Stallmästaren web gif
ggi_loop
trns2017
banner_180x120
Backa Fårgård
gdjh2015
Banner-2017
Elitlamm_180x180
siltbergs hemsida
Knarrhult2018
gimrarna
andelslamm_anim1
default logo

Näringspolitik & marknad

Ansvarig för marknadsfrågor och näringspolitiskt arbete
Elof NilssonEN_mini
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Biträdande marknadsfrågor och näringspolitiskt arbete
Thomas ErikssonTE_mini
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Så kan svenskt kött räddas

Efter sommarens torka tampas nu svenska lantbrukare med den värsta krisen på många år. Många kommer få det svårt ekonomiskt i höst men svensk livsmedelsproduktion kan fortfarande räddas. Om dagligvaruhandeln och konsumenter skulle kunna tänka sig att betala några kronor mer för kotlet
Continue Reading →

Fakta om svenska får och lamm

Större bild (kan skalas upp och skrivas ut i stort format) ››
Continue Reading →

Färsk produktions- och slaktstatistik

Svenska Köttföretagen har tagit fram en statistikdatabas tillsammans med LRF Kött och Jordbruksverket med statistik över gris-, nöt- och lammproduktion. Databasen innehåller allt du behöver veta för att hålla dig uppdaterad. Plattformen uppdateras varje vecka. Här är senaste rapporten
Continue Reading →

Påminnelse: Enkät om SFs medlemmars arbetskraftsbehov

I många sektorer i samhället är det stora svårigheter att hitta rätt arbetskraft. Vi behöver ett bättre underlag om arbetskrafts- och kompetensbehoven hos våra medlemmar och bifogar därför en webbenkät. Enkäten är en del av ett projekt som Svenska Fåravelsförbundet medverkar i om beho
Continue Reading →

Marknadsrapport lammkött – utvecklingen till och med 2017

Marknadsrapporten är ett statistikunderlag som främst visar utvecklingen på den svenska marknaden, men den innehåller även några övergripande figurer för EU och världsmarknaden samt kortare analyser. Genomsnittsstorleken på svenska fårgårdar, utifrån uppgifter i lantbruks
Continue Reading →

Lägesrapportering för Handlingsplan Lamm

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött. Den 30 januari var det lägesrapportering av Handlingsplanerna. Hela dagen filmades och du hittar filmerna och mer information på Svenska Köttföretagens h
Continue Reading →

Viktigt att arbetet fortsätter

Handlingsplanerna för nöt, lamm och gris är inne på sitt sista år. Det ser positivt ut, men det viktiga är vad som händer sedan. Det övergripande målet med handlingsplanerna har varit att öka produktionen av respektive djurslag. Theres Strand som är vice vd Svenska Köttföretagen, ger
Continue Reading →

Positiva tongångar på köttseminarium

Arbetet med att genomföra de sammanlagt omkring 200 åtgärderna i handlingsplanen för nöt, gris och lamm går i år in på slutvarvet. I december ska allt vara genomfört. En lägesrapportering visar att de flesta pilar pekar i rätt riktning. Med Svenska Köttföretagen som arrangör hölls i g
Continue Reading →

Bättre betalt för lamm i kartong

I en krönika i Land Lantbruk den 19 januari frågar sig SFs Magnus Jönsson om livsmedelsindustrin blivit en devalveringsindustri. FLER TACKOR OCH lamm levererar kött, skinn och ull till våra konsumenter. I en tid där hållbarhet är ledord blir lammproduktionen en vinnare. Lammbönd
Continue Reading →

Lantbruksnytt om Lammlyftet

Fredagens Lantbruksnytt har pratat med Svenska Fåravelsförbundets ordförande Magnus Jönsson om Lammlyftet för att få veta hur tre miljoner kronor ska lyfta kvaliteten på svenskt lammkött. Lantbruksnytt 12 maj ›› 4 min 20 sek in i programmet kommer reportaget om Lammlyftet.
Continue Reading →

Ny utlysning av Branschutvecklingspengen

Källa: Svenska Köttföretagen Nu går det åter igen att söka anslag till projekt med fokus på bland annat att säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen i linje med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm. Slak
Continue Reading →

Importerat fårkött blir lammkött på svenska restauranger

Det råder en begreppsförvirring vid importerat kött, något vissa grossister och retauranger drar nytta av. Men nu dras frågan fram i ljuset. Läs Dagens Nyheters artikel Mer än hälften av lammköttet som äts är får ›› Miljöförvaltingen i Solna kör ett projekt där man kontrollerar lammkö
Continue Reading →

Glöm inte bort lammet

I Jordbruksverkets förprövningsstatistik ser man åter en ökning av antalet platser för får. Köttpriset som var 2015 ökade investeringsviljan, men 2016 har varit svalare. Branschen får inte glömma att lammkött också är svenskt kött. – Förprövningen har kommit tillbaka till den nivån so
Continue Reading →

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm

Källa: Gård & Djurhälsan Under onsdagen den 18 januari samlades branschen för att rapportera hur långt man har kommit med alla åtgärdspunkterna inom de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm. Av Handlingsplan Gris 36 åtgärder är över 50 % genomförda. Av Handlingsplan
Continue Reading →