Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Far_gif
Elitlamm_180x180
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
banner_180x120
Banner-2017
gdjh2015
Stallmästaren web gif
Tranas2020
ggi_loop
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
default logo

Våra verksamhetsområden

Styrelsens arbete är uppdelat i ett antal kärnfrågor. Syftet är att effektivisera arbetet inom de olika ansvarsområdena, och att stärka förankringen till medlemmarna.

Idéer, frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna!

Avel

Avels- och seminfrågor
Mia Brandqvist
073-979 76 52
mia@faravelsforbundet.com

Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com

Riksbedömning
Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Biträdande avelsfrågor och riksbedömning
Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Djurhälsa

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Kött- och marknadsfrågor

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Näringspolitiskt arbete

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Medlemsfrågor och utbildning

Ansvarig för frågor som gäller rådgivning och medlemskommunikation
Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Ansvarig utbildningsfrågor
Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

Adressändring
Britta Wendelius
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com

Fakturafrågor
Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com

Rovdjur

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Skinn och ull

Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Småskalig verksamhet

Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Kommunikation

Redaktör för Fårskötsel och Fårpodden
Einar de Wit
0515-530 45 alt 0708-53 18 29
tidningen@faravelsforbundet.com

Redaktör för hemsidan, sociala medier och Fårpodden
Anna Bergström
070-442 68 50
hemsidan@faravelsforbundet.com

Förbundssekreterare
Britta Wendelius
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com

Branschsamarbeten

Mycket av det arbete som görs för utveckling av fårnäringen äger rum inom eller i samarbete med våra branschorganisationer.

LRF Kött: Samarbete mellan LRF, Fåravelsförbundet, Nötköttsproducenterna och Grisföretagarna. Arbetar för företagarvillkor och tillväxt på gårdsnivå. I LRF Kötts Köttdelegation representeras SF av Gudrun Haglund-Eriksson.

Svenskt Kött: Arbetar för främjande av svenskt kött mot konsument, huvudsak inom kommunikation. SF är delägare och representeras i Svenskt Kötts styrelse av Elof Nilsson.

Från Sverige: Ursprungsmärkning där märkningen ”Kött från Sverige” ingår. Ägs av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel.

Svenska Köttföretagen: Sammanslutning för de största slakterierna. Arbetar på uppdrag åt slakten. Projektleder handlingsplanerna. I handlingsplabnernas styrgrupp representeras av SF av Gudrun Haglund-Eriksson och Elof Nilsson.

Gård & Djurhälsan: Rådgivningsföretag som till största delen ägs av Svenska Köttföretagen, men även SF äger en andel. SF har en plats i styrelsen där Ulf Ekholm företräder oss.

Sveriges Djurbönders Smittkyddskontroll (SDS): SDS bevakar sjukdomssituationen i omvärlden och deltar vid möten med myndigheter, expertinstanser och näringen för att försvara Sveriges fördelaktiga sjukdomsläge. SDS arbetar för att livdjursimporter skall genomföras med största möjliga säkerhet. SDS drivs av Gård & Djurhälsan AB och LRF Mjölk. SF har en plats i styrelsen som Ulf Ekholm innehar.

Viltskadecenter är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Genom forskning, utveckling, utbildning och information är målsättningen att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. Gudrun Haglund-Eriksson representerar SF i Viltskadecenters referensgrupp.