trns2017
Backa Fårgård
gdjh2015
Elitlamm_180x180
andelslamm_anim1
ggi_loop
Banner-2017
Stallmästaren web gif
banner_180x120
gimrarna
siltbergs hemsida
Knarrhult2018
default logo

Yttrande gällande ärende NV-07711-18, förslag till ändrade föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Dnr NV-07711-18

Datum: 2019-02-20
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Yttrande ››