ggi_loop
agria_banner_far_180x180
Backa Fårgård
Stallmästaren web gif
trns2017
Banner-2017
gimrarna
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
banner_180x120
gdjh2015
Hunden Herden
Knarrhult2018
default logo

Yttrande gällande remiss av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

Dnr 4.1.16-11746/17

Datum: 2017-11-02
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››