banner_180x120
Backa Fårgård
Knarrhult2018
Far_gif
Stallmästaren web gif
Banner-2017
Tranas2020
ggi_loop
gimrarna
Elitlamm_180x180
gdjh2015
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Wiromin2020_liten
Siltbergs_banner2020_2
default logo

Vad händer i utskottet för djurhälsa?

Så här är vår målsättning formulerad:
Hälsoutskottet skall aktivt sprida och fördjupa kunskapen om att ett förebyggande hälsoarbete med god djuromsorg, ett gott management och en hög biosäkerhet är förutsättningen för att nå en kvalitativt bra lammproduktion.

Detta skall ske genom ett organiserat samarbete med Gård & Djurhälsan. Samarbetet med Gård & Djurhälsan är organiserat på följande sätt:

  • Vi har en samrådsgrupp avseende Fårhälsoprogrammet för drift och utveckling av programmet
  • Vi har en samrådsgrupp mellan Gård & Djurhälsan, Sveriges Fåravelsförbund (SF) och Lammproducenterna (LP) om näringens syn och behov.

Vad har vi gjort?
Under 2012 har vi i stor omfattning arbetat med att utveckla Fårhälsoprogrammet tillsammans med veterinärer inom Fårhälsovården (Gård & Djurhälsan). Programmet knyter ihop produktion, hälsa, biosäkerhet och ekonomi och fokuserar på de avgörande faktorerna för att få en friskare besättning som presterar bättre. Programmet skall också bidra till en effektivare och mer målinriktad veterinär konsultation.

Programmet lanserades i slutet på 2012 och har i nuläget knappt 100 medlemmar. Marknadsföringen av programmet har med avsikt mjukstartats och avses med full kraft marknadsföras från och med nästa år.

Parallellt med detta har vi på uppdrag av Jordbruksverket tillsammans med Gård & Djurhälsan och LP arbetat med en modell för Välfärdsersättning för får. Det är ännu för tidigt att ha en uppfattning om denna kan bli en realitet. Frågan avgörs av EU och besked väntas senare under 2013.

Vi har i februari i år lämnat in en ansökan till Jordbruksverket om finansiering av ett projekt som skall säkerställa att registrering av sjukdomar i Elitlamm kan göras på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Detta skall ske genom att vid varje sjukdom skall en kort förklarande text finnas om typiska symptom och där det är tillämpligt även exemplifieras med bild.

Benny Averpil, ansvarig för djurhälsofrågor t o m maj 2015