Far_gif
trns2017
Knarrhult2018
banner_180x120
gimrarna
Backa Fårgård
Banner-2017
siltbergs hemsida
ggi_loop
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
gdjh2015
default logo

Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Dnr 3.4.16-07575/2018

Datum: 2018-11-02
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

SFs yttrande ››