Knarrhult2018
Backa Fårgård
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
trns2017
siltbergs hemsida
gimrarna
banner_180x120
Hunden Herden
Banner-2017
agria_banner_far_180x180
ggi_loop
default logo

Våra verksamhetsområden

Styrelsens arbete är uppdelat i ett antal kärnfrågor. Syftet är att effektivisera arbetet inom de olika ansvarsområdena, och att stärka förankringen till medlemmarna.

Idéer, frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna!

Avel och djurhälsa

Anna Olsson
070-329 22 87
anna.olsson@faravelsforbundet.com

Biträdande
Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Maria Edman
0321-632 63 alt 072-706 82 62
maria@faravelsforbundet.com

Marknad- och näringspolitiskt arbete

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Biträdande
Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Medlemsfrågor och utbildning

Ansvarig för frågor som gäller rådgivning och medlemskommunikation
Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Ansvarig utbildningsfrågor
Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

För frågor om fakturor, adressändring och liknande kontakta
Maria Edman
0321-632 63 alt 072-706 82 62
maria@faravelsforbundet.com

Rovdjur

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Biträdande
Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Skinn och ull

Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

Biträdande
Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Småskalig verksamhet

Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Kommunikation

Redaktör för Fårskötsel
Einar de Wit
0515-530 45 alt 0708-53 18 29
tidningen@faravelsforbundet.com

Redaktör för hemsidan
Anna Bergström
070-442 68 50
hemsidan@faravelsforbundet.com

Förbundssekreterare
Britta Wendelius
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com