Elitlamm_180x180
Banner-2017
ggi_loop
trns2017
gdjh2015
banner_180x120
Knarrhult2018
gimrarna
Backa Fårgård
siltbergs hemsida
Stallmästaren web gif
andelslamm_anim1
default logo

Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Dnr 3.4.16-07575/2018

Datum: 2018-11-02
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

SFs yttrande ››