Jordbruket i siffror har idag tittat på hur stor andel av lantbrukets intäkter som utgörs av stöd i olika EU-länder.

Finland är det land där andelen stöd är högst. Andelen stöd är lägst i Nederländerna följt av Cypern och Danmark. Sverige ligger strax över mitten med andelen 15 %.

Mer statistik samt diagram på Jordbruket i siffror ››

Siffror om ekologisk odling 2013

Källa: Ekologiska lantbrukarna
Hur ser det ekologiska läget ut i världen egentligen? Ekologiska lantbrukarna sammanställt siffror från FiBL och IFOAMs sammanfattning av statistik, inhämtad från 162 länder i världen.

37.2 miljoner hektar odlas ekologiskt runtom i världen (inkl mark i omställning). De områden som har störst areal eko är Oceanien (12.2 miljoner ha, 33 % av världens ekologiskt odlade mark) och Europa (10.6 miljoner ha och 29 %).

Länderna med mest odlad ekologisk mark är Australien (12 miljoner ha), Argentina (3.8 miljoner ha) och USA (1.9 miljoner ha).

Ekoodlingen ökar i Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. I Europa har ökningen varit 0.6 miljoner hektar (6%).

Länderna med flest ekoproducenter är Indien (547 591), Uganda (188 625, 2010) och Mexiko (169 570).

Continue Reading →

Storbritannien: Bönderna som värmer folket når själva viktorianska nivåer av fattigdom

Ullmarknaden upplever ett uppsving. Den kinesiska marknaden efterfrågar ull, utesporter som kräver bra kläder är trendigt och intresset för ullrelaterade hobbies som stickning liknar en väcklesrörelse. Julhandeln är dessutom viktig för handeln med lyxiga ullprodukter.

Trots detta upplever de fårbönder som levererar ullen viktorianska nivåer av fattigdom, enligt en ledande välgörenhetsorganisation som stödjer lantbrukare. Bönder i höglänta områden har det extra svårt. Kostnader för klippning, förpackning och transporter är uppemot tre gånger högre än vad som betalas för ullen.

The Royal Agricultural Benevolent Institution, en välgörenhetsorganisation som stöttat bönder i 153 år, gav under perioden januari till september stöd till 292 bönder. Nästan tre gånger så många som förra året. De områden som har det svårast är norra Yorkshire, Shropshire, Devon, Montgomeryshire, Cornwall, Somerset och Cumbrien. Hjälpen de får består av matkuponger, skoluniformer, hjälp med elräkningar och begravningskostnader.

"Dessa människor är otroligt uthålliga. Vi stödjer inte sviktande företag, men dessa familjer behöver grundläggande stöd," säger Ms Spackman från the Royal Agricultural Benevolent Institution. "De gör hellre avkall på sina egna behov än låter djuren lida. Vi talar om viktorianska förhållanden."

Continue Reading →

Färre Schmallenberg-fall, men viruset sprider sig

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Schmallenbergviruset har spridit sig i Sverige och intensifierats i redan drabbade områden. Det visar preliminära resultat från SVAs tankmjölksprover.

Ett fåtal missbildade lamm har fötts nu när vinterlamningen dragit i gång.

Vinterlamningen förra säsongen blev en katastrof för många fårägare när schmallenbergviruset för första gången slog till i Sverige med missbildade och dödfödda lamm som följd. Då kom indikationer på att något var fel när tackorna dräktighetsscannades i november.

Men det här året har de två som dräktighetsscannar i Sverige – Martin Sjunneson och nya zeeländaren Carl Williams – inte sett några tecken på missbildningar.

– Det kommer inte att bli lika illa som förra året. Varken Martin eller Carl säger att de har sett några konstigheter. Men man ska alltid vara uppmärksam, säger Kaj Sjunnesson, vice ordförande i Sveriges lammproducenter och den som samordnar dräktighetsscanningen.

Läs hela artikeln ››

Svenskt jordbruk är effektivt men har svårt att konkurrera på världsmarknaden

Friska djur som växer snabbt utmärker svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har Sverige högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med sina konkurrentländer.

I den nya rapporten Grön Konkurrenskraft jämförs det svenska jordbrukets konkurrenskraft med andra viktiga konkurrentländers. Rapporten är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Sveriges Radio har fel om angrepp mot får

Igår rapporterade Sveriges Radio/Ekot om att förmodade vargangrepp på får inte sällan har orsakats av hund. Nyheten fick stort genomslag i media, så gott som varenda tidning plockade upp temat. Inga Ängsteg från Viltskadecenter citerades (t ex här), men idag har ett debattinlägg publicerats på publicerats på Jakt & Jägares hemsida där Inga Ängsteg menar att nyheten har vinklats felaktigt:

Inga Ängsteg, verksamhetschef på Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation, är starkt kritisk mot att Sveriges Radio igår rapporterade att ”hund och räv dödar fler får än vad vargen gör”. Påståendet stämmer inte. ”Det är direkt olämpligt att blanda ihop vargskador på tamdjur med hundskador på tamdjur i riksnyheterna”, skriver Inga Ängsteg i ett debattinlägg om SR:s nyhetsbevakning.

Läs hela inlägget här ››

Australien: Avel med 100 år på nacken

Med tanke på länken till artikeln om supersnabba avelsframsteg genom DNA-teknik och embryotransfer kan det vara intressant att läsa om hur andra merinouppfödares bedriver sin avel. Här kommer länk till en artikel om en merionobonde som framgångsrikt bedriver sin avel med mer konservativa metoder.

"You need to stick to your knitting" säger Peter Coy som är chef för verksamheten på Salt Creek Merino i Woorndoo. Hans konservativa inställning till avel ger utdelning i den 27000 djur stora merino-flocken som producerar en och en halv bal ull per dag (ca 300 kg).

Framfgångsrika uppfödare glömmer aldrig att de grundläggande egenskaperna som bra klövar, ben och kroppsstruktur måste finnas på plats innan man jagar siffror när det gäller ullen. Om man frestas av marknadens trender gör man lätt misstag som får långsiktiga konsekvenser. Uppfödningens långsiktiga mål sträcker sig över generationer, både Peters far och farfar var passionerade merino-uppfödare.

The Land: 100 years breeding Merinos ››

En rapport om svenskt kött

Svenskt Kött har tagit fram en rapport som samlar fakta om det svenska köttet: I kosten, för sysselsättningen, djuromsorgen, den biologiska  mångfalden och de öppna landskapen.

Rapporten är tänkt att fungera som en källa till fakta om svenskt kött. I rapporten berättar man om varför ursprungsmärkning är viktigt och om vad som kännetecknar svenskt kött.

LRF:s klimatexpert Hilda Runsten berättar att det blir fel att dra all världens köttproduktion över en kam. Köttproduktion i Sverige kan bidra till biologisk mångfald. Om konsumenterna väljer svenskt kött i stället för importerat minskas utsläppen av växthusgas med mellan 25 och 40 procent.  

Fler konsumenter beredda att betala mer
Rapporten berättar om att konsumenterna som är beredda att betala för svenskt kött, har ökat med 9 procentenheter, från 53 till 62 procent. Hela 83 procent av konsumenterna i Sverige vill att köttet ska ha ursprungsmärkning.

Läs hela inlägget om rapporten på Svenskt Kötts blogg ››

Hela rapporten kommer inom kort att kunna hämtas via Svensk Kötts hemsida.

Götala nöt- och lammköttscentrum håller öppet hus

Hur biffen blir till – från hage till mage

Forskningsstationen Götala nöt- och lammköttscentrum vid SLU i Skara har öppet hus fredag 6 december.

Se nötkreatur och lamm, träffa forskare och personal. Invigning av avancerad teknik som mäter mängden foder som går åt till djur i grupp. Ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk är målet.

Läs mer ››

Samexistens kräver mer statliga pengar

Nedan kan ni läsa inledningen till Gudrun Haglund Erikssons debattinlägg i gårdagens ATL.

Svensk fårnäring har ett omedelbart behov av en rimlig och långsiktig rovdjurspolitik, skriver Gudrun Haglund Eriksson, Fåravelsförbundet, inför riksdagens omröstning om rovdjurspropositionen.

Svenska Fåravelsförbundet är den organisation som företräder den av rovdjur hårdast drabbade näringen. De svenska lammproducenterna liksom djuren vi håller har ökat en längre tid, men sedan två år tillbaka är den positiva trenden bruten och Jordbruksverket rapporterar 2013 en minskning av de svenska fåren med fyra procent.

Att minskningen skulle bero enbart på rovdjurssituationen är naturligtvis inte korrekt. Det är det heller ingen som påstår då vår näring påverkas av många olika faktorer, i likhet med andra produktionsgrenar inom svenskt lantbruk. Lika fel vore det att påstå att rovdjurssituationen inte har bidragit till minskningen av svenska får.

Läs hela inlägget på ATL ››

Australien: Supersnabba avelsframsteg med DNA-tester och JIVET

Andrew Michael använder spjutspetsteknologi för göra avelsframsteg på kort tid.

JIVET (juvenile in vitro embryo transfer) är ett avelsprogram som går ut på embryotransfer från mycket unga tackor. Man DNA-testar lammen redan vid 1–2 veckors ålder och använder resultaten, i kombination med avelsvärden och hänsyn till härstamning, för att välja ut de mest lovande avelsdjuren. Embryotransfer görs sedan från tacklamm så unga som 6-8 veckor. Ingreppet ska inte påverka tacklammens framtida fertilitet, de kan vid normal ålder betäckas och få lamm på det gamla vanliga viset. På detta sätt får man extremt korta avelsintervall och man kan snabbt förbättra egenskaper som är svåra att förändra med traditionell avel.

Förutom de gängse egenskaperna som form, tillväxt, ullkvalitet och fertilitet är man intresserad av egenskaper som parasitresistens, marmorering och smak.

Se video där Andrew Michael berättar ››
Mer information i Sheep CRS pressrelease om projektet ››

USA: Transhumans minskar

Trailing, eller transhumans som vi säger i Europa, är en traditoion med gamla rötter i västra USA.

Men ökad trafik och bebyggelse, högre befolkningstäthet och andra konflikter gör det allt svårare att hålla traditionen vid liv. Det blir allt vanligare att fårbönder, som tidigare vandrade med djuren och lät dem efterbeta på skördade fält, flyttar sina djur med lastbild för att slippa konflikter och bekymmer.

Sheep trailing tradition fades for many ››
Översatt med Google ››

Norge: Rovdjursseminarium i Oslo

Tillsammans med Norges Bondelag och Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerade Norsk Sau og Geit den 13-14 november ett 2-dagars seminarium med rovdjursfokus i Oslo.

Seminariet, som hade flera fokusområden, inleddes med fördrag om betesbruk och potentialen för detta i utmarker. Bilder på rovdjursskador visades och statistik över skadeutvecklingen presenterades. Representanter för näringen vittnade om hur förtvivlad situationen varit i vissa områden under den gågna säsongen.

Ellen Hambro, vd för miljödirektoratet, hade avsatt hela dagen för att delta i konferensen och fick en ordentlig genomgång över de problem som betesbruket haft under 2013.

Continue Reading →

USA: Yllejeans

Levi Strauss and Co släpper nu sin klassiska model 501 i 12-procentig ullblandning.

Ullen är från Australien, men jeansen finns ännu så länge bara på den amerikanska marknaden. Man funderar dock på att nästa år lansera jeans med 30-34 % ull för oss i den norra hemisfären.

The Land, Wool-blend Levis hit market ››

Storbritannien: Bönderna får ta kostnaderna för elekronisk öronmärkning

National Sheep Association (NSA) fördömer DEFRAs beslut att från 2015 helt förbjuda icke-elektroniska öronmärken. Även lamm under 12 månader som går direkt fån födelsegården till slakt måste då märkas elektroniskt (EID).

DEFRA i sin tur, räknar med att lammindustrin i sin helhet kommer att tjäna på en övergång till EID, men att den kommer innebära betydande extrakostnader för bönderna.

Läs mer
NSA condemns Defra EID decision ››
Cost of EID move to fall on farmers ››

USA: Säljer köttet dyrare, och tjänar pengar på ull

Henry Etcheverry är en av få fårfarmare med baskiska rötter som fortfarande är verksam i Idaho.

Han är stolt över sina får, sitt arbete och sitt ursprung, och har genom hårt arbete och nytänkande lyckats förbättra sin verksamhets lönsamhet. Dels genom att sälja ullen till Pendleton, ett företag i Oregon som sedan 1893 producerar kläder och hemtextilier med renommé i hela världen, dels genom ett samarbete som ger betydligt bättre betalt för lammköttet än om han skulle sälja till de multinationella företag som betalar uselt för köttet men sedan tar bra betalt för kött av hög kvalitet.

Henry Etcheverry — A Savvy 21st Century Basque Sheep Rancher ››

Översatt med Google ››

Internationella Perspektiv

Internationella Perspektiv är LRFs nyhetsbrev om internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor.

I senaste utgåvan:

 • Svängningar i den europeiska ekonomin
 • Havererade klimatförhandlingar för jordbruket
 • Jordbruket, bonden, maten och klimatet apropå COP 19
 • Marknaden
 • Olika meningar om gårdsstödets betydelse för strukturutveckling
 • Ett tag kvar tills detaljerna om jordbrukspolitiken är klara
 • Ökad oljeimport tvingar Kina till större globalt engagemang

Hämta som pdf via lrf.se ››

Ny bok: Stefan Barck sammanfattar Tranås Skinnberednings historia

”Bark var förr i tiden en viktig ingrediens i garvning av skinn. Länge kallade de som ägnade sig åt skinnberedningens konst just för ”barkare”. Författarens förfäder utövade yrket, vilket möjligen förklarar släktnamnet Barck. Så kanske var det ofrånkomligt att läraren, journalisten och fårfarmaren med tiden också skulle halka in på den banan.”

Citatet ovan är hämtat från baksidan av den nyutkomna boken ”Skinnberedning i Tranås, en personlig skildring” av Stefan Barck.

Många är de industrinäringar i Sverige som med tiden dött ut, lagts ned eller flyttat utomlands. Så kunde fallet också ha varit med skinnindustrin, om inte en kvartett envisa människor hade kämpat för att behålla skinnberedningen i Sverige. Detta är berättelsen om Tranås som landets skinnhuvudstad och de människor som gjorde det möjligt. Boken skildrar de historiska händelserna i Tranås och de dramatiska årtionden som höll på att kosta Sverige sin skinnindustri.

Stefan Barck har en bakgrund som journalist vilket märks tydligt i en stilistisk säker och lättläst text. Författaren blandar gamla tidningsartiklar, protokoll, gamla medarbetares minnesbilder med egna hågkomster och tecknar en spännande och intressant bild av skinnberedningens utveckling genom decenierna.

Denna bok är ett fantastiskt tidsdokument över en epok som kunde varit svunnen men på grund av några entusiastiska och drivna människor fortfarande är i högsta grad levande. Även om du inte är extremt intresserad av skinn så är boken en intressant biografi över ett stycke svensk industrihistoria och ett bevis på att envishet kan förflytta berg. Läs den! (eller ge bort den som julklapp till någon du tycker om).

Einar de Wit

Boken ges ut på eget förlag och beställs genom att skicka ett mail till: stefanbarck@swipnet.se eller genom att sätta in 300:- på SB Förlag, bg. 333-8951. Var noga med att ange namn och adress.

Världens första vaccin mot stora magmasken

Efer 25 års utveckling tror man att ett vaccin mot stora magmasken (Haemonchus contortus) kommer att kunna bli tillgängligt på marknaden inom cirka ett år.

Vaccinet har skapats i samarbete mellan forskare vid Department of Agriculture and Food i Albany (Australien) och Moredun Research Institute i Edinburgh (Skottland).

Immunologisten David Smith vid Moreduns Forskningsinstitut upptäckte nyligen att det är möjligt att odla maskar i levande fårs tarmar utan att orsaka skadliga effekter. Genom fältförsök har man visat hur man effektivt kan odla en icke-dödlig dos av vuxna maskar, som skördas efter slakt för att skapa vaccinet.

Continue Reading →

Jämförelser mellan svenska och europeiska villkor

Mattias Gotting vid LRFs Brysselkontor har undersökt hur bland annat bidrag, stöd och skattesystem påverkar konkurrenskraften inom europeiskt lantbruk. Nu finns "Mat på lika villkor" i en tryckt version.

Svenskarna spenderar alltmer pengar på matinköp. Men allt större del av denna mat är importerad. För att svenska bönder ska kunna konkurrera med den importerade maten krävs rätt förutsättningar. Hur ser de näringspolitiska förutsättningarna för bönderna ut i Sverige, jämfört med andra länder?

LRF har gjort en benchmarking för att ta reda på detta. Vi har tittat på skillnader i jordbrukspolitik, vilka skatter, miljö- och djurskyddsregler som berör jordbrukare i våra grannländer och konkurrentländer.

Studien riktar sig främst till politiker och beslutsfattare och är tänkt att användas i påverkansarbetet, så att våra medlemmars konkurrenskraft ökar.

Ladda ner rapporten som pdf ››

Mer samarbete mellan nötproducenter nyckel till ökad självförsörjningsgrad

Irland har en självförsörjningsgrad av nötkött på 800 % jämfört med Sveriges blygsamma 49 %, och lönsamhetsproblemen ökar.

I en ny rapport från SLU jämför forskarna nötköttsproduktionen i några europeiska länder med den svenska. Sammanfattningsvis konstaterar de att samarbete mellan alla länkar i kedjan lönar sig.

Continue Reading →

Storbritannien: Är genomisk avelsvärdering den rätta vägen?

Under konferensen Sheep Breeders Round Table i Nottingham var ett av ämnena möjligheten och nyttan av att använda genomisk selektion för att föra aveln framåt.

Både Farmers Weekly och Farmers Guardian har artiklar om ämnet. Snabba klipp från båda artiklarna nedan, samt länkar för er som blir intresserade av att läsa mer.

Medan genomisk selektion är vanligt inom mejerisektorn i Storbritannien är användningen av tekniken relativt ny för fårnäringen. Frågan om huruvida tekniken skulle kunna vara lönsam för den brittiska fårnäringen, och hur kostnadseffektivitet den skulle vara, var ämnet för debatten under konferensens dag två.

Professor Mike Coffey, expert på djuruppfödning och genomik vid SRUC, förordade genomisk selektion och menade att det kan användas för att förbättra egenskaper som är alltför svåra att förbättra på andra sätt. Att inte göra något är inget alternativ enligt professor Coffey, det kommer bara resultera i att den brittiska fårindustrin tappar ytterligare mark till sina utländska konkurrenter.

Continue Reading →

Australien: Forskning om förebyggande åtgärder mot flugangrepp fortsätter

Forskningen angriper problemet ur olika vinklar; genetiskt urval, medicinsk behandling, flytande kväve, laserbehandling och vilken roll lukt spelar.

Man väntar att under 2014 få de första resultaten från studier som eventuellt kan visa samband mellan vissa DNA-segment och en ökad känslighet för flugangrepp. Man hoppas kunna lokalisera eventuella genmarkörer, eller grupper av markörer, associerade med resistens eller känslighet.

I västra Australien har ministeriet för jordbruk och fiske (DAFWA) genom sin forskning bekräftat hur olika faktorer som nersmutsad ull, rynkor och andelen naturligt bar hud spelar roll för hur hur stor risken är att drabbas av flugangrepp.

Man har nått goda resultat genom att använda spårhundar för att skilja mellan ull från resistenta respektive mottagliga djur, och ett treårigt projekt ska forska om luktens roll för flugangrepp. De första resultaten har varit uppmuntrande.

Försök pågår också där flytande kväve och laserteknik används för att ta bort överflödig hud.

Fler resultat från olika forskningsområden kommer att presenteras under 2014.

Fibre2fashion: Research into flystrike prevention in sheep continues ››

Äldre artiklar om flugangrepp och mulesing ››

Rapport från Sheep Breeders Round Table

Text och foto: Titti Strömne, Glada Fåret
Ibland behöver man få nya intryck och inspiration inom det man jobbar med. Är man intresserad av får och avel är Sheep Breeders Round Table, SBRT, ett perfekt tillfälle att förkovra sig.

SBRT är en tvådagarskonferens som arrangeras av bl.a. EBLEX och National Sheep Association (NSA) och genomförs vartannat år i England. Tomas Olsson, Norrby Gård och undertecknad åkte över från Sverige för att ta del av vad som händer i det större fårlandet på andra sidan Nordsjön.

Tomas Olsson pratar om arbetet på Norrby gård på Sheep Breeders Round Table 2013.

I förväg hade vi även fått frågan från arrangörerna om vi ville berätta om förutsättningarna att bedriva lammproduktion i Sverige. En utmaning vi inte kunde tacka nej till. Så inför en mix av 160 avelsuppfödare, forskare, rådgivare och genetiker fick vi en timme för att beskriva hur lammnäringen ser ut i Sverige. Det första förslaget på rubrik vi fick från Sam Boon, chefen för deras får- och nötköttskontroll var: “Wolves, Welfare and the Weather – Sheep farming in Sweden and why UK farmers have it easy!” Vilket ungefär betyder: Vargar, djurvälfärd och vädret – lammproduktion i Sverige och varför lantbrukare i Storbritannien har det enkelt!

Continue Reading →

Jordbruksverket föreslår ändringar i gårdsstödet för bättre konkurrenskraft i hela landet

Samma gårdsstödsbelopp per hektar i hela landet och ett nytt stöd för nötkreatur är två av förslagen i ett yttrande som Jordbruksverket lämnat till regeringen om hur gårdsstödsreformen ska införas i Sverige.

Förslagen syftar till att uppnå mål om att gårdsstödet ska gå till aktiva jordbrukare och att stärka konkurrenskraft och öppna landskap i hela landet.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Titti och Tomas inspirerade brittiska uppfödare

Titti Strömne och Tomas Olsson deltog förra helgen i seminariet "Breeders Round Table" i Nottinghamshire i England. Textern nedan är saxad (fritt översatt) från National Sheep Associations veckobrev.

Vi britter slipper kämpa mot varg, björn och lodjur! Två svenska bönder talade om utmaningen att uppföra fem-trådiga elstängsel för att försöka skydda sina får från vargar, björnar och lodjur vid Breeders Round Table i Nottinghamshire som ägde rum 1–3 november. Även om de har en mycket mindre fårnäring än vi (9300 flockar och ökande) är antalet besättningar som registrerar sina resultat och deltar i härstamningskontroll mycket högre än i Storbritannien (1750 flockar). Detta angav tonen för hela konferensen då vi britter önskar oss ett ökat antal kontrollerade besättningar och användande av genetisk selektion för att förbättra resultaten både inom ras- och korsningsaveln. Vi kommer att ta upp dessa teman i nästa upplaga av Sheep Farmer.

Australien: Skinnens värde stiger och köttexport ökar

Skinnens värde har stigit de senaste månaderna, vilket ökar marginalerna för den australiensiska lammproduktionen.

Men även om värdet för skinnen är högre än vid den här tiden förra året, är de fortfarande långt under rekordet från 2011 då hudar betaldes med upp till 30 $ styck (ca 185 SEK).

National Livestock Reporting Services uppgifter från förra veckan visar att hudar från lamm som väger 20,1-24 kg nu betalas med 14,13 dollar (ca 87,50 SEK), att jämföra med 10 dollar vid samma tidpunkt förra året.

Man tror att priserna drivits uppåt genom konkurrens från två kinesiska skinnköpare. Samtiigt används skinnen för en lyxmarknad som är höggradigt cyklisk och så snart uppköparnas lager är fyllda riskerar betelaningen för skinnen att åter sjunka.

Även flödet av lammkött till Kina ökar, läs mer om det här ››

Weekly Times Now: Skin values on the rise ››
Översatt med Googles ››

Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Källa: LRF Konsult
I LRF Konsults årliga rapport ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas svenska lantbrukares lönsamhet under 2013. Sammantaget känner alla näringsgrenar av lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år.

– Med den kostnadsmassa som finns i svenska jordbruket behöver produktpriserna höjas med 15-25 procent från 2013 års nivå för att medelgården ska ha stabil lönsamhet, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult.

Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och annan service med arbete.

Läs hela artikeln ››

Slakten minskar

Antalet slaktade lamm och får minskar.

Under kvartal 3 i år slaktades 7 400 färre lamm jämfört med 2012. Det ger ett fall på 9,6 procent.

Tabeller för kalenderbitare här ››

Genomsnittliga marknadspriser på lammkött i EU:s medlemsländer

Priserna kan ej jämföras mellan länderna eftersom beräkningarna inte är gjorda på exakt samma sätt.

Marknadspriser i EU:s medlemsländer 2013

EURO/100 kg slaktad vikt (heavy lambs)

marknadspris_2013

Marknadspriser i EU:s medlemsländer 2012

EURO/100 kg slaktad vikt (heavy lambs)

marknadspris_2012

EURO/100 kg slaktad vikt (heavy lambs)

Nya pengar för nyskapande svensk mat

Nu finns nya pengar att söka hos Jordbruksverket för att utveckla svensk mat.

Det är organisationer, företag och föreningar som kan söka projektpengar. Syftet är att stärka konkurrenskraften hos den svenska livsmedelssektorn, som en del av visionen Sverige – det nya matlandet.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Så vill LRF Kött vända trenden i svensk köttproduktion

LRF Kött, som styrs av Köttdelegationen med representanter från intresseföreningar och LRF, haft sitt första möte. Fåravelsförbundet är en av de intresseföreningar som ingår i LRF Kött.

På mötet valdes Thomas Magnusson, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, till ordförande för LRF Kött och Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, till vice ordförande.

Vill vända trenden
LRF Kötts målsättning är att den negativa trenden för svensk köttproduktion vänds inom tre år, samtidigt som branschens lönsamhet och tillväxt stärks.
– Syftet med LRF Kött är helt enkelt att öka de svenska köttproducenternas och branschens konkurrenskraft och tillväxt. Vi ska arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, kommunikation och stödja utveckling av marknad, företagande och primärproduktion, säger Thomas Magnusson.

Strategier med sikte på 2020

Continue Reading →

Dokumentation “Vallande volontärer och framtida forskning”

Källa: De 5 Stora
Den 16 oktober 2013 genomfördes ett seminarium med tema rovdjur-tamdjur med syfte att uppdatera berörda på några av de senaste nyheterna inom ämnet, samt att driva vidare uppstartade projekt och att se om det finns möjlighet för fler framtida samarbeten.

Deltog gjorde representanter från LRF, Fäbodföreningarna, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, SLU, Länsstyrelsen, Viltförvaltningsdelegation Gävleborg, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen.

På De 5 Storas hemsida finns länkar till olika typer av dokumentation från föredrag, workshops och mediarapportering  ››

Hundradelar avgjorde fårklippningsfinal

Fårklippning är verkligen en fullblodssport! Det bevisades återigen på årets Fårklippnings-SM under Elmia Djur- och Inomgård i Jönköping. Efter en hårresande rafflande final skiljde endast 19 hundradelar av en sekund vinnaren från tvåan.

De senaste årens gigant på fårklippningsscenen, Torbjörn Svensson från Gotland, fick se sig slagen på målfoto av Magnus Woulo från Örebro.

När saxarna stängts av efter finalen ledde Torbjörn med två sekunder över Magnus, men efter domarnas besiktning av de klippta djuren, när de tittar efter klippskador och hur välklippta djuren är, så står Magnus som vinnare med minsta möjliga marginal. Vilken rysare!

Magnus Woulo (till höger) vann Klipp-SM 2013 med minsta möjliga marginal efter en riktigt rafflande final. Tillsammans med tvåan Torbjörn Svensson (mitten) ska han representera Sverige i Klipp-VM till våren 2014. Fårklipparförbundets ordförande Martin Sjunnesson tog tredjeplatsen i SM. På fjärde plats (ej på bild) kom nyblivna svenska medborgaren Rocco Zander. Stort grattis!

Nu blev ju Torbjörn inte helt lottlös för det. Dels erhöll han Lammproducenternas pris ”Cleanest pen” för de mest välklippta djuren totalt. Dessutom så är det ettan och tvåan i SM som kvalificerar sig till fårklippnings-VM så Torbjörn och Magnus får göra sällskap till Golden Shears World Championship, som anordnas i Gorey på Irland 17-25 maj 2014.

Vi har ju även väldigt duktiga tjejer som klipper får I Sverige. Damfinalen bjöd på en riktig aha-upplevelse i form av den unga Matilda  Andersson från Ydre i Östergötland. Efter att endast klippt får i ett år sopade hon banan med sina medtävlande (och även några i herrarnas tävling!) Välförtjänt fick hon även priset för ”Årets Rookie” i tävlingarna. Detta är en tjej som kommer att gå långt!

Tre suveräna tjejer gjorde upp i damfinalen. Gladast av alla var Matilda Andersson som vann. Till vänster tvåan Margareta Jonsson och till höger trean Susanne Pripp.

Continue Reading →

Arbetet med regelverket för delegerad läkemedelesanvändnig

Svenska Fåravelsförbundet har tillsammans med Djurhälsovården, LRF och flera andra organisationer yttrat sig om en remiss gällande nytryck av Jordbruksverkets föreskrifter om D8 och D9.

I fulltext betyder dessa begrepp “operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård” (D8) samt “Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning” (D9).

Remissvar kan hämtas på vår sida för remissvar. Denna remiss handlade inte mycket om får, men under våren 2014 kommer SJV att arbeta med ett förslag som rör fåren. Med anledning av motionen från 2011 års stämma har vi haft kontakter med Jordbruksverket och framfört stämmans och våra medlemmars synpunkter kring regelverket för delegerad läkemedelsanvändning.

Vi kommer alltså att fortsatt följa SJVs arbete och göra vad vi kan för att påverka resultatet, och för att de oklarheter som idag finns ska försvinna. Mer information kommer när vi vet mer.

Förenklingsresan

Under Elmia i Jönköping möter Jordbruksverket lantbrukare på mässan för att lyssna till vad bönder vill förenkla.

På fredagen är Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg på plats i montern tillsammans med LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson. Detta som ett led i den pågående Förenklingsresan.

Besök montern och ställ frågor
Jordbruksverkets monter är öppen under hela mässan. Där kan besökarna få information och ställa frågor om allt från nya hygienregler för djurhållare till energieffektivisering.

Mer om aktiviteten under Elmia ››

Mer om Förenklingsresan ››

Skåne bjuder in politiker

Även Skånes Fårintressenter bjuder in sina politiker till en skånsk fårgård. Man vill visa verksamheten och diskutera vad som behövs från politiskat håll för att fårböndernas arbete ska fungera i praktiken.

Tid: Måndag 4:e november kl. 10:00-12:30
Plats: Östra Sallerup till Magnus Jönssons fårhage, tel 070-5798418
Mer information: Magnus Jönsson, tel 070-5798418, magnus@ostrasallerup.se

Akutgrupp hjälper till vid rovdjursangrepp

Källa: Sveriges Radio P4 Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborg har i år fått mer resurser för att kunna öka sin beredskap vid rovdjursangrepp. Därför tillsattes i somras en akutgrupp som ska se till att den djurägare som drabbas snabbt får hjälp.

Tanken är att gruppen ska kunna sätta in åtgärder som länsstyrelsen vanligtvis inte har möjlighet att göra.

Lyssna på radioinslaget här ››

Höstnyheter i Elitlamm

Lagom till Elmia bjuder Elitlamm på nyheter som vi hoppas ska göra höstarbetet roligare och bättre! Vi har idag öppnat Marknadsplatsen – en modern köp- och säljplats för får.

Marknadsplatsen
Marknadsplatsen är en köp- och säljplats för får som du hittar på Elitlamms hemsida. 2300 besättningar i Sverige och Danmark använder idag Elitlamm. Marknadsplatsen når ännu fler eftersom den är öppen för alla köpare. I annonserna presenteras djuren på ett visningsdjurkort med alla officiella uppgifter. Du kan direkt göra ett släkttest mellan det utannonserade djuret och dina egna djur. Du kan även se det vanliga Elitlammsdjurkortet med ytterligare information om härstamning, mönstring och avkommor. Eftersom uppgifterna på visningsdjurkortet är hämtade direkt från Elitlamm så får både köpare och säljare extra säkerhet.

Skapa annonser i Elitlamm
För att skapa en annons använder du den nya sidan Djurregister-Utgående djur-Skapa Annonser. Uppgifterna om dina djur och dina kontaktuppgifter finns redan i Elitlamm så det går snabbt att skapa en bra annons.

Continue Reading →

Hur blir det med det nya landsbygdsprogrammet?

Frågan har ställts till chefen för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning, Niclas Purfürst.

Det spekuleras en del kring vilka stöd som kommer att finnas eller försvinna. Vi vill vara noga med att inte bidra till ytterligare spekulationer. Ingenting är beslutat, det måste betonas. Vi vet idag inte vilka stöd som kan sökas för 2014, eller från vilken tidpunkt under året. Stödnivåerna är inte heller klara.

En aktuell fråga är om vi vet något om pengar till stöd för rovdjursstängsel?
Enligt landsbygdsdepartementet ska det gå att söka stöd till rovdjursstängsel, men vi vet inte hur mycket som kommer betalas ut till detta under 2014.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Elmia

Snart är det dags för Elmia! I år med djur- och inomgårdtema.

23-26 oktober 2013
Fåravelsförbundet och Elitlamm kommer att finnas på plats och vi välkomnar alla som vill prata får till vår monter! Ni hittar oss i anslutning till fårklippningen, tillsammans med rasföreningarna och deras djur.

Tidning speciellt för nya och blivande fårägare
Senaste numret av Fårskötsel har utformats särskilt för de som ännu inte är fårägare. Hur funkar fårproduktion och vilka misstag ska man försöka undvika när man startar?

Vi delar ut tidningen på Elmia och hoppas kunna inspirera blivande fårägare att starta en produktion som är både trevlig, etisk och nyttig. Välkomna att hämta ert ex av tidningen, och passa samtidigt på att fråga oss om får.

Fårklippning
Klippningen är en av de stora publikmagneterna på Elmia. Tävlingarna är otroligt spännande att följa, missa dem inte!

Tider för fårprogrammet finns här ››

Viktigt att märka och registrera djur

Under slutet av 2013 har Jordbruksverket som ambition att följa upp ärenden där djurhållare inte anmäler sin djurhållning eller rapporterar för sent till förflyttningsregistren.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

USA: Det går utför för fårskötseln

Ända sedan 1940-talet har det gått utför för lammproduktionen i USA och de senaste 20 åren har antalet får minskat till hälften.

Orsakerna är ekonomiska och kulturella faktorer i samverkan. Bönderna frågar sig när botten är nådd.

I viss mån föds får upp för ullproduktion, annars är köttproduktion drivkraften. Konsumtionen i USA minskar både när det gäller ull och lammkött. Kläder görs alltmer i syntetmaterial och konsumtionen av lammkött som på 60-talet låg på ca 2 kg per person och år är nu nere på ett par hekto. Och samtidigt som inhemsk produktion minskar ökar importen från Australien och Nya Zeeland.

Lammbönderna kämpar i motvind, förutom den vikande efterfrågan har de fått känna på extrema väderförhållanden och en omstrukturering av jordbruket som inte gynnar mindre gårdar. Förr köpte många bönder in något tusental vinterlamm för slutgödning på de bästa återväxterna, men numera är få marker inhängnade och gårdarna för stora för att man ska bry sig om de småpengar en fårflock kan dra in.

Läs hela artikeln The long, slow decline of the U.S. sheep industry ››
Översatt med Google ››

SM i mathantverk

Nu har det bästa mathantverket 2013 utsetts. Efter ett gediget juryarbete där 587 produkter bedömdes i 40 klasser, prisades alla vinnare på Eldrimners guldmingel i samband med Særimner-mässan på Storsjöteatern i Östersund.

Många getmejerier har som de brukar prisats i de olika ostklasserna. Grattis till er alla!

Hur mycket lamm som utgjort råvaran i de vinnande charkuterierna går i år tyvärr inte att utläsa i vinnarpresentationen. Men guldet i klassen värmebehandlad korv togs av lamm; åländskska Marskogens lamm vann med sin ölkorv. Grattis Marskogen och eventuella andra som vunnit med charkprodukter gjorda av lamm- eller getkött!

Läs mer på Mynewsdesk ››

Hämta vinnarlistan från Eldrimners hemsida ››

Ett fårår på Gotland

Missa inte kursen Fåråret som kommer att ges på Gotland under det kommande året.

Läs mer på distriktets sida ››

Internationellt fårmöte i Bryssel

Europas fårnäring diskuterade lammproduktion med representanter från Nya Zeeland

Fredagen den 4 oktober anordnades ett internationellt fårmöte i Bryssel, på initiativ av den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca.

LRF och Svenska Fåravelsförbundet deltog med flera representanter och intog under en heldag intressant information om trenderna i Europas fårnäring ställda i relation till andra stora fårländer, bland andra Nya Zeeland varifrån vi idag får den största andelen importerat lammkött.

Intensiva arbetsdagar och diskussioner i Bryssel för våra svenska representanter Anette Skoog, Erica Lindberg, Magnus Jönnsson och Tomas Olsson.

Stora utmaningar, men också möjligheter
Det konstaterades bland annat under dagen att fårnäringen står inför stora utmaningar men att situationen kan se någorlunda gynnsam ut de närmaste åren. Många förändringar är på gång för fårsektorn, ökande global konsumtion i kombination med ett svalnande intresse för lammkött i delar av Europa, gör att det är viktigt att hitta nya marknader.

Intresset för lammkött som ökar framförallt på den asiatiska marknaden kan i framtiden medföra att vår idag största importör Nya Zeeland sprider sina produkter till delvis andra områden, vilket kan ge nytt spelrum för det europeiska lammköttet.

Continue Reading →

Irland: Bönder gillar ny app

En app på en tålig smart telefon kan numera användas för att kommunicera med elektroniska öronmärken (EID) och administrera fårflocken.

Bönder som prövat appen tycker att den erbjuder ett idealiskt sätt att arbeta. Information som matas in via appen överförs via Bluetooth till FarmWizard, som är ett molnbaserat fårdatasystem.   

"Farmers hooked on new sheep app" på Belfast Telegraphs hemsida ››

Översatt med Google ››

Fårets dag på Öland lockade många besökare

Fårets dag 2013 är nu över och drygt 7 000 personer besökte Borgholms slott under Ölands Skördefesthelg.

Utbudet av aktiviteter var stort. Fårvallning, fårklippning, ullverkstad i fåravelsföreningens regi, modevisning med elever från Jenny Nyström skola, gycklarbarn från Bornholm underhöll flera gånger per dag med bl.a. eldshow.

Borgholms slott hade guidad tur med Kastellan Jim Rudolfsson och Calmar Renässansgille erbjöd stenristning för barn på sin renässansmarknad.
De 65 utställare som fanns på slottet under Fårets dag visade ett rikt utbud av produkter med koppling till får- och getnäringen. Fårgrindar, ladugård till barnkammaren, ulltäcke, stickat, tovad i ull, sytt i skinn, pallar med ull, kläder, tavlor… ett himmelrike för många!

Frida Bobeck Thalinson och Marielle Erhardsson, designprogrammet Linnéuniversitetet, presenterade sin skapelse Ullampan ”Billow”. En magnifik lampa 160 cm i diameter, tillverkad i vit ull och koppar med en form som påminner om Ölands skördefests symbol pumpan! Lampan hänger kvar under Borgholms slotts julmarknad 7-8 december.
 
Mattorget har blomstrat i år med Mikael Thun och medhjälpare som lockade direkt in till gamla borggården genom sin matvagn och helgrillat lamm mitt i blickfånget. Ville man ta med sig mat hem så fanns alltifrån korv, ost, marmelad, chutney, bröd till brända mandlar och knäckäpplen.

Arrangör Södra Kalmar läns Fåravelsförening stod som vanligt för lammkorvgrillning och det mycket uppskattade caféet med hembakade kakor och lammsmörgåsar.

Text & foto: Helén Reinholdsson

England: Sunt förnuft i frågan om EID?

Källa: Farmers Guardian
Branschens organisationer vädjar om att Defra ska låta sunt förnuft råda, i stället för att driva igenom förändringar i regelverket som skulle betyda slutet för andra former av märkning än elektronisk id-märkning (EID).

Defras förslag går ut på att man, samtidigt som ett nytt internetbaserat system för förflyttningsrapportering tas i bruk, helt ska sluta med visuella öronmärken. Branschorganisationerna anser att detta är onödigt och att det kommer att innebära onödiga kostnader för bönderna.

Läs artikeln Sheep industry leaders want common sense EID approach ››
Översatt med Google ››

Inte säkert att alla som söker får pengar

Källa: ATL
Just nu råder oklarheter kring ersättningar för rovdjursstängsel. EU-processen försenar starten för utbetalningar nästa år och hur mycket pengar som finns kvar att söka i år vet inte Jordbruksverket. Om det ens blir några pengar.

Samtidigt som många djurägare, framför allt i Skåne, har drabbats av stora rovdjursangrepp råder det oklarheter kring ersättningar för rovdjursstängsel. Fram till den 18 oktober kan djurägare skicka in ansökningar om att få ersättning för rovdjursstängsel men hur mycket som finns kvar i potten är oklart.

Läs hela artikeln ››

Den 4 oktober gick Länsstyrelsen i Skåne ut med ett pressmeddelande som säger att man fått muntlig information om att finansieringen av stängsel inte kommer att dras in, men att man i praktiken inte kommer att kunna ta emot ansökningar och betala ut bidrag de närmaste sex till sju månaderna.

Läs pressemddelandet här ››

Riksdagspolitiker bjuds in

LRF Örebro och Örebro läns fåravelsförening har bjudit in sina riksdagspolitiker till en träff den 4 november.

Man vill föra en aktiv diskussion med sina politiker och visa upp ett par gårdar för att exemplifiera de förutsättningar som djurhållare och landskapsvårdare verkar inom.

Kunskapsbasen

En välfungerande bagge är av största vikt för en effektiv och framgångsrik fårproduktion, eftersom man i de allra flesta fall använder sig av naturlig betäckning med en frigående bagge.

Mätning av pungomkretsen är ett objektivt och upprepningsbart mått på baggens spermieproducerande förmåga, eftersom det finns ett starkt samband mellan spermieproduktionen i testiklarna och dess omkrets. Dessutom har egenskapen en hög arvbarhet.

Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras
Författare: Lovisa Ronnfors
Årtal: 2013
Via Epsilon

Ursprungsmärkning av kött

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk ursprungsmärkning av kött. SF har tillsammans med andra branschorganisationer svarat på remissen.

Branschen är kritisk till förslaget, bland annat via en artikel i Svenska Dagbladet, och denna kritik får idag uppmärksamhet i media.

"När Europeiska kommissionen nu har lagt fram ett utkast till hur produkter ska märkas har många skäl att känna sig besvikna. I stället för att lyssna på konsumenterna har EU-kommissionen valt att gå den europeiska köttindustrins väg."

Läs hela artikeln på SvD Opinion här ››

Han vill rädda gutefåret på Gotland

Källa: Jordbruksaktuellt
Björn Hjernquist äger ursprungsbesättningen av gutefåret på Gotland. Just nu är han delaktig som representant för gutefåret i ett projekt där man vill försöka öka statusen för lantrasen genom att ursprungsskydda djuret geografiskt till Gotland.

– Det finns ingen bra ekonomi i att vara gutefårägare. Därför försöker vi hitta olika former för hur man kan stärka situationen. Ett sätt skulle kunna vara att man uppgraderar värdet av köttet, säger Björn Hjernquist och menar att slakterierna i dagsläget betalar väldigt lite eftersom ­djuret skiljer sig mycket från den framavlade rasen.

Continue Reading →

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till nötkreatur och får

Många antibiotika för användning på djur har funnits på marknaden länge, och i dokumentationen anges en rekommenderad dosering som baseras på faktorer som över tiden kan ha förändrats.

Det kan till exempel handla om förändrade känslighetsmönster hos olika bakteriestammar eller att risken för resistensutveckling inte varit i fokus vid utformning av dosering och behandlingslängd. Läkemedelsverket har därför tillsammans med en expertgrupp tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika hos nötkreatur och får inom flera viktiga terapiområden.

Läs mer på Mynewsdesk/Läkemedelsverket ››
Mer information på Läkemedelsverkets hemsida ››

Billow – taklampa i ull och koppar

Billow är en taklampa för offentlig inomhusbelysning som är designad av Frida Bobeck Thalinson och Marielle Erhardsson i deras kandidatexamensprojekt vid designprogrammet, Linnéuniversitetet.

Billow är framtagen i samarbete med Örsjö belysning AB där lampan är ett komplement till företagets nuvarande metallbaserade sortiment.

Lampan är  tillverkad i rå koppar och handtovad ull från öländska får. Både kopparen och ullen har fördelaktiga egenskaper ur ett ekologiskt hållbart perspektiv och ur ett estetiskt perspektiv. Foto: Andreas Klippinge

Continue Reading →

Vår självförsörjningsgrad

Källa: SJV – Jordbruket i siffror
Jordbruksverket tar fram försörjningsbalanser för bl.a. kött och ägg. Den procentandel som presenteras i diagrammet nedan visar produktion dividerat med konsumtion.

För får- och lammkött är skillnaden störst, där producerar vi endast 34 % av konsumtionen.Visa större bild ››

Enkät om juverinflammation hos får

Fårhälsovården och SVA har tillsammans tagit fram en enkät om juverinflammation (mastit) hos får under svenska förhållanden.

Syftet är att skaffa mer kunskap om mastit hos tacka. Frågorna i enkäten handlar om årets säsong. Genom att fylla i enkäten bidrar fårägare till ökad kunskap och i förlängningen bättre rådgivning.

Enkäten på SVAs hemsida ››

Ny djurförteckning i Elitlamm med alla auktionsbaggar

Nyhetsbrev september 2013

Jämför baggar från alla baggauktioner
För att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra auktionsbaggars avelsvärden har vi skapat en ny djurförteckning i Elitlamm. Du hittar den i menyn Djurregister-Djurförteckning-Auktionsbaggar. Här hittar du 251 bagglamm och 16 vuxna baggar som är utvalda för att auktioneras ut på någon av de auktioner som hålls i höst. Du väljer vilken/vilka auktioner du vill se baggar ifrån och de presenteras i din lista. Sedan fungerar denna djurförteckning på samma sätt som dina vanliga djurförteckningar; du kan välja vilka uppgifter och vilka avelsvärden du vill se om djuren genom att klicka på Ändra listans utseende.

Continue Reading →

Svajig prisbild på Linköpingsauktionen

Text och foto: Einar de Wit
Många blev nog förvånande när årets upplaga av baggauktionen i Linköping drog igång. Priserna på Finullsbaggarna var rejält mycket lägre än ifjol och fyra blev osålda. Genom åren har priset på finullsbaggarna flukturerat kraftigt och det är svårt att ge några tydliga svar på varför.

En auktion har en egen dynamik som är svår att förutspå. Ifjol hölls auktionen på den första dagen med fint väder på länge och spekulationerna var att många var hemma och tröskade istället för att gå på auktion. I år var det mesta färdigtröskat och färdigpressat men ändå kändes det som om publiktillströmningen var något mindre än tidigare.

Uppenbarligen fanns inte så många spekulanter på finullsbaggarna på plats. Trots att kvaliteten på djuren var minst lika hög som tidigare blev fyra osålda och tre såldes till minimipris.  Om vi tittar tillbaks genom åren ser vi en avsevärd och svårförklarad skillnad på medelpriser för Finullen.

Linköpings auktionskommitté hämtar gärna domare utifrån. I år hade två holländska texeluppfödare anlitats som domare och de gjorde ett utmärkt jobb. Theo van Deyne och Henk Damkot lägger pannorna i djupa veck.

Continue Reading →

Länsstyrelsens kontroll av fårbesättningar visar på stora brister

Länsstyrelsen i Uppsala har genomfört en kontroll av fårbesättningarna inom Älvkarleby-, Tierps och Östhammars kommuner.

Sammanlagt 34 kontroller genomfördes och i närmare en tredjedel konstaterades brister i djurhållningen.

Continue Reading →

Jönköpingsauktionen; djurförtecking

En förteckning över djur som kommer att bjudas ut till försäljning finns nu att ladda hem.

Förteckning över baggar i Jönköping (pdf) ››

Se baggarna i Elitlamm
Auktionsbaggarna finns också inlagda så att ni kan jämföra släktskap med era egna djur. Ni hittar dem under Statistik/Släktskap/Testa släktskap.

Rovdjurspropositionen

I veckan presenterades regeringens rovdjursproposition.

Mer information och länk till propositionen finns på Regeringskansliets hemsida ››

Mälardalens auktionsdjur finns nu i Elitlamm

Nyhetsbrev från Elitlamm september 2013

Mälardalens auktionsdjur i Elitlamm
Nu finns de djur som kommer att auktioneras ut på Baggauktionen i Mälardalen inlagda i Elitlamm. Du kan se Djurkorten för auktionsdjuren och du kan testa släktskapet mellan dem och dina egna djur. Du kan även se avelsvärden och säkerheter för auktionsdjuren på djurkortet.

Continue Reading →

Mälardalenauktionen

Förteckning över säljare och djur som kommer att bjudas ut under baggauktionen i Mälardalen.

Katalogen kan laddas hem här ›› (filen är stor, ca 60 MB)

Katalogen finns också i svartvitt i mindre portioner, ca 2 MB styck:
Del 1 ›› | Del 2 ›› | Del 3 ›› | Del 4 ›› | Del 5 ››

Ladda ner djurförteckning ››

Gotlandsauktionen; djurförteckning

En förteckning över djur som kommer att bjudas ut till försäljning finns nu att ladda hem.

Förteckning över baggar på Gotland (pdf) ››

Auktionskatalog
Ladda ner katalog del 1 ››
Ladda ner katalog del 2 ››

Katalogen kan beställas från Anita Pettersson, Gotlands Slagteri tfn 0498-28 25 30 el. anita.pettersson@gotlandsslagteri.se.

Se baggarna i Elitlamm
Auktionsbaggarna finns också inlagda så att ni kan jämföra släktskap med era egna djur. Ni hittar dem under Statistik/Släktskap/Testa släktskap.

England: NSA sågar påståenden om att får förstör

National Sheep Association (NSA) har gått till motangrepp mot författaren och miljöaktivisten George Monbiots artikel där han påstår att Lake District, en nationalpark i nordvästra England, har ödelagts av betande får.

Enligt Monbiots utgör Lake District ett av Europas mest deprimerande landskap. De berömda fjällen har av den vita plågan (fåren) förvandlats till nakna klippor och bowlsbanor (bowls är en brittisk precisionssport som påminner om boccia).

NSA har sagt sig vara mycket oroade över dessa påståenden och menar att man underskattar fåruppfödningens roll i skapandet av en landsbygd där människor trivs. George Monbiot har enligt NSAs Phil Stocker helt enkelt inte förstått att Lake District och många andra vackra platser i Storbritannien har både skapats av och måste underhållas av får.

Continue Reading →

Nya Zeeland: Medelfin ull åter på modet

Efter att ha avfärdats som något värdelöst efterfrågas medel-fin ull (mid-micron).

– Mid micron is the shining light in the wool industry at the moment, I feel," säger fårbonden Eric Laurenson från Fairlie.

Continue Reading →

Gotlands och Linköpings auktionsdjur i Elitlamm

Nyhetsbrev från Elitlamm september 2013

Nu finns de djur som kommer att auktioneras ut på Baggauktionen på Gotland och på baggauktionen i Linköping inlagda i Elitlamm. Du kan se Djurkorten för auktionsdjuren och du kan testa släktskapet mellan dem och dina egna djur. Du kan även se avelsvärden och säkerheter för auktionsdjuren på djurkortet.

Continue Reading →

Linköpingsauktionen

Katalog och förteckning över djur som kommer att bjudas ut till försäljning finns nu att ladda hem.

Katalogen (pdf) ›› (Filen är stor, 16,5 MB.)

Är katalogen för stor att ladda hem finns förteckningarna nedan.

Förteckning köttraser ››

Förteckning finullsfår ››

Nya Zeeland: Kraftfullt nytt verktyg för att förbättra produktivitet och köttkvalitet

Ett internationellt team har utvecklat ett nytt kraftfullt verktyg som kan användas för att testa fårs genetik.

FarmIQ har tillsammans med Illumina och International Sheep Genomics Consortium (ISGC) idag gått ut med att “Ovine Infinium® HD SNP BeadChip” nu är verklighet.

FarmIQ har beställt detta nya HD-chip, som är en utveckling av OvineSNP50 BeadChip som släpptes 2009. HD-chipet innehåller 53.000 av de DNA-varianter som är kända för att påverka proteiner och därmed avgör djurets mätbara egenskaper.

Sedan maj månad har chipet testats på 5.000 djur av olika raser och är "mycket tillförlitligt och robust" enligt John McEwan av AgResearch, som lett arbetet.

Läs mer på It's MeatExportNZ ››
Eller med översättningshjälp av Google ››

Drömmen om ett ullspinneri blev sann

Det finns 27 000 får i Sörmland och några entusiastiska kvinnor följde drömmen att starta ett ullspinneri i Sparreholm.

Titta på SVT Sörmlands inslag för att se hur det går ››

Skånska fårägare varnas för larver

Källa: ATL
Den blåsvarta björkstekelns larver är giftiga för får. Larverna har angripit björkar i trakterna kring Blentarp och Sjöbo.

Larverna innehåller ett levergift besläktat med de som finns i flugsvampar. Det kan döda får om de får i sig larverna när de betar i hagar där det växer björk. Lars Leonardsson, som upptäckte larverna för ett par veckor sedan, uppmanar alla djurägare att hålla sina djur borta från björkar där larverna härjar, skriver Ystads Allehanda.

Den blåsvarta björkstekeln hittades för första gången i Sverige år 2000.

Ystads Allehandas artikel med bilder och mer information ››

CAP – EUs gemensamma jordbrukspolitik

Källa: LRF
Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) står under ett reformarbete. I juni 2013 kom EU-kommissionen, EU:s jordbruksministrar och Europaparlamentet överens om hur CAP ska vara utformad fram till 2020.

Målsättningen var ursprungligen att en ny politik skulle träda i kraft 2014, men det står klart att reformen i väsentliga delar träder i kraft först 2015.

Utöver beslutet om CAP-reform så har man inom EU också kommit överens om EUs långtidsbudget för perioden 2014-2020. Överenskommelsen från juni 2013 innebar en neddragning av CAP-budgeten på cirka 13 procent för hela EU, uppräkning ska dock göras för inflation.

För Sveriges del innebär överenskommelsen att gårdsstödet minskas med i storleksordningen 15 procent och EU-delen i det svenska landsbygdsprogrammet med cirka 20 procent. Även här ska uppräkning göras för inflation vilket innebär att neddragningen i kronor inte blir lika omfattande.

Neddragningen av EU-budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet innebär att den nationella budgeten för landsbygdsprogrammet måste öka för att den totala omfattningen av programmet inte ska minska.

Mer bakgrundsinformation om jordbrukspolitiken finns på LRFs hemsida:
CAP är EUs gemensamma jordbrukspolitik ››

Lär mer
På LRFs hemsida beskrivs hur CAP-reformen kommer att påverka gårdsstöd, stödrätter, kopplade stöd, Landsbygdsprogrammet mm:
CAP-reformen, hur blev det? ››

Australien: Storsatsning för lammnäringen har chans att få finansiering

Det kooperativa forskningscentret för Sheep Industry Innovation (Sheep CRC) har nominerats bland de projekt som kan få finansiering från den federala regeringen.

Sheep CRC har ansökt om ett femårigt anslag och är en av 12 sökande som gått vidare till nästa urvalsomgång. Anslaget som ska delas ut är på 240 miljoner $ (ca 1400 milj. SEK) och finansierat av Commonwealth.

Sheep CRCs VD James Rowe säger att deras ansökan har fokuserat på tre forskningsområden; ett ökat välbefinnande för fåren genom förbättrad tillsyn och hantering, införa en värdebaserad handel med lammkött och att ta fram prisvärda DNA-baserade genetiska verktyg.

Vargkommitténs slutbetänkande överlämnat till Lena Ek

Källa: Regeringskansliet
Regeringen beslutade den 16 augusti 2011 att tillsätta en särskild kommitté med uppdrag att bistå regeringen i arbetet med att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige.

Som särskild utredare och ordförande i kommittén förordnades den 25 januari 2012 Peter Egardt.

Kommittén har överlämnat sitt slutbetänkande, Åtgärder för samexistens mellan människa och varg (SOU 2013:60). Till slutbetänkandet har bilagts en samhällsekonomisk analys kopplad till förekomst av björn, varg, järv och lo i Sverige samt en gemensam åsiktsförklaring kring en utvecklad rovdjurspolitik i engelsk översättning.

Ladda ner Åtgärder för samexistens mellan människa och varg (pdf 3,4 MB) här ››

Ny broschyr om skogsbetesmarker

En broschyr som beskriver vad som utmärker en skogsbetesmark, hur den bör skötas och hur man återskapar eller nyskapar en sådan har länge efterfrågats.

I ett samarbete mellan Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har nu tagits fram en ganska omfångsrik broschyr, som ska ge svar på dessa frågor.

Broschyren kan beställas i pappersform, laddas ner som pdf eller läsas online från Jordbruksverkets hemsida ››

Svenskt Kött lanserar nya broschyrer med kunskap och inspiration

Tre nya broschyrer – en för respektive köttslag gris, nöt och lamm – med fakta om styckningsdetaljer, tillagningsmetoder och inspirerande recept finns nu klara att beställa kostnadsfritt.

Varje broschyr är på 24 sidor och fylld med information om svenskt kött, djuromsorg, fakta om styckningsdetaljer, tillagningsmetoder och tillbehör. Recepten är moderna och enkla vardagsrecept.

Läs mer på Svenskt Kötts blogg ››

Baggauktion på Gotland den 21 september

Baggauktionen på Gotland 2013 hålls på Suderby gård i Sjonhem lördagen den 21 september.

Vi välkomnar riksbedömda bagglamm av alla raser, tacklamm i grupper om 3-5 djur samt äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2009. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt vara fotrötecertifierade (F-status).

Anmälningsblankett hämtas här ››

Continue Reading →

Inbjudan till baggauktion i Mälardalen

Välkomna på baggauktion i Sandbyholms Ridhus, ”Sandby Western”, Björklinge den 25 sept. 2013.

”Baggauktion Mälardalen” inbjuder alla intresserade till nystart av baggauktion i Uppsalatrakten. Det är ca 30 år sedan det sist begav sig i Uppsala. Auktionsplatsen är nu vald till Sandbyholms gård, Björklinge, strax söder om Björklinge utmed gamla riksettan.

Vi välkomnar bagglamm, äldre baggar födda tidigast 2010 (dvs max 3-3,5 år) och tacklammsgrupper om 3 st. av raserna: Gotlandsfår, Leicester och alla Lantraser (finull, rya och allmoge).

Alla baggar ska vara riksbedömda. Äldre baggar dessutom visat en god avkastning. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, friförklarade från Meadi-Visna (M3-status), samt vara fotrötecertifierade (F-status).

Anmälningsblankett + Djurägarförsäkran kan hämtas här ››

Continue Reading →

Stängselhandbok

Svenska Fåravelsförbundet har just fått besked från Jordbruksverket, om att man beviljar finansiering för utvecklingen av en stängselhandbok.

Efter påtryckningar från medlemmar, sökte SF kompetensutvecklingsmedel i början av året, för utveckling av en stängselbok med fokus på rovdjursavvisande stängsel.

Viltskadecenter kommer att genomföra arbetet på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. SF kommer att sitta med i en styrgrupp för projektet, liksom LRF. LRF kommer också att delfinansiera arbetet.

Materialet kommer att vara klart vid halvårsskiftet 2014.

Erica Lindberg

Sprängört farlig för betande djur

Nyligen fick Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) in ett får som förgiftats av sprängört. Växten, som blommar nu på sensommaren, är en av de giftigaste som finns påminner SVA om. Den finns i hela Sverige utom fjälltrakterna.

─ Torka kan göra att djuren har mindre bete. Då äter de sådana växter som de annars skulle rata. De kan också äta växter längre ut i vattenbryn än vanligt. Sedan 1996 så har vi på SVA fått in åtta förgiftningsfall på grund av sprängört, säger biträdande statsveterinär Kerstin de Verdier, SVA.

Artikeln med illustration av sprängört på SVAs hemsida ››

Ängs- och betesmarkerna minskar

Ängs- och betesmarker är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Att markerna betas och sköts är avgörande för artrikedomen.

Ängs- och betesmarkerna i Sverige har minskat från 1,4 miljoner hektar i slutet av 1800-talet till 440 000 hektar i år. Sedan 2002 har länsstyrelserna och Jordbruksverket inventerat markerna för att kunna utvärdera och sätta mål för miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet.

Betande djur behövs
Anledningen till att de svenska ängs- och betesmarkerna minskat med två tredjedelar på 100 år är förstås att djuren som betar ute i markerna har minskat drastiskt. Antalet kor har minskat med hälften sedan 1940-talet. Särskilt mjölkgårdarnas djurhållning har betytt väldigt mycket för de svenska landskapen.

Läs hela artikeln på Jordruksverkets hemsida ››

NU PÅ SÖNDAG BRYTER VI FÖR ÅRETS SISTA AVELSVÄRDERING

För att hjälpa dig i Elitlamm håller vi telefonen öppen under fredagen den 16 augusti och söndagen den 18 augusti.

Fredag 16/8: kl 10-12
Söndag 18/8: kl 10-13

Ring oss på 0174-30150.

Vi ber er respektera att denna extra telefontid enbart är för de som behöver hjälp med att registrera lamning, mönstring och att avsluta betäckningsgrupper och mönstring. All annan support kommer att hänvisas till ordinarie telefontid mån-ons kl. 10-12.

Läs här vad du bör göra i Elitlamm för att årets lamm ska få avelsvärden.

Hälsar
Svenska Fåravelsförbundet/Elitlamm avel

En uppmaning från LRF Skåne och Skånes Fårintressenter angående ersättning för vargen i Skåne

LRF Skåne och Skånes Fårintressenter uppmanar alla fårägare som haft kostnader (använt vinterfoder vid installning mm), haft merarbete i form av att bevaka djuren (dag som natt), att flytta dem/stalla in dem under natten och arbete med att underhålla och förstärka eltrådar/stängsel mm.

Skicka in faktura på alla era kostnader och utlägg samt ersättning för nedlagd arbetstid till:
Länsstyrelsen i Skåne Län, Ö Boulevarden 62A, 291 86  Kristianstad.

OBS! Att skicka faktura för ovan nämnda kostnader till Länsstyrelsen är ingen garanti för att ersättning kommer att betalas ut. Men det är en tydlig markering för de kostnader som drabbat näringen när vargen har härjat i länet.

Magnus Jönsson, ordförande Skånes Fårintressenter
Jan Hultgren, Verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Storbritannien: Sverigefokus vid Sheep Breeders Round Table 2013

Sheep Breeders Round Table arrangeras av vår brittiska systerorganisation National Sheep Association (NSA) tillsammans med andra branschorganisationer och hålls varatannat år. 

Biennalen äger rum den 1-3 november i Nottinghall.

Ett av fredagens föreläsningsblock har internationellt tema och handlar i år om Sverige. Tomas Olsson kommer att tala om de utmaningar och fördelar svenska lammproducenter bjuds och Titti (Jenny) Strömne om vår nya avelsvärdering.

Fullmatat föreläsningsprogram finns att hämta här ››

Stockholm-Uppsala Fåravelsförening fyller 50!

Lördagen den 7 september bjuder distriktet in sina medlemmar till fest på Hagby gård i Almunge.

Läs mer på distriktets sida ››

Storbritannien: Frustrerande ostadig marknad

En ökning av antalet slaktade lamm utlöste nyligen en kraftig nedgång i priserna, vilket har lett till att jordbrukare nu avstår från att leverera lamm.

NFUs ordförande Charles Sercombe beskriver den frustration som fåruppfödare upplever på grund av lammmarknadens volatilitet, och varnar för att denna instabilitet inte heller gynnar konsumenterna.

– Brittiska fårfaramare, särskilt de i höglänta delar av landet, har haft ett tufft år och det här är det sista vi vill se. Det är ohållbart att priserna fluktuerar så här och det är oundvikligt att det påverkar både fåruppfödarnas framtidstro och deras möjlighet att leverera lamm av jämn kvalitet.

Continue Reading →

Paratuberkolos

Paratuberkolos är en sjukdom som drabbar får och nöt och som orsakar enorma problem i många länder, bland annat i Storbritannien. I Sverige har vi inte sjukdomen, men fall i samband med import av nöt och hjort har förekommit i modern tid. På så nära håll som i Danmark finns den.

Tidigare i sommar kom nyheten att Sverige kommer att dras inför EU-domstolen då vi testar importerade nöt för Para-TB. EU anser att proven inte behövs och att de strider mot reglerna vad gäller importrestriktioner. Vårt privilegierade läge är alltså inget att ta för självklart.

I Australien har man sedan 1990-talet kämpat med sjukdomen och den 1 juli inleddes landets fjärde bekämpningsprogram. Med anledning av detta skrivs det en hel del om ovine Johne's disease, som sjukdomen heter på engelska. För intresserade kommer här några länkar:

Confusion over new ovine Johne's rules ››
Eftersom reglerna är olika för olika regioner finns det en del förvirring över vad som kommer att gälla. Att reglerna ändrats ofta gör det inte enklare.
Samma artikel översatt med hjälp av Google ››

Sheep grazier recalls devastation of Ovine Johne's  ››
Fåruppfödaren Joan Limon minns en av de svåraste tiderna som hennes familj personligen, och hela den australienska fårnäringen, drabbats av. De sociala konsekvenserna av OJD var katastrofala, berättar fru Limon, många drabbade tog sina liv. Men idag är det bättre, idag behandlats OJD som en fårsjukdom, inte som en mänsklig sjukdom.
Med Google ››

Continue Reading →

Köttforskning på Götala – de första femtio åren

På Götala har huvuddelen av SLU:s produktionsförsök inom nötkött bedrivits det senaste halvseklet, på senare år även inom lammkött. Anna Hessle och Frida Dahlström har skrivit en rapport om de första femtio årens forskning på Götala.

Läs om vad forskningen har fokuserat på under de olika årtiondena och om försöken runt uppfödningsmodeller, proteinfodermedel, grovfoder, naturbetesmarker, djurvälfärd, ätkvalitet mm.

Köttforskning på Götala – de första femtio åren (pdf) ››

Inbjudan till Baggauktion i Jönköping 2013

I Ridhuset Riddersberg, Tenhults Lantbruksgymnasium
Lördagen den 5 oktober 13:00

Auktionen omfattar i första hand bagglamm av Gotlandsfår, men är även öppen för Leicester. Bra äldre baggar är också välkomna.

Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt vara fotrötecertifierade (ha F-status).

Anmälningsblankett hämtas här ››

Continue Reading →

Framgångsrik lammproduktion på gräs!

Lammproducenterna bjuder in till tvådagars kurs på Norrby gård den 13-14 Augusti.

Att producera lamm på gräs ser många som en svår utmaning med ofta låg lönsamhet! Därför har Lammproducenterna återigen bjudit in Charlie Morgan, Grassmaster. Europas främsta rådgivare som delger oss sina kunskaper och erfarenheter i hur vi ska få en bra tillväxt på våra beteslamm!

Charlie Morgans tidigare besök i Sverige var mycket uppskattat och lärorikt och nu ger vi möjlighet att återigen få ta del av Charlies kunskaper under en två dagarskurs tillsammans med Gunnar Danielsson på Olssons Frö
Vi kommer att demonstrera och diskutera gårdens maskiner som användes för betesskötsel: Såmaskin, gräsharv, gräsluftare, betessputsare, när, var och hur ska de användas?

Läs inbjudan (pdf) ››

Anmälan till och frågor till: Tomas Olsson, 070-6870861 e-post: norrby-gard@telia.com

Länsstyrelsen utvärderar stödet till fäbodbrukare

Just nu arbetar Länsstyrelsen Dalarna med en utvärdering av den ersättning som fäbodbruket får genom landsbygdsprogrammet. Förutom Dalarna omfattar utvärderingen även Jämtland, Gävleborg, Västerbotten, Västernorrland och Värmland.

Vid landets levande fäbodar görs en enorm insats för att bevara odlingshistoriskt och biologiskt värdefulla miljöer. Utvärderingen ska bland annat resultera i en lägesbeskrivning om hur fäbodbruket och länsstyrelsens arbete med stöd ser ut i dagsläget. Arbetet ska förhoppningsvis göra att stödet anpassas till de mest behövande insatserna i dagens fäbodbruk.

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida ››

Australien: Livet efter fåren

Medan vi oroar oss för marker som växer igen, och i med det förlorar sin biologiska mångfald, finns det platser i Australien där man försöker återställa biologisk mångfald som havererat efter många år av överbetning.

I sydöstra Australien ligger delstaten Victoria, vars största privata egendom heter Neds Corner Station och är 30.000 hektar stor. Tidigare betade tiotusentals får plus hästar och boskap här, men efter 150 år var marken utarmad, inhemska växter nästan borta och gnagare och pungdjur hade invaderat.

2002 köptes fastigheten av den icke vinstdrivande organisationen Trust for Nature och en arbetet med att revegetera marken påbörjades. Mr Barnes som trodde att han skulle förbli merinouppfödare hela sitt liv leder nu stället arbetet med den nya inriktningen.

Läs artikeln på ABC Rural ››
Eller översatt med hjälp av Google ››

Anmäl till Länsstyrelsen om du har använt paragraf 28 i jaktförordningen

Den 1 juli träder en ändring i jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen och inte till Polisen, vilket man tidigare gjort.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning, och om det sedan finns misstanke om brott ska Länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen.

Läs mer ››

Grönt ljus för schmallenbergvaccin

Källa: ATL
Läkemedelsverket har beviljat försäljningstillstånd för schmallenbergvaccinet Bovilis SBV.

– Licensen gäller för behandling av nöt och får, berättar Sarah Sandin, gruppchef på Läkemedelsverket.

Kan handläggas snabbt
Inledningsvis får två apotek ettåriga försäljningstillstånd för vaccinet. Det är Djurapoteket i Eskilstuna, som sökt för behandling av nöt, samt Djurfarmacia i Trollhättan, som sökt för både får och nöt.

– Om ytterligare expedierande apotek ansöker om licens kommer vi att kunna behandla deras ansökningar relativt snabbt nu när vi har tittat på preparatet, säger Sarah Sandin.

Information från Svenska Djurhälsovårdens finns här ››

Stämmouttalande från Svenska Fåravelsförbundet

Vid årstämman i Halmstad i maj 2013 formulerades följande uttalande.

Rovdjursorganisationerna obstruerar demokratin!

Rovdjurspolitiken har hamnat i ett läge som ingen demokrati med självaktning vill uppleva – ett totalt dödläge. Under lång tid har vi i Svenska Fåravelsförbundet försökt ge röst till de som ska leva med rovdjuren, det vill säga de landsbygdsboende och då särskilt våra medlemmar som håller det djurslag som drabbas hårdast – fåren. Alltför få har lyssnat. Särintressen har fått dominera politiken, utan tillräcklig hänsyn till de som drabbas.

Vargens framtid i vårt land är beroende av att man är lyhörd och ser till samhällets alla delar. Regeringen har uppdraget att formera en hållbar rovdjurspolitik. Naturvårdsverket verkställer regeringens beslut. För att få en regional anpassning, handläggs uppdraget i Länsstyrelsens viltdelegation med bred förankring i samhällets olika intressen (även naturintressen). I den demokratiska processen finns många förberedande instanser där samhällets parter och relevanta intresseorganisationer är representerade och kan delge sina synpunkter. Slutresultatet kanske inte alla är helt nöjda med, men så fungerar demokratin, att man får ge och ta för att nå fram till ett beslut som är så klokt avvägt som möjligt.

Continue Reading →

Nyhetsbrev Elitlamm

Nyhetsbrev från Elitlamm juni 2013

Nya vägningssidor

Lammvägning
Nu har vi bytt ut de gamla vägningsregistreringssidorna för lamm till en ny sida. Du hittar det under menyn Vägning-Registrering-Lammvägning. I menyn fanns det tidigare två sidor; en för registrering med djur i en lista och en där man själv skrev in numren. Så kan man göra i fortsättningen också, men de samlas under en och samma meny. Sidan använder sig av nyare teknik och tydligare design, i övrigt kommer du att känna igen de gamla funktionerna.

Nyttan med vägningar
Vägningar av lammen ger många fördelar, förutom de mest uppenbara att man ser att lammet ökar i vikt. Det är också en viktig del i hälsoarbetet, ett lamm som inte växer kan vara en indikation på sjukdom. Om du följer upp tillväxten mellan vägningarna så kan du lättare beräkna om du ska öka eller sänka fodertillgången. På sidan Vägning-Listor-Vägningslista lamm kan du välja att se flera olika beräkningar; tillväxt sedan födelsen, senaste tillväxt, tillväxt till avvänjning och tillväxt från avvänjning.

Continue Reading →

Svenska Fåravelsförbundet går in i LRF Kött

Idag har ett pressmeddelande om vårt inträde i LRF Kött sänts ut:

LRF bjöd i förra veckan in intresseföreningarna, bland annat Svenska Fåravelsförbundet, SF, till samarbete i nybildade LRF Kött. Svenska Fåravelsförbundet har bestämt sig för att tacka ja till erbjudandet.

– För svensk fårnärings del är detta ett stort steg och vi går in i det här samarbetet med stor tillförsikt. LRF Kött kommer att bli en viktig plattform för SFs fortsatta arbete för att stärka svensk lammproduktion. Vi kommer att bli ännu starkare som intresseorganisation genom det här samarbetet säger Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet.

Genom LRF Kött får Svenska Fåravelsförbundet möjligheter att stärka lammnäringens roll inom animalieproduktionen, både i primärproduktion-, förädling- och handelsled.

– Svenska köttproducenter behöver samverka för att bli starkare och LRFs erbjudande är ett utmärkt sätt att gå till väga på. Men ett krav från vår sida är att djurägarna kommer att få behålla majoritet även om branschorganet i en framtid förstärks med flera parter, menar Bertil Gabrielsson.

LRF beslutade nyligen att bilda LRF Kött och erbjuda intresseföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Djurbönder att ingå. Läs mer ››

För mer information, kontakta Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet. Tel: 070-276 76 97.

Beslut om vaccin kan tas nästa vecka

I nästa vecka väntas Läkemedelsverket fatta beslut om licens för schmallenbergvaccinet Bovilis SBV. Färdiga doser finns i England och kan skickas till Sverige om klartecken ges.

Läs mer på Land Lantbruk & Skogsland ››

Förtydligande gällande baggauktionen i Linköping

I senaste numret av Fårskötsel på sid. 32 finns information om årets baggauktioner. Under Linköpingsauktionen finns otydlig information om vad som krävs gällande frihet från fotröta.

För djur som ska delta i Linköping krävs när det gäller klövar djurägarförsäkran om frihet från fotröta, alternativt intyg om F-status.

Mer information om auktionen i Linköping här ››

Skottland: Lamm som betar cikoria kan få lägre parasithalter

Den fleråriga örten cikoria kan bidra till ökad lammtillväxt, bättre avräkningspriser och parasitkontroll, berättade Quality Meat Scotland för de bönder som nyligen deltog i en gårdsträff.

Fårbonden Andrew Baillie från Södra Lanarkshire berättade att hans lamm frodas efter att han förra året sått in cikoria.

Continue Reading →

Proteintipset.se

Hög tid för mer nära foder – nu lanseras Proteintipset.se.

Nästan 60 procent av allt proteinfoder som ges till svenska djur är importerat. Det visar att det finns många goda affärsmöjligheter och miljövinster med att odla mer närproducerat protein och spannmål. Därför lanseras nu www.proteintipset.se – sidan på nätet som ska stimulera till mer svenskodlat foder, fulladdad med böndernas bästa tips.

Köp och sälj och hjälp att sätta pris
Proteintipset.se är en sida för kunskapsförmedling om odling av proteingrödor och utfodring. Här kan man hitta böndernas egna tips, som till exempel ”samodla ärter och korn till grisarna”, ”lusernvall ger proteinrikt grovfoder” eller ”esparsett ny baljväxt på svenska fält”. På sajten kan man även annonsera för att köpa eller sälja foder mellan gårdar. Därtill finns en beräkningshjälp för att sätta pris, framtagen av Lovanggruppen.

Läs mer på Ekologiska Lantbrukarnas Mynewsdesk-sida ››

Eller gå direkt till Proteintipset ››

Även slakteriföretagen går ihop

Också den svenska köttbranschen avser att bilda en ny branschorganisation för ökat samarbete, påverkan och effektivitet.

KLS Ugglarps, HKScan Sweden och Avelspoolen med ingående slakterier har idag undertecknat en avsiktsförklaring där parterna avser att omgående påbörja arbetet med bildandet av Sveriges Köttföretag. Konkurrensrättslig granskning av den planerade verksamheten kommer att göras.

– Med Sveriges Köttföretag vill vi stärka de svenska köttföretagen genom att samla och aktivt driva viktiga frågor för branschen, men också öka samarbetet med såväl de svenska djurproducenterna och LRF, säger Göran Holm, VD för HKScan Sweden.

Läs mer på Dalsjöfors kötts Mynewsdesksida ››

Nu bildas LRF Kött

LRF har fattat beslut om att bilda LRF Kött och erbjuda intresseföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Djurbönder att ingå. Även slakteriföretag är välkomna att ingå i branschorganisationen om man så önskar.

Initiativet tas efter att LRF under två år tillsammans med Intresseföreningar och representanter för slakterier drivit en process för att samla köttbranschen i en mer samlad struktur utan att kunna nå enighet.

– Svensk köttproduktion har under många år haft en negativ volym- och värdeutveckling. Det finns därför ett stort behov av att kraftsamla resurser och påverkansarbete för att vända utvecklingen och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att öka konkurrenskraft och lönsamhet och därmed nå tillväxt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Continue Reading →

Storbritannien: Genombrott för forskning om vaccin mot parasiter

Forskare rapporteras ha gjort ett stort genombrott i kampen mot parasiter genom att producera ett vaccin som ska skydda fåren mot parasitinfektioner.

Vaccinet utvecklas av Moredun Research Institute och är det hittills mest framgångsrika försöket att skydda djur mot parasiter.

Läs hela artikeln på Farmers Weeklys hemsida ››
Eller översatt med hjälp av Google ››

Storbritanninen: Event för unga herdar en stor framgång

Söndagen den 8 juni anordnades för första gången 'Youthful Shepherds Event' i England. 250 personer i alla åldrar deltog och enligt NSA (the National Sheep Association) var arrangemanget en succé.

Arrangemanget är en del i NSA’s Young People in Sheep, ett projekt som skapats för att stödja framtidens fårproducenter. Värd var NSAs östra region och ungdomar från hela landet var välkomna. De fick en unik chans att träffa näringens ledande aktörer, ta del av information och att tala om för fårindustrin vad den kan göra för att bättre stödja ungdomar som är på väg in i livet som lammproducenter.

Läs hela artikeln på NSAs hemsida ››
Eller översatt med hjälp av Google ››

Svenska Fåravelsförbundet och LRF träffade Landsbygdsdepartementet

Text: Erica Lindberg

Nytt landsbygdsprogram och behov av stärkt konkurrenskraft för svensk fårnäring
Mot bakgrund av pågående arbete inför ett nytt Landsbygdsprogram, bad Svenska Fåravelsförbundet och LRF att få träffa landsbygdsdepartementet för en diskussion kring nuläget i svensk lammproduktion. Men hjälp av Sofia Björnsson, som jobbar med jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling på LRF, fick vi utrymme för en diskussion med ett antal tjänstemän på departementet, detta skedde den 22 maj. Från Svenska Fåravelsförbundet deltog ordförande Bertil Gabrielsson, Erica Lindberg från LRF/SF samt Sofia Björnsson från LRF.

Svenska Fåravelsförbundets budskap
Svenska Fåravelsförbundets mål med mötet var att få utrymme för en presentation och diskussion kring nuläget i svensk lammproduktion, och vi fick en timmes intensiv diskussion med tre av medarbetarna från departementet; Sofia Jöngren som är politisk tjänsteman samt Johannes Östborn och Hans Rolandsson.

Continue Reading →

Storbritannien: Schmallenberg sprider sig norrut

Enligt veterinären Fiona Lovatt sprider sig Schmallenbergviruset mycket snabbt norrut. "Det har fötts deformerade lamm under maj månad, vilket säger oss att infekterade knott var aktiva i december och januari."

Hur immunitet mot Schmallenberg uppnås varierar, men det fanns tidigare ett antagande att en en flock som smittats senare skulle ha ett ungefär 90-procentigt skydd. Men färskare studier i Tyskland och Holland har visat att siffran kommer att vara mycket lägre – ca 36 %. "Det är väldigt svårt att prata om skyddsnivåer efter att fåren har smittats då vi fortfarande vet väldigt lite om sjukdomen, men det verkar som att minst 50 % av de drabbade fårbesättningarna fortfarande riskerar utbrott av sjukdomen under kommande år."

Lamm kan vaccineras från fyra månaders ålder. Ännu så länge råder man att inte vaccinera dräktiga tackor eller betäckande baggar. Fåruppfödare som avser att vaccinera bör prata med sin veerinär i god tid, råder Fiona Lovatt.

Läs hela artikeln på Farmers Weeklys hemsida ››

Eller översatt via Google ››

Baggauktion 2013 Linköping

Den traditionella Baggauktionen i Vretaskolans ridhus utanför Linköping inträffar lördagen den 14 september. Utställning för köttrashondjur och äldre baggar av både köttras och finull äger rum fredagen den 13 september.

Arkivbild från auktionen 2012. Foto: Einar de Wit

Nytt för i år är bland annat att alla auktionsdjur avmaskas efter ankomstbesiktning och att Lawrence Jonsson, känd från Farmaraktioner och Kriterieauktionen, kommer att sköta utropen.

Mer information om utställningen och auktionen i Fårskötsel nr. 5 och på Lammproducenternas hemsida.

Ladda hem anmälningsblanketten här ››

Anmälan av auktionsdjur ska vara auktionskommittén tillhanda senast torsdagen den 29 augusti under adress:

Continue Reading →

Tack Hallands Fåravelsförening!

SF:s styrelse vill rikta ett stort tack till Hallands Fåravelsförening för en utmärkt arrangerad stämma 2013. Förbundet är ju beroende av engagerade medlemmar som kan åta sig att arrangera dessa tillställningar.

Nästa år – Nyköping
Vi säger härmed också tack till Södermalands Fåravelsförening som tagit upp stafettpinnen och arrangerar stämman 2014.

Välkomna alltså på stämma den 16-17/5 2014 på Östermalma i Nyköping. Mer info om detta längre fram.

Mer om årets stämma i Tylebäck i kommande nummer av Fårskötsel.

Tack för i år! Text & foto: Einar de Wit

Följ med till Island!

Den 6 – 10 oktober åker vi i Jönköpings läns fåravelsförening till Island för att titta på får och träffa landsbygdsföretagare.

Vi har även plats för kollegor från andra föreningar.
Välkomna!

Mer information från Anders Råsberg 0709-468119
Hämta preliminärt program här ››

 

Schmallenbergvaccin på gång

Mer information om Schmallenbergvaccinet utlovades förra veckan. Inte så mycket nytt har hänt sedan dess, men information nedan är från Svenska Djurhälsovården och den är färsk.

Ett snabbframtaget vaccin mot Schmallenberg finns nu i Storbritannien och Svenska Djurhälsovården tänker ta in det i Sverige. Det beräknas att finnas från mitten av juni.

Eftersom vaccinet är framtaget på så kort tid så finns det ännu väldigt lite dokumentation om effekt och eventuella biverkningar. Bedömningen är att vaccinet minskar följdverkningarna av Schmallenbergviruset men inte eliminerar dem helt. Djurhälsovården bevakar de brittiska erfarenheterna från vaccinering noga.

Intresserade uppmanas kontakta SVDHV
Djurhälsovården rekommenderar inte alla djurägare att vaccinera utan de djurägare som är intresserade uppmanas att kontakta SVDHV för en vidare diskussion. Priset blir c:a 25 kr per djur.

Text: Einar de Wit

Nya bestämmelser om hygien

Från den 1 september 2013 gäller nya hygienregler för djurhållare. Reglerna gäller till exempel alla som har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, besöksverksamheter och veterinärkliniker.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Pressinformation om de nya reglerna ››

Opinion: Regeringen måste bidra mer till landsbygdsprogrammet

Öppna landskap och biologisk mångfald tar många för självklart. Kor och får som betar, vårblommor i ängsmarkerna och surrande flugor. Men faktum är att utan ett svenskt jordbruk skulle det inte existera.

Det skriver företrädare för fem svenska lantbruksorganisationer, varav en är Svenska Fåravelsförbundet.

Läs debattartikeln på Land Lantbruk & Skogsland ››

Väntar på vaccin?

För alla som efter beskedet att britterna får tillgång till vaccin mot Schmallenberg otåligt undrar vad som händer på vår front har Svenska Djurhälsovården meddelat att de arbetar med en licensansökan för att få förskriva SB-vaccin till får och nöt.

Om allt går enligt plan hoppas man på att få hem doser till mitten av juni. Om prevalensen i SVAs analyser av blod från tackor visar sig vara lägre än man hoppats kommer vaccinering att förordas. Åtminstone för de som planerar en tidig lamning.

Mer info kommer (förhoppningsvis) nästa vecka.

En artikel i ämnet finns på Lands hemsida ››

Storbritanninen: Interaktiva varningssystem för att bekämpa fluglarvsangrepp och nematodirus

Två nya initiativ har i år tagits för att med realtidsinformation hjälpa fårbönder att skydda sina djur mot fluglarvsangrepp och nematodirus (N. battus*).

För att hjälpa jordbrukare att skräddarsy sina kontrollprogram mot flugangrepp har NSA (National Sheep Association) tillsammans med SRUC (Skottlands Rural College) utvecklat Blowfly Strike Database. Syftet är att informera jordbrukare när det har varit ett problem i deras område, i år och tidigare år.

På SCOPS (Sustainable Control of Parasites) Nematodirus Alert Map kan man följa hur förekomst och utbrott rapporterats från olika delar av öriket. Även detta initiativ stöttas av NSA.

* N. battus är vanligast i Storbritannien men finns också i mindre omfattning i Norge, Sverige, Nederländerna och Kanada. Angepp av denna parasit kan vara svåra, och om den lämnas obehandlad leda till döden.

Australien: DNA-test för avelsurval lanseras

Det beskrivs som ett stort genombrott för fårnäringen när Sheep Cooperative Research Centre lanserar ett kommersiellt DNA-test för avelsurval.

SCRCs James Rowe säger att det genetiska testet kompletterar traditionella avelsmetoder, men är mer exakt och kan göras i mycket ung ålder.

– Om vi kan addera informationen från det genetiska testet till den information som vi traditionellt använt för att bedöma avelsdjurs prestanda, med hjälp av stamtavla och andra data, kan vi nu med större precision välja de baggar som verkligen har överlägsen avelspotential.

Läs hela artikeln på Farming Ahead Online ››
Eller översatt med hjälp av Google ››

Utbrott av salmonella i foder

SVA publicerar löpande provresultat här ›

 • Samtliga gårdar är provtagna och analyserna klara.
 • 10 gårdar har testat positivt, alla är nötkreatur-besättningar.
 • Alla får, fjäderfä, häst och grisbesättningar analyserades med negativt resultat.

Senast uppdaterat 130612

Storbritanninen: NSA glädjer sig över att vaccin mot Schmallenberg godkänts

The National Sheep Association (NSA) är nöjda med att Veterinary Medicine Directorate (VMD) har beviljat licens för MSD Animal Health Schmallenberg-vaccin. Detta ger fåruppfödare möjlighet att vaccinera sina djur inför betäckning under riskperioden.

Beslutet om huruvida att vaccinera eller inte måste tas av varje enskild jordbrukare, beroende av affärsmodell, infektionshistoria, lamningsmönster och plats. NSA uppmanar fårbönder att prata med sin veterinär för att man ska kunna planera och i tid genomföra ett vaccinationsprogram på de gårdar där vaccinering är den bästa vägen att skydda nästa generation av lamm.

NSA har åtagit sig att tillhandahålla oberoende information för att hjälpa de enskilda producenterna att fatta beslut om de ska vaccinera eller inte.

Läs hela artikeln på Farming UK ››
Eller översatt med hjälp av Google ››

Se också Farmers Weekly; Take advice before using Schmallenberg vaccine, farmers told ››

Inside Government; Schmallenberg vaccine ready for use this summer ››

Fäboden som politiskt rum – att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbruks-politiken

Är fäbodbruket ett kulturarv att bevara eller ett modernt miljövänligt jordbruk?

Fäbodarna var så gott som osynliga i svensk jordbrukspolitik under merparten av 1900-talet, men idag finns stödformer som är helt inriktade mot fäbodbruket. Det råder dock delade meningar om vad det är som ska stödjas. Är det en hotad kultur, biologisk mångfald eller ett miljövänligt jordbruk? Och går målsättningen att förena med dagens rovdjurspolitik? Om detta berättar Camilla Eriksson i en avhandling från SLU.

Läs mer om avhandligen på Mynewsdesk ››
Ladda ner Fäboden som politiskt rum (pdf) ››

Foto: Camilla Eriksson

Australien/Queensland: Fårindustrin minskar och har stora problem med vildhundar

Antalet får som klipps i Queensland har minskat kraftigt de senaste decennierna, och under de senaste tre åren har centrala/västra Queensland förlorat 500 000 får.

Fårklippningsteamen och ullindustrins entreprenörer lämnar när många slutar med fåruppfödning, och borgmästare Barry Muir skyller på de vilda hundarna.

"Jag tror att många andra människor också gör det", säger han. "Det är ullindustrin som har närt de olika städerna i områdent, och utan den går det inte alltför bra för oss."

Läs hela artikeln på ABC News ››
Eller översatt med Google ››

Det finns också en längre artikel från igår hos ABC om fårnäringens i Queensland som håller på att försvinna på grund av epidemisk ökning av vildhundspopulationen. The dogs that ate a sheep industry ››
Googleöversatt ››

Kort rapport från lördagens Lammriksdag

Text & bild: Einar de Wit
Årets stämma arrangerades av Hallands Fåravelsförening på den vackra anläggningen Tylebäck. Bra faciliteter och ett fantastiskt väder gjorde arrangemanget till en fullträff!

Continue Reading →

England: Branschen vill träffa framtidens fårbönder

National Sheep Association anordnar i juni ett event för att locka ungdomar till fårnäringen. Ett tillfälle för intresserade att stifta bekantskap med branschen.

En viktig del av evenemanget kommer att vara ett öppet diskussionsforum – en plats dit ungdomar kan komma för att diskutera och och få höra om hur andra har lyckats inom fårnäringen.

Continue Reading →

Stämma och lammriksdag pågår

Så gott som live från årstämman i Tylebäck i Halland.

Tack Einar som tagit och levererat bilderna! (Undantaget första bilden.)

Bikupor under ordförandekonferensen gav många intressanta frågeställningar och förslag. I just denna grupp diskuterades marknadsfrågor. Foto: Birgit Fag

Fantastiskt väder i Tylebäck! Lunchen intogs med fördel utomhus.

Continue Reading →

England: Skyddad ursprungsbeteckning för Lakeland Herdwick-får

Europeiska kommissionen har godkänt ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för den Cumbriska fårrasen Lakeland Herdwick. Det är 10 år sedan Herdwick Sheep Breeders Association ansökte om att få denna status för rasen.

Rasen har varit erkänd sedan 1790-talet och föds idag upp på 120 höglandsgårdar i Cumbrien i nordvästra England. Lakeland Herdwick anses vara en av de härdigaste av de brittiska raserna. Kött klassas som Lakeland Herdwick endast om djuren är födda, uppfödda och slaktade i ett av tre registrerade slakterierna i Cumbrien.

Hushållningssällskapet har ansökt om samma status för vårt svenska gutefår. Några kända produkter med skyddad ursprungsbeteckning är parmaskinka, champagne och parmesanost. Bland de svenska produkterna finns Kalixlöjrom, sveciaost och falukorv.

Läs hela artikeln på BBCs hemsida ››
Eller med hjälp av Googles översättning ››

Storbritannien: Studie visar att baggar med registrerade resultat lönar sig

Resultatet från Quality Meat Skottlands tvååriga projekt "Scottish Sheep Strategy Better Breeding" visar att lönsamheten är upp till 3£ högre per tacka som betäckts med bagge som fått sina resultat registrerade*, jämfört med tacka som betäckts med bagge vald enbart efter utseende.

I nästan samtliga fall var utfallet bättre efter baggar med registrerade resultat. Fördelarna inkluderade snabbare slaktmognad, förbättrad slaktvikt och form, jämnare lamm och bättre tillväxt.

* performance recording, jämförbart med kombinationen Elitlamm och FHP

Läs hela artikel på Farmers Weeklys hemsida ››

Hjälpligt översatt av Google här ››

Bäst i världen på lammskinn

Under lördagen arrangerades Skinnriket Skinnmässan på Gotland för fjärde gången. De gotländska lammbönderna tävlade här om vilka lammskinn som är bäst på ön.

Kjell Nilsson och Jenny Andersson, Graute Gård, tog hem vinsten i fyra av tolv kategorier och även den prestigefyllda kategorin "Årets besättning på Gotland". Grattis!

Vinnarlistan finns på Hela Gotland ››

Skinnmässa på Wisby strand

På lördag den 11 maj kl 10-13 hålls årets gotländska skinnmässa på Wisby Strand.

 • Uppemot 100 inlämnade fina gotländska lamm- och fårskinn tävlar om vackraste skinn i flera olika klasser. Även röstning för val av publikens favoritskinn.
 • Årets bästa skinnproducent utses av de som fått bästa poäng i tre tävlingsklasser.
 • Tävling i bästa fårskinnsprodukt 2013. Ca 15 inlämnade produkter.
 • Prisutdelning med start kl 14.
 • Marknad med skinn och skinnprodukter. Utställare, bl a utbildning inom skinn och textil, skinnberedning med mera.
 • Anförande av arkitekt Daniel Heilborn, kl 13:30.

Inträde 50 kr. Möjlighet att vinna ett lammskinn på entrébiljetten.

Nu lanseras betaversionen av Min Farm i Jämtland

Spännande saker på gång i Östersundtrakten. MinFarm.se kör igång sitt pilotprojekt och låter ett antal kunder få bygga sin egen onlinefarm.

De kommer kunna följa hur deras grödor och djur växer på lokala gårdar och åtnjuta traditionella råvaror producerade i samklang med natur och säsong.

Björn och Margareta Jonsson föder upp lamm. De är en av sju gårdar som deltar i MinFarms pilotlansering i Jämtland. Foto: Tina Stafrén

Foto: Min Farm

Till MinFarm.se ››

Forskare studerar fårs juverhälsa

Källa: SVA
För köttproducerande fårbesättningar är lammtillväxten mycket viktig för ekonomin. Om tackan har juver-inflammation producerar hon mindre mängd mjölk till lammen.

Kunskapen är dock ganska liten om juverinflammation hos får. Hur vanlig är sjukdomen i fårbesättningar? Vilka bakterier orsakar den hos får? Och hur påverkas lammtillväxten i besättningar med dålig juverhälsa?

Dessa frågor hoppas forskarna få svar på i ett projekt finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning där tjugo fårbesättningar över hela landet studeras. Projektet vill med hjälp av mjölkprovtagningar ge svar på hur vanligt det är med osynliga juverinflammationer (subkliniska mastiter), vilka bakterier som orsakar dem och om bakterierna är känsliga eller inte för antibiotika.
Läs mer på SVAs hemsida ››

Storbritannien: Överväg stödutfodring på betet

Brittisk artikel från Farmers Guardian om hur det speciella läget med foderbrist efter ett mycket blött 2012 och en extremt kall vår kan hanteras.

James Oddie, specialist på idisslare vid Dugdale Nutrition, menar att de utmaningar som vintern och våren 2013 bjudit på behöver mötas nu för att säkra både tackors och lamms hälsa och årets resultat.

Den sena våren gör att många bönder kommer att tvingas släppa ut tackor och lamm på närmast nakna beten, beten som inte räcker till för att försörja högmjölkande tackor. När lammens hunger driver dem till att ständigt försöka dia utsätts tackan för ökad mastit-risk. Hennes kondition kan också försämras mer än vad som är hälsosamt.

Continue Reading →

Jönköpings Fåravelsförening studiereser västerut

Studieresa till Ull i väst mm söndagen den 2 juni. Avresa från Jönköping kl 8.30.

Vi börjar med ett besök på Nolbygårdens ekobageri där vi tar förmiddagsfika. Efter det åker vi vidare till Ull i Väst.

Continue Reading →

Storbritannien: Minskad lönsamhet för jordbruk

Källa: Farmers Weekly
De totala intäkterna från jordbruk minskade med 14 % mellan 2011 och 2012 till 4,7 miljarder pund, enligt preliminära siffror från DEFRA.

Nedgången i resultatet förklaras av ökade kostnader, en nedgång i produktionen och en nedgång i värdet av direktstöd på grund av förändringar i växelkursen. Det extremt blöta vädret under 2012 ligger bakom en del av problemen.

Värdet av produktionen från får minskade med 11 % till 128 milj. pund.

Continue Reading →

Smittspridning ger skydd mot schmallenbergvirus – råd inför betessäsongen

Informationstext om schmallenberg inför betessläppning som SvDHV, SVA, Jordbruksverket och Växa gemensamt tagit fram. Till ägare av nötkreatur, får, getter:

Infektion med schmallenbergvirus hos vuxna djur ger inga eller lindriga symptom. Om hondjuren är dräktiga kan infektionen leda till kastningar eller missbildningar.

Konkreta råd för att förhindra infektion med schmallenbergvirus när hondjuren är dräktiga är att:

 • Maximera ungdjurens exponering för svidknott – djur som blir smittade tidigt i livet är immuna när de blir dräktiga
 • Betäcka ungtackor och unggetter i början på den knottfria säsongen

Bakgrund

Under sensommaren och hösten 2012 spreds schmallenbergvirus över hela Sverige. Viruset sprids av svidknott och orsakar omlöpningar, kastningar, missbildningar, svag- och dödfödslar hos nötkreatur, får och getter om djuren smittas under första delen av dräktigheten. För andra djurgrupper än dräktiga har smittan ingen praktisk betydelse under svenska förhållanden. Alla som smittas blir sannolikt immuna och drabbas därmed inte på nytt under kommande dräktigheter. Förlusterna under lamnings-, kalvnings- och killningssäsongen 2012-2013 var stora. Detta beror på att alla tama idisslare var mottagliga för smittan eftersom den då var ny i Sverige, och att många hondjur smittades under första delen av dräktigheten.

Mer information om schmallenberg finns på näringens och myndigheternas hemsidor.

Inför kommande betessäsong

Säsongen för svidknott är från april till november. Mottagliga djur som är i tidig dräktighet under den perioden riskerar om de smittas att få foster med skador orsakade av schmallenbergvirus. Eftersom kvigor är äldre när de blir dräktiga än ungtackor och unggetter är chansen större att kvigorna redan har smittats tidigare och därmed är immuna. Maximera därför ungdjurens exponering för svidknott så att de är immuna när de blir dräktiga.

Continue Reading →

Australien: Förbud mot export av levande får skulle rasera priset på lammkött

The Australian:
En oberoende ekonomisk studie, beställd av en lobbygrupp med djurskyddsintressen, visar att priset till jordbrukarna skulle falla med 28 AUD (ca 200 SEK) per får om boskapsexporten till Mellanöstern skulle stoppas.

Men World Society for the Protection of Animals hävdar att exporten av levande boskap är grym och ekonomiskt ohållbar, och att endast kortsiktiga subventioner från Mellanösterns regeringar backar upp denna annars olönsamma verksamhet.

Continue Reading →

Provtagning i gång på gårdar som fått foder som kan innehålla salmonella

Alla som fått foder levererat till sig under perioden 27 mars till 12 april har blivit, eller kommer att bli, kontaktade av Jordbruksverket. Den största risken är foder som har levererats under den senare delen av perioden.

Foder via återförsäljare eller i butik
Foder kan även ha sålts via återförsäljare eller i butik. Köpare som handlat foder i butik finns inte registrerade och Jordbruksverket kan därför inte kontakta dem. Jordbruksverket uppmanar dig som handlat foder på säck att leta reda på tillverkningsdatum på etiketten och kontakta oss om fodret är tillverkat den 27 mars eller senare.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Land Lantbruk & Skogsland skriver att Jordbruksverket spårat salmonella på 172 gårdar i tio län och har publicerat en lista över antalet gårdar i de olika länen. Läs Lands artikel här ››

Nu får konsumenterna hjälp med att ta reda på varifrån maten kommer

Idag lanserar LRF en app som ska hjälpa konsumenten att direkt i mataffären ta reda på om en produkt innehåller svensk råvara eller inte.

Konsumenten scannar varan och får då uppgifter om ursprunget i sin smartphone.

Länkar till App Store (iPhone) och Google Play (Android) finns på den tillhörande hemsidan Bonde på köpet ››

Frågor & svar om Salmonella Mbandaka

Fler gårdar än vad som uppgavs igår kan ha fått foder från den foderfabrik i mellansverige som visat sig vara genominfekterad av salmonella av en sort som kan smitta människa och kan vara mkt svårt att bli av med, särskilt i nötbesättningar.

Nedan frågor och svar som rör salmonellautbrottet, sammanställdt av Jordbriuksverket.

Vad händer nu?
Utredning pågår. Jordbruksverket kommer att kontakta berörda djurägare så snart som möjligt och informera om utredningens gång. Åtgärderna kommer till exempel att innefatta byte av foder, rengöring av foderanläggningar, provtagning av djuren.

Kommer drabbade gårdar att spärras?
Om utredningen visar att djuren är smittade kommer gården att spärras. Vad spärren innebär beror på vilket djurslag det gäller, men kan till exempel innebära förbud för livdjursförsäljning och slakt av djur.

Continue Reading →

Utredning pågår om det salmonellasmittade fodret

Källa: ATL, Jordbruksverket
Det pågår ett intensivt arbete för att utreda spridningen av det salmonellasmittade foder som sålts av foderföretaget A/B Joh. Hansson i Uppsala.  

Mellan 220 och 230 gårdar har fått misstänkt salmonellasmittat foder. Nästa vecka börjar provtagningen.
– Det är en ovanligt stor omfattning, med väldigt många berörda besättningar som kan vara smittade, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Djurägare kontaktas
Jordbruksverket har börjat att kontakta de berörda djurägarna för att informera om utredningens gång. Aktuella åtgärder är bland annat byte av foder, rengöring av foderanläggningar och provtagning av djuren.

Vilka områden har fått smittat foder?
Jordbruksverket har nu sammanställt listor över vart det smittade fodret har levererats. De län som berörs är Gotland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland, Jämtland, Östergötland, Västmanland och Västerbotten. Utredningen pågår fortfarande och eftersom foder även har sålts över disk kan det inte uteslutas att något ytterligare län är aktuellt.

Läs mer:
Jordbruksverket ››
ATL ››

Satsning för att bevara betesmarker

10 miljoner euro kommer att fördelas till de lantbrukare som har betesmarker och slåtterängar.

Ett av miljömålen i Sverige är att bevara och stärka den biologiska mångfalden och många av Sveriges växt- och djurarter återfinns i just betesmarker.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Salmonellasmittat foder från Uppsalaföretag ute på marknaden

Vid rutinprovtagningar på foderföretaget Johan Hansson AB i Uppsala har det visat sig att fodret är smittat med salmonella. Företaget har nu stoppat alla sina leveranser.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar med att begränsa smittan samt kontakta företagets kunder. Djuren som fått foder från Uppsalaföretaget kommer att testas för salmonella.

– Smittat foder har levererats ut till djurägare, säger Helena Kättström, djurskyddschef. Vi kommer nu att kontakta djurägarna och ge dem närmare information. Vi arbetar också för att komma igång med provtagningen av djuren inom de närmaste dagarna.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

14 400 djurskyddskontroller under 2012

Under 2012 genomförde länsstyrelserna sammanlagt cirka 14 400 djurskyddskontroller. En stor del av dessa gjordes till följd av en anmälan.

Ungefär varannan kontroll efter anmälan visar att den var obefogad. Därför vill Jordbruksverket och länsstyrelserna under 2013 särskilt satsa på att effektivisera rutinerna för anmälningsärenden för att ge utrymme för en större andel planerade kontroller.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Storbritannien: Dödsiffrorna efter snöoväder stiger

Man befarar nu att nästan 50.000 husdjur har omkommit i förra månadens snöstormar – nästan dubbelt så många som de första uppskattningarna.

Skottland, Irland och Isle of Man har satt samman katastrofhjälppaket till sina jordbrukare, men inget ekonomiskt stöd har utlovats till bönder i England och Wales.

Färska Farmers Weekly-artiklar i ämnet:
Farm animal death toll in snow rises to 50,000
Minister says no to snow aid for Wales
Welsh unions join forces to call for snow aid
VIDEO: Sheep losses mount as snow melts

ERFA-grupper i Örebro

Tillsammans med länsstyrelsen planerar Örebro läns fåravelsförening att dra igång ERFA-grupper med inriktning på lamm och djuretisk och kostnadseffektiv lammuppfödning.

Läs mer på distriktets sida ››

SVA får forskningsmedel för att studera effekter av schmallenbergvirus

Forskningsrådet Formas har från sina akuta utlysningsmedel beviljat SVA en miljon kronor. Pengarna ska gå till att under sommaren och hösten 2013 samla in provmaterial och data från svenska får- och nötkreatursbesättningar.

Syftet är att få en bättre förståelse för spridningsdynamik och sjukdomseffekter av det nya schmallenbergviruset. Efter förra årets snabba spridning av smittan över stora delar av landet förväntas under denna period en andra våg av smittspridning.

Läs mer på SVAs hemsida ››

Hearing om rovdjur

Den 11 april deltog Fåravelsförbundet i en hearing om rovdjur hos Landsbygdsdepartementet.

Inbjudna var länsstyrelserna, Viltskadecenter och representanter för näringingarna. Hearingen fokuserade på får- och rennäringarnas situation. Från näringarnas sida deltog Svenska Samernas Riksförbund, LRF, Fäbodbrukarna och SF.

Continue Reading →

Statistik över bete, slåttervall och får

Den senaste statistiken från Jordbruksverket visar att betes- och slåtterarealen i Sverige sjunker.

Antalet nöt- och svin minskar stadigt, medan antalet får har ökat under hela 2000-talet. 2012 vände trenden gällande fåren, och för första gången sedan sekelskiftet har antalet får i landet minskat.

Continue Reading →

Mulens marker

För 25 år sedan kom boken Mulens marker. Vad har hänt i våra marker under den tid som gått sedan dess?

Med hemsidan mulensmarker.se vill man illustrera den utveckling som skett på ett hundratal av de platser som besöktes vid arbetet med boken. Många gånger en trist utveckling, men det finns också positiva exempel. En spännande resa genom svenskt kulturlandskap.

Bakom Mulens marker står Tore Hagman (bild), Åke Carlsson (text) och Stefan Bydén (web).


Boråsen i Långared socken. Foto: Tore Hagman

Utökad telefontid för Fårhälsovården

För att möta det stora behovet av rådgivning under högsäsongen för träckprov har Fårhälsovården förlängt sin telefontid.

Från den 18 mars till den 15 maj har Fårhälsovården telefontid 09:00-12:00 samt 13:00-15:00.

För kontaktuppgifter se Djurhälsovårdens hemsida ››

Kunskapsbasen

Kunskapsbasen ger oss tillgång till Sveriges samlade vetande inom lammproduktion.

Här länkar vi till listan över nerladdningsbara broschyrer och artiklar om får i EBLEX Better returns programme. Det brittiska projektets syfte är att stödja och utbilda nöt- och lammproducenter att förbättra sin verksamhet genom lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och djur som är friskare och producerar bättre. Bra och lättillgängliga broschyrer, men på engelska.

Better returns – sheep literature
Utgivare: EBLEX – Better returns programme
Årtal: 2013
A full list of downloadable manuals, leaflets and bulletins from the Better Returns Programme for English sheep producers

Lammdödlighet i Storbritanninen

Källa: NADIS – National Animal Disease Information Service
I anslutning till den norska undersökningen om lammdödlighet, och vilka förebyggande åtgärder som har bäst effekt, kan det vara intressant att också studera dessa siffror från Storbritanninen.

I välskötta vaccinerade besättningar som lammar inomhus, eller utomhus vid lämpligt väder, bör den perinatala lammdödligheten (dödfödda och döda under första levnadsveckan) vara under 7 %, möjlig att få ner till 5 %.

Continue Reading →

Schmallenberg-virus och fosterskador hos idisslare

Senaste artikeln om Schmallenberg på Djurhälsovårdens hemsida. Av Kerstin de Verdier på SVA.

Läs här ››

Storbritannien: Vaccin mot mul- och klövsjuka

Forskare är på god väg att utveckla ett vaccin mot mul- och kövsjuka. Även om vaccinet inte kommer att finnas tillgängligt på 6-8 år har försök för att avgöra om det skulle kunna användas för att skydda boskap runt om i världen startats.

Genombrottet är stort eftersom forskarna har hittat ett sätt att producera vaccinet syntetiskt. Forskare säger också att det inte finns någon risk att vaccinet skulle kunna återgå till en smittsam form, och att det skulle vara möjligt att skilja mellan ett vaccinerat djur och ett sjukt djur.

Läs mer på Farmers Guardians hemsida ››

Ny rovdjurspolicy för LRF

LRFs förbundsstyrelse antog vid sitt möte i mars en ny rovdjurspolicy.

Mer information och LRFs nya rovdjurspolicy som pdf ››

Norsk undersökning om lammdödlighet

En norsk undersökning om dödlighet hos nyfödda lamm baserad på enkätsvar från 2260 fåruppfödare.

Housing conditions and management practices associated with neonatal lamb mortality in sheep flocks in Norway
Författare: Ingrid H. Holmøya, Camilla Kielland, Solveig Marie Stubsjøen, Lisbeth Hektoen, Steinar Waage

Undersökningens syfte var att identifiera hur inhysning och management påverkar lammdödlighet under dag 0-5. Slutsatserna i korthet är att dödlighet ökar med kullstorlek, att inhysningmodell inte påverkar dödligheten och att förebyggande arbete bör fokusera på skötselrutiner.

Erfarna fåruppfödare som övervakade lamningar och gav aktivt stöd till lamm som lyckades dåligt med att dia hade de bästa resultaten med avseende på lammöverlevnad. Att ge grovfoder två gånger per dag och att fodra med både ensilage och hö gav ett bättre resultat än att fodra en gång per dag med enbart ensilage.

Hämta undersöknigen som pdf ››

Ryaklubben informerar

Den 4 maj bjuder vi in till en ullkurs i Trehörningsjö med Allan Waller och Sonja Thyen och en nätverksträff på Orust.

Nätverksträff i Region Syd på Orust
4 Maj 2013 kl 11.00 – 17.00
Vi träffas under gemytliga former för och dela med oss av erfarenheter och tips som kan stärka oss i arbetet med Ryafåret. Studiebesök hos Aja Bergstrand på manu factus.

Kurs i ullkännedom ryafår med Allan Waller och Sonja Thyen
Plats: Kerstins Udde, Trehörningsjö.  
Tid: Lördag 4. maj 10 00 – 17 00
Välkommen att ta del av Allans och Sonjas unika kunskaper om ull! Du får lära Dig mera om ull och vad Du behöver tänka på vid val av livdjur och vad som erfordras för att få en bra ull.
Läs mer på Ryaklubbens hemsida ››

Foto: Ryaklubben

Storbritannien: Svårt väder i lamningstider

Just nu kämpar brittiska djur och fårbönder mot ett för platsen och årstiden extremt väder. Man förlorar många lamm och situationen är hjärtslitande.

BBC: Sheep farmers' 'heartbreaking' lamb losses in snow ››

The Telegraph:
Farmer digs sheep out of 5ft snow drifts in Wales ››

Farmers weekly: Heavy snow sparks animal welfare crisis ››

Australien: Golden Fleece

Se en ca 15 min lång film på ABC Landline om en merinofarm på Kangaroo Island i södra Australien som gjort stora framsteg, och fått en rejäl ökning i lönsamheten, genom avancerad avel och förbättrad management.

John Symons driver Turkey Lane, en 530 hektar stor gård med ca 6000 merinofår. Hans far var nybyggare på ön, så hans familj har genomlevt många av ullindustrins upp-och nedgångar.

Att hålla flocken frisk var den första prioriteringen, så man bestämde sig för att stänga flocken, behålla de bästa tackorna och seminera dem med sperma från baggar med de önskade egenskaperna. För att hitta rätt baggar använde man Merino Select, en databas för beräkning av genetisk potential och avelsvärden.

Continue Reading →

Kunskapsbasen

Viltskadecenter har just publicerat förra årets statistik. Rapporten finns att hämta via Kunskapsbasen:

Viltskadestatistik 2012
Författare: Rapport från Viltskadecenter
Årtal: 2013
Hämta pdf

Goda affärer med nära protein

LRF har givit ut ytterligare en fin handbok om hur vi kan öka andelen egenproducerat protein i svensk djuruppfödning.

Goda affärer med nära protein kan beställas i pappersform på LRFs hemsida eller laddas hem som pdf. Hämta pdf:en här ››

Det finns även en dvd-skiva med kortfilmer om tre bönder som alla har valt att specialisera sig på odling av olika proteingrödor. Kan beställas via LRFs hemsida ››

 

Filmen handlar om att föda upp lamm och nöt på enbart grovfoder till lamm och nöt
– Målsättningen med det vi håller på med är att vi ska kunna föda upp djur som har väldigt god köttkvalitet och djuren ska må väldigt bra så länge de lever på vår gård, säger Göran Roman på Säby Gård utanför Huskvarna.

Tillsammans med sin fru föder han upp 90-100 kor och 60-70 tackor per år. 90-95 procent av köttet säljs direkt till konsument – till ett bra pris som ger god lönsamhet och snurr på verksamheten.

Filmen finns i större format på YouTube ››

Nyhetsbrev om stöd till landsbygden

Jordbruksverket:
Vi granskar fortfarande block i vissa delar av landet
Varje år granskar vi en viss mängd av jordbruksmarken i Sverige genom att titta på flygfoton. I år hade vi hunnit granska de flesta blocken innan vi öppnade SAM Internet men vi är inte riktigt klara med granskningen än. Om du gör din ansökan i SAM Internet tidigt kan du därför behöva gå in på nytt senare för att kolla om vi har granskat just dina block.

Råd till dig som söker miljöersättning
Alla miljöersättningar innehåller flera villkor som du måste följa. Följer du inte villkoren så riskerar du att få en mindre utbetalning än vad du förväntade dig. Det finns flera tips på vägen.

Vissa lantbrukare kan få ökat värde på sina stödrätter
Jordbruksverket föreslår att lantbrukare som skickar in en SAM-ansökan 2013 och som redovisade betesmark och slåtteräng i SAM-ansökan 2012 som var godkänd för gårdsstöd ska få ett högre värde på sina stödrätter under 2013. Enligt våra preliminära beräkningar kan det handla om 15-25 euro för varje hektar godkänd betesmark eller slåtteräng.

Mjölkproducenter som sökt tilldelning från nationella reserven
Under vecka 12 skickar vi ut 1100 beslutsbrev till de mjölkproducenter i norra Sverige som sökt och fått tilldelning från nationella reserven.

Läs nyhetsbrev nr 6 på Jordbruksverkets hemsida ››

Innan djur dör av vanvård finns hjälp att få

Sveriges Radio P4 Gävleborg:
Både döda och vanvårdade djur hittades vid två gårdar i Ovanåkers kommun av länsstyrelsens djurskyddsenhet i torsdags i förra veckan. På den ena gården rörde det sig om får, på den andra nötkreatur. När djur vanvårdas brukar det ofta finnas personliga tragedier bakom. Innan det går så långt finns hjälp att få via LRFs Omsorgsgrupp.

Sedan flera år tillbaks finns det inom LRF en Omsorgsgrupp som kan rycka ut för att stödja och hjälpa andra lantbrukare innan det går för långt, berättar Eva Myrgren i Njutånger och som är med i Omsorgsgruppen i Gävleborg.

Lyssna på inslaget om LRFs Omsorgsgrupp här ››

Torsta hyr ut sina tackor

Grönt center på Torsta i Ås utanför Östersund lanserar i år en ny affärsmodell; privatpersoner kan under ett år hyra en tacka och får i och med det skörda frukterna av tackans produktion. Fåren stannar kvar på Torsta, som förbinder sig att sköta fåren enligt KRAVs regler.

Intresset varit stort, efter bara några dagar är redan sex av de 20 fåren uthyrda.
– Vi vill komma närmare produktionen öka förståelsen hos vår lilla dotter att kött inte bara kommer inflygande från rymden till butikernas frysdiskar. Vi vill ge henne en tydlig bild varifrån kött kommer, säger Anna Rex som var först ut med att hyra en tacka.

Läs mer
Artikel i Länstidnigen Östersund ››
Artikel och video i Östersundsposten ››

Förstärkning på kontoret

Titti Strömne kommer från och med idag (21 mars) att förstärka vår administriva bemanning runt Elitlamm och avelsvärdering.

Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då

Simone Sjölund, student vid Etologi och djurskydds-programmet i Skara, har nyligen publicerat ett studentarbete om mulesing med underrubriken "de svenska klädföretagens syn på merinoull – tar de ansvar för ursprunget?". Längre ner finns text saxad ur arbetet i ett försök att sammanfatta.

Vi borde alla använda mer ull, som på alla sätt är överlägset de moderna funktionsfibrerna (tycker jag). Men då ullproduktion internationellt inte är problemfri måste vi som konsumenter ställa krav och vara välinformerade. I syfte att bli det sistnämnda; läs Simone Sjölunds arbete (ca 20 sidor) som kan hämtas via Epsilon. En uppsats liknande Sjölunds publicerades av Johanna Geijer 2009, den finns att läsa som pdf här.

Enligt The Australian ökar mulesing ånyo i Australien, då man har svårt att få extra betalt för den mulesing-fria ullen.

Mulesing förekommer inte i Sverige. Enligt den information jag hittar via sökning på nätet är även sydamerika fritt från mulesing och i Nya Zeeland sägs metoden vara utfasad, men jag har inte undersökt saken på djupet eller kollat upp källorna.

Introtext: Anna B

**************************************************

Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då. De svenska klädföretagens syn på merinoull – tar de ansvar för ursprunget?
Arbetet är både en litteraturstudie om Australiska merinofår och en studie över företeelsen mulesing som dessa merinofår utsätts för i avsikt att skydda dem mot farliga och obehagliga flugangrepp. Arbetet består även av en intervjustudie med klädföretag som säljer ylleplagg på den svenska marknaden. Arbetet belyser i hur stor omfattning mulesing förekommer i Australien idag.

Continue Reading →

Framtidsoptimism i Nya Zeeland

I en artikel ur Southland Times kan vi läsa att merino-farmarna på Nya Zeeland upplever något av en nytändning.

Under 1900-talet var fåruppfödningen bärande för den Nya Zeeländska jordbruksnäringen, men den har under senare år sett sig omkörd av mejeriindustrin som bättre lyckats anpassa sig till globala marknadsmöjligheter. Men nu hoppas fårbranschen att man igen ska kunna bli en viktig del i den Nya Zeeländska ekonomin.

"Om vi ​​kan hitta en modell med en mångfald av inkomster skulle vi kunna bli en betydande del av jordbruks-branschen igen.", säger John Brakenridge som är VD för Nya Zeeland Merino Company (NZM). Med detta budskap turnerar NZM nu runt sydön.

Continue Reading →

Smittskydd och Schmallenberg

Under våren hålls kurser om smittskydd och Schmallenberg på ett antal platser. Kommande kurser i Luleå, Umeå, Härnösand, Flen, Västerås, Örebro och Karlstad.

Håll koll på Djurhälsovårdens kurssida och vår egen kalender.

Ett annat aktuellt tema är stängsel. Kurser om att stängsla mot rovdjur kommer att hållas på flera platser under våren.

Regeringen beslutar om ändring i jaktförordningen

Källa: Regeringskansliets hemsida
Regeringen har den 14 mars beslutat om ändringar i jaktförordningen. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till länsstyrelsen och inte till Polisen vilket man tidigare gjort.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning, och om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen.

– Att länsstyrelsens personal som har erfarenhet av och är kunniga inom jakt, lantbruk och rovdjursfrågorna gör en första bedömning när rovdjur gett sig på tamdjur innebär att djurägarens rättssäkerhet stärks och det är därför vi genomför denna förändring, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Syftet med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Skinnpremiering 2013

Den 10 mars var det dags för årets skinnpremiering, traditionsenligt arrangerad av Gotlandsfårföreningen, i Tranås.

Vackra plädskinn, sämre pälsskinn
146 skinn deltog i premieringen. Många vackra och härliga grå plädskinn fanns att beskåda, hela 81 skinn tävlade i pläd-klassen. De grå pälsklippta skinnen var däremot något av en besvikelse och årets domartrio lyfte fram att bristen på bra pälsskinn för beklädnad börjar bli akut. Orsaken är inte bara att aveln under senare år inte varit inriktad mot att få fram bra pälsskinn, utan också att många skinn som skulle lämpat sig bäst för pälsklippning bereds som pläd.


Eva Alfredsson klädd i ett vackert pälsplagg, frukten av ett projekt under utveckling. Foto: Moa Blidberg

Seminariet
Under årets seminarium talade Eva Alfredsson (mångårig lärare på Stenebyskolan, nu på heltid som egen företagare under namnet Skinnerskan) och Katarina Ugrinovska (Donnia Skinn AB). Eva talade om skinn som ett material med framtiden för sig, men också om hur viktigt det är att man i alla led tar ansvar för etik och miljö. Katarina fortbildade oss om skador på skinn, och hur olika typer av skador påverkar resultatet efter beredning.

Continue Reading →

Stoppa ökenspridningen med hjälp av boskap

Den senaste tiden har jag i flera olika sammanhang stött på namnet Allan Savory och hans teorier om betande djur och ökenspridning. Teorier som går på tvärs med gängse rön om att överbetning är en orsak till att öknar breder ut sig.

Enligt Savory, som ägnat hela sitt forskarliv åt att försöka stoppa ökenspridning, är den enda lösningen på problemet att ta hjälp av tamboskap som betar intensivt och sedan flyttas på ett sätt som efterliknar savannens stora hjordars bete. Fler betesdjur, inte färre.

Här finns en 22 minuter lång video med en föreläsning från senaste TED som jag tycker är intressant: How to green the desert and reverse climate change ››
Väl använda minuter, åtminstone för alla som är intresserade av betesbaserad köttproduktion eller klimatfrågan.

Bild: SXC

Continue Reading →

WOOL HOUSE

The Campaign for Wool presenterar vad man kallar världens största uppvisning av ull. Utställningen pågår 13-24 mars i Somerset House i London.

Foto: The Campaign for Wool

I sju rum skapade av ledande formgivare kommer man att visa hur världens designers använder ull. Ytterligare tre rum kommer att ägnas åt mode och visa yllets betydelse i dagens modebransch.

Läs mer på The Campaign for Wools hemsida ››

Hinner man inte till London under mars så finns här en lista över fler brittiska ullhändelser under 2013 ››

Utdelning från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Stiftelsen Svensk Fårforskning har den större delen av sitt kapital placerat i aktier och på grund av de senaste årens svaga utveckling på aktiemarknaden har inga nya pengar kunnat utlysas till forskning på fårområdet. Men i december beslutade stiftelsens styrelse att åter dela ut pengar och inbjöd till nya ansökningar.

När ansökningstiden gick ut i februari hade fyra ansökningar kommit in. Stiftelsen hade ekonomi att tillstyrka två av dem.

Anaplasmos
Det ena projektet som får pengar från stiftelsen är ”Anaplasmos, bakgrund och relevans för fårnäringen”.

Projektägare: Svenska Djurhälsovården.
Kontaktperson: Katarina Gustavsson.

Ensilage till får
Det andra projektet som får stöd är ”Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstatier, effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande”.

Projektägare: SLU, Skara
Kontaktperson: Elisabeth Nadeau

(Klicka på respektive titlel för att ladda hem ansökning/projektbeskrivning.)

Continue Reading →

Får-TV

Några engelska BBC-program att ta till när vaknätterna blir långa. Programmen som finns på BBCs hemsida fungerar inte utanför Storbritannien, men mycket finns på YouTube.

Lambing live är timslånga program med Kate Humble och Adam Henson från en fårgård under lamningen. Säsong 2010 och 2011 finns på YouTube. Säsong 2013 sänds i april.

Adam's Farm Countryfile är kortare program som sänds varje vecka och handlar om livet på Cotswold Farm Park.

Fäbod & rovdjur för en rikare framtid

Seminarium om bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö

Plats och tid: Rovdjurscentret i Järvsö 7-8 maj 2013

Rovdjur och fäbodbruk är viktiga faktorer om Sverige ska uppnå målen kring bland annat biologisk mångfald, ett rikt odlingslandskap, landsbygds- utveckling och kulturmiljö.

Ladda ner uppdaterad (7 mars) pdf innhållande inbjudan och program ››

Anmälan (senast 22 april) och frågor: info@de5stora.com eller tel. 0651-411 70.

Seminariet arrangeras och finansieras av: Rovdjurscentret De 5 Stora, Fäbodbrukarna, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan

Gårdsnära knyter kontakt mellan konsument och producent

De senaste veckorna har köttskandalerna duggat tätt. Förhoppningsvis för detta något gott med sig genom att fler konsumenter börjar efterfråga ett kött de kan äta med gott samvete.

Gårdsnära är en webbtjänst som hjälper konsumenter att hitta närproducerad mat och dryck. Och som vice versa hjälper producenter att nå ut till sin lokala marknad. Erik Östling som driver Gårdsnära berättar att sajten fått ett stort uppsving till följd av avslöjandena runt fusk med kött. Antalet fans på Facebook steg under veckan från 800 personer till 2100.

Continue Reading →

Ny enkät om Schmallenbergvirus

Från november 2012 till februari 2013 har misstankar om infektion med schmallenbergvirus verifierats i 32 fårbesättningar.

Antalet besättningar som drabbats av smittan är definitivt mycket större än så, och för att kunna få en mer rättvisande bild av omfattningen liksom typen av problem genomför nu SVA, Svenska djurhälsovården och Jordbruksverket en enkätundersökning.

Vi hoppas med hjälp av resultaten från enkäten öka kunskaperna om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska fårbesättningar och på så sätt kunna ge bättre råd om hur man kan undvika problem orsakade av viruset i framtiden.

Alla fårägare uppmanas att fylla i den webbaserade enkäten
För att vi ska kunna utvärdera resultaten på bästa sätt är det mycket viktigt att du som fårägare bara fyller i en enkät/besättning och att detta görs när årets lamning är helt avslutad.

Continue Reading →

Gotländska lammskinn på modeveckan i New York

Källa: helagotland.se
Designern Carin Rodebjer, från Klinte, går tillbaka till ursprunget i sin nya klädkollektion. Under Modeveckan i New York presenterade hon nyligen en modekollektion där gotländska lammskinn står i centrum.

I Havdhem finns partnern i nysatsningen: Elvy Johansson, ägare av Kälder skinnbod. Rodebjers nya kollektion "Childhood mysteries" bygger rent konkret på ett par dagars kreativt modellskapande mellan Elvy och Carin, hemma hos Elvy i höstas.

Bilder på metromode.se ››

Se intervju med Carin Rodebjer på Elle play ››

Transhumans på film

"Winter nomads", eller "Hiver nomade" på originalspråket, är en dokumentärfilm om transhumans i Schweitz. Filmaren Manuel von Stürler följer herdarna Pascal och Carole när de under vintern för sin flock på mobilt bete genom landet. De vandrar från vintern mot gräset.

När vandringen startar består flocken av 800 lamm som ska slutgödas, och slaktmogna lamm hämtas efterhand av flockens ägare. Carole och Pascal har tre packåsnor och flera hundar till sin hjälp och de äger alltså inte fåren, utan utför en herdetjänst då de varje år tar en med en flock på transhumanskt bete.

Fårflocken består av lamm plus några favorittackor som varit med förr. Ledartackorna vet hur en slipsten ska dras och de följer Carole. Foto: ©HIVER NOMADE (press kit)

Continue Reading →

Rovdjur och tamdjur – går det ihop?

Erica Lindberg och Gudrun Haglund-Eriksson rapporterar från rovdjurseminariet i Järvsö den 4 februari 2013.

Seminariet blev fullsatt och man ordnade då i all hast också en webb-TV-utsändning för dem som blev utan plats. Foto: Rovdjurscentret

Tillsammans med Lotta Zetterlund från LRF deltog vi i rovdjursseminariet som SF arrangerade tillsammans med De 5 Stora, LRF och Länsstyrelsen i Gävleborg i början av februari. Överlag var det ett nyanserat möte där vi bland mycket annat fick ta del av aktuell och intressant information om stressforskning på djur.

Syfte och mål med seminariet var att belysa hur rovdjuren kan påverka tamdjurshållningen samt vilka förutsättningar rovdjursförvaltningen arbetar utifrån. Fokus låg på de indirekta/sekundära skador som kan uppkomma av rovdjurens närvaro.

Målen var att:

 • Öka kunskapen om tamdjursägarnas respektive förvaltningens förutsättningar.
 • Hitta konkreta förslag på förbättringar i respektive organisation.
 • Finna frågeställningar som kan behandlas vidare.

Gudrun och Lotta höll ett inledande föredrag om hur det är att vara tamdjursägare i rovdjursområden. Problemen med att sköta ett modernt jordbruk med fem eltrådar överallt beskrevs bra av Gudrun.

Continue Reading →

Baggauktion i Mälardalen

En förening med intressenter för baggauktion i Mälardalen har bildats. Enda syftet är att hålla en baggauktion. Styrelse och baggauktionskommitté är utsedda.

Förberedelserna för en baggauktion i Mälardalen, närmare bestämt Upsalaområdet, är nu i full gång.

En kommitté bestående av Barbro Nord, Jozef Schimmel, Britt-Marie Ellis Nygren, Johan Bröjer, Roger Billefält, Ingela Uhlås och Karin Wennås är verksamma med förberedelserna inom sina olika ansvarsområden.

Baggauktionen kommer att förläggas till onsdagen den 25 sept. Plats ännu ej bestämd.

Bild: Auktionsbagge i Jönköping 2010.

Continue Reading →

101 proteintips

Nu är den här; boken med tips och idéer om hur odling, handel och användning av närproducerat protein kan öka. Tipsen har samlats in från gårdar i hela Sverige under hösten 2012.

Tipsen visar att det går att odla proteingrödor i hela Sverige och producera mycket mer protein via vallen än vad som görs i dag.

Läs om bönder som tar en extra vallskörd, odlar åkerböna, ärtor, oljeväxter och lupin på olika vis och får djuren att växa eller mjölka bra på mycket grovfoder.

Hämta pdf-versionen eller beställ boken, som är gratis, på LRFs hemsida ››

Träffa SF på Milamässan i Malmö

Maria Edman och Angelica Skarin, våra representer på mässan, hälsar alla som vill prata får välkomna till vår monter.

Under torsdagen var det lugnt men ändå en hel del aktivitet och många besökare från naturbruksgymnasierna. Fåraktiviteter under torsdagen var bland annat vallning med Jonas Gustafsson och fårklippning med Magnus Voulo.

Idag fredag ges flera fårseminarier; om rovdjur, lönsam lammproduktion, grovfoder och avel.

Se seminariprogrammet ››

Toxoplasma – ingen oskyldig parasit

Forskning och Framstegs hemsida finns en artikel om toxoplasma, den parasit som sprids av katter och som orsakar aborter hos både får och människor.

Artikeln fokuser inte på fåren, men eftersom det handlar om en zoonos som både får- och kattägare riskerar att komma i kontakt med innehåller den information som kan vara intressant.

Continue Reading →

Dagbok från Ervalla, del 4

Vi är framme vid del 4, sista delen av den dagbok som Anette Skoog skrev under november och december 2012. Anette och hennes man Martin driver den gård med uppfödning av lamm och nöt som natten till den 3 november drabbades av Sveriges hittills största vargangrepp.

Vad innebär ett stort rovdjursangrepp när man lever av att föda upp djur? Hur klarar man den känslomässiga och ekonomiska pressen? Hur agerar våra myndigheter?

Har ni frågor eller vill kommentera dagboken, skicka ett mail till webbredaktören.

Dagboken i sin helhet finns här ››

*********************************************
Del 4: 14 november-29 december

14 november
Miljöminister Lena Ek träffar representanter för Örebro Läns viltförvaltningsdelegation. Vargangreppet hos oss diskuteras, vi får en hälsning, men några konkreta löften om handling är svåra att urskilja. Politikerna behöver mer argument heter det.

15 november
Ersättningsansökan är ifylld och inlämnad till Länsstyrelsen. Det börjar bli lite lugnare, men vi ligger efter med vissa arbetsuppgifter. Våra kor har vi inte hunnit dräktighetsundersöka som det var tänkt, men vi får hitta andra dagar för det.

Jag nås av beskedet att en stor grupp av får blivit vargrivna i Skåne. Länsstyrelsen där hävdade först att det var hund, men det trodde inte fårägaren på. DNA test visade att det var en varg som rivit över 50 tackor. Besättningen är precis som vår, stor och ger försörjning till flera personer. Jag undrar hur supporten i det länet ser ut, Skåne antas väl ligga utanför alla etablerade vargrevir. Får ett mail av en fåruppfödande kollega utanför Sjöbo, varg har siktats i deras trakter. Hon är oroad, med rätta. Hennes besättning består av en unik ras, en genbank i vårt land som i vargens spår skulle kunna utplånas på en natt.

20 november
Bertil Gabrielsson och Lotta Wallberg från Svenska Fåravelsförbundet träffar miljöminister Lena Ek för att diskutera rovdjursfrågan. De har med sig en skrivelse som yrkar på förbättrade villkor för den som drabbas av rovdjurangrepp. Där står också om behovet av akutgrupper som kan stödja djurägare i det akuta skedet, med folk som har vana av djurskötsel och maskinkörning. Med vår egen situation i färskt minne så kan vi bara instämma.

27 november
Äntligen får vi sista gruppen kor dräktighetsundersökta. Vi är ikapp med jobb efter en månads tid. Jag stressar för att sätta mig i bilen och delta i ett kvällsmöte. Så här års duggar breven med logotyper från Länsstyrelse, Kommun och Jordbruksverket tätt i vår brevlåda. Det är ingen unik situation, vi delar den med alla andra som driver lantbruk. Det är alltid med ett lätt obehag man öppnar breven, vad handlar det om nu? Det finns alltid en risk att innehållet pekar på någon felaktighet i ansökningar, arealberäkningar eller någon annan faktor som kan sänka stödutbetalningarna eller kraftigt fördröja dem. Man håller andan, och hoppas att dagens brevskörd inte ska minska årsinkomsten eller innebära återkrav på 100 000-tals kronor.

Det är beslutet om ersättning för rovdjursangripna tamdjur som landat i posten denna dag. På rad 3 i första stycket står: Detta beslut kan inte överklagas.

Continue Reading →

Dagbok från Ervalla, del 3

Vi kommer som en följetong under fyra dagar framåt få ta del av den dagbok som Anette Skoog skrev under november och december 2012. Anette och hennes man Martin driver den gård med uppfödning av lamm och nöt som natten till den 3 november drabbades av Sveriges hittills största vargangrepp.

Vad innebär ett stort rovdjursangrepp när man lever av att föda upp djur? Hur klarar man den känslomässiga och ekonomiska pressen? Hur agerar våra myndigheter?

Har ni frågor eller vill kommentera dagboken, skicka ett mail till webbredaktören.

Dagboken i sin helhet finns här ››

*********************************************
Del 3: 6-10 november

Tisdag 6 november
Bilden av våra döda tackor är på förstasidan i morgontidningen. För oss är det en seger, men på ett annorlunda sätt. Media har vågat spegla djurägarnas situation på ett sakligt sätt.

Vi hinner aldrig läsa alla kommentarer som skrivs på nätet. Därför slipper vi också se en del av de mer otrevliga kommentarerna. Det finns människor som inte väjer för att hota andra det är allmänt bekant.  Men att de är beredda att utöva hot för att värna vargen framför oss som försöker driva ett företag, det inser vi först lite senare.

LRF:s påtryckningar har gett verkan, får äntligen ett livstecken från Länsstyrelsen. En handläggare ringer upp mig. Rakt på sak och utan omsvep, men lugnt, förklarar jag att myndigheternas agerande i en krissituation nu varit under all kritik. Det är inte ok att undvika kontakt, det behöver man ingen handbok eller policy för att begripa, det räcker med allmänt sunt förnuft. Förhoppningsvis leder det till att andra djurägare får bättre support i framtiden, alla har inte ett nätverk runt sig som hjälper. Dessutom är min åsikt att mydigheterna ska ta fullt ansvar för sitt vilt. Själv har vi nog med våra egna tamdjur.

På kvällen kommer besiktningsmannen hem till oss för att gå igenom ersättningsansökningar och en del annan information. Han har funnit fler djur de senaste dagarna, vars idnr nu ska anges i ansökningarna. Med sig en plastpåse har han avskurna tacköron med gula nummerbrickor på. Jag blir sittande med en påse leriga öron som jag får kolla idnummer på.

Continue Reading →

Dagbok från Ervalla, del 2

Vi kommer som en följetong under fyra dagar framåt få ta del av den dagbok som Anette Skoog skrev under november och december 2012. Anette och hennes man Martin driver den gård med uppfödning av lamm och nöt som natten till den 3 november drabbades av Sveriges hittills största vargangrepp.

Vad innebär ett stort rovdjursangrepp när man lever av att föda upp djur? Hur klarar man den känslomässiga och ekonomiska pressen? Hur agerar våra myndigheter?

Har ni frågor eller vill kommentera dagboken, skicka ett mail till webbredaktören.

Dagboken i sin helhet finns här ››

*********************************************
Del 2: 4-5 november

Söndag 4 november
Vi går upp tidigt, går under tystnad ut åt varsitt håll för att kolla till alla djur. Sammanbitna, hanteringen av dessa mängder av skadade och döda djur påverkar oss mentalt. Jag är veterinär, ett yrke som gör mig mer van vid sjukdom, skador och död än de flesta. Vi lever med våra djur och naturligtvis hanterar vi döda och skadade individer också i vardagen. Men det hjälper inte nu, möjligen hjälper det oss att fortsätta jobba trots att man helst bara vill ge upp.

Lidandet för de sargade djur som levde, blodet, halvätna kadaver, uppslitna halsar och luftstrupar, allt etsar sig med knivskarp tydlighet in i minnet.

Besiktningsmannen med medhjälpare ska komma tillbaka under dagen. Martin är koncentrerad, han väntar på Erik som ska hjälpa honom med gjutningen. Vädret spår frost och snö, allt måste blir klart idag, annars riskerar vi att inte hinna klart innan vintern infinner sig.
Allt är lugnt.
Jägarna kommer med bil till gården, de meddelar att ingen varg synts till vare sig i gryning eller skymning. Men de har säkrat nattfärska spår på en väg. Länsstyrelsens fältfolk bekräftar att spåren kommer från varg. Vi förstår att den passerat mycket nära våra stallar, men inga djur verkar för stunden oroade.

Telefonerna börjar ringa igen, nu är det mer folk som är insatta som hör av sig, men det blir många och långa samtal om praktisk problemlösning

Continue Reading →

Dagbok från Ervalla, del 1

Vi kommer som en följetong under fyra dagar framåt få ta del av den dagbok som Anette Skoog skrev under november och december 2012. Anette och hennes man Martin driver den gård med uppfödning av lamm och nöt som natten till den 3 november drabbades av Sveriges hittills största vargangrepp.

Vad innebär ett stort rovdjursangrepp när man lever av att föda upp djur? Hur klarar man den känslomässiga och ekonomiska pressen? Hur agerar våra myndigheter?

Har ni frågor eller vill kommentera dagboken, skicka ett mail till webbredaktören.

Dagboken i sin helhet finns här ››

*********************************************
Del 1: Börjar med några tillbakablickar och startar sedan med lördagen den 3 november – dagen då vargangreppet upptäcktes

7 april 2008
Det är en månad innan vi flyttar till Halvbacken. Jag pratar flera gånger med Länsstyrelsens handläggare, men får slutligen beskedet att vi inte kan söka bidrag för rovdjursstängsel. Det spelar ingen roll att vår besättning är stor eller att vi lever på våra djur. Vi är inte prioriterade, då vi inte bor i befintligt vargrevir. Det faktum att närmaste revir ligger på dagligt gångavstånd för en varg hjälper inte som argument.

Sommaren 2008 sätter vi 4-trådiga elstängsel på nästan all mark vi har, byter ut de gamla 2-trådiga nötstängslen mot nya.

15 april 2009
Granngården som var till salu blir vår. Jag pratar ånyo med Länsstyrelsen, frågar om vi kanske kan få bidrag till några ytor i alla fall. Nu ska ytterligare 100 hektar stängslas. Vi vet att vargen spåras flera gånger i veckan vintertid nära vår gård, via rapporter från lokala jägare. Men nej, det är omöjligt, vi bor ju inte i något vargrevir. Sommaren 2009 och 2010 sätter vi mer stängsel på stora ytor, men får bekosta det själva. Vi kan inte sätta rovdjursstängsel på företagets medel, eftersom de är så dyra.

8 mars 2011
Det står en oskygg varghanne på vår gårdsplan. Martin hoppar ur traktorn, vargen väjer inte bort förrän efter någon minut. Länsstyrelsen bekräftar att det var en varg i sin spårning senare samma dag. Vi får lapptyg och skyddsnät uppsatta av Länsstyrelsen. Vid ett möte mellan oss, LRF och Länsstyrelsen samma vecka uppmanas vi söka bidrag för stängsel som är rovdjursavvisande.

Continue Reading →

Får på Mila

Information från Mila:
Mila 2013 satsar extra mycket på får. Här träffar du Svenska Fåravelsförbundet, Skånes Fårintressenter och Svenska Fårklipparförbundet.

Här finns också produkter och tjänster både för dig som redan är verksam inom fårnäringen och för dig som funderar på att börja. På plats finns levande texel-, gute- och gotlandsfår.

Jonas Gustafsson är tillbaka på mässan med sina fantastiska arbetsredskap – vallhundarna. I Hästarenan visar han dagligen upp hur han arbetar med fårvallningen där hunden är ovärderlig. Magnus Woulo och Carl-Oskar Allered, båda mycket meriterade fårklippare, visar klippning på mässans fårscen.

På programmet finns dessutom en rad intressanta och värdefulla seminarier med inriktning på får och lammproduktion.

Hela seminarietprogrammet finns här ››

Schmallenberg – en rysare för de svenska fårbönderna

Idag bjuder vi på en artikel av Einar de Wit ur nästa nummer av Fårskötsel – mycket färsk information med andra ord.

Hur omfattande skadorna kommer att bli av Schmallenbergviruset är vid Fårskötsels pressläggning inte känt. Men det är helt klart att det kommer att bli kännbart för många fårägare.

Många fårägare i Sverige har fått en tuff start på det nya året. Många tackor föder missbildade lamm och hos vissa fårägare är upp till 50% av tackorna tomma. En katastrof för många.

Kaj Sjunnesson utanför Strängnäs hade vid Fårskötsels pressläggning fått ungefär 270 lamm. Av dessa var 20 st missbildade. Flera av dem levde ännu då de efter stor möda tagits fram och blev tvungna att avlivas.
–Detta förtar hela glädjen med lamningen, säger Kaj.


Ann och Kaj Sjunnesson har liksom många andra fårägare denna vinter fått många missbildade lamm. Förutom den ekonomiska förlusten är det också en stor mental påfrestning att hjälpa fram missbildade lamm då tackan ofta inte klarar det själv. Det förtar mycket av glädjen i något som brukar vara en av årets höjdpunkter. Foto: Sandra Källström

Scanning

Det är fortfarande omöjligt att överblicka hur stora problemen kommer att bli, men de som har störst insikt är Carl Williams och Martin Sjunnesson, de två som scannar får i lite större skala i landet. Båda är överens om att andelen tomma tackor, sett över hela populationen, inte är markant större i år än ett vanligt år, men enskilda besättningar kan vara hårt drabbade. Det är dock inte säkert att orsaken till det är Schmallenberg. Däremot har de sett betydligt fler foster som de misstänker att det är något fel på. –Vanliga år kanske jag ser 2 -3 sådana lamm per månad, säger Carl. Nu såg jag kanske 2 – 3 sådana lamm per besättning.

Continue Reading →

David Wootton – Lönsamhet i lammproduktionen

David Wootton bedriver lammproduktion i större skala i Danmark. Han delade med sig av erfarenheter och tips under en heldag i LRF-huset i Stockholm i slutet av november. En påminnelse om att valda delar från hans föreläsning om management för lönsamhet i lammproduktion finns att se.

Föreläsningen presenteras av LRF och Gimrarna i samarbete med Svenska Fåravelsförbundet.

Se filmen i större format här ››

Continue Reading →

Bråttom att söka bidrag till rovdjurssäkra stängsel i Skåne

Några dagar in på det nya året hade de skånska medierna en omfattande rapportering runt rovdjurssäkra stängsel och möjligheten att söka stöd för dessa. Några djurägare har visat intresse, men inga nya ansökningar om stöd inkommit enligt Sara Svensson på Landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelen i Skåne.

Stödet man kan söka i Skåne är 40 kr per meter, vilket är lägre än i många andra län. Man har valt en lägre nivå eftersom man har tilldelats en liten summa från Jordbruksverket.

Sedan tidigare, under 2012, har stöd för 2,4 km stängsel utbetalats och ytterligare 5,3 km är uppbokade i pågående projekt. Kvar i budgeten finns pengar som räcker till 6,7 km. Bråttom alltså att söka, om man bor i Skåne och behöver söka stöd för rovdjursavvisande stängsel. Hur många procent av Skånes tamdjur skyddas av 14,4 km stängsel?

Continue Reading →

Kommentar till debatten om skatt på kött

Bertil Gabrielsson kommenterar dagens media angående kött och klimat:
Svenska Fåravelsförbundet följer med intresse den debatt som pågår i samband med att Jordbruksverket nu har släppt en rapport om hållbar köttkonsumtion.

Svenska Fåravelsförbundet håller med Jordbruksverket om att vi ska välja kött med omsorg och att svensk köttproduktion ligger bra till ur ett hållbarhetsperspektiv. Att tala om för konsumenterna hur mycket kött vi ska äta tror vi däremot inte är en gångbar väg. Inte heller tror vi på att köttskatter får önskad effekt. Ett tydligt exempel på att denna typ av styrmedel inte fungerar är ju den danska fettskatten som nu avskaffas.

Det viktiga är att vi väljer vår mat med omsorg och vi välkomnar att Jordbruksverket nu lyfter frågan om vilket kött vi ska äta. Svensk mat håller världsklass, den är säker och har producerats under schyssta förhållanden. Svensk lammproduktion bidrar till öppet landskap, biologisk mångfald och är i likhet med allt kött från idisslande djur ett utmärkt sätt att förädla olika grödor till humanföda, i stor utsträckning på marker som vi annars inte hade kunnat nyttja. I Sverige finns dessutom en stor andel icke utnyttjad jordbruksmark som håller på att växa igen. Svensk lammproduktion är hållbar ur flera perspektiv, vi håller våra djur naturligt från födsel till slakt – vi använder inga kirurgiska ingrepp alls (varken kastrering eller svanskupering) och all svensk slakt sker på bedövade djur. Svenskt lammkött har många fördelar, det är gott, näringsrikt och mört.

Genom att äta svenskt lamm bidrar man som konsument till en hållbar livsmedelsproduktion.

Text: Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet

Lär mer om kött och klimat

Med anledning av debatten runt köttets klimatpåverkan har vi här samlat lite fakta. Källa är flera olika faktamaterial sammanställda av Hilda Runsten, LRF. Orkar du inte läsa hela artikeln så kolla åtminstone in listan med siffror om kött och klimat, där finna många intressanta siffror att försöka lägga på minnet.

10 siffror om Kött och klimat

 • 80 % av klimateffekten orsakas av koldioxid, av det kommer 60 % från fossila källor och 20 % från ändrad markanvändning t ex  skövlade regnskogar. Av återstående 20 % är 15% metan och 5 % lustgas. Av metanet svara djuren för ca 1/3 eller 5 %.
 • 30-40 % mer växthusgasutsläpp bidrar det brasilianska köttet med i jämförelse med svenskt kött.
 • 15 % kan utsläppen från livsmedel minskas genom att inte slänga mat som går att äta.
 • 25-40 % minskar du utsläppen orsakade av köttproduktion genom att  välja svenskt kött.
 • 32 % av utsläppen i Sverige kommer från inrikestransporter.
 • 13 % av utsläppen kommer från jordbruket.
 • 800 mil/år kan du köra på biogasen som kommer från en kossas gödsel.
 • 40 % har köttkonsumtionen i Sverige ökat med sedan 1990, samtidigt har den inhemska produktionen minskat.
 • 20 % kan svenskt lantbruk minska sina klimatgasutsläpp med inom 10 år om rätt förutsättningar ges, t ex satsningar på biogas, kväveeffektivitet och förnybara bränslen. Arbetet pågår just nu.
 • 11 ton CO2-e per åt släpper varje svensk ut, målet är att minska till 1-2 ton per år. Maten står för drygt 2 ton av hushålllens utsläpp på 8 ton. Kött står för ca 0,7 ton av dessa, om man inte räknar in markeffekterna från importerat kött. Godis/läsk står för 0,5 ton.
  Continue Reading →

Schmallenberg slår hårt i vinterlammande besättningar

2012 går till historien som året då vi fick lära oss stava till Schmallenberg-virus (SBV). Mjölktanksprover visar att stora delar av Sverige är infekterade av det svidknottsspridda viruset. Följderna är olika, vissa gårdar drabbas hårt – andra inte alls.

Frågorna är många
Den totala omfattningen av viruset lär vi inte få veta förrän vårens lamning är över, det är nämligen inte helt lätt att se om fostret är drabbat i scanningen. I skrivande stund vet vi väldigt lite om följderna i framtiden. Kommer det ett vaccin? Skall vi i så fall vaccinera alla ungtackor eftersom de äldre är immuna? Hjälper det att behandla djuren med insekticider typ Bayticol? Kommer det i framtiden att gå att provta för att bedöma immuniteten i besättningen?

Alla dessa frågor är på vår agenda och vi samarbetar med både Svenska Djurhälsovården och LRF för att vi ska kunna kartlägga situationen och också stå med bra beredskap inför framtiden.

Aktuell information från Fårhälsovården
Svenska Djurhälsovårdens sände nyligen ut ett brev till anslutna besättningar inom Fårhälsovården. För att så många som möjligt ska kunna ta del av infon finns den också att hämta här på vår hemsida.

Vi på SF uppmanar alla att rapportera era erfarenheter av SBV på Svenska Fårhälsovårdens hemsida så att vi får en heltäckande bild av sjukdomens följder i Sverige. 

Text: Bertil Gabrielsson

Påminnelse om rovdjursseminariet i Järvsö

Tamdjur och rovdjur – går det ihop?
Den 4 februari 2013 anordnas ett seminarium med målet att hitta konkreta förslag på förändringar som underlättar för Sverige att ha både livskraftiga rovdjursstammar och effektiv tamdjurshållning. Välkommen till en dag med dialog i fokus!

Anmälan fram till 28 januari.

Läs mer här  ››

GarvaLagom i Dalarna

Källa: leksand.se och dalademokraten.se
Grava lagom är en utställning av Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Den har visats i Uppsala och Hudiksvall, nu visas den i Dalarna på Leksands kulturhus till slutet av april.

Under utställningen blir det förutom visningar också flera föreläsningar och demonstrationer om skinnhantverk. Det blir möjligheter att prova på att slöjda och det blir också ett seminarium om fårnäringen. Skolor inbjuds till särskilda visningar.

Utställningen pågår: 19 januari – 27 april 2013.

Continue Reading →

Agria Djurförsäkring ersätter Schmallenberg

Källa: agria.se
Schmallenberg, ett virus som drabbar idisslare, har nu kommit till Sverige med full kraft. Symtomen från viruset är främst missbildade foster och uteblivna dräktigheter.

Ett tillägg i Agrias får- och getförsäkring innebär att man kan få ersättning för missbildade lamm och killingar.

Tillägget har ingen självrisk, däremot måste kunden förlora minst 20 procent av sina lamm/killingar inom fyra månader och förlusten måste överstiga 1 500 kronor. Ersättningen baseras på försäkringsbeloppet som är angivet på kundens försäkringsbrev.

Vad händer ute i distrikten?

Ni som är hemsidesansvariga ute i distrikten; glöm inte att informera era medlemmar vad som är på gång.

Utskick är många gånger det mest effektiva sättet att informera era medlemmar om kommande aktiviteter och annan verksamhet, men glöm inte hemsidan. Inget sätt att kommunicera är enklare och billigare!

Maila mig allt ni vill lägga ut, så fixar jag det snabbt och lätt. Tala gärna om ifall ni vill att jag städar bort inaktuella aktiviteter efterhand.

Till sist vill jag gärna påminna särskilt om att informera om när era årsmöten ska hållas, så att jag kan lägga in dem i kalendariet.

Tack på förhand och ett gott år för distrikten
önskar Anna, webbredaktör till er tjänst

Schmallenberg – frågor och svar

Missa inte att ni kan ställa frågor om Schmallenbergvirus till experter via ATLs formulär. Svarar gör Lena Stengärde – djurhälsoveterinär Fårhälsovården, Erika Chenais – epidemiolog/leg. vet. på SVA och Kristina Mieziewska – veterinärinspektör på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.

Nu finns även svar på frågor som får- och getägare ställt till experterna att läsa.

Till ATLs sida om Schmallenbergvirus ››

Påminnelse via sms om att rapportera får- och getförflyttningar

Nu gör Jordbruksverket det lättare för djurhållare med får och getter att komma ihåg att rapportera till Jordbruksverket när ett djur har förflyttats. Från och med torsdagen den 17 januari kommer SJV att börja skicka ut påminnelser via sms.

– Detta är en ny service för djurhållare med får och getter. Vi kommer att påminna sex dagar efter att en händelse har skett om någon annan har rapporterat och angett djurhållaren som köpare eller säljare. Har man inte rapporterat efter två veckor kommer vi att påminna ytterligare en gång, säger Niklas Persson på Jordbruksverket.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 12-13 mars 2013

Svenska Djurhälsovårdens årliga fortbildningskonferen hålls den 12-13 mars 2013. Platsen är Aros Congress Center i Västerås i samarbete med First Hotel Plaza som ligger i direkt anslutning till konferensanläggningen.

Ett tillfälle att inhämta ny kunskap och delta i aktuella diskussioner. Dessutom erbjuds ett socialt umgänge under trevliga former med kollegor och branschfolk.

Läs mer på Svenska Djurhälsovårdens hemsida ››

Pengar för att lära andra om hållbart lantbruk

Nu finns 8 miljoner kronor att söka hos Jordbruksverket för nationella projekt. Projekten ska bidra till att kompetens-utveckla andra om ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

Projekten med kompetensutveckling ska bidra till ett eller flera av följande målområden:

 • Ingen övergödning
 • Giftfri miljö
 • Ekologisk produktion
 • Ökad välfärd för djuren

Organisationer, föreningar eller nätverk kan söka projektstöd. Ett projekt räknas som nationellt om resultatet sprids och är till nytta för personer, företag eller organisationer i hela landet. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2013.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Länkar till hela fårsverige och lite till

Under fliken "Länkar" i huvudmenyn finns fårgårdar, fårklipparelistan, utländska fårlänkar, bloggande fårbönder, appar som kan vara bra att ha. Och mycket mer.

Fler länktips är alltid välkomna

Ska länksamlingen leva upp till rubriken "hela fårsverige" så fattas många.

Vill du länka din egen fårgård, har en blogg om får eller tips om bra länkar som borde finnas med? Skicka ett meddelande till hemsidans redaktör.

SF medverkar på Mila 7-9 februari 2013

Nu får fåren en extra framskjuten position på Milautställningen i Malmö.

Mila är en husdjursmässa som vänder sig till aktiva djurbönder. I år satsar man lite extra på fåren och i samband med det så medverkar SF och Skånes Fårintressenter med en monter.

Fårskötsel lottar ut biljetter
Vi har fått tio biljetter (värde 150 kr) som lottas ut till tidnigens läsare. Se senaste Fårskötsel sid 4.

Exempel på fåraktiviteter:

 • David Wootton kommer att föreläsa om hur man får lönsamhet i sin verksamhet (fre 8 feb)
 • Magnus Jönsson föreläser om foder och foderanalyser (fre 8 feb)
 • Fårklippning (alla dagar)
 • Jonas Gustafsson förevisar fårvallning med arbetande hund (alla dagar)

Foto: Mila

Continue Reading →

Schmallenbergvirus – en stor andel av svenska besättningar har varit exponerade för smitta

Valda delar ur SVAs information till veterinärer som publicerats 2013-01-03.

Schmallenbergvirus är inte längre anmälningspliktig
Eftersom det är en sjukdom som tills nyligen inte konstaterats i Sverige har den hittills varit anmälningspliktig, detta har nu ändrats. Information om Schmallenbergvirus uppdateras mycket fort och ny information publiceras fortlöpande på Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser. Detta kan också innebära ändringar av råd och provtagningsanvisningar.

Continue Reading →

Program för rovdjursseminariet i Järvsö

Tamdjur och rovdjur – går det ihop?
Den 4 februari 2013 anordnas ett seminarium med målet att hitta konkreta förslag på förändringar som underlättar för Sverige att ha både livskraftiga rovdjursstammar och effektiv tamdjurshållning. Välkommen till en dag med dialog i fokus!

Tid: 4 februari 2013, kl 10.30-17.30
Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö.
Kostnad: 350 kr inkl. seminarieavgift samt lunch och fika. Betalas på plats.
Anmälan: Senast 28 januari till info@de5stora.com eller 0651-411 70, begränsat antal platser. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Tips: Bra tågförbindelser från Stockholm! Förslag på logi finns på www.jarvso.se.


Foto:
Magnus Elander/www.de5stora.com och Einar de Wit

Program:

10.00 Fika med smörgås
10.30 Seminariet inleds Moderator: Tomas Frisk, Skansen
10.45 Att vara tamdjursägare i rov- djursområden LRF och Fåravelsförbundet
11.00 Skadestatistik och förebyggande åtgärder Inga Ängsteg, Viltskadecenter
11.20 Sekundära effekter av angrepp Yasmine Bengtson berättar om hur tamdjur kan påverkas fysiologiskt och beteendemässigt av den stress som rovdjur kan utgöra
12.00 Framtidens rovdjursförvaltning Mattias Johnsson, miljödepartementet
12.40 Lunch
13.40 Förvaltningens förutsättningar Naturvårdsverket om tamdjur-rovdjur i de nya förvaltningsplanerna.
 Länsstyrelsen Gävleborg om det regionala arbetet
14.20 Diskussionsforum
inklusive paus för fika
17.30 Seminariet avslutas

Frågeställningar till diskussionsforumet:

 • Länsstyrelsens förutsättningar att hantera sekundära skador. 
Inga Ängsteg berättar om nuvarande rekommendationer kring hantering av sekundära skador.
 • Hur kan tamdjursägarnas kunskap användas mer aktivt i förvaltningen?
 • Hur kan och bör länsstyrelsens utökade budget användas?
 • Forskning kring sekundära effekter. Vad vill vi veta?
 Dr Jens Jung berättar om sin forskning utomlands och hur liknande studier skulle kunna utformas i Sverige. Hans studenter finns på plats för att ta in önskemål på forskningsområden inför en pilotstudie.
 • Behövs kompetenshöjning för olika målgrupper för att underlätta framtiden?

Arrangörer är Rovdjurscentret De 5 Stora tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Fåravelsförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg.

Medverkar gör representanter för Miljödepartementet, Länsstyrelsen, Viltskadecenter, SLU, Rovdjurscentret De 5 Stora, LRF och Fåravelsförbundet.

Uppdaterad Inbjudan ››

God Jul & Gott Nytt År!

Jag tänker mig att lugnet börjar lägra sig i stugorna inför julen. Att ni är i era julpyntade kök där ni rimmar, kokar knäck och lagar tjälknöl. För inte sitter väl fårfarmare i bilen i jultrafiken? Ja, vad vet egentligen jag? För er som har tid bjuder Wikipedia på lite jul, lamm och get-relaterat vetande (nedan).

En god jul och ett gott nytt år!
önskar webbredaktören!

***************************************************

Julkrubba fotograferad på julmarknaden i Luxemburg. Bild: SXC

Julkrubban är ett vanligt julpynt i kyrkor och hem. Till julkrubban hör Jesusbarnet liggande i en krubba, jungfru Maria, Josef, och ofta herdarna med sina lamm, de tre vise männen med kameler samt andra djur såsom en åsna och en oxe. Krubban är ofta satt i ett miniatyrlandskap.

Continue Reading →

Första konstaterade kliniska Schmallenberg-fallet på lamm

Den 17 december kunde SVA för första gången påvisa Schmallenbergvirus i prover från ett lamm som kom från en besättning med kliniska symtom på infektion med Schmallenbergvirus.

Just nu arbetar SVA med att genetiskt karakterisera viruset.

SVA ››

Karta över spridningen av Schmallenbergvirus i Sverige (SJV) ››

Fler artiklar om Schmallenberg
Schmallenbergvirus – Enkät till fårägare ››
Aktuell information om Schmallenbergvirus ››
Schmallenbergvirus hos får och nötkreatur i Sverige ››

Registrering av sjukdomar i Elitlamm

Nyhetsbrev nr 3, december 2012
Nu finns det möjlighet att registrera sjukdomar och hälsoproblem i Elitlamm. Du hittar en helt ny rubrik som heter Hälsa i menyn. Under den hittar du en registreringssida där du kan registrera sjukdom. Du väljer sjukdomar från en lista som är framtagen tillsammans med Svenska Fårhälsovården.

Om flera djur har samma symptom eller insjuknar i samma sjukdom kan du registrera på en grupp av djur. När du har registrerat sjukdom på ett djur markeras det på Djurkortet för att du tydligt ska se att djuret ska hållas under observation. När djuret är friskt eller färdigbehandlat kan du registrera det.

Continue Reading →

Framtidstro i fårnäringen

Källa: Pressmeddelande från SJV
Trots att det genomsnittliga priset som uppfödarna får för får- och lammkött bara har ökat med 3,5 procent mellan 2000—2011 planerar fyra av fem fårföretag att behålla eller öka antalet får i sin verksamhet. Det visar en urvalsundersökning bland fårföretag som genomfördes i somras.

Att hålla landskapet öppet viktigt för fårföretagarna
På frågan "Vad är det som gör att du bedriver fårskötsel?" fick företagarna välja mellan ett par alternativ. Att hålla landskapet öppet och möjligheten att arbeta med djur var viktigare än det ekonomiska utbytet. I valet mellan att hålla landskapet öppet och att arbeta med djur visade sig att landskapet är viktigast. Tillgången till mark var också det som flest företag lyfte fram som bestämmande för om de planerade att öka eller minska antalet får. Öppna marker är alltså viktigt för fårföretagarna.

Continue Reading →

Träff med miljöminster Lena Ek

Jag, Lotta Wallberg, och Bertil Gabrielsson träffade Lena Ek den 20 november, för en fortsatt dialog om rovdjurs-problematiken.

Vi hade ett bra samtal med Lena Ek, vi tog upp att allt fler fårägare hör av sig till Fåravelsförbundet som är uppgivna över rådande situation gällande vargens utveckling.

Bertil Gabrielsson och Lotta Wallberg träffar Miljöminister Lena Ek och framför näringens åsikter. Miljöministern uttryckte stor förståelse för näringens problem. Foto: Oskar Taxén

Fårnäringen har drabbats av ett flertal vargangrepp under betessäsongen och under hösten några riktigt stora angrepp i Skåne och Örebro. Ett rovdjursangrepp är en katastrof för de drabbade och samhället måste ta ett större ansvar både vad det gäller förebyggande arbete samt när ett angrepp skett.

Continue Reading →

Schmallenbergvirus – Enkät till fårägare

Svenska Djurhälsovården:
Virussjukdomen Schmallenberg har fått en stor spridning i Sverige under sommaren och hösten. Av den anledningen uppmanas fårägare som scannat sina tackor hösten 2012 att fylla i nedanstående enkät.

Fyll i enkäten oavsett om scanningen har uppvisat många tommar tackor eller inte. All information behövs för att kunna för att få en helhetsbild om läget i Sverige. 
Enkäten ››

Inbjudan till ansökningar från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Efter några års uppehåll har vi åter glädjen att kunna dela ut forskningsanslag från Stiftelsen Svensk Fårforskning.

§2 i stiftelsens stadgar lyder: ”Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjandet av produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet”.

För att uppnå ovanstående mål inbjuder härmed Stiftelsen Svensk Fårforskning till forskningsansökningar angående olika projekt som kan beröra alla aspekter inom fårproduktionen. Vi kommer särskilt att lägga vikt på att projektet skall vara praktiskt tillämpbart på kort och medellång sikt och att det ska ha väsentlig betydelse för näringens utveckling. Vi är beredda att stödja både större och mindre ansökningar, löpande på både ett eller flera år.

Continue Reading →

Lapptyg för vatten

Källa: Vilskadecenters nyhetsbrev 2-2012
Under hösten har Vilskadecenter tagit fram ett slags ”lapptyg för vatten”. Lapptyget består av en flytlina med färgade flytbojar med några meters mellanrum.

Med jämna mellanrum sitter också vakare med flaggor. Hur tätt de sitter är helt justerbart, men ungefär en var 15:e meter rekommenderas. Lapptyget hålls på plats med hjälp av lätta ankare, som också gör det möjligt att lägga lapptyget i exempelvis en båge ut från stranden.

Foto: Viltskadecenter

Continue Reading →

CAP-försening skapar oro i bondeled

Pressmeddelande: LRF
Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) blir med största sannolikhet försenad ett år och träder i kraft i väsentliga delar först 2015. Detta gör att Europas bönder står inför ett år av osäkerhet.

– All osäkerhet är negativ för företagande. Förseningen skapar ett särskilt ogynnsamt läge för den svenska jordbrukssektorn, eftersom flera produktionsgrenar inom framförallt animalieproduktionen redan nu tampas med dålig lönsamhet, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

En nyligen presenterad rapport från bland andra LRF Konsult, visar tydligt på utmaningarna inom svensk livsmedelsproduktion.  I ”Grön konkurrenskraft” jämförs produktiviteten inom ett antal svenska livsmedelssektorer med några andra länder. Det konstateras att det är svårt att nå långsiktig ekonomisk hållbarhet för svenska bönder med de förutsättningar som nu råder. Det krävs stor vilja, gemensamma krafter och hårt arbete för att åstadkomma en förändring.

– Svenskt jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, men också för att vi ska kunna ha ett öppet landskap och en levande landsbygd där det går att bo, leva och försörja sig. För att kunna behålla och framför allt öka svensk livsmedelsproduktion är det viktigt att den nya jordbrukspolitiken får bästa möjliga förutsättningar framöver, säger Helena Jonsson.  

Continue Reading →

Köttskola på film

Svenskt kött lanserar nya styckningsfilmer för att möta en ökad efterfrågan på kunskap om kött och hur man bäst tar tillvara djurets alla delar. 27 korta pedagogiska filmer handlar om detaljstyckning av gris, nöt och lamm och också tips om redskap och olika fakta om kött som råvara.

Film: Svenskt kött

Lätta att sprida och använda på internet
Styckningsfilmerna finns på svensktkött.se samt på Youtube. Filmerna går att ”bädda in” och kan därför användas av till exempel kött- och charkföretag som vill sprida kunskap om kött. Det är alltså tillåtet att bädda in filmer på sin egen hemsida, men kom ihåg att ange källan.

Läs mer på Svenskt kötts hemsida ››

Här finns filmerna
Svenskt Kött ››
Youtube ››

Aktuell information om Schmallenbergvirus

Källa: Gemensam information från Jordbruksverket och SVA
Jordbruksverket och SVA har sedan Schmallenbergviruset (SBV) först upptäcktes i Tyskland hösten 2011 initierat flera olika övervakningar för att få kunskap om smittläget i Sverige. Undersökningar genomförda under hösten visar nu stor spridning av viruset i Sverige.

Med bakgrund av de undersökningar som har gjorts kan man med säkerhet säga att den stora spridningen av viruset som vi nu ser har skett under sensommar eller tidig höst 2012, och att viruset spridits i stora områden i Sverige på en till synes kort tid (ett par månader).

Effekterna av smitta
De omedelbara effekterna på djur när de smittas är en övergående viremi på kanske 3-5 dagar varefter djuren tillfrisknar. Därefter är de immuna mot viruset och om de blir dräktiga påverkas inte eventuella foster. Det är endast om moderdjuren smittas för första gången under tidig dräktighet som viruset kan smitta till fostret och ge missbildningar men även andra problem som aborter.

Besättningar som har djur i tidig dräktighet under perioden juli-september löper störst risk att några av djuren får fosterskador. Symtomen hos vuxna djur är alltså relativt lindriga, och fosterskador uppträder endast om moderdjuret infekteras i första trimestern.

Continue Reading →

Ny genbank för lappländska allmogefår

Våra svenska lantrasfår som bevaras i genbank har utökats med en ny ras. Fjällnäsfåren kommer från Lappland och härstammar från de får som en gång var spridda över hela Norrland, och som hade en nyckelroll för människornas överlevnad och möjlighet att klara sig under de hårda förhållanden som rådde i denna landsända.

Fjällnäsfårens ull är av rya-typ med varierande längd och lockighet. Täckhåret har en vacker glans och bottenullen en mjuk och fin lyster. Foto: Mikael Ågren

Historien om Fjällnäsfåren
Gunhild Stålnacke bor i byn Fjällnäs i övre Lappland i Kiruna kommun. Hon är född i grannbyn Allalahti liksom sin far, Villiam Stålnacke. Hon kom till byn Fjällnäs för att arbeta som barnpiga som 17-åring 1952 och år 1955 gifte sig Gunhild och bosatte sig för gott i byn Fjällnäs med sin make, Levi. Hon har berättat att hon till gården fick med sig en fjällkviga och ett får från sina föräldrar som då bodde i byn Poultsa. Levis bröder hade redan många får i byn och Levi och Gunhild fick också får från deras besättningar.

Continue Reading →

Vart går investeringsstödet

För de som är intresserade av att studera vart investeringsstöden gick under perioden 2007-2009 så finns nu en skrift från Jordbruksverket att ladda hem.

Investeringsstöden utgör en av flera delar i Landsbygdsprogrammet och utgår till traditionella jordbruksföretag och företag med annan småskalig verksamhet på landsbygden. Stöden finansieras delvis av EU. Under perioden 2007–2009 gick 71 % av beslutat stöd till jordbruket, varav 48 % till mjölk- och nötköttsproducenter.

Får och getter
97 ärenden rörande fårskötsel beviljades stöd under perioden. I nästan samtliga fall avser investeringarna ny-till eller ombyggnader som medför att produktionen ökar. Några få företag producerar fårmjölk som vidareförädlas vid sidan av ren fårköttsproduktion.

Beviljade stöd rörande gethållning förekommer endast i Jämtlands, Gävleborgs, Kalmar och Östergötlands län. I samtliga fall är slutprodukten getost som säljs under speciellt varumärke.

Nu finns Schmallenbergvirus hos får och nötkreatur i Sverige

Källa: SVA
För första gången har spridning av Schmallenbergvirus bekräftats i Sverige och undersökningar visar att smittan är utbredd i landet. Virus har även påvisats i svidknott som sprider sjukdomen. Infektion med viruset kan leda till missbildade foster hos får, get och nötkreatur. Smittan kommer inte att leda till några restriktioner från Jordbruksverket och djurhållare kommer att kunna flytta sina djur som vanligt.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört en nationell undersökning där komjölk från ett stort antal gårdar undersökts eftersom antikroppar mot viruset utsöndras i mjölken. En stor andel av proverna visar att det finns antikroppar. SVA har även påvisat virus i tre prover från svidknott, den insekt som sprider sjukdomen.

"Ett större utbrott som involverar nötkreatur och får i tidig dräktighet kan medföra ett allvarligt produktionsbortfall."

Continue Reading →

Föredrag med David Wootton

Tid: Torsdagen den 22 november kl. 11.00-16.00
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Passa på att träffa David Wootton, en framgångsrik lammproducent som sedan 20 år tillbaka bor och verkar i Danmark. Nu är han inbjuden till Sverige för att delge sina erfarenheter om rationell fårhållning. Läs mer ››

Lammproducenternas håller sin stämma samma dag, samma plats. Läs mer ››

2013 års Stämma och Lammriksdag hålls i Halland

Svenska Fåravelsförbundets stämma 2013 kommer att hållas i Tylebäck i Halmstad den 17-19 maj.

 • Under fredagen blir det stämma och middag
 • Under lördagen blir det Lammriksdag med många interessanta föredrag och seminarier
 • Under söndagen planeras det för interessanta studiebesök

Har ni frågor eller vill medverka på något sätt, kontakta Ulrika Algothsson tel 0430-610 62, 0706-31 56 31, epost ulrika.algothsson@telia.com.

Möte med miljöminister Lena Ek

Den 20 november träffar Svenska Fåravelsförbundet miljöminister Lena Ek för att diskutera rovdjursproblematiken.

Enklare att nå Distriktsveterinärerna med ny webb

Källa: Jordbruksverket
Distriktsveterinärerna satsar på ökad tillgänglighet. Idag lanseras Distriktsveterinärernas nya webbplats, samt en ny gemensam telefonnummerserie.

Tar gärna emot synpunkter
Distriktveterinärerna kommer att fortsätta att utveckla den nya webbplatsen ytterligare och tar därför gärna emot synpunkter.
Synpunkterna kan skickas in via webbformulär på den nya webbplatsen.

Telefonnummer byts ut under en tvåmånadersperiod
Alla telefonnummer kommer inte att bytas på en gång. Bytet sker allt eftersom under en tvåmånadersperiod med start den 6 november. Kunder som ringer ett gammalt nummer kommer mötas av ett svarsmeddelande med mottagningens nya nummer.

Continue Reading →

Schmallenbergvirus nu också i södra Finland

Källa: Landsbygdens folk
Antikroppar mor Schmallenbergviruset har nu också påträffats i sydvästra och södra Finland, uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira.

I slutet av september påträffades de första antikropparna hos frisk nötboskap på Åland. Enligt Evira har viruset spridit sig på bred front till södra Finland under sommaren och förhösten 2012. Evira har fortsatt kartläggningen av spridningen. Resultaten tyder på att viruset förekommer söder om linjen Vasa-Nyslott. Hittills har prover analyserats från 47 olika gårdar. På 25 gårdar har antikroppar påträffats. Undersökningarna fortsätter.

Enligt Evira är det sannolikt att svidknott som bär på viruset också framöver kommer till Finland med sydliga och sydvästliga vindar. Några symptom har än så länge inte inrapporterats.

Schmallenbergvirus i Norge

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Schmallenbergvirus har för första gången hittats hos svidknott i Norge. Inga boskapsdjur har hittats smittade men undersökningarna fortsätter.

Det var i närheten av kusten vid Telemark i Norge som de smittade svidknotten hittades, enligt norska Veterinärinstitutet. Hittills har inga djur i Norge smittats men undersökningarna fortsätter. Under november kommer prover att tas på alla mjölkgårdar från söder om Stavanger upp till svenska gränsen att tas.

Läs mer på Veterinæristituttets hemsida ››

Vår Facebooksida läggs i träda

Fåravelsförbundet har haft en Facebooksida som vi måste erkänna att vi inte har förmått att sköta på det sätt som mediet kräver. Då vi inte har resurser att vara på FB, svara på de frågor som ställs där eller delta i diskussioner har vi valt att lägga sidan i träda.

Vi hoppas att ni följt sidan hittar vägen hit till hemsidan och berikar den. Forumet är öppet för frågor och diskussioner, radannonser är fria för alla och vår ambition är att ni ska hitta svar på era frågor här. Om ni inte hittar vad ni söker vill vi gärna veta det. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller hemsidans redaktör.

För att annonsera på gårdsnivå eller delta i forumet krävs att man registrerar ett användarkonto, men man behöver inte vara medlem i förbundet. Alla är välkomna!

Nya fynd av Schmallenbergvirus i Danmark och Finland

Källa: SVA
Danmark har konstaterat smitta med Schmallenbergvirus hos totalt 54 djur i 21 nötkreatursbesättningar. Nötkreatur på Åland har också hittats positiva för antikroppar mot viruset. Det finns inga misstänkta fall i svenska besättningar i nuläget.

Var uppmärksam på symtom
Jordbruksverket och SVA vill påminna veterinärer och djurägare att vara uppmärksamma på eventuella symtom. Än så länge finns inga rapporter om sjukdom såsom feber, matvägran, nedsatt mjölkproduktion hos mjölkkor eller diarre i svenska besättningar. Svidknottsäsongen är i princip redan över men Jordbruksverket och SVA vill ändå påminna veterinärer och djurägare att vara uppmärksamma på eventuella symtom.

En ny övervakning i Sverige kommer att göras under hösten 2012 för att se om ytterligare djur i svenska besättningar smittats med viruset utan att djuren visat sjukdom.

Läs mer på SVAs hemsida ››

Ny rättvisare prisstatistik

Tidigare har de prisuppgifter som redovisats i lantbrukspressen byggt på notering från enskilt slakteri, vilket kan konstateras inte alls ger en korrekt bild av prisläget på olika köttslag. Detta då de flesta producenter sluter individuella avtal med slakteriet.

Frågan har diskuterats i LRF:s Husdjursdelegation där SF sitter med. LRF, Jordbruksverket och slakterierna har sedan halvårsskiftet enats om att ett mer korrekt avräkningspris för slaktdjur måste presenteras. Priset i nuvarande statistik bygger därför på ett genomsnitt av de stora slakteriernas faktiskt utbetalda priser till producenterna vecka för vecka som de redovisar till Jordbruksverket. Det nya sättet att rapportera in priser till Jordbruksverket ger också en mer rättvisande bild av Sveriges pris i EU:s prisjämförelser.

Diagram och jämförelser kommer att finnas här på hemsidan och de kommer att uppdateras kontinuerligt.

Text: Erica Lindberg

GENOMSNITTLIGA MARKNADSPRISER FÖR LAMM ÅR 2011 – 2012 t o m vecka 42 Öppna större bild ››

Uppgifterna bygger på SJVs statistik, som sammanställs av SCB på uppdrag av LRF. Priserna kan ej jämföras mellan länderna då beräkningarna inte är gjorda på exakt samma sätt.

Tills vidare finner ni statistik som uppdateras varje vecka under menyvalet Markandsstatistik på Startsidan. Där finns också statistik som löper 3 år tillbaka.

Under hösten kommer navigationen här på hemsidan att omorganiseras något, och då finner vi eventuellt en annan plats för att visa aktuell prisstatistik.

Koll på aktuell notering

HKScan Agri blogg har en kategori för marknadskommentarer som uppdateras varje vecka.

KLS avräkningsnotering hämtas här ››

Charkuterier, hantverk, innovationer och trender

Tips för er som är intresserade att surfa på korv- och charktrenden; Svenskt kötts seminarium om charkuterier, hantverk, innovationer och trender i Stockholm.

Plats: Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10-12, Vasaparken, Stockholm.
Datum: Måndagen den 22 oktober 2012
Tid: kl. 14.00-16.00

Continue Reading →

Nya bestämmelser för slakt och avlivning från 2013

Källa: Jordbruksverket
För företagare i Sverige innebär det här färre förändringar jämfört med företagare i många andra EU-länder. Det beror på att Sverige redan idag har noggranna bestämmelser om djurskydd.

Ändringarna berör

 • Omkring 220 företag som sysslar med slakt eller avlivning
 • Företag som säljer utrustning för fixering, bedövning och avlivning
 • Livsmedelsverket och länsstyrelserna

Continue Reading →

SF:s pris görs om

Sedan 2005 har Svenska Fåravelsförbundet delat ut priset på de tre baggauktionerna. Priset har gått till personer och företag som gjort gedigna instser för den svenska fårnäringen.

Nu har priset gjorts om och därmed slagits ihop till ett enda stort pris, som kommer att delas ut årligen på stämman. SF:s speciella pris i ny tappning delas för första gången ut på stämman 2013.

Bästa tipset när du ska slaktmognadsbedöma dina lamm

En högaktuell artikel lånad från senaste Fårskötsel.

Som lammproducent gäller det att hålla koll på hur lammen ser ut när de går till slakt. Är lammen för feta så gör fårägaren en rejäl förlust. Om de istället är för magra så hade det varit mer lönsamt att fodra på djuren ett tag till och kanske öka kraftfodergivorna.

Det finns ett lätt sätt att lära att slaktmognadsbedömma ett lamm med avseende på fettet. Testa på några lamm, skriv upp resultatet och jämför sedan med avräkningen. Du kommer snabbt att lära dig att pricka rätt!

Strax bakom frambenet finns en fläck där lammet saknar ull, där är det idealiskt att känna lammet över revbenen. Lägg några fingrar över revbenen och känn fram och tillbaka för att bilda en uppfattning hur mycket fett som finns över revbenen.

Continue Reading →

Kurs i mönstring av ryafår

Ryaklubben kommer den 13 okober att hålla en kurs i mönstring utanför Falköping.

Läs mer ››

Prisrekord även på Gotland

De bästa gotlandsbaggarnas värde stiger fortfarande. Under lördagens baggauktion i Sjonhem sattes åter rekord; 60 000 kr för baggen 12046 Enge.

Per-Johan Eriksson, Enge, Gammelgarn är baggens uppfödare och Anna Johansson, Skräppebo Gård i Skåne den nya ägaren.

SR Gotland ››

Helagotland.se ››

Får och getter vinner medaljer under SM i mathantverk

Lammprodukter vann fyra chark-klasser av fem under årets SM i Mathantverk, och getter har levererat råvaran till en betydande del av de vinnande ostarna.

Jasiri Gård och Öströö Fårfarm AB tog guld med lammprodukter i klasserna färskkorv och pastej/paté respektive värmebehandlad korv och lufttorkad korv.

Skärvångens bymejeri AB, Stengärde Getgård, Åsbergets Gårdsmejeri, Sommarhagens Gårdsmejeri, Löt Gårdsmejeri och Halltorps mejeri är alla getgårdar, som erövrade medaljer i de olika ostklasserna.

Grattis önskar Svenska Fåravelsförbundet!

Hela resultatlistan kan hämtas på Eldrimners hemsida ››

Nyhetsbrev Elitlamm

Nyhetsbrev nr 2, september 2012
Nu finns de djur som kommer att auktioneras ut på Baggauktionen på Gotland och i Jönköping utlagda i Elitlamm. Du kan se Djurkorten för auktionsdjuren och du kan testa släktskapet mellan dem och dina egna djur. Nytt för i år är att du kan se avelsvärdena för auktionsdjuren på djurkortet.

Gotlands auktionsdjur i Elitlamm
På auktionen finns 50 ungbaggar; 49 av gotlandsfår och 1 leicester. Här finns även 8 äldre baggar samt fyra tacklamm, alla gotlandsfår. Auktionen hålls på Suderby gård i Sjonhem lördagen den 22 september.

Avelsvärden för djur anmälda till Gotlandsauktionen ›› (pdf)

Jönköpings auktionsdjur i Elitlamm
64 bagglamm av gotlandsfår och 1 bagglamm av leicester. 4 äldre baggar av gotlandsfår finns också med. Auktionen hålls i Ridhuset Riddersberg, Tenhults Lantbruksgymnasium lördagen den 29 september.

Avelsvärden för djur anmälda till Jönköpingsauktionen ›› (pdf)

Se djuren och testa släktskap
För att se djuren så använder du menyn Statistik-Släktskap-Testa släktskap. På sidan hittar du en lista (rullgardinsmeny) med auktionsdjuren.

Continue Reading →

Schmallenbergvirus – resultat av vårens svenska övervakning

Källa: SVA och SJV
Analyserna från vårens övervakning i Sverige av det nya Schmallenbergvirus är klara. Schmallenbergvirus ger sjukdom hos djur som kor, getter, får och andra idisslare. Inget virus har hittats. Ett fåtal djur i södra Sverige har dock kommit i kontakt med smittämnet och uppvisar antikroppar.

Sammanfattningsvis har prover tagits från sammanlagt 91 foster framför allt lamm och kalvar, alla har varit negativa för virus. 648 tankmjölksprover, d.v.s. samlingsmjölk från mjölkgårdar, har analyserats för antikroppar och 600 individprover från får. I detta material har tre nötkreatur och ett får visat sig ha antikroppar mot SBV, samtliga sannolikt smittade under 2011, men det finns inga tecken på att viruset skulle ha fått fäste i landet.

Läs mer på SVAs hemsida ››
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Nya kvastar sopade lika bra på Linköpingsauktionen

En helt ny auktionskommité tog sig an baggauktionen i Linköping när den gick in på sin 17:e årgång. och den blev precis lika lyckad som den brukar bli. Men vad gör man med ett vandringspris som är alldeles fulltecknat?

Den nya kommitén hade gjort ett gediget jobb och lyckades att göra Linköpingsauktionen till den höjdpunkt som vi fårägare har vant oss vid. Flera nya utställare var på plats med nya intressanta varor. Och vi vet ju att auktionen är så mycket mer än bara auktion, möjligheten att träffa andra i branschen och knyta nya kontakter kan vara minst lika viktigt. Det enda smolket i glädjebägaren var att fritösen i matvagnen gick sönder så vi blev utan pommes frites. Allt annat var toppen!

”Same procedure as every year, James!” Trots att auktionsutropare Olausson egentligen gick i pension förra året (och fick SF:s pris på köpet) så hade auktionskommitén lyckats övertala honom att ropa för 17:e året i rad. Det kunde inte bli annat än succé!

Det stora ridhuset på Vretaskolan rymmer både djur, utställare och en hög stämning.

Continue Reading →

Rekord i Linköping

En vackrer texelbagge uppfödd av Carl Helander ropades på Linköpingsauktionen in för 26 000 kr av Anna och Tomas Olsson.

Foto: Tomas Olsson

Baggen Neptun, domare Iain Johnston och Anna Olsson, Norrby gård.

Nytt försök att starta yrkesutbildning på Gotland

Källa: helagotland.se
Nu görs ett nytt försök att starta yrkeshögskola för fårproduktion vid Lövsta.

Ett av kraven för att få starta utbildning inom yrkeshögskolan är att kurserna har förutsättningar att leda till jobb inom ett halvår. Av den anledningen har ansökan modifierats. Utbildningen går nu under namnet Entreprenör fårproduktion. Enligt ansökan ska utbildningen starta på Lövsta hösten 2013 och ha 18 platser.

Läs artikeln på helagotland.se ››

Nyhetsbrev Elitlamm

Nyhetsbrev september 2012

Nya avelsvärden i Elitlamm

Nu finns de nya avelsvärdena utlagda i Elitlamm. Du hittar dem via bagg-, tack- respektive lammförteckningarna. Klicka på Ändra listans utseende för att välja vilka avelsvärden du vill se. Du kan även titta på Djurkortet, på den nya fliken Avel, för att se avelsvärden för ett enskilt djur.

Linköpings auktionsdjur i Elitlamm

Nu finns de djur som kommer att auktioneras ut på Baggauktionen i Linköping, den 8 september, inlagda i Elitlamm. Du kan se Djurkorten för auktionsdjuren och du kan testa släktskapet mellan dem och dina egna djur. Nytt för i år är att du kan se avelsvärdena för auktionsdjuren på djurkortet.

Continue Reading →

Satsning för lönsammare jordbruk och utveckling av svensk mat

Nu görs en riktad satsning för att stärka det svenska lantbruket. Jordbruksverket ger stöd till tre projekt som ska öka andelen närproducerat foder och därigenom bidra till högre lönsamhet för jordbruket, lägre miljöbelastning och utveckling av svensk mat.

Hållbar livsmedelsproduktion grunden i Matlandet Sverige
Jordbruksverket satsar pengar på en lönsam och hållbar utveckling av primärproduktionen för att utveckla och stärka den svenska landsbygden.
– Fler och fler konsumenter ställer höga krav på att maten är producerad med omtanke om djur, natur och människor, värden som visionen om att vi ska vara ett matland av världsklass bygger på, säger Annett Kjellberg, chef för den enhet på Jordbruksverket som beviljat pengar till projekten.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Stor ökning av priserna på jordbruksmark

Källa: Jordbruksverket
Priset på åkermark har ökat med omkring 27 procent mellan 2008 och 2011.  Åkermark kostade i genomsnitt 61 500 kronor per hektar år 2011. Det är en ökning med 27 procent sedan år 2008. Det genomsnittliga priset år 2011 är därmed cirka tre gånger högre än för 10 år sedan.

Priserna är högst i Götalands södra slättbygder med 153 500 kronor per hektar år 2011 och lägst i övre Norrland med 12 600 kr per hektar. Prisökningen på åkermark mellan åren 2010 och 2011 har varit störst i södra Sverige.

Även betesmarken har blivit tre gånger dyrare på tio år. Det genomsnittliga priset på betesmark var 21 400 kr per hektar år 2011, vilket likt åkermarken motsvarar ett pris som är cirka tre gånger högre än för 10 år sedan.

Continue Reading →

Gårdsnära – hitta närproducerad mat

Ytterligare en webbtjänst som hjälper konsumenter att hitta till den närproducerade maten har just lanserats.

Gårdsnäras databas innehåller närmare 2000 producenter fördelade över landet och sköts för närvarande manuellt. I höst väntar dock en ny funktion där producenter själva kan underhålla sina sidor samt interagera med sina kunder. Tjänsten är kostnadsfri och drivs ideellt.

Tjänsten är gjord för att fungera på alla de olika plattformar vi idag använder; dator, smartphone och pekplatta.

Gårdsnäras hemsida ››

Svenska vallhundsklubben har en ny hemsida

Mycket att läsa på nya hemsidan ››

***********************************************

Följ SVAKlandslaget under EM – Continental 2012 på Twitter ››

SF tar plats i Nationella Rovdjursrådet

I Rovdjursrådet ingår en rad svenska organisationer som arbetar med rovdjur, eller som påverkas av rovdjurens existens, och nu också Svenska Fåravelsförbundet.

Rovdjursrådet är knutet till Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora, som är en fristående och opolitisk organisation utan ägarintressen. Geografiskt ligger Rovdjurscentret De 5 Stora i anslutning till Järvzoo i Järvsö.

Rovdjurscentret De 5 Stora har följande mål:

Continue Reading →

Nu drar det ihop sig!

Hoppas sommaren varit bra! Det börjar närma sig den 20 augusti och det är brytdatum för att hinna registrera uppgifter för att få BLUP avelsvärden på era djur.

Om ni har Elitlamm Avel&Produktion registreras:

 • 60 dagars vägning (enbart köttraserna får avelsvärden) i vägningslistan under Vägning
 • Mönstringsvägning (110 dagar) och egenskaper från mönstringen under Avel-Mönstring

Tänk på att för att få avelsvärden måste djuren ligga i avelsregistret, dvs ni måste avsluta betäckningsgruppen och föra in djuren i en Omgång.

Elitlamm AvelMini-besättningar registrerar mönstringen på sidan Mönstring.

För både Avel & Produktion och AvelMini gäller att ni avslutar årets registreringar med att stänga Omgången/Omgångarna.

Vi hoppas att ni har haft tillfälle att titta på era djurs avelsvärden från den första körningen som kom i mitten av juli. Om ni inte fått avelsvärden på djuren beror det troligen på att de inte var registrerade i avelsregistret vid sista registreringstillfälle.

Broschyr
Vi har tagit fram en broschyr som handlar om BLUP avelsvärderingen. Ni som är medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet har fått den via tidningen Fårskötsel. Ni andra får gärna kontakta kansliet så skickar vi över den till er som hjälp när ni tittar på avelsvärdena. Maila till oss på support@elitlamm.com. Där kan ni också ställa frågor gällande avelsvärderingen och Elitlamm.

Lotta Jansson
Elitlamm Avel
15 augusti 2012

Skrämda får skickar SMS

Schweiziska forskare jobbar med att konstruera ett halsband som kan larma genom att skicka ett SMS när fåret som bär halsbandet utsätts för hot, till exempel under ett rovdjursangrepp. Halsbandet kan identifiera hög stress genom att mäta fårets hjärtrytm.

Läs artikel (engelska) på theregister.co.uk ››

Kortare text (svenska) på foodmonitor.se ››

Tydligare stöd för ökad andel planerade djurskyddskontroller

Källa: Nyheter från Jordbruksverket
Nu ska andelen planerade djurskyddskontroller öka. Minst 50 procent av de kontroller som länsstyrelserna utför under ett år bör vara planerade kontroller. Detta är ett långsiktigt mål som länsstyrelsen i samarbete med Jordbruksverket tagit fram.

Myndigheter i samverkan
Jordbruksverket och länsstyrelserna arbetar tillsammans på många sätt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet. Ett exempel är det nyinrättade samverkansrådet som verkar för bättre och effektivare djurskyddskontroller. Rådet ska bland annat arbeta för samsyn och verka för att djurskyddskontrollen utvecklas mot att bli mer rättsäker, likvärdig och effektiv.

Läs hela artikeln på sjv.se ››

Tävla om bästa tipset för gårdens proteinförsörjning

Källa: LRF
LRF startar nu en tävling där bästa idén om hur vi kan öka andelen närodlat protein till våra djur prisas med 10 000 kronor.

Tävlingsbidragen kan vara tips om växtsorter, vallfröblandningar, sådd, gödsling, skörd, lagring eller utfodring. Eller hur man genom samverkan och handel kan öka tillgången till lokalt producerat protein.

Tips som är enkla, nytänkande och bidrar till ökad lönsamhet har störst chans att vinna.

Klasserna
Tävlingen är uppdelad i två klasser, en för foder till mjölkkor och en för foder till övriga djurslag.

Mer information på lrf.se/proteintipset ››

Nya bud angående ersättning för stängsel mot rovdjur

EU-kommissionen har godkänt en ny ersättningsnivå med 50kr/m för rovdjurstängsel och detta nya belopp träder i kraft när skrivningar i Landsbygdsprogrammet är gjorda. Detta förväntas vara klart tidigast vecka 33, när lantbruksdepartementet har givit sitt beslut av landsbygdsförordningen.

Information som tidigare har funnits på Jordbruksverket hemsida om att det nya beloppet träder i kraft från 1 augusti stämmer inte. Informationen på Jordbruksverkets hemsida är uppdaterad.

Källa: Jordbruksverket, Nathalie Martin

Reds anm: Detta innebär att även viss information i Regeringskansliets pressmeddelande från den 19 juli är felaktig.

Höjd ersättning för rovdjursstängsel

Pressmeddelande från Regeringskansliet
Till följd av en förändring i Landsbygdsprogrammet som EU nu godkänt höjs ersättningen för rovdjurstängsel från 20 till 50 kronor per meter.

– Genom landsbygdsprogrammet kan vi ersätta bönderna för de extra kostnader det innebär att ha stängsel som inte bara håller djuren inom hänget, utan även rovdjur utanför. Förändringen innebär att länsstyrelserna nu kan börja betala ut den högre ersättningen för rovdjursstängsel, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Förändringen träder i kraft den 1 augusti i år.

************************************************

Obs! Se även Nya bud angående ersättning för stängsel mot rovdjur ››

Sommarläsningstips: Pastorala landskap – Myt och verklighet

"Inget djur har haft så stor betydelse totalt sett som fåret i mänsklighetens historia." skriver Barbro Santillo Frizell i förordet till sin bok Pastorala landskap.

Det är fårskötselns påverkan på samhälle och kultur under historisk tid i södra Europa som Barbro Santillo Frizell intresserar sig för. Många av Europas kulturella skatter är byggda längs vallningsleder och med hjälp av rikedomar intjänade på ull. Boken handlar om hur landskapet har formats av herdekulturen, hur man flyttade långa sträckor med sina hjordar för att kunna beta olika platser under sommar och vinter, om politik och ekonomi, om herdekulturens myter och religion. Men också om hur denna urgamla värld försvinner framför ögonen på oss nu när djurhållning och livsstil helt har förändrats.

Continue Reading →

Vargattacken i Sågmyra

Under sista veckan i juni drabbades en fårbesättning i Sågmyra mellan Leksand och Falun av en vargattack. 16 får och lamm dödades eller skadades så allvarligt att de måste nödslaktas, och ett djur saknas.

Hagen där fåren vistades är sju hektar stor och omgärdad av ett strömförande rovdjursstängsel. En vargattack i en rovdjurstängslad hage väcker oro, samtidigt har det framkommit uppgifter om att stängslet inte var i fullgott skick. Efter att ha pratat med fårens ägare och Annica Forsberg på Länsstyrelsen i Dalarnas län, som har läst besiktningsprotokollet, framstår attacken som en olycka orsakad av skillnaden mellan teori och praktik när det gäller stängsling mot varg.

Continue Reading →

Skötsel för artrikedom på Täbys ängar

Pressmeddelande från Täby kommun
I sommar kommer Täbys ängar att skötas om på ett nytt sätt. Med hjälp av får och slåtter ska de bli rika på blommor. Blommorna ger livsmiljöer för bland annat alla de olika fjärilar som är knutna till variationen av blommor på ängarna. Skötseln ska gynna den biologisk mångfald som finns på Täbys ängar.

Får kommer att beta på ängen nere vid sjön Fjäturen. De kommer att vallas med hjälp av hundar som ser till att fåren betar på rätt ställen och håller dem samlade.

Fårbetet kommer att ske under veckorna: 28, 33 och 34. Under dessa veckor kan den som vill göra en utflykt för att titta på fåren och vallhundarna.

Läs mer ››

Rovdjurspolicy 2012

Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige.

SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna.

Principer
Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande.

Samtliga merkostnader, såväl direkta som indirekta, som rovdjursförekomst medför för svenska fårföretag skall i sin helhet bekostas med samhälliga resurser.

En av de centrala utgångspunkterna i svensk rovdjursförvaltning bör vara att minimera skadorna i svenska fårföretag, på såväl nationell som lokal nivå.

Rovdjursförvaltningen skall kännetecknas av öppenhet, effektivitet och kompetens.

SF skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen.

Välkommen till fårhagen på en kurs i grupputveckling

En artikel på DN.se om fårvallning som grupputvecklingsmetod väcker minnen från min tid som anställd, då konferenser med teambuilding var återkommande inslag.

Inte sällan var det under ledig tid man skulle åka iväg till en herrgård eller något charmigt konferenscenter från 70-talet, för att genomföra övningar med syfte att öka gruppens motivation och samarbetsförmåga. Och så skulle man ha roligt. Ett glatt humör förutsattes.

Foto: Marianne Klima

På Häckeberga slott tar Marianne Klima från företaget Time2learn emot grupper mellan 4 och 25 personer för att med fårens hjälp träna grupper att arbeta och kommunicera mer effektivt. För mig med ett otal egenupplevda teambuilding-tillfällen i bagaget, några lyckade och många meningslösa, verkar metoden smått genial. Fåren är bra till så mycket, helt enkelt. Vi brukar säga att fåren har fyra ben, men frågan är om benen inte är fler än fyra?

Continue Reading →

Regional nöt och lammköttsproduktion – en tillväxtmotor (REKS)

Ett nordiskt interregprojekt om regional nöt- och lammköttsproduktion som pågår under 2012-2014 är igång sedan januari. En hemsida är nu på plats, där intresserade kan ta del av information om projektet.  

REKS har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten genom långsiktigt hållbara företag med nöt- och lammköttsproduktion. Långsiktig hållbarhet förutsätter att man minskar klimatbelastningen utan att ge avkall på andra hållbarhetskriterier.

Projektet ska ge ökade kunskaper om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den inom nöt- och lammköttsproduktionen. Det ska stärka producenternas konkurrenskraft genom att hjälpa dem skapa och marknadsföra en ”hållbarhetsprofil”. Projektet ska också bidra till ökade kunskaper i konsumentledet så att fler genom medvetna val kan medverka till en hållbar utveckling.

Continue Reading →

Ny app för gårdsbutiker

Finns att ladda hem på Google play / Android market. Gårdsbutiker 2012 till iphone kommer alldels snart.

Läs mer ››

Registrera din gårdsbutik här ››

Forskare snabbspolar tiden för att spåra smitta hos djur

Tänk dig att en smittsam djursjukdom bryter ut. Tänk dig att de som ska bekämpa sjukdomen kan gå till en dator, snabbspola tiden framåt och simulera hur smittan kommer att spridas. På Högskolan i Skövde har ekologen Jenny Lennartsson utforskat möjligheten i sin doktorsavhandling.

Läs mer på mynewsdesk.com ››

Avhandlingen i fulltext kan hämtas här ››

Vårt yttrande om djurskyddsutredningen

SF har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Djurskyddsutredeningens betänkande gällande ny djurskyddslag.

Continue Reading →

Obedövad slakt ska synas på köttpaketet

Källa: Riksdag & Departement
Importerat kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas. Det har riksdagen beslutat, men regeringspartierna anser att beslutet är verkningslöst.

Samtliga länder i EU, förutom Sverige, använder sig av ett undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att av religiösa skäl slakta djur utan bedövning.

Riksdagen vill att importerat kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas, så att konsumenten vet vad den köper.

Men Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Regeringspartierna anser att en märkning på EU-nivå vore ett effektivt verktyg att komma åt det man anser är ett överutnyttjande av undantaget från bedövning. Men en ensidig märkning är verkningslös och ett importförbud vore att bryta mot EU:s princip om fri rörlighet för varor, enligt de fyra partierna.

************************************************
Allt om Riksdagens debatt om djurskyddslagen den 13 juni ›

Vanligt att slakta utan bedövning, arkivartikel, SVD ››

Starkt intresse för mat och klimat

Tre av fyra konsumenter vill kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och varannan kan tänka sig att betala mer för sådan mat. Det visar en helt ny konsumentundersökning av YouGov som presenteras av Svenskt Sigill och projektet Klimatcertifiering för mat idag.

En klar majoritet av konsumenterna vill ha en märkning som gör att man kan välja mat med lägre klimatbelastning och intresset för klimatfrågan ligger på en konstant nivå sedan 2010. Matens klimatpåverkan behåller positionen som en viktig fråga för allmänheten.

Continue Reading →

Fästingmedlet Bayticol har tagit slut

Det numera enda tillåtna medlet mot fästingar för får och nötkreatur har tagit slut. Inte förrän tidigast i augusti går det att få tag i medlet Bayticol igen.

Källa: Nyheter/Ekot

Fårens salmonella innebär mycket liten risk för folkhälsan

Källa: SVA
En studie från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att närmare en femtedel av svenska fårbesättningar bär på en särskild typ av bakterie inom gruppen Salmonella diarizonae. Trots att den är vanlig på får är det mycket ovanligt att den gör människor sjuka. Bakterien orsakar heller inte sjukdom hos får i någon större utsträckning.

Någon annan typ av salmonella än den här SVA inte hittat hos får, vilket enligt SVA är mycket glädjande.

– Eftersom denna typ av Salmonella diarizonae är vanlig på får och folkhälsorisken är liten är det inte meningsfullt att bekämpa denna salmonellatyp i fårbesättningar. Vi ska istället använda våra resurser mot allvarligare djursmittor som även utgör ett hot mot människors hälsa, säger Bengt Larsson smittskyddschef på Jordbruksverket.

Undantag från salmonellastrategin
Beslutet att inte bekämpa Salmonella diarizonae på gårdar där salmonellatypen hittas innebär ett undantag från den strategi för salmonellakontroll Sverige har.

Läs mer på SVAs hemsida ››

“Farming Today” om ull

Lyssnar ni till Farming Today på BBC Radio 4? Jag lyssnar ibland, även om jag får spetsa öronen för att förstå de underbart breda brittiska dialekterna, inte sällan ackompanjerade av högljutt bräkande får eller kvittrande fåglar. Saknar Naturbruk i P1. Vart tog det programmet vägen?

Till och med fredag 8/6 finns ett Farming Today-program om ull tillgängligt för lyssning. 

Acoustic Cloud från Woolly Shepherd. Företaget omvandlar den billigare ullen som inte håller högsta kvalitet, och därför inte passar till kläder etc, till en rad användbara och i vissa fall nyskapande produkter.

Continue Reading →

Schmallenberg kvalar inte in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner

I veckan läste jag en artikel på Lantbruk & Skogsland om att Schmallenberg-viruset i praktiken är ofarligt för nötkreatur och därför inte kvalar in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner för djurslag som kan drabbats av sjukdomen.

Jag frågar Jordbruksverket om det betyder att vi kommer att importera Schmallenberg via nötkreatur, och om det riskerar att slå hårt mot får- och getter.

Continue Reading →

Bygg om till gasdrift

Källa: Jordbruksverket
Arbetsmaskiner kan drivas på ett mer miljövänligt sätt. Jordbruksverket behöver nu intresserade maskinägare som vill bygga om sina arbetsmaskiner till gasdrift. Tillsammans med leverantörer av utrustning och teknik kan ägaren få sin arbetsmaskin ombyggd till att gå på biogas och diesel.

– Vi är intresserade av alla typer av arbetsmaskiner som idag går på diesel. Det kan röra sig om allt från en specialdesignad sopmaskin till en vanlig traktor eller lastmaskin. Huvudsaken är att ägaren kan avstå maskinen under tiden som den byggs om samt är villig att dokumentera sina erfarenheter från driften av maskinen när den går på biogas, säger Hans Arvidsson på Svensk Maskinprovning.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Skinnmässan på Gotland

Källa: helagotland.se
I helgen anordnades en skinn- och matmässa på Wisby strand av Skinnriket Gotland i samarbete med PrimörPremiären.

Vi gratulerar Marianne och Lars Nobell från Nobells lammgård i Gammelgarn, som kammade hem flera priser när ett hundratal skinn från tjugotalet gotländska gårdar bedömdes i olika klasser.

Kött, chark och isolering
Lamm grillades och Simon Larsson, Matmuren, sålde närmare 1 000 portioner.

Bröderna Pär och Danne Wikström som kommer att flytta in sin charkverksamhet i mejeriet vid Stafva knöt kontakter med flera lammproducenter att samarbeta med.

– Vårt mål är att producenterna ska kunna få ut ett mervärde för sina lamm, säger Danne Wikström. Genom att vi förädlar köttet och ursprungsmärker det kan de sälja det i sina gårdsbutiker så får det ju ett högre värde.

Ett annat företag med fåranknytning som visade upp sig var Isolen, som tillverkar isolering av skräpull och majsstärkelse. Deras förhoppning var att hitta fler leverantörer av ull.

Läs om Skinnmässan på helagotland.se
Skinnet tog priset ››
Det bästa du kan få fram av lammskinn ››

Nya regler för förprövning av djurstallar

Källa: SJV
Idag har Jordbruksverket beslutat att ändrade förprövningsregler ska börja gälla den 14 juni. De nya reglerna innebär att den administrativa bördan som förprövningen medför för djurägarna kan minskas med upp till 30 procent.

Reglerna ska göra det enklare för djurägarna att bygga djurstallar genom att flera byggnadsåtgärder inte längre behöver förprövas innan de får genomföras. De nya reglerna innebär också att en förprövning inte ska få ta längre tid än åtta veckor samt att smittskyddet stärks på gårdarna.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

För att få bygga för djur som hålls för produktion av livsmedel, skinn, ull eller päls krävs i regel ett godkännande från länsstyrelsen på förhand, så kallad förprövning.

Schmallenberg-fallen minskar

Källa: Lantbruk & Skogsland
Spridningen av Schmallenberg-viruset är på väg att mattas av i Tyskland. Antalet fall av insjuknade djur har minskat väsentligt den senaste tiden. De flesta djur som insjuknat i Schmallenberg-viruset i Tyskland har hittills varit får, därefter nötdjur och getter.

Stort intresse för webbkonsultation om varg

Källa: Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets webbkonsultation om varg som pågått under fyra dagar mottogs med stort intresse. Över 1 200 inlägg med förslag inom de tre områden som konsultationen handlade om har publicerats.

De tre områden som Naturvårdsverket ville ha förslag kring var:

 • Förslag på åtgärder som kan minska skador av varg
 • Förslag på hur människors oro och rädsla bör hanteras av myndigheterna
 • Förslag på hur förslag från allmänheten kan tas tillvara


Fakta i siffror om konsultationen
Totalt antal inlägg: 1 341
Antal publicerade inlägg: 1 279
Förslag på åtgärder som kan minska skador av varg: 617
Förslag på hur människors oro och rädsla bör hanteras av myndigheterna: 478
Förslag på hur förslag från allmänheten kan tas tillvara: 184

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns också länkar till dokument som redovisar de konkreta förslagen och kommentarerna.

Woolen drums

Jessika Jankert och Kishore Acharaya, studenter vid Filmhögskolan vid Göteborgs Universitet respektive Suchitra School of Cinema and Dramatic Arts i Indien har under ett utbytesprojekt gjort en film om bomull och ull. Delen om bomull är inspelad i Heggodu, Indien och delen om ull i Hemsjö och Loo, Sverige.

Continue Reading →

All time high

Marknaden längtar efter lammkött. Bertil Gabrielsson kommenterar:

Vecka 17 kännetecknas av att till bonden utbetalt pris för lamm är ”all time high” med nästan 47 kr/kg. Antagligen något som vi får anledning till att upprepa de närmaste veckorna eftersom SCAN AB, som är marknadsledare, aviserat att säsongsmönstret är detsamma som tidigare år med en pristopp i maj (v. 18 är det inte så svårt att få cirka 50 kr/kg i avräkningsnotering).

I fredagens ATL läser vi att Elisabet Svensson, inköpsansvarig lamm på SCAN AB, satsar stort på lamm. Ett uttalande som förvånar lite när SCAN AB´s andel av lammslakten sjunkit med ca 30 % de senaste åren. En omvändelse under galgen?

SCAN AB satsar i år på sommargrillning, en idé som undertecknad lanserade för cirka fem år sedan men då fanns det inte kundunderlag. Nu har man också till fullo insett att potentialen är jättestor eftersom bara ca 35 % av konsumtionen är svenskproducerad. Gomorron SCAN, så har det sett ut det senaste decenniet!

Bild: Jordbruksverket | Öppna större bild ››

Träffa Fåravelsförbundet på Skinnmässan

Wisby strand på Gotland den 19-20 maj 2012
Skinnmässan genomförs av Skinnriket Gotland i samarbete med PrimörPremiären, som ordnar matmarknad båda dagarna.

 • Skinnvisning och skinnpremiering
 • Workshops
 • Utställare
 • Stor marknad med skinn och skinnprodukter

Anmälan senast 7 maj till skinnpremieringen, för marknadsdeltagare och för utställare.

Fåravelsförbundet kommer att finnas på plats som utställare. Träffa oss där.

Läs mer på Skinnriket Gotlands hemsida ››

Marknadsläget

Bertil Gabrielsson har studerat den senaste statistiken och sammanfattar här läget.

 • Svensk lammslakt ökade kvartal 1 med 14,7% 2012 jämfört med kvartal 1 2011. Påsken som inverkar?
 • Prisutvecklingen är ”all time high” och förväntas öka under kvartal 2.
 • Ser vi redan effekterna av den småskaliga slaktens utveckling? Vart fjärde lamm slaktas småskaligt!
 • Varje lammbonde bör fråga sig om man ligger över eller under det utbetalda beloppet för aktuell vecka och i förekommande fall varför man inte ligger över!
 • Ur europeisk synvinkel ligger vi fortfarande lågt. Dock haltar jämförelsen på grund av olika avräkningssystem (med eller utan intransport, olika tyngdklasser med mera).
 • Hösten 2011 beslutades att slakten skulle få besiktningskostnaderna subventionerade, och att dessa pengar skulle gå till primärproduktionen. För lammen lades det därför preliminärt på 1,57 kr/kg på noteringen, vilket sedan dras av på avräkningen tills summan är fastställd av Statens Livsmedelsverk. Detta är ännu inte gjort och när den är fastställd aviserar slakten att den enklaste regleringen retroaktivt skulle vara en slutbetalning vid årets slut. Beslut om detta är ännu inte taget.

Continue Reading →

Ni som erbjuder smakupplevelser

Källa: Eldrimners nyhetsbrev
Hitta till Sveriges smakupplevelser

Vägvisaren till Sveriges mathantverk finns på www.mathantverk.se, och snart även som app i mobilen.

Över 1 000 mathantverkare har redan registrerat sig. Är du mathantverkare och vill vara med? Det kostar ingenting. Anmäl dig så snart som möjligt för att sommarens turister ska kunna hitta dig i Eldrimners app som lanseras i slutet av juni.

En sökning på ordet "lamm" ger idag 95 träffar över hela landet. Från Alltorps Gårdsbutik till Öströö fårfarm. Eller från Ängavallen i Vellinge till Klövergården i Kalix, om man ser det ur ett geografiskt perspektiv.

Continue Reading →

Svenskt kött presenterar nya styckningsscheman

Källa: Svenskt kött
Nu är de här – nya styckningsscheman för gris nöt och lamm har länge efterfrågats. Idag presenterades de på en pressträff på Fotografiska i Stockholm.

– Med hjälp av de nya affischerna vill vi höja kunskapen om kött. Intresset för styckningsdetaljer har ökat kraftigt de senaste åren. Trenden kring "nose to tail-köket" – att ta vara på allt kött – inspirerar. Genom att veta mer om detaljerna kan vi ta tillvara köttet bättre och minska svinnet. Nu presenterar vi nya styckningsscheman för gris, nöt och lamm, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskt kött.

Continue Reading →

Även gotländska schmallenberg-prover fria

Två av de tre prov som lämnats in för analys hos SVA är klara och visar att lammungarna var fria från smitta.

Liljelunds utredning en stor besvikelse

Lotta Wallberg, lammproducent, expert i rovdjursutredningen och styrelseledamot i Svenska Fåravelsförbundet på ATL.nu:

Rovdjursutredningen konstaterar att rovdjuren innebär merarbete och obehag för drabbade. Men några beräkningar av kostnaderna finns inte.

Jag är mycket kritisk och besviken till att rovdjurutredningen inte tar större hänsyn till landsbygden och de näringar som berörs av rovdjuren. Meningen var att utredningen skulle belysa rovdjurens positiva och negativa effekter. Berörda/drabbade parter skulle höras och besökas. Så blev det inte!

Continue Reading →

Schmallenbergfallen ökar

Källa: Jordbruksaktuellt
Det nya viruset Schmallenberg har nu hittats i åtta europeiska länder. Det totala antalet konstaterade fall hos nötboskap, får och getter har fördubblats den senaste månaden.

Boskap med smitta av Schmallenberg har konstaterats i Tyskland (243), Holland (124), Belgien (121), Frankrike (76), Storbritannien (25), Luxemburg (1), Spanien (1) och Italien (1), skriver TheCattleSite.

Läs hela artikeln ››

Statistik saknas om fårrivande hundar

Källa: Ekot, Sveriges Radio
Nu lyfter LRF problemet med hundar som ger sig på får centralt – men att det här skulle vara ett växande problem håller Jägareförbundet i Västerbotten inte med om.

Det var förra veckan som LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) i Västerbotten beslutade att lyfta problemet med hundar som anfaller tamboskap, framförallt då får. Och LRF tänker nu centralt diskutera frågan vidare med bland andra Svenska Järgareförbundet och Svenska Kennelklubben.

Trots att problemet inte är nytt finns det inte någon tillförlitilig statistik. Mer lagar och bestämmelser är hur som helst ingen lösning, menar Anja Kjellsson.

Artikel och ljudklipp på Sveriges Radios hemsida ››

Inga negativa effekter av blåtungevaccinet

Vaccinet som använts för att bekämpa blåtungesmitta i Sverige har inte haft negativa effekter i besättningarna. Det visar den studie som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har genomfört för att undersöka frågan.

Källa: Jordbruksverket
Läs hela artikeln ››

Landets djurbönder underkänner rovdjursutredning

Pressmeddelande
2012-04-03

Rovdjursutredningen får betyget ”icke godkänt” av landets djurbönder.
– Utredaren har inte visat näringens faktiska kostnader för rovdjuren och han ger därmed Riksdagen ett dåligt beslutsunderlag. Det ger ingen bra grund för en bättre samexistens mellan människa och rovdjur, säger Anette Skoog, ordförande för Sveriges Djurbönder.

Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund har i ett tidigare delbetänkande föreslagit att den svenska vargstammen ska ökas från dagens cirka 200 djur till 450 djur. I sitt slutbetänkande, skulle han också belysa de socioekonomiska konsekvenserna för bland annat lantbruket och ge förslag till förvaltningsåtgärder för att öka acceptansen för rovdjur.

– Det här är en jätteviktig del av uppdraget. Inte minst EU-kommissionen har poängterat att den mänskliga acceptansen är en nyckel i förvaltningen av stora rovdjur. Ändå behandlas detta ytterst styvmoderligt av utredningen. Det är minst sagt anmärkningsvärt, säger Anette Skoog.

Varje år rivs ett stort antal tamdjur av varg. Merparten av djuren är får. Förra året beräknades antalet döda, skadade och förlorade får till 700. Utöver de direkta kostnaderna för dödade djur drabbas djurägarna av stora indirekta skador i samband med rovdjursangrepp.

– Under förra året betalade staten mellan 5-6 miljoner för rovdjursstängsel och ersättning för rivna djur. Det är en bråkdel av den verkliga kostnaden, säger Lotta Wallberg, fårägare i Ljusdal och expert i rovdjursutredningen.

Enligt Lotta Wallberg har hon och andra experter i utredningen vid flera tillfällen påtalat att dagens situation är oacceptabel och de verkliga kostnaderna för en livskraftig vargstam aldrig beräknats.
– Som det är nu får lantbruksnäringen bära en stor del av kostnaderna. Och dessa kostnader har inte synliggjorts. Detta är en mycket stor brist i utredningen, säger Lotta Wallberg.
Därmed blir det också omöjligt för Riksdagen att fatta ett beslut som ger förutsättningar för en långsiktig och god samexistens mellan människa och rovdjur på landsbygden, säger hon.

För ytterligare information, kontakta:
Anette Skoog, Lamm- och nötköttsproducent samt ordförande i Sveriges Djurbönder, telefon: 0705 – 594 12 69


Lotta Wallberg, Lammproducent, expert i Rovdjursutredningen och ledamot i Svenska Fåravelsförbundet, telefon: 0706 – 75 03 56

Fastlandsproverna klara

Källa: ATL
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blev i veckan klar med analyserna av de första prover som tagits på fastlandet. Inget innehöll spår av Schmallenbergviruset.

Analyserna av de prover som länsveterinär Agneta Karlsson Norström tagit på Gotland är inte klara.

Läs hela artikeln på ATL.nu ››

Om påska-lammet

Inför den stundande påsken då många ser det som självklart att äta lamm tipsar tidningarna gärna om sina bästa lammrecept. Många medier ställer sig också frågan hur lammproduktionen fungerar. Är lammen i butiken svenska, ska vi äta lamm till påsk, är de svenska lammen bättre än de Nya Zeeländska?

Bertil Gabrielsson svarar här på frågan om det är lämpligt att äta lamm på våren.

Svensk lammköttsproduktion är betesbaserad

Så fort det finns beten så att djuren kan föda sig så släpps dom ut för att vårda det svenska öppna landskapet. Det är en del av ekonomin i näringen eftersom ersättningarna från miljöprogrammen är av fundamental vikt för att företagen skall gå runt. Att naturbetet är billigare foder än stallutfodringen behöver knappast påpekas och vi lammbönder behöver verkligen vända på varenda krona om affären skall gå runt.

Vad skiljer det svenska lammköttet från det importerade

Animalieproduktionen i Sverige håller antagligen världens högsta standard vad gäller djurvälfärd, djurskydd, smittskydd, djurhälsa, etiska värderingar och kvalitet på foder. Fårnäringen utgör inget undantag utan vi innefattas också av dessa lagar och förordningar. Till skillnad från importerat kött kan vi garantera att djuren fötts upp utan antibiotika och hormoner, utan svanskupering och utan att baggar blivit plågsamt kastrerade. Dessutom är dom bedövade vid avlivning vilket inte är fallet vid slakten av upp till 80% av de lamm som vi sedan importerar. Den svenska lammproduktionen är däremot småskalig och väldigt arbetsintensiv vilket gör att lönsamheten inte är den bästa. Vi passar inte in i bulkproduktion och den svenska oligopola handelsstrukturen. Ett faktum som, om än långsamt, håller på att förändras med en ökad småskalig slakt och försäljning.

Lammen och miljön

I förhållande till andra djurproduktioner har vi en av dom miljövänligaste produktionsformerna. Hade vi inte dessa tusentals fårnosar som vårdade landskapet så skulle den biologiska mångfalden utarmas på nolltid. Lammen har stor tillväxtpotential som gör att dom blir färdiga på kort tid. Belastningen på miljön med växthusgaser är därför minimal. Under stallperioden är fodret baserat på grovfoder (ensilage/hö) vilket gör att köttet även då blir berikat på nyttiga fettsyror. Ändå konsumeras det minst lammkött. Vi har bara någon enstaka procent av hela svenska köttkonsumtionen. Det är som att sila mygg och svälja kameler att acceptera en del av övrig djurhållning och slå ner på lammköttsproduktionen som oavsett uppfödningsperiod upp står för:

 • God djurvälfärd och djurhälsa
 • Gott djurskydd
 • God uppfödningsmiljö
 • Gott smittskydd för djur och människor
 • Miljövänlig köttproduktion
 • Ett ljust, välsmakande och hälsosamt kött

Text: Bertil Gabrielsson

Ny attitydundersökning om svensk kött

Källa: Svenskt kött
Att köttet är svenskt är det enskilt viktigaste skälet till att konsumenter är nöjda med sitt senaste köp av kött som styckad råvara. 7 av 10 vill köpa svenskt kött.

Svenskt kött har i dagarna släppt resultaten av en undersökning om svenskars attityder till svenskproducerat kött. Man har också undersökt hur hur känd den nya märkningen Svenskt kött är.

Fler säger sig vara beredda att betala mer
I årets mätning såg man en förändring i svenska konsumenters attityd till svenskt respektive utländskt kött. Fler säger sig vara beredda att betala mer för svenskt kött än utländskt i år, medan färre är positiva till djuruppfödare i Danmark och fler är negativa till djuruppfödare i övriga EU respektive utanför EU. I en för årets mätning ny fråga ser man att 2 av 5 svenska konsumenter förstår varför svenskt kött kostar mer än utländskt, men nästan lika många, 35%, förstår det inte. Även om vi ser en utveckling i rätt riktning har alltså svenska köttproducenter fortfarande en viktig uppgift i förklara mervärdet/prispremien för svenskt kött.

Continue Reading →

Schmallenbergmisstänkta fall på Gotland

Flera misstänkta prover analyseras nu av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Fem frågor till Förbundet om getter

Under arbetet med artikeln om getter i Sverige i nya numret av Fårskötsel kom ett antal frågor upp. Kristina Räf ställde följande frågor till SF:s styrelse:

1. Tidningen Fårskötsel säger sig, till och med på omslaget, vara ”en tidskrift för får- och getägare”. Ändå har hittills i modern tid inte något skrivits om getter. Varför?
Historiskt har förbundet jobbat en hel del med getfrågor, men det hänger helt på engagemanget från getbönderna. De senaste tio åren har getavelsföreningen varit vilande, vilket har gjort att förbundet inte fått några signaler från getnäringen att det önskas något arbete på den fronten. Om getnäringen nu åter organiserar sig och lägger fram frågor som är viktiga för dem och som man önskar hjälp med av Fåravelsförbundet är vi beredda på att hjälpa till. Vad gäller tidningen så har arbete redan inletts för att skriva om getter. Getägare är välkomna att höra av sig om hur detta ska utvecklas i framtiden.

Continue Reading →

Premiär för Fårhälsoprogrammet

I dagarna har vårt nya verktyg Fårhälsoprogrammet (FHP) släppts till sina första användare.

Fårhälsoprogrammet vänder sig till dig som vill sätta ett förebyggande hälsoarbete, ett gott management och en hög biosäkerhet i fokus för att få en friskare besättning som presterar bättre. Här kan du styra och följa upp produktionen, hälsoläget och biosäkerheten och sätta upp mål för de viktigaste faktorerna i en lammproduktion med hög kvalitet.

FHP är webbaserat och hämtar dina uppgifter från Elitlamm om du använder detta och om du inte gör det kan du registrera dina uppgifter manuellt. Fårhälsoprogrammet ägs av Fåravelsförbundet medan driften sköts av Fårhälsovården.

SF´s Benny Averpil;
FHP är ett verktyg som vi har saknat inom lammproduktionen och som andra djurslag har. Vi har studerat andra program – även internationella men framförallt tänkt nytt utifrån vad vi behöver. FHP är lätt att arbeta med och har en enkel logik och stilren design. Vi ligger nu i framkant av utvecklingen med ett modernt och kraftfullt verktyg för att fokusera på en lammproduktion med hög kvalitet.

Gå med i FHP – det ger dig förutsättningar för ett bättre resultat.

Till Fårhälsoprogrammet ››

Hur blir framtiden med Schmallenberg?

Källa: LRF
Mycket kunskap saknas. Med ett liknande virus har man i Australien sett en cyklisitet i smittan där djuren blir sjuka vart femte år. Detta beror på att det tar ungefär fem år innan det finns tillräckligt många osmittade individer för att sjukdomen ska ta fart igen.

Den typen av knott som behövs för att sprida sjukdomen finns i Sverige, men vi har inte samma djurtäthet som på kontinenten. I dagsläget finns inget vaccin och man räknar med att det tar minst två år att få fram ett.

Läs hela artikeln ››

Haft aktivister på gården?

Källa: LRF
Rapportering av aktivisters aktiviteter

Som ytterligare steg i arbetet med att bevaka frågan om djurrättsaktivisterna kommer LRF att sammanställa iakttagelser som görs på djurgårdar. De rapporter som kommer in kommer att löpande skickas över till en företrädare inom Polisen som arbetar med grupper som denna. Vi kommer på detta sätt att kunna följa upp dessa aktivister på ett mer uthålligt sätt. Vi får också inom näringen en bättre överblick.

När det finns indikationer på att aktivisterna varit på gårdar eller på annat sätt varit aktiva ute i bygderna önskar vi få in kortfattade uppgifter om:

 • Aktioner/händelse med tid o plats
 • Iakttagelser om personer o fordon, foto om sådant finns
 • Kontaktpersoner på dem som gjort iakttagelser

Continue Reading →

Scmallenbergviruset kan ha nått Sverige

Källa: ATL
Sverige har hittills varit förskonat. Men Marianne Carlsson i Ucklum utanför Stenungsund misstänker att ett missbildat lamm som föddes för knappt en vecka sedan hade fått viruset.

Kristina Mieziewska, veterinärinspektör på Jordbruksverkets enhet för idisslare och gris, säger till ATL att det har skickats in sju eller åtta missbildade foster till SVA. Misstankarna har avskrivits i samtliga fall utom ett eller två som ännu inte är färdiganalyserade.

Myndigheterna vet väldigt lite om schmallenbergviruset. Enda sättet att i dagsläget fastställa om viruset finns i djuret är genom att provta organ från missbildade lamm och kalvar.

Ett serologiskt test håller på att tas fram. Kristina Mieziewska räknar med att det är klart inom ett par veckor, högst ett par månader.

Läs hela artikel på ATLs hemsida ››

Läs artikeln Information till djurägare om Schmallenbergviruset ››

Godkännande för vissa bekämpningsmedel upphör

Från och med den 1 januari 2012 är det inte längre tillåtet att sälja de bekämpningsmedel mot ektoparasiter som tidigare funnits tillgängliga. Preparaten det gäller är Flectron öronbrickor, Bayofly pour-on, Fly Tix och Flusa. Har ni något av dessa preparat hemma får ni använda dessa för eget bruk till och med 31 december 2012, därefter får medlen inte användas.

Kommande betessäsong är den sista då vi kan hålla fästingar, flugor, svidknott och knott stången med hjälp av Flectron öronbrickor, Bayofly pour-on, Fly Tix eller Flusa.

Ersättningspreparat  
Det finns dock andra tillgängliga pour-on preparat som kan ersätta de utgångna. Båda preparaten klassas som läkemedel och är receptbelagda. Behandlingarna bör göras efter en besättningsanpassad strategi för att få bästa möjliga effekt och minimera risken för resistensutveckling.

Continue Reading →

Svenska djurhälsovården har en ny hemsida

Det finns många länkar från vår hemsida till olika sidor och dokument hos Djurhälsovården, särskilt i Kunskapsbasen. Jag jobbar för fullt att rätta länkar, men tills alla länkar är uppdaterade ber jag om överseende. Det mesta går lätt att hitta genom via vanlig sökning i en sökmotor. Mvh webbredaktören

Besök Djurhälsovårdens nya hemsida ››

Schmallenbergvirus hittat i svidknott i Danmark

Danmarks motsvarighet till SVA, DTU Veterinärinstitutet, rapporterar att Schmallenbergvirus hittats i svidknott i Danmark. Viruset har inte påvisats i Sverige, men de nya fynden kan innebära en ökad sannolikhet för att viruset finns i de södra delarna av Sverige.

Knotten har samlats in på södra Jylland, nära gränsen till Tyskland. Tyskland, har hittat viruset i flera besättningar nära den danska gränsen.

SVA och Jordbruksverket följer noga händelseutvecklingen i Sverige och Europa. De nya fynden i Danmark smittan kan innebära att sannolikheten för att smittan finns i svidknott i södra Sverige är något större än vad som tidigare antagits. Ett flertal misstänkta sjukdomsfall har undersökts i Sverige. De har alla varit negativa.

Continue Reading →

Intresset för lokalt mathantverk är på topp

Förra veckan ägnade er webbredaktör åt en kurs i hantverksmässig charktillverkning. Kursen anordnades i samarbete av Eldrimner, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Lokalproducerat i Väst. Temat var får- och get, och vår lärare var Sven Lindauer, en tysk charkmästare.

Under veckan besöktes vi av ett smärre pressuppbåd; Borås, Falköpings och Ulricehamns tidningar var alla på plats och skrev stort uppslagna reportage i sina tidningar. Intresset för lokalt mathantverk är stort, den saken är klar. Vår egen Einar de Wit besökte oss också, så kanhända kommer det ett reportage även i Fårskötsel.

Leberkäse, sylta, blodkorv och lufttorkat av lamm- och getkött.

Continue Reading →

Information till djurägare om Schmallenbergviruset

Din medverkan som djurägare behövs för att övervaka förekomst av viruset i Sverige. Nedan beskriver vi virusets sjukdomstecken. Men de kan också ha flera andra orsaker så för att kunna bedöma om de är orsakade av Schmallenbergviruset måste prov tas från djuren och analyseras vid SVA. Det finns för närvarande inga vacciner eller andra mediciner för att hantera sjukdomen.

Viruset sprids sannolikt av svidknott
Smittan sprids sannolikt mellan djuren med svidknott. Det finns ännu inga rapporter på att viruset kan spridas aktivt under vintern, således förekommer sannolikt inte synligt sjuka djur under vinterhalvåret. Under denna tid kan sannolikt inte heller foster bli smittade. Knottsäsongen då smittan sannolikt sprids är i Sverige mellan april till november.

Continue Reading →

Vad jobbar styrelsen med just nu?

Nya vägar för SF

Nu går Fåravelsförbundets arbete in i en ny fas. De senaste årens arbete med att ta fram ett antal verktyg som ska hjälpa de svenska fårägarna att förbättra sitt företagande börjar ge resultat. Fårhälsoprogrammet är den sista pusselbiten som nu håller på att lanseras. Nu fokuserar vi på att också påverka för att öka den svenska produktionen av lamm.

Den 20 februari hade SF och LRF kallat alla distrikt till ”Marknadsrådslag om hur vi ska få tillväxt i lammsektorn” i LRF:s lokaler på Franzéngatan i Stockholm. Man kan kalla det ett  stort ”Brainstorming-möte”. Temat var ”Hur får vi fart på marknaden för produkter av svenskt lamm?”. Vi har vid några tidigare tillfällen hållit motsvarande möten när vi dragit igång större projekt, och de har alltid slagit väl ut.


Vi måste öka inkomsterna för fårföretagarna, det är enda sättet att få en ökad produktion i Sverige. Ett sätt är att ta sig förbi mellanleden och sälja sina varor direkt till konsumenten. Foto: Morgan Bauman.

Continue Reading →

Klimatsmart kött med hjälp av träd

”Plantera ett träd och bidra till ett bättre klimat.” Det säger Karl-Ivar Kumm, SLU-forskaren, som också påpekar att det är klimatsmart att välja svenskt kött framför importerat.

Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, fick i uppdrag av Jordbruksverket att titta på den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat.
 Betesdjur är bra om man ser till den biologiska mångfalden, men inte från klimatsynpunkt, säger Karl-Ivar Kumm.

Continue Reading →

VM i fårklippning avgörs idag

Nya Zeeland är värd för årets klipp-mästerskap och tävlingen har pågått under andra halvan av denna vecka. 50 klippare från 25 länder tävlar. Torbjörn Svensson och Magnus Wuolo är på plats och tävlar för Sverige.

Här finns länkar till alla resultatlistor, sidan uppdateras löpande under dagen.

Magnus klipper World Machine Shearing – Round 2 – Heat 1, Torbjörn klipper World Machine Shearing – Round 2 – Heat 3. Missa inte detta!

Här finns fler videofilmer, så många att vi kan sitte inne och titta hela dagen. World Machine Shearing Final  Open Final

Hur mycket buller utsätter tackorna dig för?

Förra året lanserade Arbetsmiljöverket en bullerapplikation för Iphone. Nu har man skapat en applikation även för Android.

Bullerappen mäter ljudnivån i realtid. Med hjälp av en kalkylator kan man också räkna ut hur mycket buller man utsätts för under en hel dag.
Källa: Jordbruksaktuellt

Fortsatt kämpigt för svenska köttproducenter

Vår konsumtion av kött fortsatte att öka förra året, men våra köttproducenter lyckas inte få någon nämnvärd del av den kakan.

Den övergripande trenden är densamma i Sverige som i övriga delar av den rika världen: vår konsumtion av kött ökar. Men denna konsumtionsökning får i princip inte Sveriges nöt-, gris- och lammproducenter någon del av. Och de lyckas inte heller sälja mer kött på exportmarknaden.

Continue Reading →

Årsmöte i Gotlands fåravelsförening

helagotland.se rapporterar från Gotlands fåravelsförenings årsmöte att framtidstron är god inom den gotländska fårnäringen. "Samarbetet med slakteriet fungerar bra och marknaden för skinn är glödhet."

Continue Reading →

Gotlandsbaggar på export och nya möjligheter för svensk fårnäring

Under hösten 2011, efter nästan ett års arbete, genomfördes ett projekt att exportera fryst sperma från svenska gotlandsfår till Norge och USA. Anette Skoog, veterinär och styrelseledamot i SF, som deltog i projektet framhåller hur stor betydelse Sveriges goda smittskyddsläge haft för att exporten över huvudtaget skulle kunna genomföras. Hon ser också möjligheter för den svenska fårnäringens att öka sin lönssamhet.

Projektet startade vintern 2010 då intresse från USA och Norge utrycktes för att importera sperma från vår nationalras, gotlandsfåret. Gotlandsfåret är en unik ras genom att den möjliggör effektiv köttproduktion med betesbaserad drift, samtidigt som de silverfärgade lockarna skapar ett utseende och en skinnkvalité som saknar motstycke i fårvärlden.

Continue Reading →

11 000 år av domesticering

En internationell forskargrupp har gjort storskaliga analyser av 74 olika fårrasers arvsmassa och studerat hur deras gener har förändrats under de omkring 11 000 år som människan hållit tama får.

Man har funnit att den genetiska mångfalden hos de flesta fårpopulationer är hög, betydligt högre än vad den är hos till exempel hundar och nötkreatur, vilket troligen innebär att våra tamfår stammar från en bred genetisk bas.

Continue Reading →

Utbildingsutskottet har startat upp sitt arbete

I höstas bildade styrelsen arbetsgrupper som ska arbeta med föreningens kärnfrågor. Syftet är att effektivisera arbetet inom de olika ansvarsområdena, och att stärka förankringen till medlemmarna.

Angelica Skarin håller i arbetet runt utbildning och rådgivning, och hon har samlat en grupp av västsvenska medlemmar som kommer att jobba med att dokumentera fungerande –  och komponera nya – utbildningar och kurser. Kurskoncepten kommer när de är klara att distribueras till samtliga distrikt och rasföreningar. Tanken är att man ska kunna lära av varandras erfarenheter, att samma arbete inte ska behöva göras om igen ute i distrikten, att bistå med färdiga förslag och upplägg till beprövade kurser och att inspirera till att erbjuda medlemmarna nya kurser.

För oss fårägare finns det alltid mer att lära.

Continue Reading →

Seléntillskott

Inför lamningssäsongen kan det vara bra att veta att Tokosel numera är avregistrerat och har ersatts av Selevitan vet. 30mg/g+0,6mg/g granulat.

Selevitan finns i tre olika förpackningsstorlekar
:

 • 500 gram, burk, receptfri, A

 • 1250 gram, plastburk, receptbelagd

 • 4000 gram, burk, receptbelagd

Läs mer om indikationer, dosering mm i FASS.se om djurläkemedel.

Sveriges lammrådgivare går samman

Några av Sveriges mest hängivna och erfarna lammrådgivare har bildat en gemensam ekonomisk förening, Gimrarna.

Föreningen kommer att arbeta med gemensam marknadsföring, samt arrangera internutbildningar för att ge möjlighet till fortbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration sinsemellan.

Continue Reading →

Rättelse om allmogefår och avelsvärdering

Olycklig bildtext
I det senaste numret av Fårskötsel så skriver vi om avelsvärderingen. Det blev en olycklig formulering av bildtexten under en bild på ett allmogefår. Allmogefårföreningen har bett att få ett förtydligande. Redaktionen beklagar det inträffade.

“På sid. 8 i Fårskötsel nummer 1 2012 har det blivit fel i bildtexten. Avelsvärderingen kommer INTE att vara till nytta för våra allmogeraser som bildtexten säger. Allmogefårföreningens genbanker arbetar med att bevara/spara allmogefåren med sina unika gener i en levande genbank. En avel för produktion strider mot föreningens avelsplan. Läs gärna mer om allmogefåren på www.allmogefar.se.”

Foto: Fia Söderberg

Det finns även ett fel i texten. Sambandet mellan slaktkroppstillväxt och formklass vid slakt är positivt. Avlar man för bättre slaktkroppstillväxt får man automatiskt högre formklass vid slakt och inte som det står i artikeln.

Läs hela artikeln i Kunskapsbasen

Rapport från Rovdjursansvarig

Rapport från Lotta Wallberg, rovdjursansvarig i styrelsen (även publicerad i Fårskötsel nr 7/11)

Det händer mycket på rovdjursfronten nu och framöver. Regeringbeslutet i augusti har väl knappast undgått någon i vår organisation. Då regeringen bl.a. beslutande om att ta bort taket på 210 vargar och slopade licensjakten på varg nästa år. Allt detta för att lugna EU-kommisionen och för att undvika att Sverige åtalas i EU-domstolen för vår jakt och förvaltning av vargstammen.

Continue Reading →

Pengar till stängsel mot rovdjur

Alla län utom Gotland får nu pengar för stängsel som ska hindra rovdjur att angripa betesdjur. Jordbruksverket har fördelat pengarna efter de mest aktuella uppgifterna om var rovdjuren finns.

Länsstyrelserna får tillgång till sin pott direkt utan att behöva ansöka från Jordbruksverket.
– Fler länsstyrelser kan nu arbeta förebyggande  och betala ut ersättning för rovdjursstängsel på ett smidigare sätt än tidigare,säger Emma Svensson på Jordbruksverket.

Continue Reading →

Nytt år, med en ny webbredaktör

Hej! Jag heter Anna Bergström och är er nya webbredaktör. Jag lever på och av ett bohusländskt småbruk tillsammans med sambo och husbehovsbesättningar av får, kor, höns, ankor och gäss.

Vid sidan om djurhållningen är jag frilansande illustratör och formgivare. Ungefär på samma vis har man levt på västkustens små och relativt magra småbruk även före oss; man har hållit djur och strävat efter att producera mycket själv, men också haft sysslor vid sidan om. Mitt mål är inte i sig att leva som man gjorde förr eller att hålla dessa traditioner vid liv, men jag ser det som en ynnest att kunna leva som jag gör; med många djur omkring mig, med egenproducerad mat, med fysiskt arbete ute och med kreativt arbete vid datorn. Omväxlingen såväl som rutinerna får mig helt enkelt att må bra.

Continue Reading →

God Jul, Gott Nytt år & Ny webredaktör!

 

Nu har tiden kommit för mig att fortsätta med nya utmaningar. Jag vill tacka alla för år som gått med alla glada tillrop och all konstruktiv kritik, det har gjort arbetet med hemsidan roligt. Sedan jag slutade med min egen lammproduktion sommaren 2010 så har jag mer och mer känt att det behövs en ny redaktör för hemsidan som är ”inne i branschen”.

Själv ska jag fortsätta sälja lammskinn och så har jag påbörjat en helt ny karriär som hundfrisör! Om ni passerar förbi Visby med en vallhund som behöver snyggas till så är ni hjärtligt välkomna till Astas Dog Spa
Man har ju stått och sett hur fårklipparna gör i en massa år så steget var inte så långt 😉

Continue Reading →

Osynlig grässvamp i fodret

Svampar av släktet Neotyphodium kan förekomma i vallgräs utan att ge några synliga symptom på växten. Dessa så kallade endofytiska svampar bildar alkaloider som är giftiga för växtätare.

När sådant foder äts av hästar, nötkreatur och får kan de drabbas av bland annat reproduktionsstörningar. Tidig fosterdöd, förlängd dräktighet och dålig mjölkproduktion är vanliga symptom.

Continue Reading →

Nya föreskrifter gällande djurtransporter

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter som börjar gälla från årsskiftet. Föreskrifterna gör det möjligt för länsstyrelserna att ta ut avgift för besiktning av djurtransporter.

Besiktningen av djurtransporter gäller transporter i ekonomisk verksamhet och sker vart femte år. Avgifterna varierar mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på fordonets utformning och storlek.

Continue Reading →

Nästa år ska alla lantbrukare söka sina stöd i SAM Internet

Jordbruksverkets nyhetsbrev nr 25 innehåller information om SAM-ansökan, stödutbetalningar i december och en ny webbplats om möjligheter för unga på landsbygden.

Nyhetsbrevet i sammandrag

 • Nästa år ska alla lantbrukare söka sina stöd i SAM Internet
 • Så här kan du redan nu förbereda dig inför SAM-ansökan 2012
 • Den 28 december betalar Jordbruksverket ut flera stöd
 • Ny webbplats om möjligheter för unga på landsbygden

Läs hela nyhetsbrevet och artikeln SAM Internet ersätter blanketter på Jordbruksverkets hemsida.

Källa: Jordbruksverkets hemsida

Intresserad av ull, ullberedning och ullprodukter?

Följ då med på en resa till Shetlandsöarna hösten 2012! Under denna specialutformade resa får du delta i workshops i allt från att spinna och väva till att färga ull.

Du får också lära dig hur man bedömer och sorterar ull från Shetlandsfår – en ras som är känd för sin högkvalitativa ull och som ursprungligen kom till öarna tillsammans med vikingarna. 

Continue Reading →

Bluffbolag – inte så roliga när de ringer

Härom dagen blev jag uppringd av en Christian Nilsson på allaforetagen.com som påstod att mitt 6-månaders gratisavtal med dem hade gått ut och nu rullade mitt abonnemang på i 24 mån för 995 kr/mån!
Jag var jättestressad på väg mellan olika ärenden och blev så klart chockad över att jag skulle behöva betala 23880 kr för en tjänst som jag inte ens hade märkt att jag har…

Den "snälla" säljaren hörde min förtvivlan och sa att han kunde förhandla ner det till 8 månader så då blev det ju bara 7960 kr. Jag förklarade attt det fortfarande var alldeles för mycket pengar för ingenting och efter lite dividerande så blev jag kopplad till "hans chef". 

Continue Reading →

Äntligen Avelsvärden i Elitlamm!!!

Nu finns avelsvärden i Elitlamm Avel&Produktion sedan några veckor tillbaka. Du hittar dem via bagg-, tack- respektive lammförteckningarna förutsatt att djuren var mönstrade och registrerade i Elitlamm i augusti när vi plockade ut underlaget till Svensk Mjölk.

Besättningar som har Elitlamm AvelMini eller Elitlamm AvelMiniList kan beställa avelsvärden för djur födda 2006-2011 samt avelsbaggar i excel eller pdf format. Maila support@elitlamm.com för beställning.

Klicka här för att läsa resten av artikeln som pdf.

Ny bok om lammskinn!

Äntligen en bok för den som vill lära sig mer om lammskinn och något av allt man kan tillverka av dem.

Den första boken i ämnet som givits ut på över 25 år.

Pälstekniker Elvy Johansson har lång erfarenhet och vill här dela med sig av den till oss. Till sin hjälp har hon även haft flera kolleger med kunskap om päls och hantverk, goda illustratörer och intressanta foton för att göra framställningen tydlig och inspirerande.

Continue Reading →

Svensk Mästare för 5:e gången – Torbjörn Svensson

På Elmia i helgen så tävlades det i fårklippning och här är resultaten:

SM i fårklippning 2011

1. Torbjörn Svensson, Gotland

2. Magnus Wuolo, Örebro

3. Emil Nordin, Gotland

Dam-SM 2011

1. Therese Lind

2. Anna-Lotta Allared

Fårklippning Knarrhult Open – final 2011

1. Krystian Jarosz, Polen

2. Darryl Keenan, Nya Zeeland

3. Torbjörn Svensson, Sverige

Här kan ni se bilder från tävlingarna.

Ny Fårproduktionskurs!

Biologiska Yrkeshögskolan kommer att ge en fårproduktionskurs under 5 fredagar i november och december. Under november och december 2011 ges en Fårproduktionskurs i BYS regi.

Kursen kommer att vara vid 5 tillfällen i SLU:s Undervisningshus i Skara.

Continue Reading →

Jönköpingsauktionen

Ett stort tack till alla som gjorde Jönköpingsauktionen så lyckad. En bra auktion kännetecknas av att alla – både köpare och säljare är nöjda.
Det kändes som att det blev fallet i år! Alla baggar såldes och medelpriset blev nästan 12 000 kr.

Vi är drygt tio personer som jobbar intensivt med att
erbjuda en bra auktion. Säkert finns ett och annat som
kan förbättras och vi jobbar givetvis ständigt för att rätta
till sådant som inte riktigt klaffade och tackar också för de synpunkter vi fått.

För Baggauktionskommittén,
Anders Råsberg

Hög kvalité på Gotlandsauktionen

Maude Fyrénius, Baggauktionskommitén, vill ge en lite annorlunda syn mot hur media uppfattade baggauktionen 2011 på Gotland.

Visst stämmer det att i år slogs inga nya rekord vad gäller högst betalda bagge, och inte heller när det gäller medelpriser på de sålda baggarna på auktionen. Det är helt korrekt. Kanske kan man inte heller vänta sig att det varje år skall slås rekord, då blir nog verklighetsuppfattningen till slut en smula skev. Vad vi dock kan konstatera var att det på auktionsdagen stod ett rejält gäng baggar på plats, och dessa var över lag av en hög kvalité.

Continue Reading →

Lägre priser på Gotlandsauktionen i år

25 500 kronor blev högstapriset på lördagens baggauktion på Gotland. Prisnivån blev överlag ganska låg.
Anna Törnfelt: Många bra baggar såldes billigt

Tio äldre baggar och 52 bagglamm stod redo, bundna vid inplastade höbalar i Suderbys ridhus i väntan på att auktionen skulle börja och de skulle ledas fram i cirkeln, ett och ett, för att beskådas och bli bjudna på.  
Ett längre reportage kommer i nästa nummer av Fårskötsel.

Läs mer här.

SF är en viktig samarbetspartner i Vargkommittén

Brev skickat 2011-09-12:

Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Svenska Fåravelsförbundet är en viktig
samarbetspartner i Vargkommittén

Svenska Fåravelsförbundet
(SF) är medlemsorganisation
för svensk får- och getnäring, ett förbund med ca
3 000 medlemmar. I Sverige finns drygt 8 600 verksamma
fårbesättningar där medelantalet djur per besättning är drygt 30 vuxna djur.

Till skillnad från huvuddelen
av övrig svensk köttproduktion ökar lammköttsproduktionen sedan ett antal år
tillbaka. Antalet besättningar liksom storleken på besättningarna växer.
Efterfrågan på lammkött är stor och under 2/3 av året är efterfrågan på
lammkött större än tillgången.
Den svenska produktionen lyckas inte – trots en
produktionsökning – svara upp till efterfrågan varför importen idag täcker
drygt 60 % av den svenska konsumtionen av lammkött.

Svensk fårnäring är den
lantbruksnäring vars verksamhet påverkas hårdast av rovdjurspolitiken. Enligt
Viltskadecenters skadestatistik så är över 95 % av de rovdjursangripna
tamdjuren får. Nu när förvaltningen av rovdjuren är
under förändring och fårnäringen i högsta grad påverkas, så anser vi att det är
av största vikt att SF är delaktig i den processen. Därför vill vi att SF erhåller
en egen plats i Vargkommittén. Det finns flera fördelar med att SF får en egen
plats i kommittén, det skulle ge utrymme för en för processen mycket viktig
dialog samt bidra till en ökad acceptans hos den enskilde drabbade fårägaren.

Continue Reading →

Rapport från Linköpingsauktionen

Totalt var 73 baggar anmälda till årets auktion i Linköping, där 71 stycken såldes. Tyvärr var priserna någon lägre än tidigare år.

Läs mer och se bilder här.

SLS höjer tillägg pälsskinn

Scans kund på päls-lammskinn KHi (Kontrollhudar International) gör en kraftfull höjning av tillägg pälsskinn from v36.

KHi vill få in fler pälsskinn och gör därför en höjning med
+ 105 kr/st. Ny nivå päls-tillägg för dig som leverantör blir 260 kr/godkänt skinn. Tillägget gäller tom v52 eller till KHi meddelar annat.
Godkända skinn är skinn som kommer från renrasiga gotlandslamm. Skinnen skall vara tillräckligt stora, vara jämna i färgen och ha en vacker lock och glans.
Har du frågor kring pälsskinn så är du välkommen att kontakta SLS Direkt eller din inköpare via tel:
0771-500 500.

Ny utbildning: Driftledare Får

Lövsta Lärcenter på Gotland ansöker hos
yrkeshögskolemyndigheten om att anordna en YH-utbildning (driftsledare får) med
början hösten 2012.

En betydande del av undervisning är praktik på
lammgårdar. Praktiken kan göras i hela Sverige så vi söker nu gårdar som
kan vara intresserade av "hjälp" under lamning-sommar arbete.

Continue Reading →

LRF om regeringens vargbeslut

”Djupt beklagligt att fundament i vargpolitiken raseras”

17 augusti 2011.

– Det är djupt beklagligt att
EU-kommissionen har pressat Sverige att frångå en rovdjursförvaltning
som har stöd av en mycket stor majoritet i riksdagen. Därmed raseras – i
bästa fall tillfälligt – ett fundament för vargpolitiken, licensjakten.
Detta är inte ett beslut LRF önskar. Det säger LRF:s förbundsordförande
Helena Jonsson i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

– Det är illa för det fortsatta arbetet
med rovdjursförvaltningen att licensjakten på varg för 2012 inte kommer
att genomföras. Jag känner starkt för människor i de bygder där
rovdjurstrycket är stort. Jag delar deras oro, säger Helena Jonsson.

– Trots detta går det att ha viss
förståelse för beslutet med tanke på de långtgående konsekvenser för
rovdjursförvaltningen som en fällande dom i EU-domstolen kan medföra.
Det är sannolikt ett ännu sämre alternativ, säger Helena Jonsson.

– Inte heller är slopandet av "taket"
för vargstammen innan dess att rovdjursutredaren lagt fram sitt
slutbetänkande önskvärt. För LRF är nu det viktigaste att skyddsjakten
efter snabbutredning kan utökas eller omformas så att medlemmarnas
förluster av djur och andra olägenheter som vargstammen åstadkommer
minimeras. Skyddsjakten måste utformas så att besluten kan tas snabbt
och jakten bli effektiv, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Felaktigt gårdsstöd måste betalas tillbaka

Lantbrukare som har fått för mycket gårdsstöd för ett eller flera av åren 2005-2007 måste betala tillbaka. Det gäller de som har fått gårdsstöd för mark som inte var stödberättigande jordbruksmark.

Jordbruksverket genomförde under åren 2008-2010 en inventering av jordbruksmark. Den visade att inte all mark som angetts i SAM-ansökningarna under åren 2005-2007 uppfyllde kraven på jordbruksmark. Lantbrukare som har fått gårdsstöd för sådan mark måste nu betala tillbaka den felaktiga delen av stödet.

Continue Reading →

Lammriksdag med forskningstema

Sedan 2005 hålls i
anslutning till Fåravelsförbundets stämma en lammriksdag. En dag fylld av
inspiration och kunskap.
På bilden syns

foajén där det fanns diverse utställare
med anknytning till fårnäringen. Skaraborgs Fåravelsförenings kaffehörna fanns
också där och förhöjde stämningen men gott fika.

Temat för lammriksdagen har varierat genom åren men
när stämman hålls i Skara ligger det nära till hands att temat blir forskning
på får.

Continue Reading →

Byggnadstips för lammuppfödare

Svensk lammuppfödning bygger ofta på enkla byggnader och mycket manuellt arbete och det finns ett stort utrymme för rationella lösningar som förbättrar ekonomin.

Det visar ett projekt vid SLU. Idag kommer bara en tredjedel av det lammkött som säljs i Sverige från inhemska uppfödare. 

Continue Reading →

Mycket brist och lite betalt

Det har som vanligt varit stora nyheter om att det är brist på lamm till påsk. För vanliga konsumenter kan det te sig obegripligt varför man inte bara gör fler lamm och säljer.
För dem som producerar lamm ter det sig obegripligt varför priset påsken 2011 är det samma som 2009.

Klicka här för att se en pdf över avräkningspriser år 2008-2011 vid olika högtider på året så som påsk och ramadan. 

Här är en av många artiklar om bristen på påsk-lamm.

(Pdf:en har sammanställts av Bertil Gabrielsson.)

Undersökning om ulltapp hos får


Det kan finnas många orsaker till varför får tappar sin ull. Tidigare undersökningar och fallstudier tyder på att bland annat brister i foderstaten, insektsangrepp, parasiter och infektionssjukdomar kan orsaka ulltappet.

Men hur ser situationen ut i Sverige? Är det ett problem att fåren tappar sin ull och vad beror det i så fall på?
Genom en undersökning skall vi försöka belysa dessa frågor.
Undersökning om ulltapp hos får är en del av ett examensarbete av Maria Fors inom ämnet husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Handledare i ämnet är Gun Bernes vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU samt Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.

Själv undersökningen har nu stängts men om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.
Lena.Stengarde@svdhv.org

Miljöhusesynen är en lönsam affär

Nu finns en uppdaterad version av Miljöhusesyn 2011 i både pappersformat och www.miljohusesyn.nu

Med Miljöhusesyn går det enkelt att få reda på vilka regler som gäller för ett lantbruksföretag.

Continue Reading →

Årets lammleverantör 2010


Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att
SLS, Scans inköpsbolag, utsett Anette och Martin Skoog, Halvbackens gård
i Ervalla, till Årets lammleverantör 2010.

– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och
nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram
den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra
insats under året. Det är tack vare SLS leverantörer som vi kan erbjuda
kött- och charkprodukter från Scan med 100% svenskt kött året om, säger
Fredrik Jönsson, VD SLS.

Continue Reading →

Nytt program – Elitlamm Foder

Den 16 november såg ytterligare ett Elitlammsprogram dagens ljus. Nu kan du börja använda vårt foderstats-program för att ta fram det billigaste fodret till din besättning.

Under en begränsad tid kan du köpa Elitlamm Foder för introduktionspris.

Continue Reading →

Bekräftat medlemskap

Tack för din ansökan om medlemskap i Svenska Fåravelsförbundet.
Du kommer snart få hem ett medlemspaket med posten.

Välkommen önskar
Styrelsen!

Nytt på Forumet: Elitlamm

Fler och fler hittar till Forumet och nu har vi lagt till en ny kategori: Elitlamm.

Tanken med denna är dels att man kan hjälpas åt att lösa problem utanför kontorstid och dels att vissa frågor kanske visar sig återkomma och då bygger vi upp en kunskapsbas omkring dessa. I förlängningen ger det också en överblick om vad som kan behöva förtydligas i programmet.

Klicka här för att komma till forumet.

Information om lammtåget

I mitten på november tuffar Lammtåget igång och här kan ni läsa senaste informationen:

Lammtget 2010 fårgor och svar.pdf 

Lammtget_inbjudan.pdf 

SF:s Speciella Pris 2010


På baggauktionen i Linköping delades SFs speciella pris
ut till Lennart och Marianne Carlsson, Bohuslamm med motiveringen:
"För deras hängivna arbete med Suffolkrasen. De har med stort personligt engagemang, mycket tid och pengar, arbetat för att förbättra Suffolkrasen i Sverige.
Deras arbete med att importera semindoser har inte bara gynnat den egna rasen utan också fört svensk fårsemin i allmänhet framåt. Bland annat beroende av deras föreläsningar i ämnet runt om i landet."


På Gotland delades priset ut till avgående Fårhälsoveterinär Olof Schwan med motiveringen:
"Som i över trettio år oförtrutet kämpat här på ön för att stötta lammproducenter och höja kompetensnivån med otaliga kurser, föredrag, seminarier, forskningsprojekt med mera. En livsgärning ägnad åt fårhälsovård och främjande av lammproduktion som saknar motstycke. Det trettioåriga kriget är slut."


I Jönköping delades priset ut till Ulf Andreasson, grundaren av Elitlamm med motiveringen:
"För alla insatser som hjälper oss fårföretagare med register, produktionskontroll, slaktresultat, livdjur, vägning med mera; kort sagt för Elitlamm tilldelas Ulf Andreasson SF’s speciella pris vid  Jönköpingsauktionen.
Ulf har genom sitt fantastiska programmeringskunnande kombinerat med en riktig – fårskalle! stöttat och hjälpt SF att vända en nedåtgående spiral till en framgångssaga! Vi vill uppmärksamma Ulf idag och skicka en signal till Ekebacken i Katebo från hela fårsverige!"

Baggauktionen i Jönköping


Lördagen den 2 oktober var det baggauktion i Jönköping.
Katalognummer 2 fick Gotlandsfårsföreningens pris för bästa pälskvalitet
och även priset till Thorsten Eklunds Minne för bästa dagsform.
Denna bagge som såldes av Gunnar Dahlstrand, blev även dagens bäst betalda bagge när han gick för 24 000 kr.

Continue Reading →

Nytt prisrekord på Gotlandsauktionen!


Baggen Nors Hero från Elof Nilsson och Maude Fyrenius på Nors Gård i Hall, Gotland, ropades in av Kjell Nilsson och Jenny Andersson, Hejnum, Gotland, för rekordpriset 42 500 kr!

Continue Reading →

Baggauktionen i Linköping 2010


De bästa baggarna i varje ras visar upp sig från sin bästa (?) sida.

Årets baggauktion den 11 september, i Vreta-gymnasiets ridhus var lika välbesökt som vanligt. Priserna på baggarna var överlag mycket bra. Särskilt gällde detta finullsbaggarna som alla betalades mycket bra.
Högsta priset var 13 000 kr till en bagge från  Jenny och Mattias Nilsson från Lundsbrunn, nytt rekord på finullsbaggar i Linköping!
Medelpriset på finullsbaggarna blev 7 300 kr.

Continue Reading →

Skandaljournalistik hyllas av Radioakademin

Nu har Sveriges Radios reportrar Malin Olofsson och Daniel Öhman pris som
årets folkbildare i radio för sina reportage om ”Matens pris”.

Radioakademien motiverar: ”Ekots personliga och kunniga reportrar tar
lyssnaren med ut på en global resa full av spänning och ny kunskap.
Resultatet är en svindlande insikt om hur vi roffar åt oss på andras
bekostnad, trots att vi tror att vi gör rätt.”

Det Radioakademin hyllar med att ge dessa reportrar pris är sensationsjournalistik på högsta nivå. Vi som arbetar med lammproduktion trodde nästan att det var ett skämt när lammskandalen rullades ut lagom till påsk i samarbete med tidningen Svenska Dagbladet och SVTs Rapport.
Det var det tyvärr inte och många for illa av osanningarna som skrevs om svensk lammproduktion.

Continue Reading →

Kort rapport från Jönköpingsauktionen


I helgen gick den sista baggauktionen för hösten av stapeln och även den blev en trevlig dag med glada köpare och säljare.

Högsta pris, 27000 kr, betalades för katalognr 11 Höghult uppfödd av Olle Brenander i Fårbo.
Det var överlag bra priser med 8 st över 20 000 kr.

Continue Reading →

Jönköpingsauktionen

Jönköpingsauktionen lyckades till slut genomföras den
27 september trots att Blåtungan ställde till det.

Högst betalda baggen gick för 36 000 kr och det var tyvärr stora skillnader i pris på de djuren som befann sig inom zonen jämfört med dem som var utanför. I snitt så klubbades  de inom zonen för halva priset, ca 5 000 kr, vilket gjorde många upprörda. Ca 50 baggar auktionerades ut totalt och några förblev osålda. En besättning ströks pga klövförändringar och 6 gårdar hade fått utgå pga Blåtunga.

(Om någon har några bilder så kan ni gärna maila dem till hemsidan@faravelsforbundet.com)

Tackakött, ett naturligt gott kött!

Välkommen på en smakupplevelse av får/tacka.

På Slottsrestaurangen Kalmar och Hotell Borgholm kommer det att serveras en unik meny innehållande kött från äldre får/tackor. Ett mört, smakrikt kött med en tydlig smak av det djuren naturligt har betat i hagmarkerna hos fårproducenten. Fårproducenterna finns med på restaurangerna och presenterar uppfödningen på den egna gården, vi kommer också berätta fårets historia från dåtid till nutid, en etnisk naturlig uppfödning med smaker av det naturen erbjuder.

Smakupplevelsen är den del av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län, LRF, Norra och Södra Kalmar läns Fåravelsföreningar. Sedan 2018 har ett pilotprojekt ”Tackakött ett naturligt gott kött!” genomförts i Kalmar län. Arbetet har samverkat med föreningen exceptionell råvara. Exceptionell Råvara är en ideell föreningsom uppstod när kocken Björn Franzén och journalisten Mattias Kroon ställde sig frågan: Varför finns det inga svenska grisar och kycklingar på de finaste krogarna i Sverige? Ur det behovet föddes idén om ett samarbete mellan kockar och bönder, med det gemensamma målet att utveckla exceptionella svenska råvaror. Varje år provar föreningen råvaror av gris, nöt och fågel och efter pilotprojektet i Kalmar län, numera också lamm och får.”

Vill du smaka ett riktigt gott kött!
Boka på respektive restaurang och på hemsidan ser du meny och priser.

Frågor om projektet
Claes Lövgren, samordningsansvarig
Claes.lovgren@hotmail.com, 070 545 97 04

tackaskalmar

Webbinarie: Ull – från restavfall till värdefull resurs

10 november 2020

Ull är en fantastisk produkt som kan användas till otroligt mycket. Vi kör en digital halvdag med inbjudna föreläsare som jobbar med ullhantering och vidareförädling av ull. Vi vill ge dig inspiration och kunskap om hur man kan ta tillvara ullen och hitta avsättning för olika typer av ull. Ställ frågor och kom med förslag på vad du skulle behöva för kompetensutveckling för att jobba vidare med dina får och ull.

Arrangör är Länsstyrelsen Skåne

Hämta inbjudan för program och info om anmälan ››

Svenska Fåravelsförbundet bjuder in till Lammriksdag

forbundsnytt

Lammriksdagen tar i år formen av ett digitalt medlemsmöte. Anslut för att ta del av det senaste inom bland annat djurhälsa, jordbrukspolitik och rovdjursfrågan.

Digitalt medlemsmöte lördagen den 7 november kl 9-12

Visst är det är en märklig tid vi lever i? Förbundets stämma i våras genomfördes digitalt och vi sköt på Lammriksdagen till november. Men på grund av rådande omständigheter har vi även fått ställa in den. I stället anordnar vi ett digitalt möte för alla medlemmar, så att vi ändå kan träffas och utbyta erfarenheter.

Några av styrelsens ledamöter kommer att finnas med i lokalen på Vreta Kluster i Linköping denna förmiddag. Gäster deltar på plats eller via länk. Vi tar coronahänsyn och samlas i mindre grupper ute i landet, eller var och en i sitt hem. Just nu planeras för ett fullspäckat och informationsrikt digitalt medlemsmöte.

Hur gör man för att delta, och kan alla lyssna och ställa frågor?
Alla medlemmar, som angivit sin e-postadress, kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter via epost. Förhoppningsvis kan ni träffas fler i lokalföreningarna och koppla upp er runt en gemensam dator, så att även de som inte har dator eller epost kan närvara.

Smakprov ur mötets digitala meny!

 • Redovisning av vad medlemsenkäten som genomfördes i våras säger om oss medlemmar och våra hjärtefrågor.
 • Vad händer inom svensk jordbrukspolitik? Genomgång av hur föreslagna nya regler inom EU och Sverige gällande CAP reformen påverkar fårnäringen.
 • Senaste nytt inom djurhälsa. Vi diskuterar parasiter, smittsamma sjukdomar i allmänhet och CODD i synnerhet. Gäst är Katarina Gustafsson från Gård & Djurhälsan.
 • Presentation av vår samarbetspartner Fyrklövern AB som sedan ett år tillbaka sköter bokföringen för Svenska Fåravelsförbundet. Hur går det för SF?
 • Rovdjur, om rovdjursvakan, licensjakt, skyddsjakt och rovdjurens påverkan på landets djurhållning.
 • Aktuella frågor som hållbarhet, djurskydd och djurrättsaktivism. Hur förberedda är vi inom fårnäringen?

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna!
Styrelsen Svenska Fåravelsförbundet

Seminbaggar 2020, andra upplagan

Nu är den här! Svenska Fåravelsförbundets seminkatalog för 2020 i uppdaterad version, där också årets baggar presenteras.

Ett stort tack till seminverksamhetens sponsorer. Ni hittar dem i katalogen.

I morgon den 21 oktober är sista dagen att beställa för leverans vecka 44. Slå dig ner i skönaste fåtöljen, lägg upp fötterna, läs katalogen grundligt och lägg en beställning.

Hämta Seminbaggar 2020 ››

Baggarnas härstamningsbevis och riksbedömningsprotokoll finns här ››

Baggkatlog2020_2

Nyfiken?

Bilder på årets seminbaggar finns nu tillsammans med härstamningsbevis och i förekommande fall RB-protokoll här: Seminbaggar 2020 ››

Foto Einar de Wit

20126-Oh-lala-af-Ölmhult-vit-hemsidan

Oh-lala af Ölmhult

Lästips: Tidigare brändes svensk ull – nu intar den catwalken

För två år sedan kom ett larm om att svensk ull slängs på sophögen eller eldas upp. Nu har trenden vänt, humlorna surrar och fåren fiser, och nog finns det hopp om svensk ull på catwalken.

Tidningen Vi: Tidigare brändes svensk ull – nu intar den catwalken ››

En mångfald av smaker

veckobrev

16 oktober 2020 | Det exceptionellt goda står i fokus denna vecka.

I måndags hade Exceptionell Råvara ett utvecklingsmöte för lamm och får i Stockholm. Thomas var där och han rapporterar om en lärorik dag med många överraskningar:
Vi provade fyra svenska lamm och ett från Irland, plus två får från svenska gårdar. Köttet kom från sammanlagt sex gårdar. Att lamm kan smaka så olika, det var något som förvånade. Även smaken hos provsmakarna var som baken, det vill säga delad. Vi provsmakade först alla köttbitar, efteråt fick vi veta vad det var vi smakat och sedan diskuterades hur var och en av oss upplevde köttets utseende, mörhet, textur och smak. Detta var mycket intressant, och jag tror köttsverige måste titta mer på det här. Lamm är inte bara lamm, det finns så många olika lamm. Det är inte bara vikt, köttklassning och fettklassning. Det är olika mörhet, textur och smak. Jag hoppas att fler kommer med kött till Exceptionell Råvara under 2021. Det ska jag göra.
Fler bilder från Exceptionell Råvara längre ner.

exceptionell-lamm-2
Att lamm kan smaka helt olika står helt klart efter en lärorik dag med Exceptionell Råvara. Nummer 2 är det irländska lammet. Foto Thomas Eriksson

Stort grattis till lammsegrar i SM i Mathantverk som avgjordes idag! Strömmens Gårdsmejeri tog GULD med sin LAMMBRIE, Kullans Lycka i samarbete med Hökensås Charkuteri GULD med kallrökt FÅR-FRANSYSKA och Lilla Spännefalla SILVER med rullad LAMMSIDA med rosmarin och timjan. Alla segrare finns listade här. (Ber om ursäkt om vi missat någon lamm- eller fårprodukt, det är i så fall helt oavsiktligt.)

Vid det här laget är vi rejält hungriga. Lamm till fredagsmiddagen rekommenderas!

spagge
Här blir det fårfärssås och spagetti. En klassiker som såklart blir godast på lamm- eller fårfärs. Foto Anna Bergström

Nu är #höstlamm-kampanjen igång och man lyfter budkapet att höstlammen är bra för den biologiska mångfalden. Känns det som att kampanjen syns mindre i år så beror det på att det knappt finns lamm att sälja i höst. På höstlamm.se kan man läsa mer om svensk lammuppfödning, och hitta inspiration för tillagning av lamm.

Ett öppet brev med vädjan om att ta rovdjursproblematiken på allvar har denna vecka skickats till landsbygdsministern, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Förvaltningsdepartementet. Där skriver vi om hur fårnäringen ser med förskräckelse på hur produktionen av lammkött och antalet får minskar, samtidigt som konsumtion och efterfrågan av svenskt lammkött ökar. Politikerna måste nu följa upp de beslut som är tagna i rovdjurspropositionen och ha mod att ta nya beslut, så att möjligtheten att hålla djur på bete inte omintetgörs. Det är inte bara rovdjuren som skall bevaras, även möjligheten till försörjning på landsbygden, biologisk mångfald, kulturlandskap … Ungefär så, om man ska försöka sammanfatta mycket kort.

Jordbruksverket har publicerat de första resultaten från sommarens stora strukturundersökning. Räkningen avser antalet djur den första torsdagen i juni. Antalet tackor och baggar har minskat från 279 900 djur år 2019 till 271 800 djur år 2020. Det är en minskning med 8000 djur eller 2,9 %. Den största minskningen har dock skett för lamm, där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent). Läs mer här.

Preliminärt antal får och lamm i juni 2020
Baggar och tackor: 271 794
Lamm: 238 144
Summa får: 509 937

På onsdag är sista dagen att beställa semindoser. In med baggarna för brunssynkronisering och beställ! Det är roligt att seminera och ännu roligare när lammen föds. Ett tips är att utse några bra tackor som passar som baggmödrar, gärna från flera tacklinjer, i hopp om att en eller flera ska få bagglamm lämpliga att rekrytera till den den egna aveln. Dessa baggar har i sin tur goda chanser att göra väldigt bra ifrån sig. Många seminbesättningar gör så för att minimera livdjurinköp, och får också väldigt goda avelsresultat.

Alla grå baggar utom Blue Sky är igång, och idag lämnade Texeln Oh-lala sperma för första gången. Däremot är oddsen för att Leicesterbaggen Rufus kommer att lämna sperma av godtagbar kvalitet dåliga. Blue Sky håller oss ännu på halster. Spännande för oss som beställt doser efter denna toppbagge. Vi minns att varje år har någon bagge gjort likadant, och det har hittills alltid löst sig. Men snälla Blue Sky, gör oss inte besvikna …

Flöje Uno finns nu endast i limited edition. De sista doserna kommer att fördelas mellan de som beställt, så att alla får något.

I morgon ska baggarna träffa fotografen!

På Lilla Böslid i Halland hålls den 4 november en konferens om projektet Ull som resurs, som även kan följas digitalt. Claudia kommer att vara på plats för att berätta om vad som är på gång just nu i Ull-Sverige. Läs mer här och anmäl före den 26 oktober.

Tidigare brändes svensk ull – nu intar den catwalken, en fin artikel i tidningen Vi.

Medlemsbrev via förbundets utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar i Halland med inbjudan till Elitlammskurs, Kronoberg som bjuder in till styckningskurs och Jönköping som har en starta med får-kurs på gång.

Skånes Fårintressenter vill denna väg uppmärksamma sina medlemmar på kursen i foderplanering som Hushållningssällskapet ger med två träffar i slutet av oktober.

Alla medlemmar vars epostadress vi har, fick ett medlemsbrev från SF i tisdags. Har du inte fått det kan det bero på att vi saknar din epostadress, eller att det hamnat i skräpposten. För att meddela oss din epost, maila till Britta. Telias servrar stoppar tyvärr ofta våra utskick. Vi har gjort vad vi kan för att försöka åtgärda det, och möjligen har det blivit bättre. Men får du inte veckobrev och andra utskick och har en Teliaadress får du gärna kontakta Telia och påtala att de stoppar epost som du vill ha. Kanske lyssnar de hellre på sina kunder än på oss?

Det blir inget Elmia nästa år. Med anledning av coronapandemin och dess påverkan på allmänna sammankomster, har Elmia AB beslutat att flytta Elmia Lantbruk till den 19–21 oktober 2022. Läs mer här.

Gård & Djurhälsan arrangerar ett webbinar om fårklövar den 18 november kl 14.00–15.00 med Ulrika König som föreläsare. Webbinaret är kostnadsfritt och öppet för alla!

Problem med betesskador av dovhjort i grannskapet? I så fall är den här informationen för dig.

Svenskt Kötts nya foldrar berättar varför du ska välja svenskt kött och ger den medvetne köttkonsumenten viktiga argument. Perfekt att skicka med till exempel lammlådor. Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida.

Eldrimner höstsatsar på webbinarier. Under hösten 2020 ordnar Eldrimner en ny webbinarie-serie där några rådgivare besvarar frågor inom ett givet tema som berör mathantverkare. Deltagarna kommer att ha chans att ställa egna frågor, men också ta del av andras frågeställningar och rådgivarens tips och råd. Läs mer i Eldrimners nyhetsbrev.

Eftersom Claudia är ull-och skinnlärare för fåreleverna på Forslundagymnasiets driftledarutbildning har vi fått lite skvaller därifrån. Denna vecka var det rättning och betygsättning av sluttentan i 10 poängskursen Ull- och Skinnförädling. De duktiga eleverna visar framtidstro för branschen, och har tagit till sig av föreläsningarna och samlad kunskap från bland annat våra informationsfoldrar. Som det ser ut just nu så blir det en kurs även nästa år. Många har sökt till utbildningen, men det finns några få platser kvar. Läs mer här.

Trevlig helg önskar SF! frostnatt2
Denna vecka tog sommaren slut i Bohuslän, och i Västernorrland har det varit rejäl frost om mornarna. Foto Thomas Eriksson

provborrning
Ni har väl skickat vinterfodret på analys? Foto Thomas Eriksson

dorsettjej
Dorset-tacka som avnjuter en solig höstdag. Foto Ulf Ekholm

Bildreportage från höstens fårklippnng på Lillegården, där 650 djur klipptes på en och en halv dag. Då är det drag! Tre proffsklippare, två proffsiga sorterare och en proffsfotograf på plats. Fotografen heter Hannah Svanteman och vi tackar för ett fint reportage!

Hanna-Svanteman-3
Hanna-Svanteman-4
Hanna-Svanteman-2
Hanna-Svanteman-5

Man vill tro att det finns tillräckligt många kött-nördar bland veckobrevets läsare att publicering av alla köttbitarna som provades under Exeptionell Råvaras utvecklingsmöte för får och lamm måste visas. Så här kommer de. Foto Thomas Eriksson

exceptionell-lamm-4
exceptionell-lamm-5
exceptionell-lamm-6
exceptionell-lamm-8
exceptionell-lamm-7
exceptionell-lamm-3
exceptionell-lamm-9

exceptionell-lamm-1
Till sist människor på Exeptionell Råvaras utvecklingsmöte för får och lamm.

skitkora1
Nors rullar in i slutfasen på växtodlingsåret, idag sprids det gödsel och kultiveras. Sen blir det 30–40 ha av meditationsplöjning innan vintern kommer. Foto Elof Nilsson

skitkora2
Maskinföraren har tid att fundera igenom strategierna kring de analkande baggsläppen och drömma om nästa års lamm. Han ser framför sig fabulösa individer som bara står och ser snygga ut, samtidigt som de växer av sig själva och dessutom är sjukdoms- och olycksresistenta. Lycka till, säger vi! Foto Elof Nilsson

Sammanställt av AnnaSisy

Nya foldrar om varför du ska välja svenskt kött

Svenskt kötts nya foldrar berättar varför du ska välja svenskt kött och ger dig som medveten köttkonsument viktiga anledningar att ha med dig.

Perfekt att skicka med till exempel lammlådor. Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida.

webb-nya-folders-1024x660

Bild Svenskt Kött

Kurs i foderplanering för får

Varmt välkommen till Skepparslöv för att lära dig foderplanering för får. Lär dig ta kontrollen över ditt foder och gör din egen foderstat. Ta med din analys på ditt vallfoder så räknar vi.

Plats Helgegården, Skepparslövs
Datum och tid 21 oktober och den 29 oktober kl 18:00-21:00
Arrangör HIR Skåne

Ur programmet den 21 oktober:
• Grunder i utfodring
• Foderplanering och foderinventering
• Hur får du ett bra vallfoder till dina får?
• Val av kraftfoder
• Foderstatsberäkning

Ur programmet den 29 oktober:
• Utfodring i praktiken
• Brist på grovfoder – vad göra?
• Foderstatsberäkningar i Elitlamm
• Planering inför nästa säsong – bete och vallfoder

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgKursen med två kursträffar kostar 500 kr per person. Anmäl dig senast den 16 oktober.
Mer info samt anmälan Ingela.lofquist@hush.se

Hämta inbjudan som pdf ››

 

Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm

Källa Land Lantbruk
Efterfrågan på svenskt nöt- och lammkött är fortsatt hög vilket lyfter noteringarna och ger bättre betalt till köttproducenter. Bakgrunden är främst coronapandemin som ökar försäljningen i butik men också torkan 2018 fortsätter att kasta skuggor över marknaden.

Vi har höjt noteringen ungefär 2,50 kronor på nöt hittills i år, säger Paul Robertson, inköpschef på KLS Ugglarps, som samtidigt är noga med att understryka att det i priset till lantbrukaren även ingår en kontraktsdel och att förutsättningarna kan variera från gård till gård.

Hela artikeln
Land Lantbruk: Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm ››

Antalet får fortsätter att minska

Jordbruksverket har publicerat de första preliminära resultaten från sommarens stora strukturundersökning.

Räkningen avser antalet djur den första torsdagen i juni. Antalet tackor och baggar har minskat från 279 900 djur år 2019 till 271 800 djur år 2020. Det är en minskning med 8 tusen djur eller 2,9 %. Den största minskningen har dock skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent).

Preliminärt antal får och lamm i juni 2020
Baggar och tackor: 271 794
Lamm: 238 144
Summa får: 509 937

Läs mer
Jordbruksverket: Preliminär statistik Lantbrukets djur i juni 2020 ››

Dubbelt så många ansökningar om skyddsjakt – sök tillsammans

Källa LRF
Antalet skyddsjaktsansökningar på dovhjort har ökat extremt mycket i Södermanland. Länsstyrelsen önskar nu att flera fastigheter samlas kring en gemensam ansökan för att underlätta handläggningen.

Antalet ansökningar om att få skyddsjakt har fördubblats sedan förra året och länsstyrelsen måste lägga orimligt stora resurser på administration. Viltproblemen blir allt större i det sörmländska lantbruket, därför behövs en mer rationell hantering av skyddsjaktsförfarandet.

Oftast söker markägare skyddsjakt var och en för sig. Det kan vara rätt för en del, men vissa bygder är mer drabbade än andra och är man verksam i områden med stora problem kan det vara en god idé att samarbeta och ansöka om skyddsjakt tillsammans.
Goda erfarenheter av gemensam ansökan utanför Flen

Det finns redan goda exempel där det fungerar bra med gemensamma skyddsjaktsansökningar. Göran Bengtsson på Malsta gård utanför Flen samordnar och är kontaktperson mot Länsstyrelsen sedan fem år. Samarbetet har vuxit och involverar nu 20 fastigheter och det är cirka 60 jägare som turas om att hjälpa till. Såväl egna ägor som arrenderade och utarrenderade marker omfattas. På vissa marker vill markägaren skyddsjaga själv, men på andra marker är man flera som hjälps åt.

– Förr fanns det handläggare på länsstyrelsen som inte förstod behovet av skyddsjakt, nu har vi en helt annan relation. Jag upplever att vi har en snabbare handläggning nu när vi är fler som går ihop, berättar Göran Bengtsson.

Hela artikeln
LRF: Dubbelt så många ansökningar om skyddsjakt – sök tillsammans ››

sormost40viltskador
I referensburen syns det tydligt hur stora grödorna skulle ha varit om inte viltet varit där och ätit. Viltskador är i Södermanland den största begränsningen för produktion av livsmedel och skog. Foto LRF

Webbinar om Klövar den 18/11

Gård & Djurhälsan arrangerar ett webbinar om fårklövar.

18 november kl 14.00–15.00
Föreläsare är veterinär Ulrika König

Anmälan senast måndag den 16 november. Länk för inloggning skickas ut ca en vecka före webbinaret.

Program

 • Hur ser en frisk klöv ut?
 • Klövklippning
 • Klövsjukdomar, infektiösa och icke-infektiösa

Webbinaret är kostnadsfritt och är öppet för alla, även de som inte är anslutna till Klövkontrollen.

Läs mer
Gård & Djurhälsan: Webbinar om Klövar – 18/11 ››

247

Foto Gård & Djurhälsan

Ull som resurs

Välkommen till Lilla Böslid den 4 november 2020 eller följ konferensen digitalt!

Se den fina utställningen av produkter och resultat från projektet.

Hämta inbjudan som pdf ››

Ull-som-resurs

Elmia Lantbruk flyttas fram till 2022

Med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på allmänna sammankomster, har Elmia AB beslutat att flytta Elmia Lantbruk till den 19–21 oktober 2022.

-Vi tvingas tyvärr flytta Elmia Lantbruk till nya datum för andra gången, med rådande pandemi och fortsatt mötesstopp för allmänna sammankomster i Sverige har vi inget annat val. Stora fackmässor med många utställare och besökare kräver lång framförhållning, säger Lotta Frenssen, VD, Elmia AB.

Beslutet att flytta fram Elmia Lantbruk har fattats efter noga övervägande och i dialog med branschorganisationer, utställare och besökare.

Läs mer ››