banner_180x120
hgens webb
Hunden Herden
Mysten
Banner-2017
siltbergs hemsida
knarrhult
gdjh2015
trns2017
keenan_ny
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
agria_banner_far_180x180
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Amaskiner_2017_1
oviex_anuncio_180x120px
gimrarna
ggi_loop
Stallmästaren web gif
default logo

Yttrande gällande remiss av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

Dnr 4.1.16-11746/17

Datum: 2017-11-02
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remisyttrande ››